reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x2000.jpg

Push Performance to the Top med TOPJOB® S skinnemonterte rekkeklemmer

I ulike industrielle applikasjoner og moderne bygningsinstallasjoner tilbyr WAGOs store og allsidige utvalg av skinnemonterte rekkeklemmer mer enn bare pålitelige elektriske forbindelser. TOPJOB® S skinnemonterte rekkeklemmer byr på en rekke fordeler:

 • De rette aktueringsvariantene for ethvert bruksområde: hendel, trykknapp og betjeningsspor
 • Push-in CAGE CLAMP®: Universal koblingsteknologi for alle ledertyper
 • Rask kobling med push-in-tilkobling av helkjerne og tvinnede ledere og ledere med endehylse
 • Utvalget med multifunksjonelle lasker er den rette løsningen for enhver jordingsoppgave
 • Kontinuerlig tids- og kostnadsbesparende merking med det raske merkesystemet
 • Bransjeledende sikkerhetsreserver: bruk ett enkelt rekkeklemmesystem over hele verden, for nær sagt alle bruksområder

Gjennomgående rekkeklemmer

TOPJOB® S gjennomgående rekkeklemmer finnes med både én, to og tre etasjer, i tillegg til fire-etasjes rekkeklemmer for for eksempel kobling av elektriske motorer.

Dine fordeler:

 • En-tasjes rekkeklemmer kobler ledere i området 0,14 til 25 mm2 (24–4 AWG)
 • Tydelig identifisering med sentrerte markeringsspor for kontinuerlig flerlinjede merkestrips og WMB-merker
 • Ex i- og Ex e-versjoner er tilgjengelige for bruk i farlige områder
 • Varianter godkjent for både 800 V (IEC) og 600 V (UL)

durchgangsklemmen_2000x2000px.jpg

Skille-/test-rekkeklemmer

Med WAGOs skille-/test-rekkeklemmer kan du raskt og trygt koble fra kretser. De oransjefargede knivskillebryterne eller skillepluggene er plassert mellom lederne, og er alltid synlige for brukeren.

Dine fordeler:

 • Flere alternativer for utkobling: via skillekniv og ekstra mekanisk lås, eller via skilleplugg
 • Spar tid med 2-etasjes doble skillerekkeklemmer: to potensialfrie skillerekkeklemmer på to nivåer
 • Servicevennlig testing for potensialjordfeil via jordleder-skilleklemmer
 • Også ideelt for fornybar energi-sektoren med spenninger på opptil 1 500 VDC (2006-serien)
 • Samme form som tilsvarende gjennomgående rekkeklemmer gir klare synsvinkler
 • Et stort utvalg av lasker for sikkerhets- og økonomikrav til kretser

trennklemmen_2000x2000px.jpg

Sikringsklemmer

TOPJOB® S sikringsklemmer beskytter strømkretser mot kortslutninger og sikrer sviktsikker systemdrift. Disse sikringsklemmene er utformet for metriske miniatyr-sikringer eller inntakssikringer.

Dine fordeler:

 • Rekkeklemmer kan settes sammen i strips
 • Enkel og sikker utskiftning av sikringer
 • Valgfri LED-indikator som raskt identifiserer utbrente sikringer
 • Sikringsklemmer kan lages med lite sammensetting og kobling, via bæreklemmer og sikringsplugger.

sicherungsklemmen_2000x2000px.jpg

Strøm- og spenningstransformatorklemmer

TOPJOB® S strømtransformatorklemmer (skille-/test-rekkeklemmer) er utformet for strømtransformatorkretser. Disse rekkeklemmene er ideelle for sikker og automatisk kortslutning, og også for enkle målinger.

Dine fordeler:

 • Kretslask-spor på toppen av enheten for å forkorte baneaktiviteten
 • Intuitiv og brukervennlig design
 • Åpen støtsikker design indikerer eksakt koblingsstatus
 • Høy funksjonalitet kombinert med en kompakt design
 • Alle rekkeklemmer i 2007-serien har en nominell strøm på 30 A/500 V (IEC) og 300 V (UL).
strom-und-spannungswandlerklemmen_2000x2000px.jpg

Sensor-/Aktuatorrekkeklemmer

TOPJOB® S Sensor/Actuator Terminal Blocks are ideal for wiring modern machine control systems. Den korte avstanden mellom rekkeklemmene gjør dem ideelle for kompakte koblingsbokser i et systems desentraliserte periferi, i tillegg til for sentralisert installasjon i kontrollskapet.

Dine fordeler:

 • Plasser flere sensorer selv når det er svært begrenset plass, ved å bruke kun 3,5 mm (0,138 tommer) per sensor på DIN-skinnen
 • Jording med standard lasker er mulig uten begrensning for antall poler
 • Fargekodede lasker forenkler potensialtildelingen
 • Tydelig identifisering takket være flerlinjede merkestrips som ikke dekker til lasksporet
 • Enkelt å avlese fra hvilken som helst vinkel takket være to markeringsspor på toppen og siden av klemlisten
 • Enkel tilordning: LED-lys, lasker og merker er alltid synlige – selv når de er koblet

initiatoren-und-aktorenklemmen_2000x2000px.jpg

Diode og LED rekkeklemmer

WAGOs diode-rekkeklemmer har blitt utviklet spesielt for tilpassede diode-kretser, for eksempel en krets med lampetest og kollektive feilsignaler. Ved å bruke LED-rekkeklemmer kan overvåkingsenheter utformes for kontroll- og arbeidsstrømkretser.

Dine fordeler:

 • Disse rekkeklemmene gir kobling med høy tetthet med en bredde på kun 5,2 mm (0,205 tommer)
 • Pluggstenger av push-in-typen muliggjør egendefinert kretsdesign
 • To- og treetasjes diode- og LED-rekkeklemmer gir flere alternativer for kretsdesign.
dioden-und-led-klemmen_2000x2000px.jpg

Pluggbare diode- og LED-moduler

WAGOs pluggbare diode- og LED-moduler gjør det enklere å lage spesial-funksjonsenheter – uten ekstra monterings- og koblingskostnader. De finnes i følgende to versjoner: som moduler som settes inn i skillekontakter med to tilstøtende komponentklemmer, og som varianter som plugges inn i laskesporene i standard gjennomgående rekkeklemmer. Dessuten kan hver enkelt tomme komponentplugg for komponentklemmer utstyres med resistorer, dioder eller andre komponenter.


Dine fordeler:

 • Ingen ekstra monterings- eller koblingskostnader
 • Inndeling i koblings- og funksjonsnivåer
 • Moduler kan raskt erstattes av andre typer moduler – pluggbare moduler for gjennomgående rekkeklemmer er ideelt for ettermontering i eksisterende systemer
 • Klemforbindelse (IDC – Insulation Displacement Connection) forenkler monteringen av tomme komponentplugghus – uten lodding
 • Merking med merkestrips eller WMB-merker

dioden-baustein_2000x2000px.jpg

Alle produkter

Sjekk de mange produktene i MCS-familien.

reihenklemmen-topjob-s_2000x1500px.jpg

Inspirasjon for deg

For alle ledere

Oppdag fordelene med TOPJOB® S med universell kobling for alle typer ledere og høy pålitelighet selv under de aller mest krevende forhold.

Utvalg av multifunksjonelle lasker

WAGOs utvalg av multifunksjonelle lasker for TOPJOB® S skinnemonterte rekkeklemmer gir deg den rette løsningen for alle jordingsoppgaver.

Hurtigmerkesystem

For bygningsinstallasjoner

Les om den beste løsningen for bygningsinstallasjoner: WAGO's TOPJOB® S installasjonsklemmer for skinnemontering.

Elektrisk koblingsteknologi

Skinnemonterte rekkeklemmesystemer

Rask installasjon, fullstendig vibrasjonssikkert og vedlikeholdsfritt: påliteligheten til WAGOs skinnemonterte rekkeklemmesystemer er basert på utprøvd og testet koblingsteknologi med fjærtrykk.

buehne_reihenklemmensystem_2000x1500.jpg
Elektrisk koblingsteknologi

Banebrytende koblingsteknologi

Standarden for større sikkerhet og lavere kostnader: Siden 1951 har WAGO tilbudt et vedlikeholdsfritt koblingssystem for alle behov - fjærklemmeteknologi.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg