Select language

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x2000_2.jpg

Digitalisering van de energiemarkt

De energiebedrijven zullen hun denkwijze in de toekomst moeten veranderen. In plaats van groene stroom gewoon te verkopen, moeten ze ook de flexibiliteit organiseren en commercialiseren die nodig is om het elektriciteitsnet stabiel te houden. Daarvoor moet het energiesysteem door middel van intelligente communicatienetwerken, van productie tot verbruik, aangestuurd worden. WAGO helpt bij het digitaliseren van de energiesector en het ontwerpen van de smart grid: met moderne besturings- en meettechniek en met softwareoplossingen die een eenvoudige en veilige verbinding met de cloud mogelijk maken.

energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x2000.jpg

Opwekking van hernieuwbare energie

Gedecentraliseerde feeders en netstations moeten bij een groeiend aandeel regeneratieve energie consequent gemonitord worden en de gegevens moeten veilig gearchiveerd, geanalyseerd en overgedragen worden. WAGO-automatiseringssystemen bieden de oplossing: ze zijn compact, ondersteunen vele interfaces en veldbusprotocollen en garanderen een hoge beschikbaarheid, zelfs bij zeer strenge vorst of grote hitte. Dankzij intrinsiek veilige Ex i-modules voor het modulaire WAGO-I/O-SYSTEM is zelfs het gebruik in potentieel explosieve omgevingen zoals biogasinstallaties geen probleem.

energy_integration dezentraler einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x2000.jpg

Integratie van gedecentraliseerde feeders

In virtuele krachtcentrales vormen gedecentraliseerde energieopwekkers als windturbines, opslagsystemen en regelbare verbruikers een flexibel regelbaar geheel. Hun intelligente samenspel zorgt ervoor dat het elektricteitsnet wordt ontlast. Telecontrole controllers van WAGO vereenvoudigen de aaneensluiting: ze voldoen aan de eisen van de communicatienorm VHPready 4.0 (Virtual Heat and Power) en zorgen op die manier voor een probleemloze koppeling van de installaties met de virtuele krachtcentrale. VHPready zorgt er als een soort tolk voor dat de controlecentra en de installaties elkaar kunnen verstaan.

energy_energienetze_strom_ausbau_istock-595759396_2000x2000.jpg

Energienetwerken

De netten zullen gemoderniseerd moeten worden inclusief de automatiserings- en telecontroletechniek. WAGO-controllers leveren belangrijke netgegevens en stellen de netbeheerders op die manier in staat om indien nodig geautomatiseerd sturend in te grijpen. Ook in de gas- en warmtevoorziening maakt WAGO-techniek de controle en toegang mogelijk van al de gegevens van de in het net aanwezige systemen, en dat vanaf iedere aangesloten locatie. Met het uitgesproken veiligheidsconcept van de controller PFC200 vervult WAGO daarbij alle relevante richtlijnen op het vlak van cyber-security.

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x2000.jpg

Energieopslag

Opslagsystemen compenseren de schommelende opwekking van groene stroom en ontlasten op die manier het elektriciteitsnet. Telecontroletechniek van WAGO vormt het hoofdbestanddeel van de opslagsystemen. Ze registreert alle meetwaarden, zoals de voedingsgegevens van zonnesystemen of windturbines en maakt op die manier het monitoren en klantspecifiek aansturen van het opslagsysteem mogelijk. Wanneer bijvoorbeeld de netfrequentie stijgt wegens een te hoge teruglevering van groene stroom, krijgt de batterij, de Power-to-Heat- of de Power-to-Gas-installatie het bevel overtollige stroom aan het net te onttrekken.

Energieproductie

Wegens de toenemende decentralisering en schommelingen van de energieopwekking moeten de verschillende deelnemers van het energiesysteem intelligent aan elkaar worden gekoppeld. WAGO biedt een heleboel oplossingen voor deze uitdagingen:

  • Registratie en monitoring van energiegegevens
  • Communicatie via telecontrole protocollen
  • Management van zonne-energie- en windenergiepark
  • Energieopslagmanagement

Energieverdeling

Om groene stroom ongehinderd te transporteren en veilig te verdelen tot in de kleinste vertakkingen, moet het elektriciteitsnet gemoderniseerd worden. Daar heeft WAGO tal van oplossingen voor:

  • Terugleveringsmanagement volgens EEG
  • Aansturen en regelen van bijvoorbeeld middenspanningsinstallaties
  • Telecontrole oplossingen voor het leveren van regelenergie
  • Cyber-security

Onderwerpen en oplossingen voor vandaag en morgen

Uw lijst is leeg.

Er zijn helaas geen relevante resultaten voor uw criteria. U kunt uw filtercriteria wijzigen of volledig resetten.

9 mei 2019
Referentie

Distribution Network in Real Time

SWO Netz GmbH, an incorporation of the Osnabrück municipal utility, is preparing for electrical distribution in the future by establishing a cloud project. The company, which is based in Lower-Saxony, uses WAGO technology to manage and analyze their data.
Referentie

Highest Level of Security for Computer Centers Thanks to Cloud-Based Power Data Analysis

If hackers or a technical malfunction paralyze the servers of a corporation, the failures can lead to millions in damage. One company, Correct Power Institute, has developed a method for monitoring computer centers that quickly traces faults in the power supply and thus ensures high availability of the IT systems. The approach: Controllers from WAGO detect all electrical current and environmental data and use the cloud for analysis. The hardened Linux® operating system in the controllers and Correct Power’s sophisticated security architecture ensure the highest level of data security.

2 april 2019
Thema's

Application-based controller redundancy (ACR) from WAGO

Crewless ships instead of the romantic notion of a sailor? Initiatives for autonomous ships are driving this development. However, the path from the engine room, which can currently operate for a maximum of 24 hours without direct intervention, to an autonomous ship, which should be able to operate for up to six weeks without human intervention, is still long. WAGO’s redundancy concept for controllers is shortening this path and offers a solution for compensating for faults occurring in the automation systems and for ensuring the continued operation of technical systems.

Referentie

Zero Emissions, Doubly Safeguarded

Supported by the Arctic University of Norway in Narvik (UiT) and funded by the Norwegian government, the shipbuilders at Grovfjord Mekaniske Verksted (GMV) have developed an energy management system (EMS) for a zero-emission ship with an all-electric drive. This visionary project was realized with the help of WAGO, which contributed to the central automation.

Referentie

Aquaculture Leaps into the Digital Age

The notion of the fisherman sailing off to the open seas is scarcely more than nostalgia. In the meantime, according to information from the wildlife and environmental protection organization, WWF, almost half of all fish consumed by humans comes from aquaculture, and the trend is increasing. Fish farmers do not rely on bait, but instead on digital data analysis in order to catch the fattest fish – and to keep their breeding stocks healthy and economically viable. WAGO technology is there to support them.

Referentie

The Lake is Calm and Still

Embedded in a stunning, idyllic mountain setting, Lake Lucerne provides a traditional atmosphere with its fjord-like straights and winding inlets. Right in the middle of this beauty is a daily shipping route bearing tourists between Lucerne and other popular travel destinations, like Weggis and Bürgenstock. While it may sound less than idyllic, it actually boasts an intriguing eco-friendly twist. The MS Bürgenstock, the new motorized vessel belonging to the Lake Lucerne Navigation Company (SGV), sports a quiet and fuel-efficient hybrid drive. Aventics, a specialist of hybrid drive controls in ships headquartered in Laatzen, ensures optimum control between the electric motors and diesel engines. Several years ago, Aventics expanded their solutions by using the WAGO-I/O-SYSTEM 750.

WAGO-oplossingen voor de energietechniek:

wij geven graag een antwoord op uw vragen.