På denne siden:

Emner
TSN pluss OPC UA som den nye standarden for industrien

Industriell kommunikasjon må være rask, sanntidskompetent og standardisert slik at bedrifter kan møte utfordringene ved digitalisering. Derfor er WAGO forpliktet til å markedsføre OPC UA over TSN som en form for kommunikasjon som vil muliggjøre morgendagens produsent-uavhengige løsninger på flere nivåer.

Arbeidet pågår over hele verden for å utvikle kommunikasjonsløsninger for sanntids- og sensor-til-sky-applikasjoner i industrielle miljøer. De lovende tilnærmingene inkluderer fremtidens industristandard OPC UA over TSN. Målet med TSN (Time-Sensitive Networking) er å utvide konvensjonell Ethernet med evnen som kreves for sanntidsoverføring av data - med en båndbredde på flere gigabit. I kombinasjon med den produsent-uavhengige kommunikasjonsprotokollen OPC UA, tillater det rask, enkel og sikker bruk av informasjon på tvers av ulike produsentsystemer. Derfor vil WAGO i fremtiden tilby OPC UA over TSN på sine kontrollere.

Fordelene med TSN OPC UA:

  • Sikrer høy ytelse isokron kommunikasjon
  • Tillater "plug-and-produce"-scenarier gjennom kombinasjonen av deterministisk kommunikasjon og informasjonsmodellering
  • Én teknologi tillater alle applikasjonstilfeller gjennom produsent-uavhengighet og et bredt spekter av bruksområder
  • Er fullt kompatibel med eksisterende Ethernet-standard

Nye krav til automatisering

Automatiseringsspesialisten fra Minden er drivkraften i bedriftsforeningen for TSN OPC UA. Målet er å implementere denne kommunikasjonsstandarden i industrien, siden det økende nettverket av maskiner og systemer krever nye kommunikasjonsteknologier: Nettverk separert av software som vil bli fysisk forent i moderne produksjonsanlegg - noe som resulterer i fleksible hierarkier der maskiner og systemer kommuniserer med hverandre, selskapers IT-systemer og skyen.

Ulike standarder gir trege nettverk

Ulike kommunikasjonsstandarder gjør det også vanskeligere med den tilkoblede fabrikken. Feltbusstandarder som PROFIBUS, EtherCAT® og CAN er ikke automatisk kompatible med hverandre - muligheten for utveksling med IT-nettverk, som vanligvis er bredbånd, er svært begrenset. Derfor er gatewayer nødvendige for kommunikasjonen mellom maskiner og komponenter fra ulike produsenter. OPC UA over TSN vil endre det. Som en åpen standard tillater det barrierefri dataflyt på alle områder og funksjoner i et selskap. Videre forbedrer det latens og robusthet i industrielle nettverk, og med sin real-time kapasitet og høye båndbredde, imøtekommer det et viktig krav til fremtidig kommunikasjon i automatisering, hvor forskjeller på millisekunder og mikrosekunder begynner å bli mer og mer viktige.

WAGO Demoen viser potensialet

Mens TSN sikrer at alle deltakerne i et TSN-nettverk er tidssynkronisert og data kommer til rett tid og sted, inneholder OPC UA informasjon om hva disse dataene betyr. Mange bedrifter arbeider for tiden med å kombinere de to fornuftig med hverandre og med andre teknologier, inkludert de for konfigurasjonen av OPC UA. Nøkkelaktørene gjør gode framskritt: WAGO har allerede utviklet en teknisk verdifull teknologi demo basert på WAGO PFC200 kontrolleren. Demoen skal tjene til å utvide ytterligere kunnskap om TSN og sikre aksept av den nye kommunikasjonsteknologien.

Relatert til emnet

Sky-tilkobling

Ønsker du å utveksle ekte data med den digitale verden effektivt og sikkert? Da bør du vurdere skykobling med WAGO-produkter. Den er basert på MQTT-protokollen, som er veien direkte til WAGO Cloud, og gir tilgang til et stort antall skyløsninger og tjenester fra ulike leverandører.

cloud controller_2000x1500.jpg