Na této stránce:
energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x2000_2.jpg

Digitalizace energetického trhu

Dodavatelé energie musejí od základu změnit svůj přístup. Místo pouhého prodeje zelené energie se musejí zaměřit také na organizaci a prodej flexibility, která je nezbytným předpokladem pro zachování stability rozvodné sítě. To znamená, že musí být možné pomocí inteligentních komunikačních sítí řídit celou energetickou soustavu od výroby až po spotřebu. Společnost WAGO pomáhá s digitalizací energetického sektoru a návrhem inteligentních rozvodných sítí prostřednictvím vysoce moderních řídicích a měřicích technologií kombinovaných se softwarovými řešeními, která umožňují snadné a bezpečné propojení s cloudem.

energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x2000.jpg

Výroba energie z obnovitelných zdrojů

Kvůli rostoucímu podílu obnovitelných zdrojů energie je nezbytné nepřetržitě monitorovat decentralizované dodavatele a síťové trafostanice. Tato data je třeba archivovat, analyzovat a bezpečně přenášet. Řešení představují automatizační systémy WAGO: Jsou kompaktní, podporují velký počet rozhraní a protokolů průmyslových sběrnic a i v arktických či tropických teplotách zaručují spolehlivý provoz. Díky jiskrově bezpečným modulům Ex i dostupným v rámci modulárního systému WAGO-I/O-SYSTEM není problém ani používání v prostředí s nebezpečím výbuchu, například v bioplynových stanicích.

energy_integration dezentraler einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x2000.jpg

Integrace decentralizovaných dodavatelů

Decentralizované generátory jako větrné turbíny, akumulační systémy nebo řiditelné spotřebiče představují ve virtuálních elektrárnách flexibilní (a regulovatelný) záložní zdroj energie. Jejich inteligentní synchronizace snižuje vytížení rozvodné sítě. Kombinování těchto zdrojů usnadňují telemetrické stanice WAGO: Splňují požadavky komunikačního standardu VHPready 4.0 a zaručují tak bezproblémové propojení systémů s virtuální elektrárnou. Standard VHPready funguje jako „tlumočník“, díky němuž se řídicí střediska a systémy dokážou navzájem domluvit.

energy_energienetze_strom_ausbau_istock-595759396_2000x2000.jpg

Rozvodné sítě

Rozvodné sítě, včetně příslušné automatizační a telemetrické techniky, jsou zralé na modernizaci. Procesorové moduly WAGO poskytují důležitá data o rozvodné síti, na jejichž základě mohou provozovatelé podle potřeby provádět cílené zásahy prostřednictvím automatického řízení. Technologie WAGO umožňují řízení a přístup ke všem datům v rámci systémů zapojených do rozvodné sítě z libovolného připojeného místa i v oblasti dodávek plynu a tepla. Díky speciální bezpečnostní koncepci procesorového modulu PFC200 splňuje WAGO všechny relevantní směrnice na poli kybernetické bezpečnosti.

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x2000.jpg

Systémy pro skladování energie

Systémy pro skladování energie kompenzují kolísající přísun energie ze „zelených“ zdrojů a snižují tak vytížení rozvodné sítě. Srdcem těchto akumulačních systémů je telemetrická technika WAGO. Zaznamenává všechny naměřené hodnoty, například údaje o dodávce elektrické energie z fotovoltaických či větrných elektráren do sítě, a umožňuje monitorovat a řídit ukládání energie v souladu se specifickými požadavky daného provozovatele. Pokud například v důsledku zvýšené dodávky energie z obnovitelných zdrojů stoupne síťová frekvence, obdrží akumulátor či systém k přeměně elektrické energie na teplo nebo plynná paliva příkaz k odběru přebytečné energie z rozvodné sítě.

Výroba energie

V důsledku rostoucí míry decentralizace a kolísající výroby elektrické energie je nezbytné, aby jednotlivé prvky energetické soustavy byly navzájem inteligentně propojené. WAGO nabízí řadu řešení těchto výzev:

  • Shromažďování a monitorování energetických dat
  • Komunikace prostřednictvím telemetrických protokolů
  • Řízení solárních elektráren a větrných farem
  • Řízení akumulace elektrické energie

Rozvod energie

Předpokladem nerušeného přenosu a bezpečného rozvodu zelené elektřiny i do nejvzdálenějších odboček je modernizace rozvodné sítě. Společnost WAGO nabízí řadu produktů pro řešení tohoto problému:

  • Řízení dodávky do sítě dle německého zákona o obnovitelných zdrojích energie (EEG)
  • Řízení a regulace například vysokonapěťových systémů
  • Telemetrická řešení pro zajištění provozní rezervy
  • Kybernetická bezpečnost

Témata a řešení pro dnešek i zítřek

Váš seznam je prázdný.

Pro vaše filtry bohužel nejsou k dispozici žádné vhodné výsledky. Kritéria filtrování můžete změnit nebo úplně vymazat.

Rozhovor

„Chceme se podílet na budoucí podobě inteligentních plynovodních sítí“

Odborník na energetiku Daniel Wiese ze společnosti WAGO očekává v průběhu energetické transformace mimořádnou konjunkturu a také obrovskou poptávku po flexibilních a obzvlášť robustních řešeních pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

Rozhovor

„Energetický trh je stále ještě v době kamenné“

Tobias Kurth z poradenské společnosti Energy Brainpool a Heiko Tautor, odborník na energetiku ze společnosti WAGO, jsou přesvědčeni, že energetický sektor stojí na prahu dramatických změn. V budoucnu se budou stále více prosazovat decentralizované a digitální technologie, klasičtí dodavatelé energie se změní na poskytovatele služeb a nové obchodní modely sjednotí výrobu a spotřebu.
Témata

„Tlumočník“ pro téma Smart Grid

Komunikační standard VHPready umožňuje k virtuální elektrárně snadno připojit generátory energie a spotřebiče. Procesorové moduly WAGO samozřejmě splňují požadavky nové specifikace.
Témata

Digitální obchodování s energií prostřednictvím blockchainu: Nakupujte elektrickou energii přímo od souseda

Blockchain elektrizuje energetiku a drasticky snižuje náklady na obchodní transakce. Umožňuje tak obchodovat i s nejmenším množstvím elektrické energie. Mohl by se proto stát klíčovou technologií pro inteligentní rozvodné sítě a sektorovou vazbu.
Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Kancelář Praha - Centrála

Nabídka doplňkových služeb: