energy_integration dezentraler einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x2000.jpg

Stabil strømforsyning med sol og vind

En økende energiforsyning fra kvikksølvholdige regenerative kilder endrer behovet for systemvedlikehold og krever større fleksibilitet i energiforsyningen. WAGO hjelper kraftleverandører som intelligent lenker og kontrollerer fornybar kraft.

Andelen fornybar kraft øker jevnt og raskt over hele verden. Varierende kraft fra fotoelektrisitet og vind medfører imidlertid ulemper for administrering av nettet. Den ustabile forsyningen gjør det vanskeligere å forutsi mengden som genereres og sikre at nettet er stabilt. Det finnes likevel løsninger som letter belastningen ¨på nettet.

Administrering av innmating: målrettet struping av sol og vind

For å ivareta systemsikkerheten etter hvert som fornybare energikilder øker, kan kraftleverandørene redusere innmatingskapasiteten til solcelle- og vindmølleparksystemer eksternt ved overbelastning på strømnettet. Loven om fornybar energi fastsetter reglene avhengig av kraftverkets produksjonsmengde. Avhengig av signalrekkevidden som kreves, setter WAGO sammen en passende telekontrolløsning for deg fra utvalget av over 500 forskjellige I/O-moduler. Fordeler med WAGOs løsning:

 • Omfattende produktportefølje: fra enkel trinnregulering med eller uten nødstoppkommando til cos-ϕ- eller Q/U-kontroll
 • Mulighet for direkte kobling til solcelle- eller vindmølleparkers datamaskiner via OPC-XML, Soap eller MODBUS RTU/TCP
 • Kommunikasjon fra systemet i henhold til egendefinerte krav
 • Datasikkerhet: PFC100-/PFC200-kontrollere er overholder gjeldende sikkerhetsbestemmelser for kraftleverandører, og kan forhedres som beskrevet i BDEWs hvitbok.
 • Skytilkobling: kobling til skyen takket være en oppgradering av MQTT-programvaren
 • Systemene kan også kobles via IEC 60870, IEC 61850 eller DNP 3.0

Solkraftverk kan fjernstyres.

Virtuelle kraftverk: Intelligente nettverk for generering og forbruk

I virtuelle kraftverk danner desentraliserte generatorer, varmelagre og kontrollerbare belastninger, som for eksempel nødgeneratorer eller produksjonssystemer, en fleksibel og justerbar kombinasjon. Intelligent synkronisering av disse reduserer belastningen på strømnettet. WAGOs fjernkontroller overholder kravene i standarden for VHPready 4.0-kommunikasjon for å sikre problemfri kobling av systemer. Fordeler med WAGOs løsning:

 • Problemfri kobling av individuelle systemer til det virtuelle kraftverket
 • Standardisering av objektene og variablene i ulike kommunikasjonsprotokoller med VHPready
 • Kommunikasjon via forhåndsdefinerte profiler ved hjelp av tydelig definerte datapunktlister
 • Definering av områdespesifikke bestemmelser som spesifikasjoner for driftsadferd og reaksjonstider via VHPready – på denne måten kan kraftverkene styres via timeplaner.
 • Datasikkerhet: PFC100-/PFC200-kontrollere er overholder gjeldende sikkerhetsbestemmelser for kraftleverandører, og kan forhedres som beskrevet i BDEWs hvitbok.
 • Skytilkobling: kobling til skyen takket være en oppgradering av MQTT-programvaren

Fotoelektrisk, batteri og kraft-til-gass-fusjon.

logo_vhp-ready_2000x2000.jpg
VHPready 4.0

Analysator for nettverket

Energistandardene gjør det lettere å koble kraftgeneratorer og forbrukere til det virtuelle kraftverket, da de gir objekter og variabler med forskjellige kommunikasjonsprotokoller en fellesnevner. WAGOs kontrollere oppfyller allerede kravene i den nye spesifikasjonen.

Driftsreserve: førstehjelp for nettet

En driftsreserve kompenserer for svingninger på nettet. Hvis operatører av virtuelle kraftverk eller individuelle generatorer og kontrollerbare forbrukere kan generere ekstra inntekter ved å levere denne kraften til ansvarlige operatører av overføringsnett. For driftsreserver skilles det mellom primære, sekundære og "minutt-reserver" som må leveres innen henholdsvis sekunder, fem minutter og 15 minutter. På grunn av de høye standardene for signaldiversitet, datasikkerhet og tilgjengelighet er det avgjørende at kontrollerne er fleksible, sikre og robuste. Fordeler med WAGOs løsning:

 • Velg blant over 500 forskjellige I/O-moduler
 • Mulighet for direkte kobling til solcelle- eller vindmølleparkers datamaskiner via OPC-XML, Soap eller MODBUS RTU/TCP
 • Kommunikasjon fra systemet i henhold til egendefinerte krav
 • Datasikkerhet: PFC100-/PFC200-kontrollere er overholder gjeldende sikkerhetsbestemmelser for kraftleverandører, og kan forhedres som beskrevet i BDEWs hvitbok.
 • Skytilkobling: kobling til skyen takket være en oppgradering av MQTT-programvaren

Offshore vindmølleparker kan også gi reserver.

Direkte markedsføring: selg grønn elektrisitet med profitt

Direkte markedsføring betyr salg av elektrisitet fra fornybare energikilder til store kunder eller via kraftbørsen. Direkte markedsføring skiller mellom obligatorisk Direkte markedsføring av nye systemer og valgfri Direkte markedsføring av eksisterende systemer. Grønn elektrisitet behandles likt som vanlig generert elektrisitet, og selges til samme markedspris. Etter salget betales salgsinntektene fra kraftbørsen til systemoperatøren, sammen med en markedspremie for å generere ekstra inntekter. Vanlig direkte markedsføring av EEG-systemer tar for seg operativ beredskap og effektivitet. I tillegg spesifiseres settpunkter for den aktive kraften som et trappesignal eller glidning. WAGO gir deg den beste løsningen for hvert bruksområde:

 • Velg blant over 500 forskjellige I/O-moduler
 • Måling av aktiv effekt via 3-fasede effektmålemoduler
 • Måling av ytelsesverdier gjennom eksisterende måleenheter (f.eks. Modbus RTU/TCP/UDP, PROFIBUS)
 • Måling av ytelsesverdier gjennom eksisterende målere (f.eks. via S0 impulse, IEC 62056-21 eller SML)
 • Direkte kobling via omformerprotokoller, solkraftverks kontrollere eller vindmølleparkers datamaskiner
 • Datasikkerhet: PFC100-/PFC200-kontrollere er overholder gjeldende sikkerhetsbestemmelser for kraftleverandører, og kan forhedres som beskrevet i BDEWs hvitbok.
 • Skytilkobling: kobling til skyen takket være en oppgradering av MQTT-programvaren

I stedet for nettleie: salg av elektrisitet på det åpne markedet

Se løsningene våre i aksjon

Kontakt oss gjerne

Mer informasjon: