Tematy dotyczące energetyki

Wykorzystaj nasze rozwiązania przy swoich wyzwaniach

Wspólnymi siłami ku transformacji energetycznej

Wytwarzanie, dystrybucja, magazynowanie i zużycie energii – tylko współdziałanie wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za te działania sprawi, że transformacja energetyczna stanie się możliwa. Dlatego WAGO jest wieloletnim i niezawodnym partnerem branży energetycznej – zarówno przedsiębiorstw komunalnych, operatorów i integratorów systemów, firm budujących stacje, jak i klientów przemysłowych.

Zarówno pod względem technicznym jak i technologicznym WAGO oferuje swoje produkty i rozwiązania w różnych obszarach rynku energetycznego w dziedzinie automatyki, modułów interfejsowych i techniki łączeniowej. Ponadto nasza konferencja Smart Grid promuje wymianę wiedzy między kolegami po fachu – wykorzystując praktyczne doświadczenia dla praktycznych zastosowań. Dodatkowo w ramach programu WAGO Solution Provider kontaktujemy ze sobą zleceniodawców i ekspertów ds. realizacji projektów.

W ten sposób wspólnie umożliwiamy transformację energetyczną!

Przegląd zagadnień i oferowanych rozwiązań:

  • cyfryzacja sieci energetycznych

  • przejrzyste, wydajne działanie sieci

  • integracja wytwarzanej decentralnie energii odnawialnej, zgodna z warunkami sieci

  • magazyny energii

  • dynamiczne zarządzanie obciążeniem

  • sprzężenie sektorowe

  • e-charging

  • power-to-X

  • wirtualne elektrownie

  • telesterowanie (RTU)

Gorące tematy / nasze rozwiązania dla aktualnych wyzwań

Aplikacja WAGO Grid Gateway

Aplikacja sterownika oferuje operatorom sieci dystrybucji energii ekonomiczne rozwiązanie, umożliwiające przyspieszenie cyfryzacji istniejących i nowych stacji elektroenergetycznych. Prowadzi to do lepszej oceny stanu sieci i zapewnia efektywną rozbudowę sieci – przy zachowaniu najwyższego bezpieczeństwa cybernetycznego.

Przyłączanie do sieci stacji przesyłowych klientów

Proste przyłączenie do sieci zdecentralizowanych urządzeń wytwarzających, magazynujących i pobierających energię: w celu przyłączenia instalacji klientów do sieci średniego napięcia, WAGO udostępnia bezpłatne biblioteki komunikacyjne jako pliki do pobrania zgodnie z odpowiednimi technicznymi warunkami przyłączenia. Istnieje również możliwość wyboru usługi w komplecie z gotową szafą sterowniczą z parametryzacją oprogramowania.

MM-17681_GWA_Kundenuebergabestationen_23_4192_Wago_Kreyenberg_2000x2000.jpg

Regulacja (mocy) systemu wytwarzania

Regulatory OZE odpowiadają za komfortowe zasilanie instalacji wytwarzających energię (OZE) w punkcie przyłączenia do sieci.

Zastosowanie Power Plant Control umożliwia użytkownikom instalacji oraz integratorom systemów bezpieczne dostosowanie trybu pracy regulatora OZE do warunków w sieci. Produkt uzyskał certyfikat zgodności z VDE-AR-N 4110 oraz 4120.

RTU dla telesterowania

do zastosowań standardowych i ekstremalnych

Wytrzymały i odporny: bez względu na wahania temperatury, wibracje, wstrząsy, czy zakłócenia elektromagnetyczne – nasz system telesterowania działa niezawodnie i niezależnie od warunków otoczenia. Sterowniki PLC WAGO z serii 750 są przystosowane zarówno do standardowych zastosowań, jak i do pracy w ekstremalnych warunkach.

Produkty i rozwiązania dla energetyki z myślą o przyszłości

Multimedialna prezentacja rozwiązań WAGO dla branży energetycznej

Videos: 7 | Czas trwania: 4:56

Multimedialna prezentacja rozwiązań WAGO dla branży energetycznej

Videos: 7 | Czas trwania: 4:56

Cyfryzacja rynku energetycznego

Operatorzy systemu oraz dostawcy energii elektrycznej zmieniają swój sposób myślenia. Dzisiaj nadrzędnym celem jest automatyzacja sieci w celu poprawy wskaźników jakości energii SAIDI i SAIFI. Cel ten zostanie osiągnięty, gdy system elektroenergetyczny będzie sterowalny, na każdym poziomie napięcia od produkcji po dystrybucję.WAGO wspiera automatyzację sektora energetycznego, rozwój sieci smart grid, oferując nowoczesną technikę do sterowania i pomiarów oraz oprogramowanie, umożliwiające łatwe i bezpieczne połaczenie z systemami SCADA lub Cloud.

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x2000_2.jpg

Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł

W dobie wzrostu udziału OZE rozproszone magazyny energii i stacje przesyłowe muszą być stale monitorowane, a dane archiwizowane, analizowane i przesyłane dalej. Systemy automatyki WAGO to w tej sytuacji odpowiednie rozwiązanie: są kompaktowe, wspierają liczne interfejsy i protokoły sieci obiektowych i zapewniają dużą sprawność instalacji nawet w trakcie dużych mrozów lub upałów. Dzięki iskrobezpiecznym modułom Ex-i modularny WAGO I/O-System może być stosowany nawet w obszarach zagrożonych wybuchem, np. w biogazowniach.

energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x2000.jpg

Integracja rozproszonych OZE

W wirtualnych elektrowniach rozproszone urządzenia wytwarzające, magazynujące i pobierające energię (np. turbiny wiatrowe) tworzą układ dający możliwość swobodnej regulacji. Odpowiednia konfiguracja ich wzajemnych uwarunkowań pozwala odciążyć sieć energetyczną. Sterowniki WAGO ułatwiają koordynację pracy instalacji: spełniają wymagania standardu komunikacyjnego VHPready 4.0 i umożliwiają w ten sposób łatwe podłączenie instalacji do wirtualnej elektrowni. VHPready jest niejako tłumaczem zapewniającym porozumienie pomiędzy dyspozytornią a poszczególnymi instalacjami.

energy_integration dezentraler einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x2000.jpg

Sieci energetyczne

Konieczna jest modernizacja sieci, obejmująca także wprowadzenie automatyki i telesterowania. Sterowniki WAGO dostarczają istotne dane dotyczące sieci i pozwalają operatorom automatycznie sterować przebiegiem procesów. Technika WAGO umożliwia również kontrolę sieci gazowych i ciepłowniczych oraz stały dostęp do danych z wszystkich podłączonych systemów, niezależnie od lokalizacji. Dzięki koncepcji bezpieczeństwa, zaimplementowanej w sterowniku PFC200, WAGO spełnia wszystkie istotne wymagania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

energy_energienetze_strom_ausbau_istock-595759396_2000x2000.jpg

Magazyny energii

Magazyny energii buforują nieregularne wytwarzanie energii odnawialnej i tym samym odciążają sieć energetyczną. Sercem magazynów energii jest telesterowanie WAGO. Pozwala ono na odczyt wszystkich wartości pomiarowych, jak np. dane dotyczące zasilania z instalacji solarnych, umożliwiając tym samym monitorowanie i indywidualne sterowanie magazynem. Jeżeli częstotliwość sieci wzrośnie na skutek zbyt dużych dostaw energii z odnawialnych źródeł, akumulator, instalacja Power-to-Heat lub Power-to-Gas otrzymają polecenie odebrania nadwyżki z sieci.

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x2000.jpg

Inspiracja dla Ciebie

Opinie, sugestie i know-how:
Z WAGO poznasz zagadnienia związane z energetyką z wielu perspektyw.

Odkryj produkty WAGO

Produkty i technologie do Twojego zastosowania

WAGO-I/O-SYSTEM 750/753

Wszystkie funkcje dla każdej sieci obiektowej: w zakresie automatyki zdalne systemy I/O WAGO dają najlepszą możliwość dostosowania rozwiązań do własnych potrzeb.

s_PROFINET_Knoten_055_2000x1500px.jpg
Produkty

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

Automatyzacja wszędzie tam, gdzie każdy inny system już sobie nie poradzi – niezawodność i ekonomiczność, nawet w strefie 0/20 obszaru zagrożonego wybuchem!

s_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Produkty

Przekładniki prądowe i odejścia napięciowe

Trwały wzrost efektywności energetycznej: WAGO oferuje kompleksowe rozwiązania, które pozwolą Ci osiągnąć ten cel.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_2000x1500px.jpg
Produkty

Z TOPJOB® S zyskujesz przewagę

Wystarczy podłączyć i gotowe: dzięki złączkom listwowym TOPJOB®S połączysz wszystko szybko i pewnie – w dowolnym miejscu na świecie i przy wszystkich zastosowaniach.

reihenklemmen-topjob-s_2000x1500px.jpg
Produkty

Złączki do płytek drukowanych do energoelektroniki

Kompaktowe wymiary przy stałej niezawodności: wymagania stawiane układom energoelektroniki są bardzo wysokie. Złączki do płytek drukowanych WAGO potrafią im sprostać.

Leistungselektronik_2000x1500px.jpg
Produkty

POWER CAGE CLAMP do instalacji silnoprądowych

Optymalna siła docisku w instalacjach silnoprądowych – także w obszarach zagrożonych wybuchem Technika POWER CAGE CLAMP WAGO zapewni Ci wszystko, co konieczne w aplikacjach silnoprądowych.

hochstromklemmen-gruppe_2000x1500px.jpg
Produkty
Osoba kontaktowa z WAGO

Marcin Surma

Menedżer branży energetycznej