process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x2000.jpg

Modulær prosessautomasjon

Raskere konstruksjon og endring av prosessystemer: vil du reagere raskt og fleksibelt på dagens markedskrav til enhver tid, for å bli mer konkurransedyktig? Løsningen er DIMA – desentralisert intelligens for modulære applikasjoner. WAGO presenterte DIMA, en tilnærming som kan revolusjonere prosessanleggsteknikk, NAMURs generalforsamling i 2014.

Fordeler med det modulære systemkonseptet:

  • Kortere oppfatningsprosess
  • Kortere systemkonstruksjonstider
  • Rask igangkjøring
  • Fleksibel tilpassing av modulegenskaper til markedsforhold

Modulær prosessautomasjon

Hold deg foran med tilpassbare systemer

Det er kun med modulære systemer at prosessindustrien kan reagere raskt nok på de stadig endrende markedskravene.

Krav: tilpassbar produksjon

De siste tiårene har markedskravene til prosessindustriproduksjon har endret seg drastisk: kombinert med det økende behovet for kunderettet produktspesialisering, fører varierende innkjøps- og salgsmarkeder til stadig kortere produktlevetid og innovasjonssykluser. Dette er også – eller spesielt – tilfellet med kjemiske produkter. Det er ikke lett for dagens produksjonssystemer å møte disse kravene: en endring i produksjonsmengden konfronterer generelt konvensjonelle systemer med et tap i produksjonseffektiviteten.

Som et resultat blir lanseres nye produkter vanligvis kun for pålitelige markeder, mens nye og lovende teknologier kun brukes med betydelig forsinkelse. Videre, spesielt i det fremtidige miljøet som er satt av Industry 4.0, forventes det at trendene innen globalisering og individualisering vil fortsette å øke – og at kravene til fleksibilitet i produksjonsprosesser vil øke med dem. Dette betyr at det i dag er enda viktigere at produksjonssystemene gjøres mer robuste: ved å gjøre systemer og maskiner fleksibelt tilpassbare.

Løsning: modulær systemteknikk

Modulær systemteknikk har vært en nøkkel til å øke produksjonen på en fleksibel måte i mange år nå. Tanken: et helt system bestående av flere selvforsynte moduler. I dette rammeverket inkluderer én systemmodul ett eller flere standardiserte produksjonstrinn, og kan kombineres med andre moduler for å danne en komplett prosess. Dette gjøres ved å koble sammen alle involverte moduler involvert til en stamme. Denne stammen gir modulende både materiell og informasjon.

Endring av produksjonsprosesser dreier seg da rett og slett om å bytte ut én eller flere moduler. Produksjonsmengden kan økes ved å nummerere opp, altså legge til flere moduler av samme type (figur 1). Det er kun med tilpassbare modulære systemer at prosessindustrien kan reagere raskt nok på de stadig endrende markedskravene. De nåværende tekniske automasjonsløsningene som kreves for å konsekvent implementere modulær systemteknikk har imidlertid ikke vært gode nok. WAGO presenterte DIMA, en tilnærming som kan revolusjonere prosessanleggsteknikk, NAMURs generalforsamling i 2014.

Kontakt oss gjerne