Emner
Bygningssertifisering for bærekraftig konstruksjon

Økologiske krav til bygninger er tøffe: maksimal energibesparelse må oppnås for å forbedre bygningens samlede energibalanse. En rekke sertifiseringssystemer bekrefter at bygningen din har møtt disse målene. Energibesparelsespotensialet som kan oppnås med disse systemene har imidlertid ikke blitt regnet ut korrekt. "eu.bac"-systemet lukker nå dette gapet.

Fordeler med en sertifisert bygning:

  • Sikrer og øker markedsverdien av bygningen din
  • Få et konkurransefortrinn på eiendomsmarkedet gjennom meningsfull sertifisering og en detaljert miljøeffektiv balanse
  • Økologisk bærekraft og langsiktig lønnsomhet takket være livssyklustilnærminger
  • Beskyttelse mot potensielle følgeskader ved bruk av CO2-nøytrale grønn bygning-konsepter

  • Spesial-kontrollere for å oppnå målet for bygningskvalitet og resultater under drift
  • Optimalisering av bygningsdrift og reduksjon av driftskostnader
  • Porteføljeoptimalisering gjennom slanke tilnærminger til energi og bærekraft

Bredt utvalg av forskjellige evalueringssystemer for bygningssertifisering

Verktøy og hjelpemidler som kartlegger hele livssyklusen til en bygning og gjør tilsvarende informasjon tilgjengelig i planleggingsprosessen, kreves for bærekraftig planlegging. De er også nødvendige for å beskrive og vurdere bygninger ut ifra økologiske, økonomiske og sosiale aspekter. En rekke slike verktøy for å vurdere bærekraften til bygninger og byggevarer har blitt utviklet internasjonalt de siste årene. De fleste kvalitetsstemplene som eksisterer i dag, ble spesielt utviklet for å gjenspeile behovene til bestemte land og er basert på disse landenes klimatiske, kulturelle og juridiske normer.

Hvorfor sertifisere?
Målet med bærekraftig konstruksjon er å minimere bruken av energi og råvarer. Fokuset her er på hele livssyklusen til en bygning. Som et viktig verktøy for å fremme bærekraftig konstruksjon, har sertifiseringssystemer blitt utviklet for å evaluere bærekraften til bygninger. I tillegg til en omfattende oversikt, får investorer og arkitekter også et verktøy som forenkler planlegging og implementering. Bygninger kan også sammenlignes med hverandre gjennom sertifiseringer, noe som gir byggere referansemålinger.

building_raum_gebaeude_glas_fassade_himmel_blau_2_iStock_000000881834Large_2000x1500.jpg

Internasjonalt anerkjente systemer for å bygningsbærekraft

BREEAM
"Environmental Assessment Method" (EAM) for bygninger ble opprinnelig utviklet av "Building Research Establishment" (BRE), et britisk forskningsinstitutt, under navnet BREEAM. BRE har sertifisert og driver mer enn 100 000 bygninger i 15 land utenfor Storbritannia. Dette gjør BREEAM til verdens ledende og mest anvendte sertifiseringsmetode for bygninger.


DGNB
“German Society for Sustainable Building” (DGNB): oppgaven til denne organisasjonen er å utvikle og fremme måter og løsninger for bærekraftig planlegging, bygging og bruk av bygninger. DGNB vurderer kvaliteten over bygningens komplette livssyklus. Når de angitte kriteriene er oppfylt gjennom standarden, tildeler DGNB bronse-, sølv- og gullnivå-sertifikater. DGNB tilbyr også forhåndsertifisering i planleggingsfasen.

LEED
"Leadership in Energy and Environmental Design" (LEED) er et klassifiseringssystem for økologisk konstruksjon utviklet av "U.S. Green Building Council.” Formålet med denne sertifiseringsstandarden er å definere en høykvalitets, økologisk metode for bygging for sunnere, mer miljøvennlige og mer lønnsomme bygninger. Bygninger evalueres ved å tildele poeng for individuelle kriterier. Summen av poeng som tildeles, bestemmer hvordan bygningen blir klassifisert for sertifisering.

Automatisering er en del av energisertifikatet

Når EnEV 2014 tar virkning 1. mai 2014 er bygningsautomatisering (rom, bygning, individuelle enheter) nå en del av energisertifiserings- og analyseprosedyren basert på DIN V 18599 “Energieffektivitet av bygninger …, Part 11: Bygningsautomatisering.”

De fleste automatiseringssystemer har feil innstillinger
En undersøkelse fra EU-kommisjonen har avslørt akkurat hvor viktige sertifiserte automatiseringssystemer egentlig er for gjennomføringen av EU-bygningsdirektivet. Om lag 50% av energien som brukes i bygninger blir sløst. Årsakene til dette inkluderer feil innstillinger eller automatiseringssystemer som drives ineffektivt. Mer enn 70% av bygningsautomatisering i bruk opererer med feil standardinnstillinger.

Potensielle energibesparelser blir i stor grad ignorert for bygningssertifiseringer
Energibesparelsespotensialet og livssyklusaspektene som kan oppnås gjennom bygningsautomatisering, blir ikke riktig tatt hensyn til i dagens bygningssertifiseringer (for eksempel LEED, DGNB). "eu.bac" -systemet lukker gapet som finnes i vurderingssystemer som DGNB eller "Green Building", som ikke gir grunnlaget for omfattende evaluering av automatiseringssystemer i bygninger.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_Fotolia_74441791_X_2000x1500.jpg

"eu.bac"-systemrevisjon

Siden begynnelsen av 2013 har eu.bac tilbudt eu.bac-systemrevisjonen for BACS bygningsautomatiseringssystemer for energieffektiv og bærekraftig drift av bygningsautomatiseringssystemer. Veldesignede og administrerte systemer gir ikke bare ønsket komfort, men optimaliserer samtidig energikravene. Prosessen er basert på eksisterende standarder (EN 15232, DIN V 18599) og har blitt vitenskapelig undersøkt av TU Dresden. Planleggere, investorer og eiere bruker systemrevisjonene for å spare energi og driftskostnader over hele livssyklusen i bygningen og sikre effektiv og bærekraftig drift av bygningen. eu.bac-sertifisering garanterer brukere at produktene og systemene som brukes i konstruksjonen av deres bygning samsvarer med europeiske standarder for energieffektivitet, slik som EN 15232.

WAGO - medlem av eu.bac
Ved å bli med i "European Building Automation and Controls Association" ("eu.bac"), utvidet WAGO strategisk omfanget av sine bygningsautomatiseringsvirksomheter: syv WAGO-medarbeidere fra selskapets "Project Sales Building Automation"-avdeling er del av en gruppe spesialutdannede "eu.bac"-systemrevisorer. I løpet av en revisjon gir de gjennomsiktighet og informerer operatører fullt ut om tilstanden til deres teknologi. eu.bac-systemsertifisering bidrar til å spare energi og driftskostnader og sikrer energieffektiv og bærekraftig drift av VVS-, belysnings- og skyggesystemer installert i bygningen.

Anbefalt lesing

Flere bygningsteknologiapplikasjoner

Økonomisk romautomatisering

Bygningsplanlegging, gjennomføring og drift må ikke bare demonstrere effektivitet, men også en høy tilpasningsevne.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_Fotolia_74441791_X_2000x1500.jpg

Optimal installasjon og automatisering av belysning

Kostnad og energieffektivitet spiller en viktig rolle for belysning. WAGOs løsninger gir langsiktig støtte til planlegging og gjennomføring av målene dine.

building_licht_lagerhalle_2_istock_000014092815_2000x1500.jpg

VVS-teknologi for fremtidens systemer

Oppvarming og kjøling utgjør mer enn 55% av totalt energiforbruk. Energiovergangen fører direkte til kjeleområdet. Stol på WAGOs løsninger for morgendagens ventilasjonssystemer.

building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x1500.jpg

WAGO for profesjonelle grupper

Fokuser på kravene dine

For installatører og systemintegratorer: Dra nytte av vår Web-portal for profesjonelle grupper slik at du kan få direkte tilgang til informasjonen innen bygningsteknologi som er relevant for deg.

Støtte for systemintegratorer

Bygninger som sparer ressurser og energi er ditt mål. WAGO støtter vellykket planlegging og implementering.

building_systemintegrator_systemintegration_programmierung_wago-solution-provider_personen_laptop_1_2000x1500.jpg