Impressum

WAGO ELWAG sp. z o.o.
ul. Piękna 58a
50-506 Wrocław
Telefon: +48 71 360 29 70
Faks: +48 71 360 29 99
Email: wago.elwag@wago.com

Zarząd: Michał Kownacki / Piotr Koźmiński

NIP: 896 10 25 689

WAGO ELWAG sp. z o.o. wpisana jest do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000069966, kapitał zakładowy 4 000 000 PLN .

Znak WAGO jest zarejestrowanym znakiem towarowym spółki WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH.