energy_energienetze_strom_ausbau_istock-595759396_2000x2000.jpg

Modernisering på alle nivåer

Automatisering av energinett har mange fordeler. Fordelene inkluderer muligheten for overvåkning og fjernstyring. WAGO har de rette løsningene.

I første trinn kan nettoperatører bruke WAGO-teknologi til å nøyaktig identifisere hvor infrastrukturen må moderniseres. Våre kontrollere kan da senere brukes for å automatisere prosesser og støtte belastningsstyring. På denne måten kan nettkapasiteten bedre utnyttes - og kan redusere behovet for nye linjer.

Intelligente distribusjonsstasjoner: nøkkelen til det smarte kraftnettet.

Akkurat som konvensjonelle lokale kraftstasjoner, forbinder den intelligente distribusjonsstasjonen (iONS) medium- og lavspenningsnett. I motsetning til sine mindre avanserte motstykker registrerer den nye transformatorstasjonen også måledata og muliggjør avlesning av disse dataene eksternt. WAGO er klar til å støtte en iONS med omfattende automatiseringsteknologi: PFC200-kontrolleren på mellomspenningssiden og e!DISPLAY på lavspenningssiden for visualisering av måle- og kontrolldataene direkte på selve iONS-enheten, samt fullstendig koblingsteknologi. Fordeler med WAGOs løsning:

 • Allsidig: Kontrollerne, som er fritt programmerbare via CODESYS, samler alle data fra transformatorstasjonens ulike systemer via digitale og analoge signaler (for eksempel via MODBUS RTU eller IEC 61850).
 • Flerspråklig: Våre kontrollere oversetter dataene til leverandørkrevde kommunikasjonsprotokoller (for eksempel IEC 60870-5-101/-104 eller IEC 61850) og sender den til kontrollsenteret via datalinje.
 • I motsatt retning kan kontrollsenteret få tilgang til transformatorstasjonens systemer (for eksempel beskyttelsesanordninger for mellompennings kontrollskap, målesystemer fra forskjellige produsenter) via WAGO-kontrollere.
 • Nettverkssikkerhet: Datastrømmen fra WAGO-kontrollere er beskyttet mot uautorisert tilgang ved å kryptere dataene med TLS1.2 og ved å overføre dataene via spesielle sikre linjer, som IPsec eller OpenVPN, i henhold til BDEW-hvitbok.
 • Sky-tilkobling: Tilkobling til skyen takket være en MQTT-programvareoppgradering

Ingenieurbüro Pfeffers intelligente distribusjonsstasjon

Mellomspennings koblingsutstyr: automatiser med WAGO

Koblingsutstyr i distribusjonsnettet er en sentral komponent i en sikker strømforsyning. For å sikre dette er automatisering av slike stasjoner med WAGO-kontrollere en utmerket løsning. Feil kan raskt lokaliseres ved å koble kortslutnings- og jordfeilretningsindikatorene og overføre informasjonen, mens automatiserte systemer kan styres eksternt. Deler av strømnettet kan deretter raskt gjenopprettes og skaderadiusen minimeres. Fordeler med WAGOs løsning:

 • Deler av nettet kan slås på igjen raskt.
 • Serviceteknikeren kan sendes direkte til der feilen ligger.
 • Målte verdier fra mellomspenning kan kontinuerlig overføres til kontrollsentralen.
 • Overvåking hjelper ressursforvaltning i fremtidig nettplanlegging.

Driescher koblingsutstyr før levering

Transformatorstasjoner: nettverksnoder alltid synlige

Transformatorstasjoner er grensesnittet mellom produksjon og distribusjon av fornybar energi. Ved eventuelle feil kan tilkoblede generatorer, som sol- og vindparker, ikke lenger strømme inn i kraftnettet. Avhengig av alvorlighetsgraden og varigheten for avbruddet kan det oppstå betydelig tap av fortjeneste eller annen skade på tekniske systemer. For å unngå feil og eliminere feil på kort sikt, er ekstern overvåking og styring av transformatorstasjoner helt avgjørende ved sammenbrudd. WAGO-kontrollere kan håndtere disse oppgaver på en sikker og pålitelig måte. Fordeler med WAGOs løsning:

 • Nøyaktig lokalisering av feil
 • Rask gjenkobling av nett-segmenter.
 • Serviceteknikeren kan sendes direkte til der feilen ligger.
 • Målte verdier kan overføres kontinuerlig til kontrollsenteret.
Transformatorstasjon

Gasstilførsel: sikker trykkregulering

En sikker gassforsyning er like viktig som en sikker strømforsyning. For å sikre en sikker forsyning er overvåking og kontroll av gasstrykkreguleringssystemer og koblingsstasjoner uunnværlig. I tillegg blir gassnettet stadig viktigere for integrert energi. På grunn av store lagringskapasiteter innenfor et gassnettverk, kan store mengder energi lagres. Det krever også automatisering av innmatingsstasjoner. Fordeler med WAGOs løsning:

 • Rask feilsøking
 • Online måling
 • PLC-funksjonalitet tillater implementering av komplekse regler og styring.
 • Støtte for alle gjeldende feltbuss-systemer, som PROFIBUS DP eller Modbus RTU/TCP, tillater integrering av tredjepartssystemer.
 • Telekontrollprotokoller som IEC 60870 eller DNP 3.0 lar deg koble til det sentrale kontrollsystemet.
 • Egensikre I/O-moduler tillater integrering av signaler fra Ex-soner 0, 1 og 2 inn i WAGO-I/O-SYSTEMET.
 • Integrert web-visualisering tillater visning av prosesser på stedet eller via ekstern tilgang.

DREWAG-gassreguleringsstasjon

Varmeforsyning: alltid riktig temperatur

Kombinert oppvarming og kraft (CHP), sammen med tilhørende konstruksjon og utvidelse av fjerne og lokale varmenett, er en viktig komponent i energitransformasjon. Under implementering betyr det at varmekobling og overføringsstasjoner må automatiseres på en sikker måte. Selvfølgelig krever kunden en sikker forsyning i den kalde årstiden - feil her vil føre til død! Fordeler med WAGOs løsning:

 • Nøyaktig lokalisering av feil
 • Rask feilsøking
 • Online måling
 • PLC-funksjonalitet tillater implementering av komplekse regler og styring.
 • Støtte for alle gjeldende feltbuss-systemer, som PROFIBUS DP eller Modbus RTU/TCP, tillater integrering av tredjepartssystemer.
 • Telekontrollprotokoller som IEC 60870 eller DNP 3.0 lar deg koble til det sentrale kontrollsystemet.
 • Egensikre I/O-moduler tillater integrering av signaler fra Ex-soner 0, 1 og 2 inn i WAGO-I/O-SYSTEMET.
 • Integrert web-visualisering tillater visning av prosesser på stedet eller via ekstern tilgang.

Flensburg kommunale varmeoverføringsstasjon

Se våre løsninger på jobb

Kontakt oss gjerne

Mer informasjon: