På denne siden:

Emner 23. juni 2017
Samarbeid: samfunnsengasjement

Forpliktelsene våre strekker seg lengre enn til kjernevirksomheten vår.

Tidligere har både strategiske bedriftsallianser og individuelle medarbeiderkampanjer bidratt til å bevare og fremme regionale bransjer. Vi har planer om å fortsette med disse tiltakene. Det er derfor vi støtter charteret "Ta ansvar, vedvarende engasjement, samkjørt handling til National Network for Civil Society (BBE) og Chamber of Industry and Commerce (IHK).

Ta ansvar:

  • Regionalt, nasjonalt og globalt engasjement
  • Utveksling av ideer og samarbeid
  • Medarbeiderkampanjer

Vårt ansvar

For fellesskapet

De viktigste sakene for oss i forbindelse med samfunnsaktivitet som fremmer regional infrastruktur, utveksling av ideer med samfunnet og å skape muligheter for alle gjennom hensiktsmessige nettverk og partnerskap.

Vi hjelper aktivt i Tyskland

Bedriften vår har dype røtter i samfunnet. Dette er basert på tradisjonen til den familieeide bedriften vår, og er nært knyttet til den personlige forpliktelsen vi har overfor partnere og bedriftsledere. Blant de nåværende prosjektene våre er nettverket "Minden Refugee Partners", som WAGO hjalp med å etablere. Bedrifter, serviceklubber og utdanningsinstitusjoner har alle slått seg sammen for å støtte prosjekter som bidrar til å integrere innvandrere. Vi har også en viktig rolle i "Refugees MINT Integration", som er et prosjekt startet av Association of German Engineers, Ostwestfalen-Lippe (VDI OWL). Videre deltar de ansatte på begge stedene vårer i Tyskland på registreringskampanjer for blodbanken og den tyske databasen for beinmarg-donorer (DKMS) som vi organiserer i Minden og Sondershausen.

Engasjerer seg for ungdom: WAGO Minden

WAGO Minden er også svært opptatt av å hjelpe den neste generasjonen. For eksempel støtter vi barnehagen "Löwenzahn". I samarbeid med regionale videregående skoler og høyskoler arrangerer vi også vanlige arrangementer for å oppmuntre unge som ønsker seg en teknisk karriere og gir dem veiledning om valg av karriere. For eksempel har vi en årlig "yrkesopplæringsdag", der vi gir etlie innblikk i bedriften vår og de ulike opplærings- og utdanningsmulighetene som finnes. WAGO-stiftelsen og samarbeidet vårt med stiftelsen "Future Training in Mühlenkreis" (ZAM e. V.) lar oss promotere opplæring i regionen vår og gi flere unge mennesker sjansen til å bli med i et opplæringsprogram. Lærlingene våre selv er involvert i et prosjekt for foreningen Mindener Tafel ("Minden-bord").

Digital promotering av severdigheter i Minden

Ved utgangen av 2016 ble byen Minden anerkjent for det digitale prosjektet sitt. Westfalen-Lippe Savings Bank Association (Sparkassenverband) delte ut prisen for innovasjon innen turisme for kombinasjonen av gratis WLAN, WLAN, Beacon Mile, en app, en digital markedsplass og QR-koder. WAGO er partner med Minden Marketing GmbH (MMG), og støtter prosjektet aktivt. "Digital Minden" tilbyr en glimrende mulighet for markedsføring av byen, markedsføring av severdigheter og urban utvikling generelt. Du finner mer informasjon her.

nachhaltigkeit_qr-code_minden-erleben_virtuelle-stadtfuehrung_2000x1125.jpg

Regional og lokal styrke: WAGO Sondershausen

I Sondershausen organiserer medarbeiderne våre og samarbeidsutvalget en "åpen hus-dag" og drar nytte av muligheten til å samle inn donasjoner for regionale institusjoner. Tidligere ble donasjonene som ble hentet inn matchet av ledelsen og donert til Middle German Children’s Hospice og Düne Family Center. WAGO Sondershausen deltar også i kampanjen "Clean City", og vi .integrerer lærlingene våre aktivt i miljøvernprosjekter. I denne kampanjen hjelper lærlingene våre med å rengjøre området rundt ved å fjerne avfall og søppel. I tillegg vant lærlingene våre fra SME-initiativet "Energy Transformation" "Best Energy Scout Team" for presentasjonen deres, "Heat Recovery in Plastic Parts Manufacturing". Takket være spesielt dedikerte medarbeidere på anlegget vårt i Sondershausen har vi også i flere år deltatt i gavekampanjen "Christmas in a Shoe Box" for vanskeligstilte barn. Gavene som doneres legges i skoesker og sendes til barn i Øst-Europa, for å gi dem noe å glede seg over i julesesongen.

Engasjement uten grenser: WAGO International

Vi ser på det som en plikt å støtte lokalsamfunnet også på alle steder der vi opererer i utlandet. For eksempel har de "National Future Day" i Sveits også, der vi inviterer den neste generasjonen med arbeidstakere til lokalene våre i Sveits. Dette prosjektets fokus er å endre gutters og jenters oppfatninger og oppmuntre dem til å forfølge drømmene sine uten hensyn til kjønn. I tillegg oppmuntrer vi og opprettholder partnerskap med nærliggende skoler og utdanningsfasiliteter for å hjelpe med å holde arrangementer og sponse regionale prosjekter.

WAGO China grunnla "Community Service Volunteer Association" for å involvere seg, hjelpe andre og gi litt tilbake til samfunnet. Medlemmenes aktiviteter inkluderer besøk til pleiehjem og -institusjoner, i tillegg til å samarbeide med barnehager og skoler etter arbeidstid. Gjennom disse aktivitetene prøver WAGO å sette et eksempel, vise medfølelse og hjelpe samfunnet. WAGO China har allerede started flere samfunnsprosjekter tidligere, for eksempel å levere klær til fattige områder og samle inn donasjoner til ofrene av eksplosjonen i Tianjin Tanggu.

Medarbeiderne våre i USA er svært engasjert i sosiale saker. De støtter programmet "Adopt a Family", Frelsesarmeen og den amerikanske kreftforeningen i arbeidet deres med å forbedre livene til andre. Vi setter barnas velvære først, fordi det er de som er fremtiden vår. WAGO Germantown arrangerte blodgivningsaksjonen Blood Center of Wisconsin tre ganger i fjor. Over 35 ansatte deltok regelmessig og donerte blod til en god sak. Anslaget vårt er at dette har spart minst 51 liv.

På anleggene våre i Frankrike er omfattende nettverking og promotering av unge mennesker som ønsker seg tekniske karriere helt essensielt. Ingeniørene våre bidrar til å forme skolebøker ved å fungere som tekniske rådgivere, og ekspertene våre på AUTOMASJON foreleser på universitetet. Medarbeiderne våre involverer seg også utenfor tekniske områder: et godt eksempel på dette er deltakelse i maraton for å samle inn penger til handicappede barn.

WAGO Poland støtter et lokalt barnehjem.

Tilgjengelig for folket:

  • Profesjonell orientering
  • "Community Service Volunteer Association of China"
  • Fremmer sosial velvære
  • Nettverking og promotering av den neste generasjonen med teknikere