Taal selecteren

WAGO in de energietechniek

Aansluiting op afstand van klantenoverdrachtstations

Eenvoudige netaansluiting van decentrale productie-installaties, opslagsystemen en afnemers – voor het aansluiten op afstand van klanteninstallaties op middenspanningsnetwerken van e.on, Westnetz, EnBW en EWE stelt WAGO gratis te downloaden communicatiebibliotheken ter beschikking – volgens de respectieve technische aansluitvoorschriften. Of mag het meteen een gebruiksklare schakelkast zijn inclusief softwareparametrering?

EZA-controller met WAGO Power Plant Control

EZA-controllers zorgen voor netconform feedbeheer van de respectieve productie-installaties (EZA) op het netaansluitpunt (NAP).

Met WAGO Power Plant Control kunnen installateurs en systeemintegratoren flexibel en veilig voldoen aan de vereisten van het net voor deze parkcontrollers. De oplossing is gecertificeerd conform VDE-AR-N 4110 en 4120.

Digitalisering van de energiemarkt

De energiebedrijven zullen hun denkwijze in de toekomst moeten veranderen. In plaats van groene stroom gewoon te verkopen, moeten ze ook de flexibiliteit organiseren en commercialiseren die nodig is om het elektriciteitsnet stabiel te houden. Daarvoor moet het energiesysteem door middel van intelligente communicatienetwerken, van productie tot verbruik, aangestuurd worden. WAGO helpt bij het digitaliseren van de energiesector en het ontwerpen van de smart grid: met moderne besturings- en meettechniek en met softwareoplossingen die een eenvoudige en veilige verbinding met de cloud mogelijk maken.

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x2000_2.jpg

Opwekking van hernieuwbare energie

Gedecentraliseerde feeders en netstations moeten bij een groeiend aandeel regeneratieve energie consequent gemonitord worden en de gegevens moeten veilig gearchiveerd, geanalyseerd en overgedragen worden. WAGO-automatiseringssystemen bieden de oplossing: ze zijn compact, ondersteunen vele interfaces en veldbusprotocollen en garanderen een hoge beschikbaarheid, zelfs bij zeer strenge vorst of grote hitte. Dankzij intrinsiek veilige Ex i-modules voor het modulaire WAGO-I/O-SYSTEM is zelfs het gebruik in potentieel explosieve omgevingen zoals biogasinstallaties geen probleem.

energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x2000.jpg

Integratie van gedecentraliseerde feeders

In virtuele krachtcentrales vormen gedecentraliseerde energieopwekkers als windturbines, opslagsystemen en regelbare verbruikers een flexibel regelbaar geheel. Hun intelligente samenspel zorgt ervoor dat het elektricteitsnet wordt ontlast. Telecontrole controllers van WAGO vereenvoudigen de aaneensluiting: ze voldoen aan de eisen van de communicatienorm VHPready 4.0 (Virtual Heat and Power) en zorgen op die manier voor een probleemloze koppeling van de installaties met de virtuele krachtcentrale. VHPready zorgt er als een soort tolk voor dat de controlecentra en de installaties elkaar kunnen verstaan.

energy_integration dezentraler einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x2000.jpg

Energienetwerken

De netten zullen gemoderniseerd moeten worden inclusief de automatiserings- en telecontroletechniek. WAGO-controllers leveren belangrijke netgegevens en stellen de netbeheerders op die manier in staat om indien nodig geautomatiseerd sturend in te grijpen. Ook in de gas- en warmtevoorziening maakt WAGO-techniek de controle en toegang mogelijk van al de gegevens van de in het net aanwezige systemen, en dat vanaf iedere aangesloten locatie. Met het uitgesproken veiligheidsconcept van de controller PFC200 vervult WAGO daarbij alle relevante richtlijnen op het vlak van cyber-security.

energy_energienetze_strom_ausbau_istock-595759396_2000x2000.jpg

Energieopslag

Opslagsystemen compenseren de schommelende opwekking van groene stroom en ontlasten op die manier het elektriciteitsnet. Telecontroletechniek van WAGO vormt het hoofdbestanddeel van de opslagsystemen. Ze registreert alle meetwaarden, zoals de voedingsgegevens van zonnesystemen of windturbines en maakt op die manier het monitoren en klantspecifiek aansturen van het opslagsysteem mogelijk. Wanneer bijvoorbeeld de netfrequentie stijgt wegens een te hoge teruglevering van groene stroom, krijgt de batterij, de Power-to-Heat- of de Power-to-Gas-installatie het bevel overtollige stroom aan het net te onttrekken.

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x2000.jpg

Energieproductie

Wegens de toenemende decentralisering en schommelingen van de energieopwekking moeten de verschillende deelnemers van het energiesysteem intelligent aan elkaar worden gekoppeld. WAGO biedt een heleboel oplossingen voor deze uitdagingen:

  • Registratie en monitoring van energiegegevens
  • Communicatie via telecontrole protocollen
  • Management van zonne-energie- en windenergiepark
  • Energieopslagmanagement
Wegens de toenemende decentralisering en schommelingen van de energieopwekking moeten de verschillende deelnemers van het energiesysteem intelligent aan elkaar worden gekoppeld. WAGO biedt een heleboel oplossingen voor deze uitdagingen:

Energieverdeling

Om groene stroom ongehinderd te transporteren en veilig te verdelen tot in de kleinste vertakkingen, moet het elektriciteitsnet gemoderniseerd worden. Daar heeft WAGO tal van oplossingen voor:

  • Terugleveringsmanagement volgens EEG
  • Aansturen en regelen van bijvoorbeeld middenspanningsinstallaties
  • Telecontrole oplossingen voor het leveren van regelenergie
  • Cyber-security

Onderwerpen en oplossingen voor vandaag en morgen

Producten ontdekken

Producten en technologieën voor uw toepassingen

Het WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

Automatiseren in omgevingen waar andere systemen hun grenzen bereiken – en dat betrouwbaar en voordelig tot in potentieel explosieve omgevingen van de zone 0/20!

s_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Producten

Stroomomvormers en spanningsaftakkingen

Energie-efficiëntie duurzaam maximaliseren: daarvoor biedt WAGO u de gepaste oplossingen – compleet op elkaar afgestemd en voor iedere processtap.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_2000x1500px.jpg
Producten

Met TOPJOB® S performance pushen

Gewoon insteken en klaar: met TOPJOB®S-rijgklemmen kunt u snel, direct en veilig overal ter wereld en in alle toepassingen bedraden.

reihenklemmen-topjob-s_2000x1500px.jpg
Producten

Printklemmen voor vermogenselektronica

Compactere afmetingen voor eenzelfde betrouwbaarheid: de eisen in de vermogenselektronica zijn hoog. Met WAGO-printklemmen vervult u ze moeiteloos.

Leistungselektronik_2000x1500px.jpg
Producten

POWER CAGE CLAMP voor gebruik in toepassingen met hoge stroom

Optimaal contact voor energie-intensieve toepassingen – ook in Ex-omgevingen. Oplossingen met POWER CAGE CLAMP van WAGO hebben alles wat u nodig hebt voor heavy duty-toepassingen.

hochstromklemmen-gruppe_2000x1500px.jpg
Producten
Uw contactpersoon bij WAGO

Andere serviceaanbiedingen:

Dit zou u ook kunnen interesseren

Onderwerpen en oplossingen voor vandaag en morgen

Voor de industrie van morgen

Communicatie tussen meerdere locaties via de cloud of intelligente automatisering: de digitalisering in de industrie heeft vele facetten, nog meer potentieel en dankzij cyber-security ook tal van uitdagingen.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Digitalisering

Potentieel herkennen en gebruiken

Energiebesparing is goed voor het milieu en voor uw bedrijf. Wie hierbij goed analyseert en handelt, kan duurzaam profiteren. WAGO is uw partner voor effectief energiemanagement.

energymanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1500px.jpg
Energiemanagement