På denne siden:

Emner 29. juni 2017
Vårt ansvar

For oss er ikke bærekraft bare et alternativ, det er en viktig suksessfaktor.

Med tanke på hvor viktig bærekraft er, søker vi aktivt etter måter å inkorporere det i alle områder vår virksomhet direkte eller indirekte påvirker. Vi følger etikk og prinsipper - spesielt integritet, ærlighet og respekt for menneskeheten. For WAGO, betyr dette også at vi tar ansvar ved å vurdere konsekvensene av våre forretningsavgjørelser og handlinger fra økonomiske, tekniske, sosiale og økologiske standpunkter.

Tar ansvar:

  • Bærekraft som overbevisning
  • For våre ansatte
  • For miljøvern
  • For samfunnet
  • Langs leveringskjeden
Kontakt oss gjerne

Mer informasjon: