Na této stránce:
software-loesungen_2000x2000px.jpg

Programování a konfigurace v prostředí CODESYS 2

Pro programování a konfiguraci systému WAGO-I/O-SYSTEM jsou k dispozici softwarové nástroje WAGO-I/O-CHECK a WAGO-I/O-PRO založené na vývojovém prostředí CODESYS 2. K přenosu, zálohování a obnově PLC aplikací pro procesorové moduly WAGO můžete využít nástroj WAGOupload.

Přednosti softwarových řešení společnosti WAGO založených na vývojovém prostředí CODESYS 2:

  • Efektivní překlad programovacích jazyků
  • Automatická deklarace proměnných
  • Správa knihoven
  • Provozování a znázornění stanice ze systému WAGO-I/O-SYSTEM 750 bez nutnosti připojení k systému průmyslové sběrnice
  • Kontrola zapojení v technologii během uvádění do provozu
  • Možnost aplikačně-specifického nastavení pro určitá rozhraní
Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Kancelář Praha - Centrála

Nabídka doplňkových služeb: