MM-36674 website update Energietechnik_2000x1125.jpg

Projektowanie rozwiązań dla energetyki z myślą o przyszłości

Wraz ze wzrostem stopnia rozproszenia i wahań w produkcji energii instalacje wchodzące w skład systemu energetycznego muszą być podłączone do jednej inteligentnej sieci energetycznej. WAGO oferuje liczne rozwiązania, pozwalające na spełnienie tych wymagań.

Tematy dotyczące energetyki

Wykorzystaj nasze rozwiązania przy swoich wyzwaniach

Wspólnymi siłami ku transformacji energetycznej

Wytwarzanie, dystrybucja, magazynowanie i zużycie energii – tylko współdziałanie wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za te działania sprawi, że transformacja energetyczna stanie się możliwa. Dlatego WAGO jest wieloletnim i niezawodnym partnerem branży energetycznej – zarówno przedsiębiorstw komunalnych, operatorów i integratorów systemów, firm budujących stacje, jak i klientów przemysłowych.

Zarówno pod względem technicznym jak i technologicznym WAGO oferuje swoje produkty i rozwiązania w różnych obszarach rynku energetycznego w dziedzinie automatyki, modułów interfejsowych i techniki łączeniowej. Ponadto nasza konferencja Smart Grid promuje wymianę wiedzy między kolegami po fachu – wykorzystując praktyczne doświadczenia dla praktycznych zastosowań. Dodatkowo w ramach programu WAGO Solution Provider kontaktujemy ze sobą zleceniodawców i ekspertów ds. realizacji projektów.

W ten sposób wspólnie umożliwiamy transformację energetyczną!

Przegląd zagadnień i oferowanych rozwiązań:

 • cyfryzacja sieci energetycznych

 • przejrzyste, wydajne działanie sieci

 • integracja wytwarzanej decentralnie energii odnawialnej, zgodna z warunkami sieci

 • magazyny energii

 • dynamiczne zarządzanie obciążeniem

 • sprzężenie sektorowe

 • e-charging

 • power-to-X

 • wirtualne elektrownie

 • telesterowanie (RTU)

Gorące tematy / nasze rozwiązania dla aktualnych wyzwań

Regulacja mocy

Regulatory OZE odpowiadają za komfortowe zasilanie instalacji wytwarzających energię (OZE) w punkcie przyłączenia do sieci.

Zastosowanie Power Plant Control umożliwia użytkownikom instalacji oraz integratorom systemów bezpieczne dostosowanie trybu pracy regulatora OZE do warunków w sieci. Produkt uzyskał certyfikat zgodności z wymogami kodeksów sieciowych.

SPM-5-2000x1125.jpg

Szafy telemechaniki WAGO

Kluczowym wyzwaniem dla wszystkich Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD) jest niezawodność oraz ciągłość dostaw energii elektrycznej do klienta. Jednocześnie zmieniające się otoczenie w obszarze wytwarzania energii elektrycznej implikuje kolejne wyzwania dla operatorów. Odpowiedzią na te potrzeby są szafy telemechaniki WAGO.
Szafa_telemechaniki_1_DM_2000x1125.jpg

Listwy pomiarowe WAGO LPW

Listwy Pomiarowe WAGO LPW służą do komfortowej i bezpiecznej obsługi układów pomiarowych. Umożliwiają realizację czynności łączeniowych w układach pomiarowych energii elektrycznej za pomocą izolowanych łączników z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa obsługi.

Listwy kontrolne WAGO LKW

Listwy kontrolne WAGO LKW pozwalają na wygodną i - co istotne - bezpieczną eksploatację układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej.

Aplikacja WAGO Grid Gateway

Aplikacja sterownika oferuje operatorom sieci dystrybucji energii ekonomiczne rozwiązanie, umożliwiające przyspieszenie cyfryzacji istniejących i nowych stacji elektroenergetycznych. Prowadzi to do lepszej oceny stanu sieci i zapewnia efektywną rozbudowę sieci – przy zachowaniu najwyższego bezpieczeństwa cybernetycznego.

Technologia Telecontrol - wsparcie dla przyłączania klientów do sieci

Proste przyłączenie do sieci zdecentralizowanych urządzeń wytwarzających, magazynujących i pobierających energię. W celu przyłączenia instalacji klientów do sieci średniego napięcia, WAGO udostępnia bezpłatne biblioteki komunikacyjne jako pliki do pobrania zgodnie z odpowiednimi technicznymi warunkami przyłączenia. Istnieje również możliwość wyboru usługi w komplecie z gotową szafą sterowniczą z parametryzacją oprogramowania.

MM-17681_GWA_Kundenuebergabestationen_23_4192_Wago_Kreyenberg_2000x2000.jpg

Rozwiązania dla zarządzania obciążeniem infrastruktury ładowania

Ładowanie pojazdów elektrycznych (EV-charging) staje się coraz ważniejsze w kontekście transformacji energetycznej i transportowej. Inteligentne rozmieszczenie punktów ładowania i zarządzanie obciążeniem w związku z rozwojem e-mobilności stanowią główne wyzwania dla operatorów sieci, zarządców obiektów oraz przedsiębiorstw przemysłowych.
WAGO oferuje indywidualne rozwiązania dla infrastruktury ładowania e-mobilności w zakresie jej przyłączania oraz sterowania przepływem energii.
MM-438941_new-website-page_Application-Solutions_GettyImages-1390861566_2000x2000.jpg

Mikrosieć

Rozwiązanie dla przemysłu, infrastruktury oraz budynków.

Rozwój technologii związanych z wytwarzaniem i magazynowaniem energii, idąca za tym dostępność źródeł własnych, rosnące koszty energii, rozwój sektora e-mobility i zmiany zachodzące na rynku - to tylko niektóre z czynników, które sprawiają, że coraz częściej firmy zmieniają swój model gospodarowania energią. Przestają być wyłącznie jej odbiorcami i reorganizują swoją infrastrukturę. Tworzą mikrosieci.

WAGO_mikrosiec_2000x1125.png

Produkty i rozwiązania dla energetyki z myślą o przyszłości

Multimedialna prezentacja rozwiązań WAGO dla branży energetycznej

Multimedialna prezentacja rozwiązań WAGO dla branży energetycznej

Cyfryzacja rynku energetycznego

Operatorzy systemu oraz dostawcy energii elektrycznej zmieniają swój sposób myślenia. Dzisiaj nadrzędnym celem jest automatyzacja sieci w celu poprawy wskaźników jakości energii SAIDI i SAIFI. Cel ten zostanie osiągnięty, gdy system elektroenergetyczny będzie sterowalny, na każdym poziomie napięcia od produkcji po dystrybucję.WAGO wspiera automatyzację sektora energetycznego, rozwój sieci smart grid, oferując nowoczesną technikę do sterowania i pomiarów oraz oprogramowanie, umożliwiające łatwe i bezpieczne połaczenie z systemami SCADA lub Cloud.

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x2000_2.jpg

Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł

W dobie wzrostu udziału OZE rozproszone magazyny energii i stacje przesyłowe muszą być stale monitorowane, a dane archiwizowane, analizowane i przesyłane dalej. Systemy automatyki WAGO to w tej sytuacji odpowiednie rozwiązanie: są kompaktowe, wspierają liczne interfejsy i protokoły sieci obiektowych i zapewniają dużą sprawność instalacji nawet w trakcie dużych mrozów lub upałów. Dzięki iskrobezpiecznym modułom Ex-i modularny WAGO I/O-System może być stosowany nawet w obszarach zagrożonych wybuchem, np. w biogazowniach.

energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x2000.jpg

Integracja rozproszonych OZE

W wirtualnych elektrowniach rozproszone urządzenia wytwarzające, magazynujące i pobierające energię (np. turbiny wiatrowe) tworzą układ dający możliwość swobodnej regulacji. Odpowiednia konfiguracja ich wzajemnych uwarunkowań pozwala odciążyć sieć energetyczną. Sterowniki WAGO ułatwiają koordynację pracy instalacji: spełniają wymagania standardu komunikacyjnego VHPready 4.0 i umożliwiają w ten sposób łatwe podłączenie instalacji do wirtualnej elektrowni. VHPready jest niejako tłumaczem zapewniającym porozumienie pomiędzy dyspozytornią a poszczególnymi instalacjami.

energy_integration dezentraler einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x2000.jpg

Sieci energetyczne

Konieczna jest modernizacja sieci, obejmująca także wprowadzenie automatyki i telesterowania. Sterowniki WAGO dostarczają istotne dane dotyczące sieci i pozwalają operatorom automatycznie sterować przebiegiem procesów. Technika WAGO umożliwia również kontrolę sieci gazowych i ciepłowniczych oraz stały dostęp do danych z wszystkich podłączonych systemów, niezależnie od lokalizacji. Dzięki koncepcji bezpieczeństwa, zaimplementowanej w sterowniku PFC200, WAGO spełnia wszystkie istotne wymagania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

energy_energienetze_strom_ausbau_istock-595759396_2000x2000.jpg

Magazyny energii

Magazyny energii buforują nieregularne wytwarzanie energii odnawialnej i tym samym odciążają sieć energetyczną. Sercem magazynów energii jest telesterowanie WAGO. Pozwala ono na odczyt wszystkich wartości pomiarowych, jak np. dane dotyczące zasilania z instalacji solarnych, umożliwiając tym samym monitorowanie i indywidualne sterowanie magazynem. Jeżeli częstotliwość sieci wzrośnie na skutek zbyt dużych dostaw energii z odnawialnych źródeł, akumulator, instalacja Power-to-Heat lub Power-to-Gas otrzymają polecenie odebrania nadwyżki z sieci.

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x2000.jpg

Inspiracja dla Ciebie

Opinie, sugestie i know-how:
Z WAGO poznasz zagadnienia związane z energetyką z wielu perspektyw.

Odkryj produkty WAGO

Produkty i technologie do Twojego zastosowania

Produkty

WAGO I/O System 750/753

Wszystkie funkcje dla każdej sieci obiektowej: w zakresie automatyki zdalne systemy I/O WAGO dają najlepszą możliwość dostosowania rozwiązań do własnych potrzeb.

s_PROFINET_Knoten_055_2000x1500px.jpg
Produkty
Produkty

WAGO I/O System 750 XTR

Automatyzacja tam, gdzie dla innych systemów kończą się możliwości – niezawodnie i ekonomicznie aż do strefy zagrożenia wybuchem 0/20!

s_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Produkty
Produkty

Przekładniki prądowe i odejścia napięciowe

Maksymalizacja efektywności energetycznej: WAGO oferuje właściwe rozwiązanie dla osiągnięcia tego celu – w pełni dopasowane i odpowiednie dla każdego etapu procesu.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_2000x1500px.jpg
Produkty
Produkty

Z TOPJOB® S zyskujesz przewagę

Wystarczy podłączyć i gotowe: dzięki złączkom listwowym TOPJOB®S połączysz wszystko szybko i pewnie – w dowolnym miejscu na świecie i przy wszystkich zastosowaniach.

reihenklemmen-topjob-s_2000x1500px.jpg
Produkty

Złączki do płytek drukowanych do energoelektroniki

Kompaktowe wymiary przy stałej niezawodności: wymagania stawiane układom energoelektroniki są bardzo wysokie. Złączki do płytek drukowanych WAGO potrafią im sprostać.

Leistungselektronik_2000x1500px.jpg
Produkty

POWER CAGE CLAMP do instalacji silnoprądowych

Optymalna siła docisku w instalacjach silnoprądowych – także w obszarach zagrożonych wybuchem Technika POWER CAGE CLAMP WAGO zapewni Ci wszystko, co konieczne w aplikacjach silnoprądowych.

hochstromklemmen-gruppe_2000x1500px.jpg