Emner 23. juni 2017
Sammen mot målet: vår forsyningskjede

Mange aspekter av forsyningskjeden forsvarer bærekraftig forretningsvirksomhet.

Disse inkluderer å vedta sosiale og miljømessige bedriftsstandarder og sende dem videre ned i forsyningskjeden, etablering av tiltak for å sikre samsvar med regelverk og forskrifter, å opprettholde rettferdige forretningsforhold og å opprettholde høye kvalitetskrav.

Viktig for oss:

  • Pålitelige partnerskap
  • Forhindring av korrupsjon og sikring av overholdelse av standard-prosesser
  • Miljømessige og sosiale standarder

Leverandørstyring

Som et internasjonalt aktivt og ekspanderende selskap med en bred portefølje, vokser vår forsyningskjede til å bli stadig mer kompleks. Et troverdig forhold til våre leverandører er avgjørende for å sikre overholdelse av lovbestemmelser samt miljømessige og sosiale standarder. I mange år har vi utført og evaluert leverandørundersøkelser innen emnene "Miljøledelse", "Overensstemmelse med REACH/RoHS" og "Arbeidsbeskyttelse." I 2016 utvidet vi til også å fokusere på sosiale og etiske standarder. Vi har også sendt videre industrikode ZVEI e. V. til våre leverandører. Vi har gjort dette for å demonstrere viktigheten av ansvarlig selskapsledelse gjennom hele forsyningskjeden og fremme implementering av prinsippene.

Pålitelige forretningsforhold

Vi forsøker alltid å ikke bare gi et godt faglig inntrykk med våre kunder og samarbeidspartnere, men også et godt personlig inntrykk. Vårt selskaps Code-of-Conduct er grunnlaget for dette. Vi fremmer også integritet og ærlighet i vår opplæring og jobber med å utvikle hensiktsmessige samsvarsprosesser og grunnleggende opplæringsprogrammer for våre ansatte. Til støtte for dette, ble vi med i initiativet "Compliance in Medium-Sized Companies Forum." i 2016 Vi har til hensikt å proaktivt omgå fallgruver, slik som korrupsjon, for å danne en positiv bedriftsstruktur. Dette er basert på en tilsvarende sterk forpliktelse fra vår ledelse, som krever og støtter tilsvarende tiltak.

WAGO Code-of-conduct for leverandører

WAGO er opptatt av "Sosialt ansvar" - og ikke bare internt i selskapet. Det spiller også en viktig rolle hos våre forretningsforbindelser, og derfor krever vi overholdelse av de samme standardene hos partnerne i vår forsyningskjede.

nachhaltigkeit_verhaltenskodex_lieferanten_gettyimages-545806984_2000x2000.jpg