buehne_software_2000x2000.jpg

Software

Softwarová řešení WAGO vám umožní efektivně automatizovat stroje, systémy i budovy. Náš software kombinuje snadné ovládání s konzistentním uživatelským rozhraním. Zaručuje tak působivý výkon při všech činnostech – od konfigurace systému až po jeho provoz.

Přednosti softwarových řešení společnosti WAGO:

  • Podpora osvědčených průmyslových standardů a integrace všech relevantních systémů průmyslových sběrnic
  • Rozsáhlá softwarová řešení pro různá odvětví
  • Individuálně přizpůsobený software pro veškeré úlohy v oblasti automatizace
  • Rozsáhlé funkce pro import a export zajišťují bezproblémovou výměnu dat se standardními nástroji pro návrh
  • Plugin pro oborová vývojová prostředí
  • Jednoduché a bezpečné licencování

Přehled produktů

Software jako faktor úspěšnosti

Projekty v automatizaci výroby, procesů a budov se vyznačují stále kratší dobou dostupnou pro implementaci, stále složitější strukturou a rostoucí rolí softwaru, který tvoří nedílnou součást celého řešení. Software se v automatizační technice ve skutečnosti stává zásadním faktorem, na kterém závisí úspěšnost projektu.

software_ecockpit_2000x2000px.jpg

Vývojová aplikace

Rozhodující dovedností v moderním strojírenství a konstrukci systémů je schopnost rychle realizovat komplexní funkce stroje. Vývojová aplikace WAGO e!COCKPIT pro PC vás podpoří ve všech fázích vývoje. Naše aplikace zkracuje dobu vývoje automatizačních projektů. Přesvědčí vás moderním a přehledným uživatelským rozhraním. Konfigurátor produktů smartDESIGNER je ideální volba pro návrh a značení.

Software pro návrh a značení:
Konfigurátor produktů smartDESIGNER
CAE software

Konfigurační a programovací software:
Vývojová aplikace e!COCKPIT (na bázi CODESYS 3)
Vývojová aplikace WAGO-I/O-PRO (na bázi CODESYS 2) a WAGO-I/O-CHECK

software_titel_2000x2000px.jpg

Runtime prostředí

Zkraťte dobu vývoje: Runtime software WAGO umožňuje provozovat stroje a také monitorovat jejich aktuální stav. Zároveň předává provozní data nadřazeným systémům. Předem zhotovené a osvědčené funkční bloky zrychlují vývoj. Na rozdíl od vývojového softwaru pracuje runtime software nepřetržitě – je součástí stroje a zajišťuje jeho řádný provoz.

software-runtime_2000x2000px.png

Softwarové nástroje na míru

Při vývoji, provozování a údržbě moderních strojů a systémů a také při programování a konfiguraci aplikací pro automatizaci budov i jejich uvádění do provozu je nutné překonat náročné výzvy. Pro veškeré tyto úlohy nabízíme softwarové nástroje střižené na míru vašim potřebám. Jsou buď integrované do vývojového prostředí, nebo k dispozici jako samostatné nástroje s vyhrazenou množinou funkcí.

Základ má jméno CODESYS

Všechny procesorové moduly WAGO jsou vybaveny vysoce výkonným průmyslovým standardem CODESYS. Software tak lze vyvíjet v programovacích jazycích pro PLC dle normy IEC 61131-3 (ST, FBD, LD, IL, SFC a CFC). Osvědčené programovací prostředí CODESYS usnadňuje vývojářům práci a umožňuje bez přeučování opětovně využít a dále rozvíjet stávající projekty. Podporuje moderní paradigmata, například objektově orientované programování (OOP), a také moderní vizualizační technologie.

Otevřena osvědčeným standardům

Investice do budoucnosti: Software WAGO podporuje všechny důležité systémy průmyslových sběrnic. Komponenty WAGO lze díky tomu bezproblémově integrovat do vývojového softwaru prostřednictvím standardizovaných souborů popisu zařízení. S vývojovým softwarem WAGO je hračkou například připojení řídicích systémů k průmyslovým sběrnicím – aplikace zpřístupňuje veškeré funkce zařízení používaných v technologii. Software WAGO je založen na moderních IT standardech a vývojových metodách, které zaručují dlouhodobou použitelnost.

Rozsáhlé funkce pro import a export

Softwarové nástroje vás přesvědčí možností výměny projektových dat s externími softwarovými nástroji, které se podílejí na vývojovém procesu. Tím zamezují dvojímu zadávání dat, které je nákladné a spojené s rizikem chyb.

Oborové konfigurátory

Průmysl i automatizace procesů nebo budov: Každý sektor a obor má specifické požadavky. Kromě společné softwarové základny jsou proto k dispozici i pluginy speciálně přizpůsobené potřebám jednotlivých odvětví. Tyto pluginy lze použít například k měření energie nebo ke snadné konfiguraci sítě DALI.

Všechny produkty

Poznejte všechny softwarové produkty.

alle-produkte_software_2000x1125_o.jpg

Doporučujeme přečíst

Kompatibilní s našimi softwarovými řešeními

I/O systémy

I/O systémy připravené k použití na libovolném místě

I/O systémy WAGO ve skříňovém rozvaděči i mimo něj zajišťují automatizaci přesně tam, kde ji potřebujete, a to i za nejnáročnějších podmínek.

buehne_io-system_2000x1500.jpg
PLC

Procesorové moduly pro cenově výhodné řízení

Řídicí úlohy – bez ohledu na velikost – musejí být cenově výhodné. Společnost WAGO má v sortimentu ta správná PLC pro jakoukoli výzvu a jakékoli požadavky.

buehne_controller_2000x1500.jpg