Emner 11. juli 2018
Infrastruktur for Elbil-lading med flatkabel

Til små og store garasjeanlegg, parkeringshus, borettslag, sameier og bedrifter som har behov for fleksibiliteten av å kunne legge til flere elbil-ladere ved et senere tidspunkt. Her blir infrastrukturen lagt på forhånd, og det er enkelt å ettermontere flere elbil-ladere.

Energiovervåker

Energiovervåking er en løsning for å overvåke hovedinntaket på et bygg og for å kunne se hvor mye strøm som er tilgjenglig til lading.

Vårt utstyr måler strømmen på hovedinntaket og rapporterer videre til sky-løsningen (f.eks ZapCloud). Dersom strømforbuket nærmer seg maks merkestrøm på hovedvernet vil sky-løsningen be laderne gå ned på ladestrøm, slik at hovedvernet ikke løser ut. Dette gjør at du kan hente ut mer kapasitet til elbil-lading når det brukes mindre strøm ellers i bygget, f.eks på natten.

Infrastruktur for eldbil-lading

Videos: 1 | Duration: 1:57

Infrastruktur for eldbil-lading

Videos: 1 | Duration: 1:57

  • Share this video

    Share link