Kundeapplikasjon 14. mars 2019
Lite selskap med høy kompetanse

Fiskeoppdrett er en voksende og fremtidsrettet bransje. Men den har en del utfordringer som må løses ganske raskt, skal veksten fortsette. Automatiserings- og digitaliseringsteknologi kan være med på å løse problemene i denne bransjen.

Selskapet Embicon har lang erfaring og god kompetanse innen maritime kontrollsystemer og kommunikasjonsløsninger i subsea. Denne erfaringen har de tatt med seg når helsen til fisker i oppdrettsmerder skal overvåkes. Daglig leder i Embicon, Lars Magne Endresen, har deltatt i standardiseringsarbeidet for subsea kommunikasjon. Så tidlig som 2009 begynte selskapet hans å utvikle sky-baserte systemer for oppdrettsnæringen.

- Oppdrettsnæringen er en ung og ekspansiv bransje og som er villig til å ta i bruk helt nye og avanserte løsninger for å optimalisere og sikre driften. I dag er det en selvfølge å være på nett nesten uansett hvor du befinner deg, og med vår løsning er det mulig å komme tett på viktig informasjon fra prosessen som for eksempel oksygen, temperatur, saltnivå og havstrøm direkte fra mobiltelefon, nettbrett eller PC. Kunden forteller oss hvilke parametere som skal overvåkes, og så finner vi frem til de mest egnede sensorene for oppgaven. Det kan være svært spesielle løsninger vi anvender siden de skal passe inn i et røft maritimt miljø.

Kombinerer fagmiljøer

For å få samlet inn data og lagre de slik at sluttbrukeren kan få presentert nyttig informasjon, må en rekke teknologier kombineres, med erfaring fra forskjellige driftsforhold. Alt dette behersker Embicon, og i godt samarbeid med sluttbrukerne utvikles det fremtidsrettede løsninger.

For oppdrettsnæringen er fiskehelse den helt avgjørende faktoren i drift. Gode målinger av viktige parametere danner grunnlag for gode driftsbeslutninger. – Vi ser nå at brukerne begynner å modnes i forståelsen av hva digitalisering og Internet of Things kan gi for effektivisering av drift, sier Endresen. Løsningen som vi har utviklet samler viktige driftsdata og overfører de til en skyløsning. Så kan operatørene hente bearbeidede sanntids eller historiske data, som presenteres på en brukervennlig måte.

God samarbeidspartner.

- For å samle data og overføre de til skyløsningen benytter Embicon en rekke Wago produkter som:

PLS

IO-moduler

Likeretter til styrestrøm

Elektronisksikring

Rekkeklemmer

Satlige av disse produktene er brukt i løsningen, forteller Endresen. PLS styrer datainnsamling og overføring. Er det behov for kontroll av funksjoner kan Wagos PLSer svært enkelt benyttes til slike oppgaver også.

- Samarbeidet med Wago startet for et par år siden, sier Endresen. Vi lette etter en leverandør som kunne dekke vårt behov for styring og kommunikasjon. Blant annet bruke vi Internett i stor utstrekning for å finne en aktuell leverandør. Vi så raskt at Wago dekket vårt behov. Et samarbeid ble innledet, og vi fikk raskt etablert et svært godt partnerskap. Produktporteføljen dekker vårt behov og support som ble gitt var upåklagelig.

Konkurransedyktig
- Vår filosofi er at løsningene skal ligge i forkant av teknologiutviklingen, forteller Endresen. Denne strategien kan gi et lite selskap som oss gode konkurransefortrinn. Men da er det helt avgjørende at våre samarbeidspartnere har samme filosofi. Og det opplever vi at Wago har. Selskapet ligger i forkant av teknologiutviklingen. Det hender at vi prøver ut løsninger som ikke andre har testet ut tidligere. Av og til gir det noen utfordringer. Kan ikke den norske organisasjonen hos Wago finne løsninger på eventuelle problemer, tar de raskt kontakt med moderorganisasjonen. Også her er erfaringene med supporten svært god. Vi finner alltid frem til en god løsning, og som regel tar det ikke lang tid.

Mye egenutvikling
Endresen og hans medarbeidere har dyp og bred teknisk kunnskap. I tillegg til å utvikle løsning for datainnsamling og kommunikasjon til skyløsning, utvikler de også mye av applikasjonene som behandler dataene. Det er viktig å ha kunnskap om sluttbrukernes behov, derfor kan det være behov for skreddersøm. Ved å samarbeide tett med brukerne og kombinere det med egen kompetanse og erfaring, får sluttbrukerne effektive hjelpemidler som tilpasses til forskjellige fagdisipliner i organisasjonen. Nå utvikles det etter hvert standarder som forenkler datakommunikasjon mellom tekniske og administrative systemer. IT (Informasjonsteknologi) og OT (driftsteknologi) konvergerer, og det gjør utviklingsarbeidet enklere, mener Endresen. Når vi så har samarbeid med en teknologileverandør som Wago blir arbeidet vårt enklere.

embicon_a2_foto_m_okland (14).JPG