energy_energienetze_strom_ausbau_istock-595759396_2000x2000.jpg

Modernizace na všech úrovních

Z automatizace rozvodných sítí vyplývá řada výhod. Mezi tyto výhody patří možnost monitorování a dálkového řízení. WAGO má v sortimentu ta správná řešení.

V prvním kroku mohou provozovatelé rozvodných sítí využít technologie WAGO k přesné identifikaci míst, na kterých je potřeba infrastrukturu modernizovat. V další fázi je možné použít naše procesorové moduly k automatizaci procesů a řízení vytížení. Tímto způsobem dokážete lépe využít kapacitu rozvodné sítě a zároveň snížit potřebu výstavby nových vedení.

Inteligentní distribuční stanice: Klíč k inteligentní rozvodné síti

Stejně jako běžné distribuční stanice propojují i inteligentní distribuční stanice vysokonapěťovou rozvodnou síť s nízkonapěťovou. Tím ale podobnost končí. Na rozdíl od svých starších protějšků dokážou nové stanice také zaznamenávat naměřené údaje a umožňují tato data číst na dálku. Společnost WAGO dodává veškerou automatizační techniku pro inteligentní distribuční stanice: Procesorový modul PFC200 pro vysokonapěťovou stranu, ovládací panel e!DISPLAY pro nízkonapěťovou stranu k vizualizaci naměřených údajů a řídicích parametrů přímo v distribuční stanici a také kompletní připojovací techniku. Přednosti řešení WAGO:

 • Univerzální: Procesorové moduly volně programovatelné ve vývojovém prostředí CODESYS shromažďují prostřednictvím binárních a analogových signálů všechna data z různých systémů stanice (např. pomocí protokolů MODBUS RTU nebo IEC 61850).
 • Vícejazyčné: Naše procesorové moduly překládají data do komunikačních protokolů požadovaných jednotlivými dodavateli (např. IEC 60870-5-101/-104 nebo IEC 61850) a po datovém vedení je přenášejí do řídicího střediska.
 • V opačném směru může řídicí středisko prostřednictvím procesorových modulů WAGO přistupovat k systémům stanice (např. vysokonapěťovému rozvaděči, ochranným přístrojům nebo měřicím systémům různých výrobců).
 • Kybernetická bezpečnost: Datový tok z procesorových modulů WAGO je proti neoprávněnému přístupu chráněn jednak šifrováním dat protokolem TLS 1.2, jednak pomocí speciálně zabezpečených spojení jako například IPsec nebo OpenVPN, která jsou v souladu s požadavky Spolkového sdružení energetiky a vodního hospodářství (BDEW).
 • Propojení s cloudem: Napojení na cloud díky softwarovému rozšíření MQTT

Inteligentní distribuční stanice projektantů Ingenieurbüro Pfeffer

Vysokonapěťové rozvodny: Automatizace s komponentami WAGO

Rozvodny v distribuční síti tvoří důležitou součást spolehlivé dodávky elektrické energie. Skvělý způsob, jak tuto spolehlivost zajistit, představuje automatizace rozvoden pomocí procesorových modulů WAGO. Poruchy lze rychle lokalizovat připojením indikátorů směru zkratu nebo zemního spojení a přenosem relevantních informací a automatizované systémy se rovněž dají řídit na dálku. Díky tomu je možné rychle obnovit provoz rozvodné sítě a minimalizovat dopad poruchy. Přednosti řešení WAGO:

 • Možnost rychlého opětovného zapnutí úseků rozvodné sítě.
 • Servisního technika lze vyslat přímo k místu poruchy
 • Naměřené hodnoty vysokého napětí je možné nepřetržitě přenášet do řídicího střediska.
 • Monitorování pomáhá plánovat budoucí rozšiřování rozvodné sítě.

Rozvodna Driescher před dodáním

Rozvodny: Neustálý přehled o uzlech sítě

Rozvodny představují rozhraní mezi výrobou a distribucí elektrické energie z obnovitelných zdrojů. V případě poruchy nemohou připojené generátory, jako jsou sluneční nebo větrné elektrárny, dodávat elektřinu do rozvodné sítě. Podle závažnosti a délky přerušení provozu může dojít ke značným finančním ztrátám nebo k poškození dalších technických systémů. Dálkové monitorování a řízení rozvododen představuje zásadní předpoklad umožňující předcházet výpadkům provozu a co nejrychleji odstranit vzniklé poruchy. S těmito úlohami si bezpečně a spolehlivě poradí procesorové moduly WAGO. Přednosti řešení WAGO:

 • Přesná lokalizace poruchy
 • Rychlé opětovné připojení úseků rozvodné sítě
 • Servisního technika lze vyslat přímo k místu poruchy
 • Naměřené hodnoty je možné nepřetržitě odesílat do řídicího střediska

Stanice rozvodny

Dodávka plynu: Bezpečná regulace tlaku

Spolehlivá dodávka plynu je stejně důležitá jako spolehlivá dodávka elektrické energie. K jejímu zajištění je nezbytné monitorování a řízení systémů k regulaci tlaku plynu a předávacích stanic. V důsledku provázání energetických sektorů se navíc neustále zvyšuje důležitost plynovodní sítě. Její velká úložná kapacita dokáže akumulovat velké množství energie. I z toho důvodu je nutností automatizace napájecích stanic. Přednosti řešení WAGO:

 • Rychlé odstraňování poruch
 • Online měření
 • Funkce PLC umožňují implementovat komplexní regulaci a řízení
 • Díky podpoře všech aktuálních systémů průmyslových sběrnic jako PROFIBUS DP nebo Modbus RTU/TCP lze integrovat systémy ostatních výrobců
 • Telemetrické protokoly jako IEC 60870 nebo DNP 3.0 zajišťují napojení na centrální řídicí systém
 • Jiskrově bezpečné I/O moduly umožňují do systému WAGO-I/O-SYSTEM integrovat signály ze zón 0, 1 a 2
 • Integrovaná webová vizualizace dovoluje zobrazovat proces jak na místě instalace, tak dálkově

Tlaková regulační stanice společnosti DREWAG

Dodávka tepla: Vždy ta správná teplota

Kogenerace a s tím související výstavba a rozšiřování sítí pro zásobování teplem ze vzdálených i blízkých zdrojů představují důležitou součást energetické transformace. Z této skutečnosti vyplývá nutnost bezpečné a spolehlivé automatizace vstupních a předávacích stanic tepla. Spolehlivá dodávka je pro zákazníky nezbytností zejména v chladných měsících, protože výpadek by mohl mít fatální následky. Přednosti řešení WAGO:

 • Přesná lokalizace poruchy
 • Rychlé odstraňování poruch
 • Online měření
 • Funkce PLC umožňují implementovat komplexní regulaci a řízení
 • Díky podpoře všech aktuálních systémů průmyslových sběrnic jako PROFIBUS DP nebo Modbus RTU/TCP lze integrovat systémy ostatních výrobců
 • Telemetrické protokoly jako IEC 60870 nebo DNP 3.0 zajišťují napojení na centrální řídicí systém
 • Jiskrově bezpečné I/O moduly umožňují do systému WAGO-I/O-SYSTEM integrovat signály ze zón 0, 1 a 2
 • Integrovaná webová vizualizace dovoluje zobrazovat proces jak na místě instalace, tak dálkově

Předávací stanice tepla v německém Flensburgu

Naše řešení v praxi

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Kancelář Praha - Centrála

Nabídka doplňkových služeb: