Thema's
Gemeenschappelijk doelen bereiken: onze leveringsketen

De leveringsketen kent vele aspecten die reden geven tot duurzaam en economisch handelen.

Hiertoe behoort onder andere het streven om sociale en ecologische bedrijfsstandaards te definiëren en in de leveringsketen te implementeren, maatregelen inzake de conformiteit met de regels vast te leggen, faire zakenrelaties te onderhouden en de hoge kwaliteitseisen te handhaven.

De volgende punten zijn voor ons zeer belangrijk:

  • Samenwerking met wederzijds vertrouwen
  • Corruptie preventief voorkomen en complianceprocessen
  • Milieustandaards en sociale standaards

Leveranciersmanagement

Als internationaal actief en expanderend bedrijf met een grote diversiteit aan producten hebben wij te maken met een alsmaar complexer worden de leveringsketen. Een goede en vertrouwensvolle relatie met onze leveranciers is dan ook van cruciaal belang om het naleven van wettelijke voorschriften alsook van milieustandaards en sociale standaards aan te kunnen spreken. Sinds meerdere jaren organiseren wij enquêtes onder onze leveranciers, en beoordelen onze leveranciers ook op het gebied van milieumanagement, conformiteit met REACH/RoHS en arbeidsveiligheid. In 2016 hebben wij sociale en ethische standaards als prioriteit toegevoegd. Aanvullend verstrekken wij de gedragscode van de Duitse centrale vereniging voor de elektrotechnische en elektronica-industrie (ZVEI) aan onze leveranciers. Hiermee willen wij het belang van een verantwoorde bedrijfsvoering tegen de achtergrond van onze leveringsketen aantonen en de implementatie van deze principes bevorderen.

Vertrouwensvolle zakenrelaties

Wij willen altijd een professionele en tegelijkertijd persoonlijke indruk op onze klanten en partners maken. De gedragscode bevat ook hiervoor een richtkader. Integriteit en oprechtheid stimuleren wij tijdens onze scholingen. Bovendien zetten wij ons actief uiteen met complianceprocessen en werken wij aan een gestructureerd scholingsprogramma voor onze medewerkers. Sinds 2016 zijn wij lid van het Duitse compliance initiatief voor middenstandsbedrijven ("Forum Compliance im Mittelstand"). Wij willen met onderwerpen als corruptie preventief omgaan en willen onze bedrijfscultuur actief vormgeven. De basis hiervoor is een top level commitment van onze directie, die om dienovereenkomstige maatregelen vraagt en deze stimuleert.

nachhaltigkeit_verhaltenskodex_lieferanten_gettyimages-545806984_2000x2000.jpg

Gedragscode van WAGO voor leveranciers

Maatschappelijke verantwoording staat bij WAGO hoog in het vaandel – niet alleen binnen het bedrijf. Ook met het oog op onze zakenrelaties speelt maatschappelijke verantwoording een belangrijke rol. Daarom informeren wij onze leveranciers over de standaards die wij over de gehele leveringsketen toepassen.