Emner 26. juni 2017
Laboratorietester for høyere kvalitet og pålitelighet

For å bruke rekkeklemmer globalt må de tilfredsstille visse standarder og anskaffe testsertifikater.

Disse kravene gjelder for enhver produsent. WAGO gjennomfører også egne tester for å øke standardene og tilby større pålitelighet med sine produkter. Produktene gjennomgår forskjellige mekaniske, elektriske og klimatiske testprosesser, hvorfra vi vil presentere noen eksempler.

For mer sikkerhet:

  • Uttrekkstest
  • Vibrasjonstest
  • Slagtest
  • Spenningsfallstest under bøyestress

WAGO testlaboratorium

Dette betyr at WAGOs produkter kan trygt og pålitelig brukes på det europeiske markedet og hvor som helst i verden for et bredt spekter av applikasjoner. Vi legger stor vekt på dette, fra starten av utviklingsfasen. Som følge av dette kan vi vise verifiserbare høye nivåer av produktsikkerhet og pålitelighet og samtidig sikre oppfyllelse og nøyaktighet av tekniske data, som er de høyeste prioritetene for våre kunder og brukere over hele verden.

Den 22. desember 2009 ble vårt testlaboratorium akkreditert av den tyske akkrediteringsforeningen (Deutsche Gesellschaft für Akkreditierung GmbH) i samsvar med DIN EN ISO / IEC 17025.

Uttrekkstest (per EN 60947-7-1, EN 60998-2-2)

I uttrekks-tvingetesten blir en leder dratt helt til den er ut av klemmeenheten.
Utformingen av terminalene betyr at å trekke de ut med makt bare kan skje etter at standard kraft for uttrekking er mangedoblet.

Vibrasjonstest (per IEC/EN 60068-2-6)

Avhengig av applikasjonen, slik som jernbane (per EN 61373), er marine (per GL, LR, DNV), er det ulike testkrav for å avgjøre om de langsiktige effektene av vibrasjoner nedbryter elektriske koblinger. Testprøven blir utsatt for forskjellige belastninger på tre akser i et elektrodynamisk vibrasjonssystem. Amplituden, akselerasjonen og særlig frekvensen av vibrasjonen varierer under testen. Testverdiene økes til flere ganger så mye som standardverdiene for å imøtekomme spesielle kundebehov.

Slagtest (per IEC/EN 60068-2-27)

Slagtesten er svært lik vibrasjonstesten, bortsett fra at enkle slag påføres testprøven, i stedet for kontinuerlige vibrasjoner. Slagtester utføres vanligvis, for eksempel, ved en akselerasjon på 20 g over en periode på 11 ms. Tester for spesielle krav krever ofte mye høyere verdier og utføres også i vårt laboratorium. Enkel-nivå TOPJOB® S skinnemonterte rekkeklemmer, for eksempel, består slagtester på opptil 500 g.

Spenningsfallstest under bøyestress (per EN 60947-7-1, EN 60999-1)

Spenningsfallstesten under bøyespenning simulerer mekanisk spenning på klemmeenheten. I daglig bruk kan dette stresset oppstå under installasjon, for eksempel når en elektriker skyver tilkoblede ledere til siden for å få tilgang til en bestemt komponent. Klemmeenhetens kvalitet under flytting av en tilkoblet leder kan valideres av den konstante, stabile, målte verdien av spenningsfallet.

Kvalitet hos WAGO

Godkjenninger og sertifikater i detalj

Sertifikater

Godkjent kvalitet

WAGO setter høye standarder Vårt miljøstyringssystem er sertifisert etter ISO 14001 - mange av våre produkter og aktiviteter har også mottatt sertifikater.

unternehmen_nachhaltigkeit_zertifikate_key-visual_2000x1500.jpg
Retningslinjer og forskrifter

Standarder for din sikkerhet

Bekreftet: Alle WAGO-produkter oppfyller de lovmessige kravene i tillegg til våre egne strenge krav. Vi vil gjerne informere deg om utvalgte normer.

kontakt_support_ce-kennzeichnung_2000x1500.jpg

Inspirasjon for deg

Dette skiller oss ut:

Vårt ansvar

Bedre for alle

Vi implementerer bærekraft på alle nivåer og er klar over vårt ansvar overfor ansatte, samarbeidspartnere, miljøet og samfunnet.

unternehmen_wago_c1_blaetter_nachhaltigkeit_2000x1500.jpg

Anbefalt lesing

Vi konfigurerer den digitale fremtiden

Careers

Våre medarbeidere

Menneskene står i fokus hos WAGO - våre priser for god arbeidspraksis bekrefter dette. Vi tilbyr ulike posisjoner på startnivå og karrieremuligheter.

karriere_verwaltung_zentrale_jana_han_voth_2000x1500.jpg
Digitalisering

Sikre og forme fremtiden

Det er ingen vei utenom digitalisering, og det er viktigere enn noen gang å følge en skreddersydd digitaliseringsstrategi i ditt eget tempo. WAGO kan hjelpe deg med ekspertise, verktøy, løsninger og en god del lidenskap.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Digitalisering