Instruksjoner
Belysning med flere DALI I/O-moduler

DALI Multi-Master-modulen (753-647) oppfyller DALI standard IEC 62386. Denne produsent-uavhengige protokollen sikrer kompatibiliteten til DALI-enheter i belysningsapplikasjoner.

Bare 12 mm bred, denne I/O-modulen brukes som et DALI-grensesnitt i kombinasjon med WAGOs 750-serie kontrollere og I/O-moduler (f.eks. BACnet, KNX, EnOcean, LON®, MODBUS). Hver DALI Multi-Master-modul støtter 64 adresser for elektroniske styreutstyr (ECG-er) og 64 adresser for DALI-sensorer. Hver DALI ECG kan tildeles 16 enkeltgrupper og 16 scener. DALI Multi-Master-modulen tilbyr også 16 ekstra virtuelle grupper på DALI-bussen. DALI ECG-er har én enkel adresse, som er praktisk tilordnet via DALI-konfiguratoren (gratis WAGO plugg-inn). Konfiguratoren er tilgjengelig som et frittstående Windows-program eller for bruk sammen med WAGO-I/O-CHECK-programvare. Ved hjelp av WAGO-I/O-SYSTEM 750 kan DALI-kontrollere sømløst integreres i andre bygningssystemer. Flere DALI-masterenheter kan kobles til én enkel feltbussnode. Maksimalt antall I/O-moduler som kan kobles til en kontroller, avhenger av minnet som kreves av applikasjonen. Feltbussnoder programmeres via WAGO-I/O-PRO-programvare. WAGO tilbyr et omfattende IEC-61131-3-bibliotek med funksjonsblokker som forenkler opprettelsen av komplekse belysningsapplikasjoner. Alternativt gjør "Enkel-modus" det mulig å enkelt styre belysningsfunksjoner uten komplisert PLS-programmering. I/O-modulen er fremtidsklar og kan oppgraderes til den nyeste DALI-utgivelsen. Et omfattende og brukervennlig igangkjørings- og vedlikeholdsverktøy er tilgjengelig som en frittstående applikasjon eller som en integrert WAGO-I/O-CHECK-programvarekomponent.

To alternativer er tilgjengelige for å forsyne DALI Multi-Master-modulen:

1. Via DALI Multi-Master DC/DC-omformer (753-620) for å forsyne en enkel I/O-modul
2. Via 787-1007-strømforsyning for flere 753-647 DALI Multi-Master-moduler (brukt her!).

Delliste:

1. 2002-1301, 2002-1304, 2002-1307 og 2002-1392
2. 787-712
3. 2002-1301, 2002-1307 og 2002-1392
4. 787-1007
5. 249-116
6. 750-880
7. 750-402
8. 753-647
9. 750-600
10. 2851-8303

Nedlastinger

For nedlasting og sikker installasjon: Beskrivelser, biblioteker og programvarestøtte for DALI-løsninger.

WAGO-bygningsautomasjon:
Vi svarer gjerne på dine spørsmål

Prosjektering Pluggbar WAGO