energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x2000.jpg

Sikker kobling til energiovergangen

Hovedformålet med kraftproduksjons- og distribusjonsindustrien er å sikre strømforsyningssikkerhet og -pålitelighet. WAGO-produkter gir den største graden av sikkerhet og kvalitet. Vi har et komplett produktutvalg fra elektriske sammenkoblingsteknologier til automasjonsløsninger.

Operatører av økokraftverk konkurrerer hardt for den billigste kilowatt-timen og må være oppmerksomme på effektivitet og lave kostnader når de installerer sine systemer. De er også pålagte å tilkoble systemer av en viss størrelse til nettverksoperatørens styringssystem slik at de kan nedreguleres eksternt etter behov. Det krever fjernstyringskommunikasjon

Solfarmledelse: fotovoltaisk nettverksvennlig styring

For å muliggjøre kommunikasjon mellom elektrisitetsprodusenter og nettoperatører, går operatørene av fotovoltaiske kraftverk tilbake til fjernstyringsprotokoller. WAGO-kontrollere gir et standardisert og brukervennlig grensesnitt for brukere basert på IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420 (server/klient), MODBUS, DNP3-standarder. Fordeler med WAGOs fjernstyringsløsning:

 • Direkte kommunikasjon mellom fjernstyringssystem og strømomformer eller til solsystemdatalogger
 • Separate ETHERNET-grensesnitt tillater opprettelse av parallelle nettverk
 • Nettverkssikkerhet: Kryptering som følger Europas strengeste energi- og sikkerhetsretningslinjer per BDEW og BSI
 • Sky-tilkobling: Tilkobling til skyen takket være en MQTT-programvareoppgradering
 • Passordbeskyttet web-basert administrasjon forhindrer uautoriserte brukere i å endre systeminnstillinger
 • Gratis funksjonsblokker for utvidede evner, f.eks. dataloggere og omformere
 • Implementering av den respektive nettoperatørens krav til aktiv strøminnmating og reaktiv strømforsyning
 • cos φ eller Q/U-styring (reaktiv strømstyring) i henhold til karakteristikken
 • Integrasjon av eksterne målesystemer fra mellomspenningen (nettverksanalyseenheter, kortslutningsindikatorer, nettverks- og utstyrsvern) via Modbus TCP/RTU eller andre feltbussprotokoller
 • Registrering av lavspenningsytelsesdata via 3-faset effektmålemodul
 • Enkel parameterisering og konfigurasjon via visualisering
 • Modulært design: Digitale, analoge og spesialiserte I/O-moduler kan kombineres i en node
 • Velg fra mer enn 500 forskjellige I/O-moduler
 • Parameterisering/konfigurasjon via web-visualisering
 • Programmering per IEC 61131-3
 • Integrert mobilradiomodem
energy_solaranlage_himmel_wolken_2000x1125.jpg

Solenergi svinger og må reguleres.

Fjernstyringsteknologi

Dataoverføring via Internett

Du kan styre, overvåke, vedlikeholde og kjøre diagnostikk på dine desentraliserte maskiner og systemer over hele verden ved hjelp av PFC200-kontrolleren med 3G-modem - trygt, økonomisk og uten kabler. Moderne datanettverk overtar ruting, kommunikasjon og levering av datapakker.

branche-io-systeme-fernwirktechnik_2000x2000px.jpg

Koblingsteknologi: Sikker, simpel installasjon

Ved montering av et fotovoltaisk system, er sikker, enkel installasjon avgjørende. WAGO muliggjør begge: Med de omfattende TOPJOB® S skinnemonterte rekkeklemmene, blir fotovoltaiske linjer pålitelig og permanent forbundet. Skille- og sikringsklemmer med høyspenningsmotstand, isolerer fotovoltaiske generatorer fra omformere. Ytterligere løsninger som blokkeringsdioder runder av produkttilbudet.

energy_wechselrichter_solar_personen_gettyimages-594828715_2000x1125.jpg

WAGO forenkler installasjon av solenergianlegg.

Produkter

288-serie relémoduler

Reléer og optokoblere brukes overalt der elektriske signaler må overføres og galvanisk isolasjon, nivåjustering eller forsterkning er nødvendig.

alle-produkte_relais_optokoppler_2000x1500_1.jpg
Produkter

811-serie sikringsklemmer

WAGOs sikringsklemmer for ulike applikasjoner, for eksempel bil-bladsikringer opptil 6 mm2 (16 AWG), eller miniatyr sikringer med svingbare sikringsholdere

energy_sicherungsklemme_811_2000x1500.jpg
Produkter

Skyv ytelse til topps med TOPJOB® S

Bare plugg den inn og du er klar: med TOPJOB® S skinnemonterte rekkeklemmer kan du koble raskt, direkte og sikkert, hvor som helst i verden, i alle applikasjoner.

reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x1500.jpg

Solenergiomformere: Mer kompakte og holdbare med WAGO

Omformeren er hjertet til det fotovoltaiske systemet. Den konverterer likestrømmen fra solenergimoduler til en vekselstrøm, som deretter mates til det offentlige strømnettet. Enhetene har svært lite tap med en effektivitet på opptil 99%. Med andre ord: Bare en hundredel av likestrømmen går tapt under konvertering. Holdbarheten og ytelsen til en omformer avgjøres av dens elektroniske og elektromekaniske komponenter. De må jobbe pålitelig i mange år og sikre høy funksjonalitet og sikkerhet på trange plasser. WAGOs sterkstrøms PCB-klemmer oppfyller disse kravene.

energy_wechselrichter_solar_techniker_gettyimages-565880867_2000x1125.jpg

Solingeniør kobler en omformer

Produkter

PCB-klemmer og pluggbare koblinger

WAGOs PCB-klemmer og pluggbare koblinger kan brukes raskt og sikkert.

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x1500.jpg
Produkter

TOPJOB®S 2006-serie skilleklemmer

Basert på VDE 0108 kan WAGOs N-leder skilleklemmer brukes i offentlige bygninger for isolasjonsmåling uten å frakoble nøytrallederen.

energy_tjs_trennklemme_2006_2000x1500.jpg
Produkter

828-serie panelgjennomføringsklemmer

WAGOs panelgjennomføringsklemmer med skrutrekker-aktivert CAGE CLAMP®-kobling på begge sider muliggjør enkel, verktøyfri installasjon.

energy_durchführungsklemme_828_2000x1500.jpg
Produkter

Systemkabling med X-COM®-SYSTEM og X-COM®S-SYSTEM

I koblings- og styringsapplikasjoner, gjør WAGO X-COM®-SYSTEMET og X-COM®S-SYSTEMET systemkobling rask og økonomisk.

reihenklemmen_00354_2000x1500.jpg

Vindparkledelse: Kraftproduksjon i samsvar med nettet

Vindturbiner har moderne elektroniske kontroller. Hovedkontrolleren som det sentrale elementet er i konstant kontakt med perifere styringselementer, for eksempel vindsporingssystemet og bladjusteringssystemet. Denne kontakten sikrer optimal drift i all vær ved å endre individuelle systemparametere. Riktig innføring av turbiner i kraftnettet krever konstant overvåking av systemets nettforbindelse. Nettvariabler som spenning, strøm og frekvens registreres og sendes kontinuerlig til anleggsstyringssystemet for å sikre umiddelbar respons på definerte grenseverdier som er overskredet. WAGO støtter administrasjon av vindparker og sikrer jevn kommunikasjon med nettoperatøren, direkte markedsfører og turbinoperatør. Dette gir spillerne forsinkelsesfri tilgang til systemet uten forsinkelse. WAGO-I/O-SYSTEM 750 sikrer at vindparker kan styres og overvåkes feilsikkert. Fordeler med WAGOs fjernstyringsløsning:

 • Kommunikasjon via standard fjernstyringsprotokoller per IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420, MODBUS og DNP3
 • Takket være mange I/O-moduler, er I/O-systemet ideelt i distribusjonsnettet, f.eks. for seriell kommunikasjon med eksterne enheter eller for 3-faset strømmåling.
 • Praktisk måling og overvåking av generasjons- eller forbrukshastigheter (f.eks. spenning, reaktiv effekt, aktiv effekt, strøm, cos φ, frekvens og energiflytretning)
 • Kontrollere er tilgjengelig for alle vanlige feltbuss-systemer og ETHERNET-standarder
 • Separate ETHERNET-grensesnitt tillater opprettelse av parallelle nettverk
 • Programmerbar via CODESYS per IEC 61131-3
 • Nettverkssikkerhet: PFC100/PFC200-kontrollere overholder gjeldende IT-sikkerhetsforskrifter for nettoperatører og kan herdes som beskrevet i BDEW-hvitboken.
 • Sky-tilkobling: Tilkobling til skyen takket være en MQTT-programvareoppgradering
 • Passordbeskyttet web-basert administrasjon forhindrer uautoriserte brukere i å endre systeminnstillinger
 • Funksjonsklemmer tilgjengelig uten kostnad
 • OPC/XML-klient
 • IEC 61400-25-klient
energy_windraeder_intergration_strom_2000x1125.jpg

Transformatorstasjon ved foten av en vindpark

Bioenergi: sikker automasjon selv i farlige områder

Et biogassanlegg produserer biogass ved å fermentere primært fornybare råvarer eller gjødsel. I de fleste tilfeller blir gassen matet direkte til lokale kombinerte varme- og kraftverk og deretter matet inn i det offentlige kraftnettet. Imidlertid kan biogass prosesseres til biometan like enkelt og føres inn i naturgassnettet eller konverteres til eksterne kraftvarmeforsyninger for desentralisert lokal oppvarming. WAGO-I/O-SYSTEMET brukes i alle områder - enten i automasjon av individuelle prosesser, i styring av prosessanlegg eller ved tilkobling av generasjonsanlegget til nettverksoperatørens styringssystem eller leverandøren av styringsenergi. Fordeler med WAGOs fjernstyringsløsning:

 • Kommunikasjon via fjernstyringsprotokoller per IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420, MODBUS og DNP3
 • Takket være mange I/O-moduler, er I/O-systemet ideelt i distribusjonsnettet, f.eks. for seriell kommunikasjon med eksterne enheter eller for 3-faset strømmåling.
 • Praktisk måling og overvåking av generasjons- eller forbrukshastigheter (f.eks. spenning, reaktiv effekt, aktiv effekt, strøm, cos φ, frekvens og energiflytretning)
 • Kontrollere for alle fremtredende feltbuss-systemer og ETHERNET-standarder
 • Prosess-signaler i Ex-soner kan kobles direkte til de egensikre blå Ex-modulene fra WAGO.
 • Separate ETHERNET-grensesnitt tillater opprettelse av parallelle nettverk.
 • Programmerbar via CODESYS per IEC 61131-3
 • Web-visualisering lar deg visualisere delprosesser i skapets dør eller direkte på skjermen.
 • Nettverkssikkerhet: PFC100/PFC200-kontrollere overholder gjeldende IT-sikkerhetsforskrifter for nettoperatører og kan herdes som beskrevet i BDEW-hvitboken.
 • Sky-tilkobling: Tilkobling til skyen takket være en MQTT-programvareoppgradering
energy_regenerative-energieerzeugung_biogas_gettyimages-483451315_2000x1125.jpg

Biogassanlegg-fermentorer

Vannkraft: krefter under full kontroll

Fornybar energi fra vannkraftverk er en viktig del av den globale energiovergangen. Et høyt nivå av automasjon er nødvendig for å drive vannkraftverk økonomisk. Blant andre applikasjoner, finnes WAGO-løsninger i turbinkontroller som er koblet til et SCADA-system på høyere nivå for overvåking og kraftstasjonsstyring. Fordeler med WAGOs fjernstyringsløsning:

 • Kommunikasjon via fjernstyringsprotokoller per IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420, MODBUS og DNP3
 • Separate ETHERNET-grensesnitt tillater opprettelse av parallelle nettverk
 • Nettverkssikkerhet: Kryptering som følger Europas strengeste energi- og sikkerhetsretningslinjer per BDEW og BSI
 • Sky-tilkobling: Tilkobling til skyen takket være en MQTT-programvareoppgradering
 • Passordbeskyttet web-basert administrasjon forhindrer uautoriserte brukere i å endre systeminnstillinger

energy_regenerative energieerzeugung_wasserkraft_gettyimages-157287362_2000x1125.jpg

Lagringskraftverk i Alpene

Se våre løsninger på jobb

Anbefalt lesing

Flere applikasjoner innen kraftteknikk

Uansett om det dreier seg om digitalisering, produksjon av fornybar energi eller integrasjon av desentraliserte leverandører – WAGO tilbyr løsninger for enhver utfordring innen moderne energistyring.

Energinett

Intelligente energinett

Automasjon av energinett har mange fordeler. En av disse er muligheten for eksternt vedlikehold. WAGO har de rette løsningene.

energy_energienetze_strom_ausbau_gettyimages-595759396_2000x1500.jpg
Digitalisering

Smarte nettverk for energimarkedet

Mens energisystemene digitaliseres, er stor etterspørsel for strategier og produkter som muliggjør alt. WAGO har erfaringen og løsningene for den digitale energiovergangen.

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x1500.jpg
Innmatingsstyring

Stabil strømforsyning med sol og vind

Intelligent bruk av nettverk og styring av fornybar energi er en stor utfordring for nettoperatører. WAGO kan hjelpe deg med kompetanse, verktøy og løsninger.

energy_integration-dezentraler-einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x1500.jpg
Energilagringssystem

Strøm hele døgnet

Energilagringssystemer letter belastningen på strømnett, og øker dermed fleksibiliteten til strømforsyningen. WAGO-teknologi tillater styring av lagringssystemer.

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x1500.jpg

Dette kan også være av interesse for deg

Emner og løsninger for i dag og i morgen

Våre elektriske løsninger for sammenkobling og automatisering har ikke bare høy etterspørsel innen energisektoren. Våre viktigste områder omfatter energistyring og digitalisering.

Digitalisering

For morgendagens industri

Krysskommunikasjon via sky-tjeneste eller smart automatisering: Mens industriell digitalisering har mange fasetter og gir enda flere muligheter, er nettverkssikkerhet en stor utfordring.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Energistyring

Identifiser og utnytt potensiale

Å spare energi er bra for miljøet og for business. Å utføre riktig analyse og ta de riktige skrittene kan føre til bærekraftig fortjeneste. WAGO er din partner for effektiv energistyring.

energymanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1500px.jpg