Emner
Rask kommunikasjon mellom automasjons- og feltenheter: MODBUS

MODBUS-protokollen er en kommunikasjonsprotokoll basert på master/slave- eller klient/server-arkitektur. Protokollens primære formål er å legge til rette for pålitelig, rask kommunikasjon mellom automasjons- og feltenheter.

Fordeler med MODBUS:

  • Ensartet datautveksling som er i samsvar med standarder
  • Svært rask dataoverføring
  • Uavhengig av teknologi og produsent

MODBUS enkelt forklart

Den veletablerte MODBUS-protokollen har blitt standarden. Den utvider MODBUS-protokollen som har vært kjent siden 1979 for programmerbare logiske kontrollere. Fordelen med MODBUS er en strømlinjeformet protokoll som sikrer eksepsjonelt rask ETHERNET-dataoverføring. En produsentuavhengig datastruktur tillater også kommunikasjon mellom enheter fra ulike produsenter.

MODBUS i aksjon

MODBUS muliggjør tilkobling til en master (f.eks. en PC) og flere slaver (f.eks. måle- og kontrollsystemer). Det finnes to versjoner: en for det serielle grensesnittet (RS-232 og RS-485) og en for ETHERNET.

Det finnes følgende driftsmodi for dataoverføring:

  • MODBUS TCP: ETHERNET TCP/IP-kommunikasjon basert på klient-/servermodell
  • MODBUS RTU: asynkron seriell overføring via RS-232 eller RS-485
  • MODBUS ASCII: likner på RTU-protokollen, med unntak av et annet dataformat – brukes relativt sjeldent

MODBUS TCP/IP – rask kommunikasjon

MODBUS TCP etablerer klient-/serverkommunikasjon. Det eneste kravet er at nodene er i samme IP-adresseområde

En ekstra innstilling gjøres gjennom enhetens adresse, men dette kan ikke gjøres manuelt på produkter fra alle produsenter. Du kan for eksempel bruke enhetens adresse til å nå MODBUS RTU-noden koblet til gatewayen ved å adressere nodens IP-adresse via en MODBUS-TCP-MODBUS-RTU-gateway. Siden 2007 har MODBUS/TCP blitt spesifisert i standarden IEC 61158 og blitt referert til i IEC 61784-2 som CPF 15/1.

Systemgrafikk for MODBUS

Modbus RTU

MODBUS RTU etablerer en seriell master/slave-kommunikasjon via RS-232 eller RS-485. Parameterne for seriell kommunikasjon må kjennes til og/eller defineres før MODBUS RTU kan adresseres. Disse parameterne inkluderer overføringshastighet, paritet og stoppbiter. Slaveadressen(e) som skal adresseres av masteren kan også spille en rolle. I dette tilfellet er lederens lengde begrenset til 15 m med RS-232 og 1200 m med RS-485.

Kontakt oss gjerne

Mer informasjon: