Taal selecteren

Oplossingen en producten voor de machine- en installatiebouw

Producten voor de machine- en installatiebouw

Een intelligent geplande schakelkast is van fundamenteel belang voor een storingvrije werking en communicatie van uw machines. Het omvangrijke assortiment aan I/O-modules voor de meest uiteenlopende potentiaal- en signaalvormen en de speciale functies maken een directe en dus kostenbesparende aansluiting van sensoren en actuatoren mogelijk – ook in veiligheidsrelevante toepassingen.

Inzichten in de machine- en installatiebouw van morgen

Video's

Videos: 5 | Duration: 35:21

Video's

Videos: 5 | Duration: 35:21

Ervaar meer over succesvol gerealiseerde projecten