Taal selecteren
process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x2000.jpg

Modulaire procesautomatisering

Snellere bouw en ombouw van procestechnische installaties: u wilt snel en flexibel op veranderende markteisen kunnen reageren om zo uw concurrenctievermogen te vergroten? De oplossing daarvoor heet DIMA – Decentrale Intelligentie voor Modulaire Installaties Met DIMA presenteerde WAGO op de NAMUR-Hauptsitzung 2014 een benaderingswijze die een revolutie teweeg kan brengen in de bouw van procestechnische installaties.

Voordelen van het modulaire installatieconcept:

  • Kortere ontwerpfase
  • Kortere installatiebouw
  • Snelle inbedrijfstelling
  • Flexibiliteit dankzij aanpassing van de modulecapaciteiten aan de marktvoorwaarden

Modulaire procesautomatisering

Met aanpasbare installaties gelijke tred houden

Enkel met aanpasbare, modulaire installaties kan de procesindustrie snel genoeg reageren op de veranderende markteisen.

Behoefte: aanpasbare productie

De eisen die de markt stelt aan de procestechnische productie zijn de afgelopen decennia ingrijpend veranderd: fluctuerende inkoop- en afzetmarkten alsook de toenemende behoefte aan een klantspecifieke specialisatie van de producten leiden tot steeds kortere productlevens- en innovatiecycli, ook en vooral voor chemische producten. Hedendaagse productie-installaties kunnen slechts met moeite voldoen aan deze eisen: tegenover een verandering van de productiehoeveelheid staat op basis van conventioneel gebouwde installaties meestal een afname van de productie-efficiëntie.

Nieuwe producten worden tegenwoordig dan ook meestal enkel op betrouwbare markten ingevoerd en nieuwe, veelbelovende technologieën worden slechts met een aanzienlijke vertraging toegepast. Vooral in de toekomstige omgeving van Industrie 4.0 valt te verwachten dat de globaliserings- en individualiseringstrends zich steeds sterker zullen doorzetten, en daarmee samenhangend ook de eisen aan de flexibiliteit van productieprocessen. Daarom is het des te belangrijker om vandaag reeds productiesystemen te ontwerpen waarin installaties en machines eenvoudig kunnen worden aangepast.

Oplossing: moderne installatiebouw

Als één van de sleutels tot meer flexibiliteit in de productie geldt al verscheidene jaren de modulaire installatiebouw. De achterliggende gedachte: een globale installatie bestaat uit meerdere autonome installatiemodules. Een installatiemodule bestaat daarbij telkens uit een of meer gestandaardiseerde productiestappen en kan met andere modules tot een compleet proces gecombineerd worden. Daarvoor worden alle installatiemodules op een backbone aangesloten. Deze backbone voedt de module zowel materieel als informatietechnisch.

Wanneer het productieproces moet worden gewijzigd, kan dat door een of meer modules te vervangen. De productiehoeveelheid kan worden vergroot d.m.v. een numbering-up, d.w.z. door toevoeging van gelijkaardige modules (afbeelding 1). Enkel met aanpasbare, modulaire installaties kan de procesindustrie snel genoeg reageren op de veranderende markteisen. Voor een consequente implementatie van een modulaire installatiebouw ontbreekt het momenteel echter nog aan technische oplossingen voor de automatisering van modulaire installaties. Met DIMA presenteerde WAGO op de NAMUR-Hauptsitzung 2014 een benaderingswijze die een revolutie teweeg kan brengen in de bouw van procestechnische installaties.

DIMA

Van WAGO voor iedereen

DIMA combineert modulariteit en Industrie 4.0-benaderingen tot een winstgevend waardetoevoegingsproces tijdens de volledige levenscyclus van een installatie.

digitalisierung_wandlungsfaehigkeit_fabrikhalle_module_mann_tablet_GettyImages-561094287_2000x1500.jpg

WAGO in de praktijk

Meer over het thema modulaire procesautomatisering

Modulaire installatieconcepten spelen in de moderne proces- en verwerkingstechniek een steeds grotere rol. Wij stellen u daarbij passende thema's en oplossingen voor.

Visualisatie

Fabrikantneutrale bedieningsbeeldbeschrijving

Het hoofdbestanddeel van het DIMA-concept van WAGO, de MTP, vormt de basis voor een nieuwe algemeen geldende visualisatie van bedieningsbeelden.

process_dolmetscher_modul_prozessleitsystem_namur-mtp_2000x1500.jpg
Interview

Aanpasbare productie

Uniforme standaarden helpen bij het structureren van processen en communicatie. Dr. Tobias Voigt van de TU München vertelt hoe.

process_interview_prozessindustrie-4-0_weihenstepher-standards_digitalisierung_tobias_voigt_2000x1500.jpg

Dit zou u ook kunnen interesseren

Meer uit het domein van de procestechniek

Of het nu gaat om modulaire procesautomatisering, explosiebeveiliging, cyber-security of proces 4.0 - WAGO biedt oplossingen voor elke uitdaging in de branche.

Proces 4.0

Intelligente waardeketens

Processen digitaal transformeren en opnieuw ontwerpen: WAGO is uw betrouwbare partner voor individuele ontwikkeling en implementatie.

process_prozessindustrie_virtuell-real-welt_istock_101279527_2000x1500.jpg
Explosiebeveiliging

Weten, dat helpt

Mensen, milieu en processen: bescherming tegen explosies is een prioriteit en heeft een ervaren partner nodig die u effectief kan adviseren. WAGO is er voor u.

explosionsschutz_keyvisual_industrie_fabrik_nacht_lichter_gettyimages-146365333_2000x1500.jpg

Aanbevelingen om verder te lezen

WAGO in andere branches

Automatisering- en contacttechnologie van WAGO is niet alleen vertegenwoordigd in de proces- en productietechniek. Ontdek welke oplossingen WAGO biedt in andere industrieën.

Scheepvaart

Onderweg op het schip van de toekomst

Moderne aandrijftechnologie, koppeling van subsystemen - automatisering en digitalisering zijn standaard op het schip.

Marine_FINAL_V4_2000x1500.jpg
Energie

Een industrie in transitie

Moderne automatisering- en digitaliseringstechnologieën creëren communicatieve smart grids.

Energy_FINAL_V6_2000x1500.jpg