process_prozessindustrie_virtuell-real-welt_istock_101279527_2000x2000.jpg

Prosess 4.0 - inn i den digitale fremtiden

Systemer i prosessindustrien drives ofte i flere tiår, noe som betyr konstant ombygging, utvidelse og modernisering. Aspirasjoner om å gjøre prosesser mer effektive er like gamle som selve prosessindustrien. Den digitale transformasjonen av økonomien skaper nye muligheter for mer fordelaktige konfigurasjoner i prosessering gjennom en rekke innovative tilnærminger og teknologier. Det er oppnådd enighet om at maskiner må kommunisere med hverandre for å kunne fungere med maksimal effektivitet. Tingenes Internett er den nye virkeligheten - selv om den fortsetter å bli tolket og implementert på ulike måter. Data leveres, samles, evalueres og brukes på forskjellige nivåer. Men hvordan kan bedrifter i prosessindustrien faktisk tjene på stor data?

Slik tjener fra den digitale prosessindustrien:

 • Standarder for høyere effektivitet
 • Tilpasningsdyktig produksjon gjennom modularitet
 • Øk tilgjengelighet, reduser nedetid
 • Uavhengig og fleksibel takket være skyen
 • Prosessoptimalisering i sanntid gjennom stedsuavhengig tilgang

Prosess 4.0

Prosessindustrien blir digital

Lær hvordan bedrifter i prosessindustrien kan tjene fra stor data.

Standarder for høyere effektivitet

 • Økt effektivitet og kostnadsreduksjoner gjennom standardisering: Dette skjer i form av konsepter som forener funksjonsblokker, grensesnitt og protokoller for automasjonsmaskiner og -systemer.
 • For eksempel, er ledende oljeselskaper allerede avhengige av etablerte programmeringsstandarder. Hvert eneste trinn i engineering-programvare er dokumentert med utrolig nøyaktighet og kodifisert slik at de samme programmodulene kan brukes hver gang.
 • Like grensesnitt mellom ulike systemer reduserer feilfrekvensen i både designfasen og den faktiske driften, og samtidig øker systemtilgjengelighet.

Tilpasningsdyktig produksjon gjennom modularitet

 • I sammenheng med batchstørrelse 1, fluktuerende volumer og stadig skiftende regionale salgsmarkeder, må selskapene ha produksjonsprosesser som er universelle, mobile, skalerbare, modulære og kompatible.
 • I prosesseringssystemer for olje- og gassutvinning, eller i farmasøytisk og kjemisk industri, er det primære fokuset under design på fleksibel produksjon. Innenfor disse sektorene må prosessene tilpasses raskere enn innen oljeindustrien.


digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x2000.jpg

Digitalisering - morgendagens industri

Krysskommunikasjon via sky-tjeneste eller smart automasjon: Mens industriell digitalisering har mange fasetter og gir enda flere muligheter, er nettverkssikkerhet en stor utfordring.

Øk tilgjengelighet, reduser nedetid

 • På samme måte som modulær systemteknikk, kan prosessindustrien også tjene på datainnsamling og skytilkobling. For eksempel, er prediktivt vedlikehold - proaktiv vedlikehold og service på systemer og maskiner - kun mulig gjennom datagjennomsiktighet. Dette er en måte å unngå de høye kostnadene som et mislykket produksjonssystem kan pådra seg.
 • Effektivitetsanalyser, som evaluering av relevante målte verdier som utgang, trykk, temperatur, vibrasjoner og gjennomstrømning, kan brukes til å gjenkjenne behov for vedlikehold tidlig. Dette muliggjør målrettet utskifting eller vedlikehold av individuelle moduler uten å påvirke systemtilgjengeligheten negativt.
 • For å oppnå dette blir de innsamlede maskindataene lest og evaluert i høyere nivåsystemer. Systemet kan da overvåkes ved hjelp av lokale analyseverktøy eller via skyen.

Uavhengig og fleksibel takket være skyen

Til tross for en viss grad av skepsis mot fullstendig datagjennomsiktighet, er bevissthet om fordelene som sky-applikasjoner tilbyr voksende:

 • De er uavhengige av individuelle servere.
 • Skyoperatører garanterer konstant tilgjengelighet ved å lagre data på flere servere.
 • Kostnader for massive minnevolumer og vedlikehold elimineres. Det samme gjelder for kostnadene ved å etablere serverfarmer, fordi prinsippet bak skyen er at enhver betaler kun for de bruker.
 • Levering og bruk av skytjenester utføres utelukkende via grensesnitt, protokoller eller nettlesere via Internett - det er ikke behov for programvareinstallasjon på lokale datamaskiner.
 • I prinsippet er det mulig å få tilgang til prosessrelevante data fra hvor som helst i verden.

Prosessoptimalisering i sanntid gjennom stedsuavhengig tilgang

 • Fordi alle relevante data kan nås uansett sted, kan prosesser forbedres i sanntid, og justeringstiltak kan enkelt overvåkes.
 • I desentralisert datalagring, for eksempel, blir data fra forskjellige maskiner, hele produksjonslinjer, eller til og med bygnings- og energidata i individuelle produksjonsanlegg, samlet og evaluert i en sentral skytjeneste.
 • I skyen blir alle prosesser styrt og koordinert - tilgang til gjeldende og historiske data utføres uavhengig av sted. Dette gjør at et selskaps ulike fasiliteter kan sammenligne nøkkeldata blant seg selv og innføre nødvendige optimaliseringstiltak.
 • Driftstilstandene og vedlikeholdsbehovene til maskiner og systemer kan fastsettes automatisk ved kontinuerlig overvåking.
WAGO på jobb

Prosess 4.0 er ikke en trend - Prosess 4.0 er fremtiden, som WAGO har hjulpet med å forme og mestre fra begynnelsen. Oppdag områdene, emnene og løsningene som er viktige for i dag og i morgen.

Kontakt oss gjerne