Let's make tractors small again

9. juni 2020
Autoagri

Hva har 32 Li-ion battericeller med lader, 9 avanserte DC motor drivere og en dieselgenerator til felles? De styres alle av en Wago PFC200 controller programmert med e!Cockpit.

I Trøndelag har landbruket alltid stått sterkt og ført til flere gode eksempler på samarbeid mellom bønder og utstyrsleverandører. Orkel, Duun Industrier og Lyng Triangel er eksempler på trønderske industribedrifter som baserer sin virksomhet på leveranser til landbruket.

Hvis man sammenligner landbruket for 100 år siden med situasjonen i dag, er det liten tvil om at den tekniske utviklinga har vært formidabel. Tenk bare på overgangen fra hest til traktor og hva det har betydd for effektiviteten. En av bakdelene med utviklingen er størrelsen på traktorene; vekten har siden 50-tallet økt fra et drøyt tonn til over 10 tonn for de største modellene i dag. Den høye vekten og store fysiske størrelsen har flere ulemper, blant annet komprimering av matjord som kan gjøre den mindre fruktbar. Og selv om store traktorer ofte jobber raskere, krever de fortsatt at det sitter en person bak rattet.

Autoagri er en trøndersk gründer bedrift som jobber for å løse disse utfordringene ved å utvikle en liten, smidig og autonom førerløs redskapsbærer. Den skal ikke erstatte vanlige traktorer, men bli et nyttig supplement for å løse flere forskjellige oppgaver:

• Såing, planting og andre oppgaver i grønnsaksproduksjon.
• Sprøyting med mulighet for større presisjon og redusert bruk av plantevernmidler.
• Holde gress, ugress og busker nede på store grøntområder, eksempelvis flyplasser.
• Kartlegge grunnforhold ved hjelp av bakkeradar.

Dette er bare noen eksempler og det dukker stadig opp nye mulige bruksområder.

Hybrid og elektrisk framdrift

De aller fleste traktorer går på diesel og man har i liten grad tatt i bruk fordelene som elektrisk framdrift og kraftoverføring kan tilby. Autoagri ønsker å utnytte elektriske løsninger for å redusere driftskostnader og gjøre landbruket mer miljøvennlig.

Hvert hjul har to elektriske motorer; en for framdrift og en for sving. I tillegg er også hydraulikkpumpe og kraftuttak elektrisk drevet. Første utgave vil ha dieselmotor, men den skal kun brukes til å lade batteriene som sørger for strøm til framdrift og andre energikrevende oppgaver.

Etterhvert kan det også bli aktuelt med en helelektrisk versjon. Hjernen i dette nettverket er en Wago PFC200 controller med CAN interface.

Ved hjelp av e!Cockpit utvikler Autoagri avansert programvare som sørger for at alle systemer snakker sammen:
• Fire hjul skal styres individuelt men samarbeide om framdrift og sving. Kjøretøyet vil faktisk bli istand til å kjøre sidelengs og svinge rundt sin egen akse.
• Ved hjelp WiFi og web basert HMI på nettbrett skal brukere kunne fjernstyre traktoren under redskapsbytte, oppkjøring på tilhenger etc.

I skrivende stund fokuserer Autoagri på utvikling og testing av hjulenhet og batteripakke. Men de har en målsetning om at de første ferdige traktorene skal leveres til utvalgte sluttkunder i løpet av 2-3 år.

Personer og HMI.png
I tillegg til CAN kommunikasjon og web basert HMI, er kompakt størrelse, høy ytelse og god support noen av fordelene Paul Arne Nyborg (t.v) og Jostein Sandvik (t.h) trekker fram som årsaken til at de valgte Wago som samarbeidspartner. (Tor Erik Næbb fra Wago i midten)

Samarbeid på tvers av bedrifter og bransjer

Idéen til Autoagri ble unnfanget på et møte mellom landbruk, industri og teknologer arrangert av Fosen Innovasjon for noen år siden. Etter hvert tok Leksvik Industrimekanikk, Maritime Robotics, Robotic Services og Haandfast over ballen og startet firmaet Autoagri i 2018.

Leksvik Industrimekanikk er en innovativ industribedrift med ledende kompetanse innen automasjon og maskinering. Maritime Robotics og Robotic Services er ledende aktører innenfor utvikling og produksjon automome farkoster og relaterte tjenester. Haandfast driver med allsidig mekanisk konstruksjon, produktutvikling og industrialisering.

Alle firmaene har sterke forbindelser til Leksvik der Autoagris hovedkontor ligger.

Teknologi miljøet i Trondheim er også en viktig suksess faktor og firmaet har allerede tett samarbeid med NTNU.

Wago kan se tilbake på et godt samarbeid med alle aktørene nevnt over, og vi synes det er spennende å få bli med Autoagri på en reise som kan bidra både til effektivisering og bedre bærekraft i landbruket.

 

Relevante linker:

www.autoagri.no
www.industrimekanikk.as
www.maritimerobotics.com
www.haandfast.no
www.fi-nor.no (Fosen Innovasjon)

vinner-av-pitchekonkurranse.jpg

Autoagri har blitt lagt merke til i mange sammenhenger og 10. januar vant de pitche konkurransen på Trøndelagsmøtet. Premien på 50 000 kr kommer godt med i det videre utviklingsarbeidet.