Emner
Kontroll etter sensorer: MP-buss

MP-bussen styrer VVS-aktuatorer for spjeld, reguleringsventiler eller VAV-luftrykk-kontrollere.

Aktuatorene har koblinger for sensorer (temperatur, luftfuktighet, AV/PÅ-brytere) som er også tilgjelige via MP-Buss.

Systemegenskaper:

  • Opptil åtte stasjoner kan aktueres fra MP-master via M-bussen.
  • En aktiv eller passiv sensor og en bryter kan kobles til MFT2/MP-stasjonen.
  • Ingen begrensninger for linjetopologi: stjerne, ring, tre eller blandede konfigurasjoner kan brukes.
  • Datautveksling mellom en master og slaver er mulig, som f.eks.: absolutt/relativ volumetrisk strøm, minimums-/maksimumsgrenser, vinkelposisjon, sensorverdi, driftsstatus og feilmeldinger.