Informasjon om Personvern

For behandlingen av våre data i sammenheng med våre elektroniske systemer og for å etablere kontakt ved hjelp av kontaktskjemaer og nyhetsbrev via e-post.

Versjon: 3. juli 2020

I. Grunnleggende informasjon om databehandling

Takk for din interesse i selskapet vårt. Beskyttelsen av dine personopplysninger er av største betydning for oss. Vi vil derfor informere deg grundig om informasjonen vi samler inn på våre nettsider, formålet vi bruker det til, hvem vi kan gjøre det tilgjengelig for og hvilke rettigheter du har (Art 12 og Art 13 i den Generelle Databeskyttelsesforskriften - GDPR).

Våre personverntiltak er styrt av General Data Protection Regulation (GDPR, Regulation (EU) 2016/679), som trer i kraft 25. mai 2018, og Federal Data Protection Act (BDSG). Skulle personopplysninger behandles i et bestemt tilfelle, ønsker vi å uttrykke hvilken standard som brukes til å rettferdiggjøre databehandlingen gjennom en enkel henvisning av bestemmelsen i en forskrift.

Kontroller i forhold til databeskyttelsesloven:

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Telefon: +47 22 30 94 50
Email: info.no@wago.com

Vi tar selskapets interne personvernerklæring svært alvorlig. Vi forplikter våre ansatte og prosessorer (servicevirksomheter) vi engasjerer kontraktmessig til å opprettholde konfidensialitet og å overholde IT-/sikkerhetsregler og gjeldende databeskyttelsesbestemmelser.

Personlige data er objektet for databeskyttelse. Personlige data, i henhold til Federal Data Protection Act (BDSG), er all individuell informasjon om personlige eller faktiske forhold til en identifisert eller identifiserbar fysisk person. I tillegg definerer GDPR "personlige data" som enhver informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person – en identifiserbar fysisk person er en som kan identifiseres, direkte eller indirekte, særlig ved henvisning til en identifikator som et navn, et identifikasjonsnummer, lokasjonsdata eller en online identifikator.

Med mindre det er merkbart i dette dokumentet eller på grunn av andre omstendigheter, er vi ikke i stand til å identifisere deg.

Vi tar også selskapets intern databeskyttelse svært alvorlig. Vi forplikter våre ansatte og prosessorer (servicevirksomheter) vi engasjerer kontraktmessig til å opprettholde konfidensialitet og å overholde IT-/sikkerhetsregler og gjeldende databeskyttelsesbestemmelser.

Vi samt våre kontraktspartnere beskytter dine personlige data mot uautorisert tilgang, tap, bruk eller formidling og sikrer at dine personlige opplysninger er i et lovlig, kontrollert, trygt miljø som forhindrer uautorisert tilgang, tap eller formidling.

Tekniske og organisatoriske tiltak har blitt gjennomført i vårt firma for å sikre at vårt selskap overholder de juridiske kravene til BDSG og GDPR og for å beskytte dataene dine mot skade, ødeleggelse, korrupsjon, manipulering og uautorisert tilgang.

For å unngå unødvendige datamengder behandler og bruker vi kun dine personopplysninger i den utstrekning dette er nødvendig innenfor omfanget av vårt tjenestetilbud.

Data samles inn av WAGO GmbH (under sveitsisk lov) & Co. KG samt av prosessorene det engasjerer.

Du kan uten kostnad og uten å oppgi grunner få tilgang til informasjon om hvorvidt dine personopplysninger blir behandlet. I henhold til art. 15 GDPR og § 34 BDSG, har du rett til tilgang til disse personopplysningene og til å ha ytterligere informasjon om behandlingen av dine data lagret hos oss.

Som en del av dine juridiske rettigheter i henhold til art. 16 og 17 GDPR og § 35 BDSG, kan du få dine data som er lagret hos oss låst, rettet eller slettet. Dine personopplysninger slettes hvis det ikke er noen krav om juridisk retensjon, og du ber om sletting skriftlig.

Videre har du rett til å få ufullstendige data ferdigstilt og å kreve begrensning av behandling i de lovbestemte tilfellene i Art. 18 GDPR hvis personopplysningene er feil.

Du har også rett til dataportabilitet i henhold til art. 20 GDPR hvis vi har nevnt art. 6 (1) (a) eller (b) eller art. 9 (2) (a) GDPR i denne policyen som grunnlag for databehandlingen. Når du utøver retten til dataportabilitet, har du rett til å kreve at personopplysningene overføres direkte fra datafilens kontroller til en annen av datafilens kontrollere dersom dette er teknisk mulig.

I henhold til art. 7 (3) GDPR, har du også rett til når som helst å trekke tilbake samtykke du en gang ga oss. Hvis du påberoper deg denne retten, kan det hende vi ikke lenger behandler dataene basert på slikt samtykke, med fremtidig virkning.

II. Formål, hjemmel og datakategorier

Generelt er du ikke pålagt å oppgi personlige data når du besøker nettstedet vårt. Men fra et teknisk synspunkt er IP-adressen som overføres fra systemet ditt nødvendig for å overføre data fra nettstedet vårt til deg. Utover det fritt tilgjengelige området på nettstedet vårt – i forbindelse med din registrering, for eksempel – trenger vi dine personlige data, for å kunne personlig svare deg.

  • Du har gitt samtykke til behandlingen av dine personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål (art. 6 (1) (a) GDPR);
  • Behandlingen kreves for å utføre en kontrakt der kontraherende part er den registrerte. Dette gjelder også tiltak før kontrakt som er utført på forespørsel fra den registrerte (art. 6 (1) (b) GDPR);
  • Databehandlingen er nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse vi er underlagt (Art. 6 (1) (c) GDPR);
  • Behandlingen er nødvendig for å beskytte de vitale interessene til den registrerte eller en annen fysisk person. Dette kan omfatte den sjeldne hendelsen når en registrert blir alvorlig skadet og personens personopplysninger blir delt med en lege som et resultat (art. 6 (1) (d) GDPR).
  • Behandlingen er nødvendig for å opprettholde de legitime interessene til den behandlingsansvarlige eller en tredjepart, bortsett fra der den registreredes interesser, grunnleggende rettigheter og friheter som krever beskyttelse av personopplysninger er overordnede (art. 6 (1) (f) GDPR) . Behandlingsprosedyrer som ikke dekkes av noen av de ovennevnte rettsgrunnlagene, er basert på dette juridiske grunnlaget hvis behandlingen er nødvendig for å beskytte en legitim interesse fra vårt selskap eller en tredjepart, bortsett fra der den registreredes interesser, grunnleggende rettigheter og friheter er overordnet . Vi har tillatelse til slike behandlingsprosedyrer uttrykkelig fordi de ble nevnt spesielt av den europeiske lovgiveren. Denne lovgivningen foreslo synspunktet om at en legitim interesse kan antas når den registrerte er en klient til den behandlingsansvarlige (betragtning 47 setning 2 GDPR).

III. Innsamling, lagring av bruksdata under besøk på nettstedet vårt uten registrering, bruk av informasjonskapsler

Når du besøker nettstedet vårt, mottar vi den fulle IP-adressen fra datamaskinen din. Bare med denne IP-adressen kan vi overføre dataene på nettstedet vårt til deg slik at nettstedet vises for deg (§ 28 (1) første ledd nr. 2 BDSG a. F.; Art. 6 (1) b og f GDPR). Utover behandlingen for overføring av oppkalt data lagres den fulle IP-adressen i bare to dager for å kunne iverksette defensive tiltak mot angrep på vår IT, som for eksempel å blokkere IP-adresser, samt mulig kriminell saksbehandling (§ 28 (1) første ledd nr. 2 BDSG a. F.; Art. 6 (1) f GDPR). Vi lagrer dato og klokkeslett for sidevisningen og siden du var på før vår side. Vi lagrer ingen andre personlige data så lenge du ikke logger inn. Hvis programmeringen av nettsiden vår ber om at nettleseren din skal laste inn data fra servere som drives av tredjeparter, er vi ikke involvert i disse dataoverføringene. Våre tredjepartsleverandører har bedt oss om å informere deg om følgende:

Vi bruker Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, "Google"). Google Analytics benytter informasjonskapslene som er beskrevet i Cookie Policy som forenkler analyse av din bruk av våre nettsteder og Internett-tjenester. Informasjonen som er generert ved bruk av disse nettstedene og nettbaserte tilbud, inkludert informasjon om enhetshendelser, for eksempel krasjer, systemaktivitet, maskinvareinnstillinger, nettlesertype, nettleserversjon, nettleserspråk, installerte plugg-inn-moduler, skjermoppløsning, enhetstype, dato og tidspunktet for spørringen og henvisningsadressen blir sendt på vår vegne til en tjener som tilhører Google i USA og lagres på ubestemt tid. Vi bruker bare Google Analytics med den aktiverte IP-anonymiseringsutvidelsen “_anonymizeIp()”. Dette betyr at IP-adresser som sendes til Google, blir avkortet og behandlet på forhånd av Google på servere som ligger innenfor EU for å utelukke direkte identifisering av et individ via IP-adressen i USA. Bare i unntakstilfeller blir den fulle IP-adressen overført til en server fra Google i USA og deretter avkortet der.

Vi bruker denne informasjonen til å analysere besøk på nettstedet for å samle rapporter om nettstedets aktiviteter for oss, slik at vi bedre forstår hvordan nettstedet vårt blir brukt og hvor vi kan forbedre det (§ 28 (1) første ledd nr. 2 BDSG a. F.; Art. 6 (1) b og f GDPR). Pseudonymbruksprofiler kan derved opprettes fra de behandlede dataene. Google overfører også denne informasjonen til tredjeparter når det er lovpålagt, eller hvis tredjeparter behandler slike data på vegne av Google. Google vil i ingen tilfelle knytte din IP-adresse til andre data fra Google.

Du finner ytterligere informasjon om databruk for annonseringsformål via Google, innstillingsalternativer og måter å motsette deg på Google-nettsteder: https://www.google.com/intl/no/policies/privacy/partners/ ("Slik bruker Google data når du bruker Googles partnernettsteder eller apper"), https://www.google.com/policies/technologies/ads ("Databruk for annonseringsformål"), https://www.google.de/settings/ads ("Kontroller informasjonen Google bruker til å vise annonser") og https://www.google.com/ads/preferences/ ("Gjør annonsene du ser, nyttigere for deg").

Du har rett til å motsette deg dette, og du kan forhindre installasjon og lagring av informasjonskapselen for Google Analytics gjennom en tilsvarende innstilling i nettleseren din. Du finner detaljer i nettleseren din under Hjelp. I tillegg kan du forhindre innhenting fra Google av dataene som genereres av informasjonskapselen og relatert til din bruk av det nettbaserte tilbudet, samt behandling av slike data av Google ved å laste ned og installere plugg-in-modulen til Google i nettleseren din tilgjengelig på følgende kobling http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=no .

En opt-out-informasjonskapsel vil bli aktivert for å forhindre innsamling av dataene dine når du besøker dette nettstedet i fremtiden. Med denne nettleser-plugg-inn-modulen kan også samling og lagring av data for Google Analytics stoppes når som helst med fremtidig virkning.

Som AdWords-kunde bruker vi også "Google-konverteringssporing", en analytisk tjeneste fra Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – “Google”). Google AdWords bruker den til å aktivere en informasjonskapsel ("konverteringskapsel") på datamaskinen din hvis du har kommet til nettstedet vårt via en Google-annonse. Disse informasjonskapslene utløper etter tretti dager og brukes ikke til personlig identifikasjon. Hvis du besøker bestemte sider på nettstedet vårt, og informasjonskapselen ennå ikke er utløpt, kan vi og Google gjenkjenne at noen har klikket på annonsen, og derfor blitt omdirigert til vår side. Hver AdWords-kunde mottar en unik informasjonskapsel. Informasjonskapsler kan derfor ikke brukes til å identifisere deg eller dine spor på Internett eller ved påfølgende besøk på andre nettsteder. Informasjonen som er oppnådd ved hjelp av konverteringskapselet, tjener til å opprette konverteringsstatistikk for AdWords-kunder som har bestemt seg for å bruke konverteringssporing. Vi mottar følgelig bruksstatistikk om de brukerne som kommer til nettstedet vårt via en Google-annonse, og kan dermed spore hvor vellykket hver av våre salgsannonser er, og hvor egnet de har vært for søketemaet ditt (§ 28 (1) første ledd nr. 2 BDSG a. F.; Art. 6 (1) f GDPR).

Som AdWords-kunde lærer vi totalt antall brukere som har klikket på annonsen vår og blitt omdirigert til en side som er klargjort med en konverteringssporingskode. Vi mottar imidlertid ingen informasjon som kan personlig identifisere brukere. Hvis du ikke ønsker å delta i sporingsprosessen, kan du motstette deg aktivering av en nødvendig informasjonskapsel for dette – for eksempel gjennom en nettleserinnstilling som vanligvis deaktiverer automatisk aktivering av informasjonskapsler. Du har rett til å motsette deg og kan i dette tilfelle forhindre installasjon av informasjonskapsler for Google AdWords (på domenet "googleadservices.com") gjennom en innstilling i nettleseren din slik at informasjonskapsler blokkeres av domenet "googleadservices.com.” Du finner detaljer i nettleseren din under Hjelp. Du finner navnene på tilhørende informasjonskapsler i vår Cookie Policy.

Du kan finne Googles personvernregler her (https://www.google.com/intl/no/policies/privacy/).

Vi bruker teknologien for remarketing til Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). Gjennom denne teknologien appelleres brukere som allerede har besøkt våre nettsider og online-tjenester og har vært interessert i tilbudet på nytt gjennom målrettet annonsering på sidene til Google Partner-nettverket. Annonsen vises gjennom bruk av informasjonskapsler som inkluderer et nummer. Informasjonskapsler er små tekstfiler som er lagret på brukerens datamaskin. Gjennom dette nummeret samles besøkene på nettstedet og anonymiserte data om bruken av nettstedet. Disse dataene blir sammensatt av Google på tvers av tjenester og enheter. Annonser kan vises til deg på grunnlag av informasjonen som er avledet av bruken av enhetene. Etter egen uttalelse samler og lagrer Google ikke personlige data til besøkende på nettstedet i denne prosessen. Hvis du senere besøker et annet nettsted i Google Displaynettverk, blir annonser vist for deg som med stor sannsynlighet innlemmer produkt- og informasjonsområder som tidligere har blitt vist. Ved hjelp av tekstfiler kan brukeroppførsel under besøk på nettstedet analyseres og brukes til målrettede produktanbefalinger for WAGO-produkter og interessebasert annonsering for WAGO-produkter (visning av annonser som er relevante for tidligere besøkte WAGO-nettsteder) (§ 28 nr. (1) første setning nr. 2 BDSG a. F.; Art. 6 (1) f GDPR).

Hvis du ikke vil motta interessebasert annonsering (innvending), kan du kategorisk deaktivere bruk av informasjonskapsler via Google for disse formål ved å gå til siden https://www.google.de/settings/ads og angi tilsvarende innstillinger. Alternativt kan brukerne deaktivere bruken av informasjonskapsler fra tredjepartsleverandører ved å gå til deaktiveringssiden for Network Advertising Initiative. https://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp Du kan også forhindre informasjonskapsler for Google Remarketing gjennom en innstilling i nettleseren din. Du finner detaljer i nettleseren din under Hjelp. Du finner de korresponderende navnene på informasjonskapslene i vår forklaring av informasjonskapsel.

Du kan se Googles personvernregler på https://www.google.com/privacy/ads/.

Dette nettstedet bruker Google Tag Manager. Google Tag Manager er en løsning som markedsførere kan bruke til å administrere nettstedskoder gjennom et grensesnitt. Verktøyet "Tag Manager" selv (som implementerer kodene) er et informasjonskapselfritt domene og samler ingen personlige data. Verktøyet står bare for videresending av data og utløsning av andre koder som i noen tilfeller kan selv samle inn data. Google Tag Manager har ikke tilgang til disse dataene. Hvis det har vært en deaktivering på domene- eller informasjonskapselnivået, gjelder dette for alle sporingskoder som implementeres med Google Tag Manager.

Vi bruker Google Maps på nettstedet for å gjøre det enklere for våre besøkende å orientere seg. Google Maps er en tjeneste av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Når du ser på kontaktsidene, blir nettleseren din instruert til å laste inn funksjonene og kartdataene som trengs for dette direkte fra Google-serveren. Disse serverne kan ligge i USA eller andre land i verden. Vi har ingen kontrollalternativer for dette og mottar ingen informasjon fra Google om hvorvidt du har utvekslet tilsvarende kartinformasjon under besøket på vår side. Vi vet ikke hvorvidt Google bare leverer teknisk nødvendig informasjon til deg eller lagrer og analyserer ytterligere data om deg eller ditt system, slik som IP-adresser, informasjon om nettleseren din eller lignende. Googles personvernregler (https://www.google.com/intl/no/policies/privacy/index.html) gjelder også for Google Maps. Vi uttrykker her tydelig at Google behandler følgende datakategorier: enhetsrelatert informasjon, IP-adresse, maskinvareinnstillinger, nettlesertype, nettleserspråk, dato og klokkeslett for spørringen og henvisningsadressen, informasjonskapsler (blokkerbart av deg i nettleserinnstillingene, se også ovenfor), plasseringsbasert informasjon. Google kan koble dataene med andre data fra deg og bruker dataene som samles inn i løpet av tjenestene for levering, vedlikehold, beskyttelse og forbedring av Googles tjenester, for utvikling av nye tjenester, samt for å beskytte Google og dets brukere. Videre bruker Google disse dataene for å tilby deg tilpasset innhold – for eksempel for å gi deg mer relevante søkeresultater og annonsering. Ved å bruke data samlet inn via informasjonskapsler og andre teknologier, for eksempel pikselkoder, forbedrer Google brukeropplevelsen og kvaliteten på Googles tjenester som en helhet. For eksempel forenkler Google lagring av foretrukket språkinnstilling for å vise tjenester på språket du foretrekker. Før Google bruker informasjon til andre formål enn de som er oppført av Google i Googles personvernregler, vil Google først be deg om ditt samtykke. Med ditt samtykke deler Google også data med tredjeparter for kontraktbasert databehandling og av juridiske årsaker. Du kan også endre innstillinger knyttet til personvern på Google når du logger deg inn der. I tillegg holder Google seg til diverse selvreguleringsforpliktelser, inkludert EU-US Privacy Shield Framework, og behandler klager.

Dette nettstedet bruker remarketingfunksjonen "Facebook Pixels" fra Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland ("Facebook"), som får dataene behandlet av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Denne aktive programfunksjonen (JavaScript) brukes til å forstå handlingene til besøkende på dette nettstedet, for å måle annonseringens effektivitet og for å presentere interessetilknyttede annonser ("Facebook Ads") i løpet av besøket til sosialnettverket Facebook og andre nettsteder. Gjennom denne JavaScript-koden etableres en direkte forbindelse med Facebook-serverne under besøket på nettstedet. I prosessen blir det faktum at du har besøkt denne nettsiden, overført til Facebook-serveren, og Facebook korrelerer denne informasjonen med din personlige Facebook-brukerkonto og andre profiler. Korrelasjonen forsøker å fungere på tvers av enheter, slik at hvordan besøkende oppfører seg på tvers av enheter, også blir vurdert. Grunnlaget for bruken er § 28 (1) første ledd nr. 2 BDSG a. F.; Art. 6 (1) f GDPR. Riktignok blir dataene fra Facebook lagret og behandlet slik at en forbindelse med den respektive brukerprofilen er mulig, og Facebook kan bruke dataene til egne annonseringsformål i samsvar med Facebooks Data Policy (https://www.facebook.com/about/privacy/). Vi antar at informasjonen forblir lagret til du eventuelt sletter din Facebook-konto. Du finner mer detaljert informasjon om innsamling og bruk av data via Facebook og om dine relevante rettigheter og muligheter for beskyttelse av ditt personvern i Facebook Data Policy på https://www.facebook.com/about/privacy/. Du kan opprettholde personverninnstillinger i din Facebook-konto. For å gjøre dette må du være innlogget på Facebook.


Vennligst klikk på denne koblingen for å hindre fremtidig datainnsamling fra Facebook innenfor dette nettstedet (opt-out fungerer bare i denne nettleseren og kun for dette domenet) og for å utøve din rett til å takke nei til dette. Dette vil aktivere en opt-out-informasjonskapsel på din enhet. Hvis du sletter informasjonskapslene dine i denne nettleseren, må du klikke på denne koblingen igjen.

Vi bruker webanalysetjenesten til Crazy Egg, Inc. (16220 E. Ridgeview Lane, La Mirada, CA 90638). For å utføre Crazy Egg-tjenesten kan Crazy Egg samle informasjon (forrige besøkte nettsted, land, enhetstype, operativsystem, nettleser, nettleservindusstørrelse, dato, klikktider, klikkpunkter og rulledybde, ny og tilbakevendende) gjennom bruk av informasjonskapsler for analyse og observasjon. Denne informasjonen overføres ved å bruke din IP-adresse gjennom en direkte kommunikasjon mellom din nettleser og serverne til Crazy Egg. Dataene brukes til å analysere brukeradferd i grupper, aldri individuelt, på vårt nettsted for å kunne utnytte potensialer for optimalisering fra det. Dataene analyseres manuelt med uregelmessige intervaller, maksimalt ett år tilbake i tid. Brukere er tilfeldig valgt og ikke personlig identifisert. Ifølge en uttalelse fra Crazy Egg blir ingen av dine personlige data samlet, behandlet eller utnyttet gjennom bruk av Crazy Egg og bruk av deres informasjonskapsler. Bare bruksprofiler opprettes ved bruk av pseudonymer. Dataene samlet inn under et pseudonym blir ikke sammenslått med ekte data fra deg. Dataene samles for å visuelt skildre hyppigheten av besøkte sider og klikkene og kan inkludere følgende: nettleserinformasjon, enheten brukt, IP-adresse, besøkets varighet, lokasjon. Resultatene blir behandlet til rapporter som vi bruker til optimalisering av nettstedet.

Vennligst klikk på denne koblingen for å hindre fremtidig datainnsamling fra Crazy Egg innenfor dette nettstedet (opt-out fungerer bare i denne nettleseren og kun for dette domenet) og for å utøve din rett til å takke nei til dette. Dette vil aktivere en opt-out-informasjonskapsel på din enhet. Hvis du sletter informasjonskapslene dine i denne nettleseren, må du klikke på denne koblingen igjen.

Du kan se Crazy Eggs personvernregler på https://www.crazyegg.com/privacy.

Vår nettside bruker konverteringssporing av Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). For dette aktiverer Microsoft Bing Ads en informasjonskapsel på datamaskinen din hvis du har nådd nettstedet vårt via en Microsoft Bing-annonse. Microsoft Bing, og vi kan gjenkjenne på denne måten at noen har klikket på en annonse, blitt omdirigert til nettstedet vårt og har nådd en tidligere utpekt målside (konverteringsside). Med dette lærer vi bare det totale antallet brukere som har klikket på en Bing-annonse, og deretter ble omdirigert til konverteringssiden. Ingen personlig informasjon om brukerens identitet kommuniseres. Hvis du ikke ønsker å delta i sporingsprosessen, kan du også motsette deg aktivering av en nødvendig informasjonskapsel for dette – for eksempel gjennom en nettleserinnstilling som vanligvis deaktiverer automatisk aktivering av informasjonskapsler. Du finner ytterligere informasjon om personvern og informasjonskapslene som brukes på Microsoft Bing på nettstedet til Microsoft (https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement).

Vennligst klikk på denne koblingen for å hindre fremtidig datainnsamling fra Microsoft Bing Ads innenfor dette nettstedet (opt-out fungerer bare i denne nettleseren og kun for dette domenet) og for å utøve din rett til å takke nei til dette. Dette vil aktivere en opt-out-informasjonskapsel på din enhet. Hvis du sletter informasjonskapslene dine i denne nettleseren, må du klikke på denne koblingen igjen.

Ved hjelp av tjenestene til AppDynamics Inc. ("AppDynamics"), et Delaware-selskap med sitt hjemsted på 303 Second Street, North Tower, 8th Floor, San Francisco, CA 94107, USA, blir data innsamlet og viderebehandlet i anonymisert form for analyse og for kontinuerlig forbedring av vårt nettsted. Dette skjer ved bruk av informasjonskapsler. Analyse av de samlede og overførte dataene gjør det mulig for AppDynamics å oppdage og presentere ytelsesrelaterte svakheter på nettstedet vårt. Presentasjonen vedrører eksplisitt analyse av interne systemproblemer slik at de kan oppdages og fikses tidlig og stabiliteten til nettstedet vårt kan garanteres.

Vi konfigurerer AppDynamics på en slik måte at det generelt ikke samles og lagres personlige data (ingen anonymiserte IP-adresser heller). For gjennomgang av ytelsesrelaterte svakheter bruker WAGO kun data som ikke inneholder personopplysninger.

V. Innsamling, lagring og bruk av bruksdata under besøk på nettstedet vårt uten registrering, og etter innlogging

Ingen online bestillinger kan fylles ut uten din registrering med dine firmaopplysninger, med det resultatet at ingen kontrakter på det elektroniske systemet kan inngås. Hvis du i utgangspunktet ikke ønsker å benytte deg av online bestillingsalternativet, priser og lignende, tilbyr vi deg også registrering med bare e-postadresse og passord. I tillegg kan du kontakte vårt salgsteam via andre kommunikasjonsmidler.

Vi vil bruke dataene du oppgir i den komplette registreringen for å bekrefte at du er kvalifisert til å kjøpe varer i henhold til våre kundekriterier. Vi lagrer dataene og tidspunktet og resultatet for vurderingen for å kunne permanent opprettholde aktiveringen og utføre ytterligere gjennomgang.

Ved innlogging sammenlignes innloggingsdataene med den i vår database over lagrede tilgangsdata. Vi lagrer bare mislykkede pålogginger med brukerkontoen din slik at vi kan blokkere kontoen etter fem mislykkede innloggingsforsøk for å forhindre forsøk på uautoriserte tilgang og for å beskytte deg og oss mot forsøk på bedrageri (§ 28 (1) første ledd nr. 1, 2 BDSG a. F.; Art. 6 (1) a, b og f GDPR).

Når du legger varer i handlekurven eller på huskelisten, forstås dette som en forespørsel om å lagre dette i henhold til våre systemer for deg. Vi lagrer de angitte varene og antallene i kontoen for å oppfylle dit ønske om at de skal lagres og for å kunne gjøre handlekurven eller huskelisten tilgjengelig for deg ved neste innlogging. På denne måten kan vi tilby deg et enkelt alternativ for bestilling av en rekke varer til rett tid (§ 28 (1) første ledd nr. 2 BDSG a. F.; Art. 6 (1) b, f GDPR). Handlekurven forblir lagret til bestillingen er fullført, men ikke lenger enn to år etter siste endring. Huske- og sammenligningslistene forblir også lagret i maksimalt to år etter den siste endringen, men kan bare relateres til nettleseren din til du sletter informasjonskapsler eller bytter nettleseren eller enheten.

Hvis vi viser priser til deg, bruker vi dataene dine til å identifisere individuelle priser, minimum ordrebeløp og grenser for gratis levering fra vår database som gjelder for deg og gjøre det mulig for deg å bestille på disse vilkårene (§ 28 (1) første ledd setning nr. 1 BDSG a. .; Art. 6 (1) a, b GDPR).

Data som trengs for leveransen blir forespurt som en del av bestillingsprosessen (§ 28 (1) første ledd nr. 1 BDSG a. F.; Art. 6 (1) b GDPR). Først blir disse dataene bufret bare en kort stund på våre servere for å muliggjøre en sekvens med flere trinn og deretter lagres dataene kun langsiktig etter at du sender inn bestillingen. I tillegg vil vi også legge inn data i databasen som du sender via faks eller telefon og behandle det som data fra en online bestilling. Dataene lagret for bestilling og servicebehandling, for å vise ordresporing og en historikk i kontoen din, for å legge til rette for påfølgende bestillinger og for å tilfredsstille rettslige krav til retensjon (§ 28 (1) første ledd nr. 1, 2 BDSG a. F.; Art. 6 (1) b, f (GDPR).

For å behandle bestillingen (§ 28 (1) første ledd nr. 1 BDSG a. F.; Art. 6 (1) b GDPR), kan det være nødvendig å dele dine personlige data og data som oppstår fra bestillingen med bedrifter som vi engasjerer for kontraktbehandling. Dette kan for eksempel være en bank for betalingsbehandling eller en logistikkpartner for forsendelse av varene til deg. Bare nødvendige data deles.

I tillegg bruker vi din navn- og adressedata til å foreta en kredittsjekk manuelt, avhengig av prosjektet. Kredittsjekken utføres ikke ut fra en automatisert individuell beslutning fra butikksystemet, men primært på WAGOs vegne gjennom Verband der Vereine Creditreform e. V., Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss, Tyskland, og i sjeldne tilfeller også gjennom Bisnode Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Darmstadt, Tyskland. Disse kredittbyråene vil bruke dataene dine for å sjekke om du allerede er oppført i databasen til kredittbyråene og eksisterende data, slik som tidligere betalingsanmerkninger eller løpende kontrakter, kan tilskrives deg. På denne måten mottar vi informasjon om din tidligere betalingshistorikk og kredittinformasjon. Vi bruker informasjonen fra kredittbyråene utelukkende for å beskytte oss mot potensielle betalingsunnlatelser, hvori vårt overveiende legitime interesse ifølge Art. 6 (1) (f) GDPR eksisterer. Vi vil under alle omstendigheter levere til deg ved forskuddsbetaling, innlevering av bankgaranti eller kredittforsikring med mindre andre grunner utelukker levering. Vi lagrer dataene vi har mottatt fra kredittbyråene i løpet av forretningsforholdet for å redusere antall forespørsler til kredittbyråene.

Vi bruker data fra registreringen i henhold til § 28 (1) første ledd nr. 1, 2 og § 28b BDSG a. F.; Art. 6 (1) b og f GDPR. Loven om kredittbyråer i henhold til § 28b BDSG a. F., Art. 6 (1) f GDPR i sammenheng med § 31 BDSG n. F.

Når kontaktskjemaet brukes, blir informasjonen som er oppført der, overført til oss og lagret på grunn av våre legitime interesser i hastighet, samt optimalisering av vårt online-tilbud og kundeservice. Vi bruker dataene utelukkende til å svare på forespørselen din, og hvis forespørselen skulle henvise til et kontraktsforhold, eller et kontraktsforhold oppstår derfra, for å starte og håndtere kontraktsforholdet (§ 28 (1) første ledd nr. 1, 2 BDSG a. F.; Art. 6 (1) a, b, f GDPR). Hvis du allerede er vår kunde eller vil bli i fremtiden, kan vi samle, lagre, modifisere og overføre dataene for etablering, gjennomføring eller oppsigelse av kontraktsforholdet uten samtykke fra deg og så lenge loven tillater oss å gjøre slik.

I andre tilfeller – også når kontraktsforholdet ennå ikke er påbegynt – lagrer vi dataene dine ikke lenger enn to år, eller lenger hvis loven krever dette av oss. Du har rett til å motsette seg, med fremtidig virkning, om sending av data til oss via kontaktskjemaet. Du utøver din rett til å tilbakekalle din tillatelse gjennom en kommunikasjon til oss.

Hvis du har registrert deg for vårt nyhetsbrev med din e-postadresse, bruker vi også e-postadressen din utover kontostyring for våre egne reklameformål, som beskrevet nærmere under nyhetsbrevregistreringen, til du kansellerer nyhetsbrevet (innvendingsalternativ § 28 (1) første ledd nr. 1 BDSG a. F.; Art. 6 (1) a, b GDPR). Hvis ingen andre reklameformål er definert, vil vårt nyhetsbrev bare inneholde vår selskapsinformasjon om produkthøydepunkter, nye produkter, produktoppdateringer og tjenester, samt spesialtilbud og konkurranser fra WAGO, oppdatert WAGO-selskapsinformasjon og hendelsesdatoer. Ved å abonnere på vårt nyhetsbrev, godtar du kvitteringen av det og de beskrevne prosessene.

Vi bruker programvareløsningen "Evalanche" av den tyske leverandøren SC Networks som postleverandør i e-postmarkedsføring. Nyhetsbrevene inneholder en såkalt "web-beacon", en fil på størrelse med en piksel som blir kontaktet fra serveren til SC Networks / Evalanche når nyhetsbrevet åpnes. Teknisk informasjon – for eksempel informasjon om nettleseren og systemet ditt, enheten som brukes og postklienten, samt din IP-adresse og tidspunktet for hentingen – samles innledningsvis som en del av slik oppkalling. Denne informasjonen brukes til teknisk forbedring av tjenestene ved hjelp av de tekniske dataene eller målgruppene og deres leseadferd basert på deres oppkallingssteder (som kan oppnås ved hjelp av IP-adressen) eller tilgangstider.

De statistiske undersøkelsene inkluderer også om nyhetsbrevene åpnes, når de åpnes, hvilke koblinger som klikkes, og om leveransen av e-postene var vellykket. I tillegg blir lesevarigheten lagret, dette skjer bare på målgruppebasis. Selv om denne informasjonen av tekniske årsaker kan kombineres med de enkelte nyhetsbrevmottakere, er det verken vår eller SC Networks / Evalanche sitt formål å overvåke enkelte brukere. I stedet hjelper analysene oss med å lese brukerens lesevaner og til å tilpasse innholdet til dem eller sende varierende innhold som er i samsvar med våre brukeres interesser.

Vi bruker den såkalte dobbelt opt-in-prosessen for å dokumentere samtykke for nyhetsbrevet og forhindre misbruk av dataene dine. Gjennom denne prosessen sikrer vi at mottakeren faktisk ønsker å motta vårt nyhetsbrev. Etter registreringen mottar du en e-post der du blir bedt om bekreftelse for nyhetsbrevregistreringen. Vi vil ikke sende deg nyhetsbrevet vårt før denne bekreftelsen.

Registreringene for nyhetsbrevet logges for å kunne underbygge registreringsprosessen i samsvar med lovkravene. Dette inkluderer lagring av både tidspunktet for registrering og bekreftelse samt IP-adressen. Endringer i ditt lagrede data blir også logget.

Du kan tilbakekalle ditt samtykke til mottak av vårt nyhetsbrev når som helst. Du kan stoppe abonnementet med koblingen i nyhetsbrevet eller ved å sende en skriftlig melding til WAGO GmbH & Co. KG, Digital avdeling: Nyhetsbrev, Hansastraße 27, 32423 Minden, Tyskland. Ved skriftlig varsel blir avbestillingen gjennomført av oss innen tre uker etter mottak.

Samtykke til sending av e-postadresser skjer ut fra Art. 6 (1) (a), Art. 7 GDPR og § 7 (2) nr. 3 eller (3) i Tysk Fair Trade Practices Act (UWG). Bruken av postleverandøren ..., utførelse av statistiske henvendelser og analyser og logging av registreringsprosedyren foregår basert på våre legitime interesser under Art. 6 (1) (f) GDPR. Vår interesse er rettet mot levering av et brukervennlig og sikkert nyhetsbrevsystem som er i tråd med våre forretningsinteresser, tjener til direkte annonsering og oppfyller brukerens forventninger.

Hvis vi bruker dine personlige data for direkte annonsering, kan du motsette seg dette når som helst i henhold til Art. 21 GDPR ved å varsle oss.

Vi tilbyr deg en søknadstjeneste i form av et innloggingsområde. Du kan registrere deg der og kalle opp søknadsassistenten, som vil lede deg gjennom vår søknadstjeneste. Der må du minst oppgi følgende informasjon om deg selv: fornavn, etternavn, e-postadresse og brukernavn. Bortsett fra det, kan du levere alle data om deg selv som du føler er nyttig for søknaden.

Når du sender inn en søknad eller når vi starter et potensielt ansettelsesforhold, bruker vi dine personlige data for å sjekke søknadens egnethet, samt å få personlig kontakt med deg (§ 28 (1) første ledd nr. 1 BDSG a. F.; Art. 6 (1) a, b GDPR). Skulle den annonserte stillingen være utenfor EU, vil vi om nødvendig videresende vi dine personopplysninger til det tilsvarende landet utenfor EU (§ 28 (1) første ledd nr. 1 BDSG a. F.; Art. 49 (1) b GDPR, dersom det ikke foreligger tilstrekkelige bestemmelser for landet i henhold til Art. 45 (3) GDPR eller hensiktsmessige garantier er på plass i henhold til Art. 46 GDPR).

I tilfelle søknaden din ikke kan vurderes for øyeblikket, har du muligheten til å administrere søknadsdataene dine i innloggingsområdet. Vi lagrer og bruker din innloggingsdata, samt dataene du har oppgitt, for å kunne gi deg tilgang, og administrasjons- og søknadsmuligheter (§ 28 (1) første ledd nr. 1 BDSG a. F.; Art. 6 (1) a, b GDPR). I tillegg, når du sender inn nye søknader, bruker vi dataene fra din tidligere søknad om sammenligning (§ 28 (1) første ledd nr. 1 BDSG a. F.; Art. 6 (1) a, b GDPR). Vi starter slettingsprosessen seks måneder etter din siste innlogging. Dette begynner med en varsel om den forestående slettingen, for hvilket vi bruker din e-postadresse (§ 28 (1) første ledd nr. 1 BDSG a. F.; Art. 6 (1) a, b GDPR). Du kan tilbakekalle samtykket til lagring og behandling av dine søknadsdata når som helst med fremtidig virkning, og i tillegg administrere hver enkelt søknad i innloggingsområdet.

Hvis du ikke ønsker å samtykke til vår elektroniske søknadstjeneste, er du velkommen til å sende oss en søknad via e-post eller på papir med de samme utsiktene. Vi vurderer denne søknaden bare en gang (§ 28 (1) første ledd nr. 1 BDSG a. F.; Art. 6 (1) a, b GDPR).

Hvis vi inngår et ansettelsesforhold med deg, vil vi overføre dataene dine fra søknaden til personellfilen og lagre den gjennom hele ansettelsesforholdet, pluss eventuelle andre lovbestemte oppbevaringsperioder (§ 32 BDSG a. F.; Art. 6 (1) a, b GDPR, § 26 BDSG (1) n. F.). Før arbeidskontrakten utføres, vil vi igjen informere deg spesifikt om vår bruk av data under ansettelsesforholdet.

VI. smartDESIGNER-prosjektplanlegging

Vi tilbyr deg gratis online programvare for prosjektplanlegging for konfigurering av våre produkter. Du kan registrere deg for å lagre dine egne prosjekter og se på ferdige prosjekter igjen på et senere tidspunkt. Der må du minst gi følgende informasjon om deg selv: etternavn, fornavn, e-post, firmanavn, adresse (gateadresse, postnummer, by), land, passord. De registrerte dataene brukes til selvinitierte prisforespørsler og ordrer som oppstår fra prosjektene fra konfiguratoren og vist med den opprettede prosjektdokumentasjonen (§ 28 (1) første ledd nr. 1, 2 BDSG a. F.; Art. 6 (1) b, f GDPR). Du kan velge "ikke godta informasjonskapsler" i nettleserinnstillingene for å forhindre bruk av informasjonskapsler. Bruk av smartDESIGNER er ikke mulig i slike tilfeller.

VII. Informasjon om behandling av personopplysninger når du bruker Office365-produkter

Microsoft Corporation
1 Microsoft Way
Redmond, Washington 98052, USA

(også "Microsoft" her)

Databeskyttelse hos Microsoft
Microsoft Corporation
Chief Privacy Officer
1 Microsoft Way
Redmond, Washington 98052, USA

Microsoft Ireland Operations Limited er personvernrepresentant for Microsoft for Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og Sveits.

Databeskyttelsesansvarlig i Microsoft Ireland Operations Limited kan nås på følgende adresse:

Microsoft Ireland Operations, Ltd.
Data Beskyttelse
One Microsoft Place
South County Business Park
Leopardstown
Dublin 18, D18 P521, Ireland

Vi behandler personopplysningene dine for enkelt og gjensidig samarbeid når vi bruker Office365-produktspekteret fra Microsoft.
Typen og formålet med behandlingen består derfor av levering av profesjonelle tjenester i samsvar med WAGOs volumlisens og alle serviceavtaler inngått mellom WAGO og Microsoft.
Vi behandler dine personopplysninger på grunnlag av art. 6 (1) (f) GDPR. Våre legitime interesser ligger i gruppen av selskaper for intern administrasjonsformål og i et passende forhold mellom den registrerte og den behandlingsansvarlige. Skulle behandlingen være autorisert via et annet juridisk grunnlag, vil vi informere deg om dette separat på et passende sted.

Vi behandler bare dataene vi har mottatt fra deg personlig, eller data vi mottar som funksjonsleverandør innen vår gruppe av selskaper (se https://www.wago.com/de/wago-gruppe/international).
I noen tilfeller kan vi motta dine personlige data fra en representant for organisasjonen din, fra arbeidsgiveren din eller fra en annen tredjepart som en del av et eksisterende eller fremtidig partnerskap eller kundeforhold.

Interne funksjoner: Kommunikasjonspartnere og innehavere av funksjonelle stillinger i WAGO

Eksterne funksjoner: Vær oppmerksom her at spesielt på samarbeidsplattformer kan det være mulig for tredjeparter (som medlemmer av andre organisasjoner) foruten oss, deg og din organisasjon å også få tilgang til dine personlige data som overføres under kommunikasjon (f.eks. Via LAG). Det kan ikke utelukkes at de overførte personopplysningene dine vil bli brukt av slike tredjeparter eller videreformidlet til andre tredjeparter.

Vi henviser deg derfor her til din egen organisasjons interne personvernregler og også til reglene til enhver tredjepart som er involvert i samarbeidet.

I et ikke-EU-land overfører vi personopplysningene dine utelukkende med tanke på følgende passende eller tilstrekkelige garantier:

Hvis du ikke gir oss dataene dine, kan det hende at vi ikke kan levere våre kontraktmessig skyldte tjenester.

WAGO foretar ingen automatisk beslutningstaking eller profilering når du behandler dine personopplysninger innenfor hele Office365-produktspekteret.

VIII. Databehandling gjennom sosiale nettverk

Vi opprettholder offentlig tilgjengelige profiler på sosiale nettverk.

Normalt kan sosiale nettverk som Facebook analysere alle aspekter av brukeratferden din når du besøker deres nettsider eller et nettsted med integrert innhold på sosiale medier (f.eks. "Like" -knapper eller reklamebannere). Å besøke våre sider på sosiale medier utløser mange behandlingsprosedyrer som er relevante for databeskyttelse. Spesielt:

Hvis du er logget inn på din sosiale mediekonto og besøker vår tilstedeværelse på sosiale medier, kan operatøren av sosiale medieportalen tildele dette besøket til brukerkontoen din. Imidlertid kan personopplysningene dine under noen omstendigheter også samles inn hvis du ikke er logget inn eller ikke har noen konto hos den respektive portalen for sosiale medier. I dette tilfellet blir dataene dine samlet inn via informasjonskapsler, som for eksempel ble lagret på din sluttenhet eller gjennom logging av IP-adressen din.

Den sosiale medie portal operatøren kan deretter bruke slike innsamlede data til å lage brukerprofiler basert på dine preferanser og interesser. På denne måten kan annonser som gjenspeiler dine interesser vises for deg både på den respektive tilstedeværelsen på sosiale medier og utenfor den. Hvis du har en konto på det sosiale nettverket, kan annonsene som er skreddersydd dine interesser vises på alle enheter du er eller var logget på.

Vær også oppmerksom på at vi verken kan overvåke eller kontrollere alle behandlingsprosedyrer som brukes av portaler på sosiale medier. Avhengig av leverandør, kan operatørene av portalen på sosiale medier derfor utføre videre behandlingsprosedyrer. Du finner relevant informasjon i vilkårene for bruk og personvernregler for den spesifikke portalen for sosiale medier.

Våre opptredener på sosiale medier er ment å gi oss størst mulig tilstedeværelse på Internett. Dette utgjør en legitim interesse i henhold til art. 6 (1) (f) GDPR. Analyseprosessen initiert av de sosiale nettverkene kan være basert på forskjellige juridiske grunnlag, som deretter må avsløres av operatørene av de sosiale nettverkene (f.eks. Samtykke i henhold til art. 6 (1) (a) GDPR).

Når du besøker en av våre sosiale mediesider (f.eks. Facebook), er vi felles ansvarlige med operatøren av den sosiale medieplattformen for databehandlingsprosedyrene utløst av ditt besøk. Du har grunnleggende rett til å utøve dine rettigheter (tilgang, retting, sletting, begrensninger for behandling, dataportabilitet og inngi en klage) mot oss og / eller operatøren av den respektive sosiale medieportalen (f.eks. Facebook).

Ikke desto mindre, vær oppmerksom på at til tross for vårt felles ansvar med operatørene av sosiale medier, har vi ikke full kontroll over databehandlingsprosedyrene som brukes av portalen for sosiale medier. Alternativene som er åpne for oss er primært underlagt den aktuelle leverandørens selskapspolicy.

Dataene vi samler inn direkte via tilstedeværelsen på sosiale medier vil bli slettet fra systemene våre så snart ethvert formål med lagring bortfaller, du ber oss om å slette den, eller du trekker tilbake ditt samtykke til lagringen. Lagrede cookies forblir på sluttenheten til du sletter dem. Obligatoriske lovbestemmelser - spesielt oppbevaringsperioder - forblir upåvirket.

Vi har ingen kontroll over varigheten av lagring av dataene dine som operatørene av det sosiale nettverket lagrer for sine egne formål. For detaljer om dette, vennligst kontakt operatørene av de sosiale nettverkene direkte (f.eks. i deres personvernregler, se nedenfor).

Vi bruker ikke automatisk aktiverte sosiale plugin-moduler (f.eks. IFrames) fra sosiale nettverk eller plattformer på nettstedet vårt. Våre knapper på sosiale nettverk eller plattformer, som Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, XING, etc., tjener bare til å peke deg til den respektive leverandørens nettside. Hvis du klikker på disse koblingene, vil du bli dirigert til nettstedet til det respektive sosiale nettverket eller plattformen. Det er da informasjonen om personvern offentliggjort av leverandøren der som gjelder. Den respektive leverandøren er ansvarlig for å sikre drift som er i samsvar med databeskyttelseskravene. I tillegg har vi også online tilstedeværelse i noen av disse sosiale nettverkene eller plattformene for å informere brukere som er engasjert der om våre produkter og tjenester og for å kommunisere med dem. Det underliggende markedsføringsformålet er å anse som en legitim interesse i henhold til art. 6 (1) (f) GDPR. Selv om WAGO ikke har tilgang til disse profildataene som behandles av plattformene, har WAGO imidlertid under noen omstendigheter delt ansvar i henhold til personvernloven.

For detaljert informasjon om behandlingen av dine personlige data og mulighetene dine for å motsette deg (opt-out), henviser vi deg til følgende informasjon:

Facebook
Vi har en profil på Facebook. Leverandøren er Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA).

Vi har inngått en avtale med Facebook om felles kontroll over databehandling (Controller Addendum). Denne avtalen spesifiserer hvilke databehandlingsprosedyrer vi og / eller Facebook bærer ansvar for når du besøker vår Facebook-fanside. Du kan undersøke denne avtalen på følgende link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Du kan selv tilpasse annonseringsinnstillingene dine i brukerkontoen din. For å gjøre det, klikk på følgende lenke og logg på: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Du finner detaljer i Facebook Data Policy: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Opt out på: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Twitter

Vi har en profil på Twitter. Leverandøren er Twitter International Company (One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irland).

Du finner personvernreglene her: https://twitter.com/de/privacy, opt out på: https://twitter.com/personalization.


YouTube

Vi har en profil på YouTube. Leverandøren er YouTube LLC (901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA) representert av Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland).

Du finner personvernreglene her: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, opt out på: https://adssettings.google.com/authenticated.

LinkedIn

Vi har en profil på LinkedIn. Leverandøren er LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland.

Du finner personvernreglene her: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, opt out på: https://www.linkedin.com/psettings/advertising.


XING

Vi har en profil på XING. Leverandøren er XING S, (Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Tyskland).

Du finner personvernreglene her: https://privacy.xing.com/en, opt out på: https://privacy.xing.com/en.

IX. Tilbakekallingsrettigheter

Du kan når som helst og med fremtidig virkning og uten å begrunne, tilbakekalle samtykkene du har gitt oss til å samle inn og bruke data uten at det påvirker lovligheten av behandlingen som fant sted basert på samtykket opp til tidspunktet for tilbakekallingen. Etter at tilbakekallingen har skjedd, kan WAGO videre behandle dine personopplysninger bare hvis behandlingen er nødvendig på grunn av et annet rettslig grunnlag eller en lovbestemt forpliktelse. Du kan adressere tilbakekallingen til kontrollere eller til kontaktadressen som er angitt på nettstedet. Hvis det er teknisk mulig, vil vi også gjøre tilbakekallingsalternativer tilgjengelig for deg i din konto.

X. Databeskyttelsesansvarlig

Hvis du har ytterligere spørsmål om beskyttelse av dine personopplysninger, denne personvernerklæringen, samtykkeerklæringer og behandling av dine personlige opplysninger eller i tilfelle klager om personvern, kan du kontakte vår databeskyttelsesansvarlig på følgende e-postadresse adresse: datenschutz@wago.com

Databeskyttelsesansvarlig hos WAGO er Mr. Rainer Brandt.

Uavhengig av bestemmelsene i denne personvernerklæringen, har du i Art. 13 (2) første ledd d GDPR en regulatorisk rett til å klage til den kompetente tilsynsmyndigheten.

XI. Bekreftelse av datasikkerhetserklæringen, endringer

Denne personvernerklæringen gjelder fra offentliggjøringstidspunktet på WAGO GmbH & Co. KGs nettsted og fram til tilbakekalling.

Bekreftelse og godkjenning av personvernavtalen er absolutt nødvendig for å kunne benytte seg av vårt tilbud.

Vær oppmerksom på at databeskyttelsesforskrifter og håndtering av personvern kan endres kontinuerlig, og innholdet i denne personvernerklæringen må være i overensstemmelse. Hvis dette skulle være tilfelle, vil vi presentere endringer på en lett synlig måte for deg. I tillegg er det tilrådelig å holde deg informert om endringer i lovbestemmelser og praksis i vårt firma.