Instruksjoner 5. juli 2018
Eltorque ventil aktuatorer

WAGO gateway for styring

Eltorque er en leverandør av elektriske aktuatorer for styring av ulike ventiler i prosessanlegg. Aktuatorene brukes mest innenfor maritim bransje, men blir også mer og mer utbredt i andre markeder. De mest avanserte aktuatorene styres via CANopen feltbuss og tilbyr mange fordeler både med tanke på installasjon og funksjonalitet.

Se her for mer informasjon fra Eltorque

I samarbeid med Eltorque har vi utviklet ferdige løsninger for styring av Eltorque aktuatorer basert på våre kraftige, men kompakte PFC200 kontrollere. De kommer alle med minst Ethernet og CAN tilkobling.

I tillegg til enkle funksjoner som åpning og lukking av ventiler, tilbys også nøyaktig posisjonering, detaljert statusovervåkning og mulighet for å konfigurasjon av aktuatorene.

Løsningen tilbyr flere grensesnitt for å styre ventilene:

• Web/ App-basert skjermstyring via innebygd webserver i PFC200.

• Regulering/ posisjonering med ferdige funksjonsblokker i PLS programmet.

• Fra overordnet styresystem via Ethernet protokoller.