Na tej stronie:

Referencje 12 kwietnia 2022
Pierwszy krok w kierunku Smart Grid

Przy automatyzacji swoich podstacji szwajcarski zakład energetyczny Groupe E AG stosuje sterowniki telemetryczne WAGO. Rozwiązanie to pozwala na elastyczniejsze i efektywniejsze sterowanie siecią.

Jako ważny partner w dziedzinie dostaw energii WAGO pomaga przy wdrażaniu telesterowania w stacjach średniego napięcia Groupe E. Sterowniki WAGO umożliwiają przesyłanie alarmów do głównej dyspozytorni w gminie Granges-Paccot w kantonie Fryburg oraz zdalne sterowanie siecią zasilającą. Dla zakładu energetycznego jest to pierwszy krok w kierunku inteligentnej sieci dystrybucji, czyli smart grid.

System WAGO, który został opracowany specjalnie dla sektora użyteczności publicznej i zastosowań przemysłowych, ma wiele zalet. „Dzięki automatyzacji podstacji 18 kV możemy szybciej uzyskać dostęp do sieci energetycznej. Jest to zaleta, zwłaszcza w przypadku odległych stacji“, wyjaśnia Florian Macheret, kierownik techniczny projektu w Groupe E AG. w przypadku awarii sieci dostawca energii chce zapewnić swoim klientom jak najszybsze ponowne podłączenie do sieci. Jest to również obowiązek, którego wypełnianie regulują określone przepisy prawa. „Na przykład w przypadku wymiany przewodów możemy w czasie rzeczywistym wejść w interakcję z siecią i dokonać odłączenia odpowiednich elementów przy jak najmniejszej interwencji na miejscu“, wyjaśnia Macheret.

Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł – rozwiązania WAGO:

  • bramka sieciowa do teletechniki (WTG) zapewnia konwersję protokołów między dyspozytornią sieci a stacjami na obiektach

  • buforowanie danych na wypadek przerw w komunikacji, co stanowi dużą zaletę zwłaszcza podczas złych warunków pogodowych

  • elastyczność oraz łatwa obsługa: szybka zmiana kodów bez wstępnych kontroli

» Dzięki automatyzacji podstacji 18 kV możemy szybciej uzyskać dostęp do sieci energetycznej. «

Florian Macheret, kierownik techniczny projektu w Groupe E AG

Niezawodność i elastyczność

Pierwsze podstacje Groupe E zautomatyzowano już w 2004 roku. „W tym czasie WAGO dopiero wprowadzało na rynek technologię telesterowania. Ze względu na powtarzające się prośby naszych klientów opracowaliśmy rozwiązanie oparte na sieci ETHERNET oraz na jednym z pierwszych otwartych protokołów: IEC 104“, wyjaśnia Stéphane Rey. Kilkanaście lat później, podłączono 200 z 3500 podstacji obsługiwanych przez szwajcarski zakład energetyczny. „W perspektywie średnioterminowej chcemy zautomatyzować 350 podstacji – czyli około dziesięć procent obsługiwanych przez nas zespołów urządzeń", mówi Olivier Morand, kierownik ds. projektów inżynieryjnych w Groupe E.

Połowa podstacji obsługiwanych przez Groupe E jest obecnie sterowana zdalnie za pomocą światłowodów, a druga połowa drogą radiową. Rozwiązanie WAGO można idealnie dopasować do danego połączenia. Bramka sieciowa WAGO do teletechniki (WTG) umożliwia konwersję protokołów między stacją kontrolną sieci a stacjami na obiektach. „Dane mogą być wysyłane zdarzeniowo oraz buforowane na czas przerw w komunikacji co jest dużą zaletą np. w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych“, wyjaśnia Gérard Berset, kierownik działu sprzedaży w WAGO. Cieszymy się, że możemy zaoferować kompleksowy system sterowania, który nasz klient może sam bezpośrednio zaprogramować.

» W perspektywie średnioterminowej chcemy zautomatyzować 350 podstacji – czyli około dziesięć procent obsługiwanych przez nas zespołów urządzeń. «

Olivier Morand, kierownik projektów inżynieryjnych w Groupe E AG

Ścisła współpraca

Wybór rozwiązania WAGO przez Groupe E wynikał z jednej strony z elastyczności i łatwości obsługi systemu: kody można zmieniać szybko, bez konieczności przeprowadzania szczegółowych i pracochłonnych kontroli wstępnych. Z drugiej strony na ostateczną decyzję Groupe E wpłynęły reaktywność i bliskość klienta partnera. „WAGO bez wahania odpowiedziało na nasze wymagania i było w stanie je spełnić. Współpraca z zespołem sprzedaży i wsparcie w kwestiach technicznych były wzorowe“, podkreślają Florian Macheret i Olivier Morand. Technik i inżynier z Groupe E są również zadowoleni z niezawodności rozwiązania: „Przez ostatnie 14 lat mogliśmy eksploatować nasze zakłady bez większych problemów“.

Tekst: Gérard Berset | WAGO

Zdjęcia: WAGO Contact Sa

Przegląd produktów

WAGO w praktyce

Referencje i opinie ekspertów z branży energetyki

WAGO realizuje wiele interesujących projektów jako partner i lider innowacji. Poznaj nasze kreatywne i efektywne rozwiązania w przemyśle energetycznym.

Stacja transformatorowa otwarta na wiele standardów komunikacji

W jaki sposób zapewnić sprawność i monitoring farm wiatrowych z infrastrukturą przesyłową? ENERCON zaufał w tym względzie rozwiązaniom WAGO do telesterowania.

energy_umspannwerk_himmel__1_2000x1500.jpg
Osoba kontaktowa w WAGO

Marcin Surma

Menedżer branży energetycznej

Dowiedz się więcej: