icon_ex_zuendschutzarten_2000x2000.jpg

Sikre antennelsesklasser

Bare utstyr beskyttet mot eksplosjon er tillatt i Ex-områder. Antennelseskategorier er konstruktive og elektriske tiltak for utstyr og kvalifiserer som sekundær eksplosjonsbeskyttelse.


En eksplosjon oppstår når oksygen (luft), et brennbart stoff og en tenningskilde møtes i et bestemt forhold til hverandre. Antennelsesklasser motvirker opprinnelsen til eksplosjoner - her utpeker disse kategoriene tiltak med sikte på å unngå tenningskilder - for eksempel i produksjonssystemer.

WAGO innen eksplosjonsbeskyttelse

Prinsipper for eksplosjonsbeskyttelse

Oversikt over alt som er verdt å vite om Ex-beskyttelse.

process_grafik_explosionsschutz_zuendschutzarten_2000x1500_6.jpg

Oversikt over antennelsesklasser

I miljøer med eksplosiv atmosfære, tjener antennelsesklasser til å hindre tenning ved å ikke nå utillatelig høye temperaturer. Det skilles mellom antennelsesklassene i henhold til utstyrets type og funksjon, og sannsynligheten for at en eksplosiv atmosfære vil oppstå.

Elektrisk utstyr er underlagt forskrifter i IEC 60079-0 (gasser og damper), IEC 61241-0 (støv) og EN 13463-1 (ikke-elektrisk utstyr). Utstyret må aksepteres av et godkjent testbyrå, for eksempel Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB).

Les mer her

Hva skjer under en eksplosjon, hvilke faktorer er viktige, og hvilke beskyttende tiltak finnes? Alt du trenger å vite om ATEX, Ex-soner, antennelsesklasser osv.

WAGOs produkter for eksplosjonsvern

Løsninger fra WAGO for eksplosjonsbeskyttelse:

Vi svarer gjerne på dine spørsmål