energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x2000.jpg

Non-stop přísun elektrické energie

Baterie a systémy k přeměně elektrické energie na plynná paliva nebo teplo zvyšují energetickou nezávislost, snižují vytížení rozvodné sítě a také zapojují sektory mobility a výroby tepla do ochrany klimatu. Všechna tato zařízení spoléhají na procesorové moduly WAGO.


Skladovací systémy přijímají přebytečnou energii, kterou v případě potřeby uvolňují. Díky tomu umožňují zvýšit v domácnostech i podnicích podíl spotřeby elektrické energie z vlastních solárních zdrojů, omezit proudové špičky zatěžující síť a dodávat regulační energii k udržování výkonové rovnováhy v elektrizační soustavě. Kontrolu nad akumulačními systémy zajišťují technologie WAGO.

Domácí systémy pro skladování energie: Rychlé připojení akumulátorů na minimu prostoru

Trh systémů pro domácí skladování energie stimulují nejen majitelé domů, kteří se snaží kombinováním FV systémů a akumulátorů snížit míru využívání elektrické energie z rozvodné sítě. Prodej příslušných přístrojů zvyšují i dodavatelé vyvíjející nové obchodní modely. Například akumulátory prodávané společně s FV panely a propojené do série by umožnily snížit vytížení rozvodné sítě. WAGO nabízí řešení pro instalaci domácích systémů pro skladování energie. Připojit tento systém k domovnímu rozvodu elektrické energie umožňují řadové svorky WAGO TOPJOB® S.

energy_energiespeicher_batterien_forschung_gettyimages-599833889_2000x1125.jpg

Poptávka po akumulátorech stoupá. Vědci je neustále vylepšují

Místní, velkokapacitní a průmyslové systémy pro skladování energie: Cílená kompenzace zátěžových špiček

Místní systémy pro skladování energie regulují napětí v nízkonapěťové síti na přednastavenou hodnotu. Zejména kolem poledne, když fotovoltaika běží na plné obrátky, hrozí výrazný nárůst napětí. Místní systém pro skladování energie, který přijímá přebytečnou elektrickou energii, je skvělá alternativa k její dodávce do vysokonapěťové sítě, a dovoluje zároveň rozšiřovat možnosti místní sítě. Večer nebo při silné oblačnosti lze uskladněnou elektrickou energii znovu dodávat zpět do sítě. Tímto způsobem se dají kompenzovat zátěžové špičky v síti. Provozovatelé sítě mohou také prostřednictvím systému ke skladování energie poskytovat systémové služby (například regulační energii), které jim zajistí další výnosy.

Velkokapacitní systémy pro skladování energie se používají zejména k regulaci frekvence. Provozovatelům přenosových sítí umožňují dodávat regulační energii. Pokud v evropské integrované přenosové síti stoupne v důsledku přebytku energie síťová frekvence, systém pro skladování energie tuto přebytečnou energii uloží. Pokud kvůli výrobě příliš malého množství energie síťová frekvence poklesne pod stanovenou úroveň, systém uvolní uloženou elektrickou energii.

Průmyslové systémy pro skladování energie pokrývají kapacitu od několika málo kilowatthodin do několika megawatthodin. Průmyslové systémy slouží zejména ke stabilizaci sítí a používají se mimo jiné k omezování zátěžových špiček (tzv. peak shaving), k managementu zatížení a také v kombinaci s volatilními generátory, jako jsou větrné elektrárny, a řiditelnými spotřebiči ve virtuálních elektrárnách. Slouží ale i jako zdroj energie pro dobíjecí stanice, na nichž lze nepřetržitě dobíjet elektromobily solární energií.

Technika značky WAGO slouží k bezpečnému a prostorově nenáročnému připojení systémů pro skladování energie. Naše telemetrické stanice se používají jako brány pro přístup k energetické síti. Prostřednictvím těchto bran se mohou rozmanité senzory na úrovni technologie připojovat k internetu a zpřístupňovat svá data v cloudu. Z používání procesorových modulů WAGO ve funkci centrálního prvku měřicí a řídicí techniky vyplývají tyto přednosti:

 • WAGO-I/O-SYSTEM 750 se ideálně hodí pro použití v rozvodné síti například pro sériovou komunikaci se střídači nebo k měření třífázového výkonu.
 • Pohodlné měření a monitorování hodnot výroby nebo spotřeby (např. napětí, jalového výkonu, činného výkonu, proudu, účiníku cos φ, frekvence a směru toku energie)
 • Management výroby a zatížení
 • Integrace systému řízení akumulátorů (BMS) do procesorového modulu prostřednictvím sběrnice CAN nebo MODBUS
 • Procesorové moduly lze programovat v jazycích dle IEC 61131 nebo v jazycích dostupných na platformě Linux®
 • Sdružování dodávaného množství přizpůsobením centrálnímu řídicímu systému
 • Napojení na externí účastníky trhu, například dodavatele či podniky veřejných služeb, přímé prodejce nebo virtuální elektrárny prostřednictvím telemetrických protokolů dle norem IEC 60870-5-101, -103 /-104, 61400-25, 61850-7-420, DNP3, VHPready
 • Kybernetická bezpečnost: Procesorové moduly PFC100/PFC200 splňují aktuální bezpečnostní požadavky na IT stanovené provozovateli přenosových sítí. Nabízenou úroveň ochrany lze dále posílit dle popisu uvedeného ve white paperu sdružení BDEW.
 • Propojení s cloudem: Napojení na cloud díky softwarovému rozšíření MQTT
energy_referenz_fehringer_stromtankstelle_2000x1125.jpg

Dobíjecí stanice jsou napájeny průmyslovými systémy pro skladování energie

Power-to-X: Bezpečná přeměna elektrické energie na teplo a plyn

Pokud je třeba energii skladovat nejen krátkodobě, nýbrž na delší dobu, je možné využít systémy k přeměně elektrické energie na teplo (power-to-heat) nebo plynná paliva (power-to-gas). Ty vyžívají přebytečnou elektrickou energii k výrobě tepla a uložitelného vodíku a metanu. Tyto produkty lze ukládat ve stávajících sítích pro distribuci zemního plynu do topných systémů, elektráren a čerpacích stanic pohonných hmot. Systémy power-to-heat se ideálně hodí pro použití v aplikacích, v nichž se přenáší velké množství tepla, například v dálkových teplovodních sítích. Systémy power-to-gas a elektrolyzéry jsou vhodné pro regiony s hustou sítí vodíkových čerpacích stanic nebo se spolehlivým přístupem k síti pro rozvod zemního plynu. Přednosti telemetrických řešení WAGO:

 • Připojení generátorů a tepelných akumulátorů prostřednictvím procesorového modulu; integrace elektrolyzérů do rozvodné sítě za účelem skladování velkého množství elektrické energie
 • Rozmanitá rozhraní: PROFIBUS, CAN, Ethernet IP, IEC 60870/61400/61850, MODBUS atd.
 • Pohodlné měření a monitorování parametrů generátoru/akumulátoru, např. činného výkonu, teploty a skladovaného objemu; regulace procesních hodnot například tlakových regulátorů a separátorů plynu pomocí modulů vhodných do prostředí s nebezpečím výbuchu
 • Integrace prognóz spotřeby a meteorologických dat
 • Možnost programování dle norem IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420 a DNP3
 • Snadné nastavování parametrů pomocí konfigurátoru
 • Možnost škálování pomocí víc než 500 různých I/O modulů pro řadu aplikací, např. měření třífázového výkonu za účelem analýzy sítě
 • Kybernetická bezpečnost: Procesorové moduly PFC100/PFC200 splňují aktuální bezpečnostní požadavky na IT stanovené provozovateli přenosových sítí. Nabízenou úroveň ochrany lze dále posílit dle popisu uvedeného ve white paperu sdružení BDEW.
 • Propojení s cloudem: Napojení na cloud díky softwarovému rozšíření MQTT
 • Standardní I/O moduly i jiskrově bezpečné moduly do prostředí s nebezpečím výbuchu v jediném procesorovém modulu (v odpovídajícím ochranném pouzdře podle místa instalace)
energy_referenz_zae_zentrum-fuer-angewandte-energieforschung-bayern_elektrolyse_2000x1250.jpg

Vědci ve středisku ZAE Bayern testují elektrolýzu

Produkty

Využijte výkonnostní potenciál naplno – se svorkami TOPJOB® S

Stačí zapojit vodič, a je to hotovo: Řadové svorky TOPJOB® S jsou ve všech aplikacích po celém světě zárukou rychlého, přímého a bezpečného zapojení.

reihenklemmen_00354_2000x1500.jpg
Produkty

Svorky na desky plošných spojů pro výkonovou elektroniku

Kompaktnější, ale stejně spolehlivé: Výkonová elektronika musí vyhovět náročným požadavkům. Se svorkami WAGO na desky plošných spojů je splníte levou zadní.

Leistungselektronik_2000x1500px.jpg
Produkty

Průchozí svorky k instalaci do výřezu v panelu řady 828

Průchozí svorky WAGO k instalaci do výřezu v panelu s připojovací technikou CAGE CLAMP® na obou stranách a ovládáním pomocí šroubováku zajišťují snadnou instalaci bez potřeby speciálních nástrojů.

energy_durchführungsklemme_828_2000x1500.jpg
Produkty

Konektory řady 831

Konektory WAGO umožňují rychle, snadno a spolehlivě implementovat vaše řešení – na deskách plošných spojů, ve skříňových rozvaděčích i při připojování svítidel.

energy_Steckverbinder_831_2000x1500.jpg

Naše řešení v praxi

Zákaznická aplikace

Solární energie – dokonce i v noci

Německá vývojová kancelář Fehringer vyrobila dobíjecí stanici, která využívá technologie společnosti WAGO. Solární energii do dobíjecích stojanů nepřetržitě dodávají akumulátory.

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x1500.jpg
Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Kancelář Praha - Centrála

Nabídka doplňkových služeb:

Doporučujeme přečíst

Další aplikace v oblasti energetiky

Ať jde o výrobu energie z obnovitelných zdrojů, její digitalizaci nebo o integraci decentralizovaných dodavatelů, WAGO nabízí řešení pro každou výzvu moderního energetického managementu.

Digitalizace

Energetika pro inteligentní rozvodné sítě na energetickém trhu

Při digitalizaci energetických soustav jsou nezbytností strategie a produkty, které nestojí v cestě představám jejich provozovatelů. WAGO má potřebné zkušenosti a řešení pro úspěšnou energetickou transformaci.

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x1500.jpg
Řízení dodávky do sítě

Stabilní dodávka energie ze slunce a větru

Inteligentní síťové propojení a řízení dodávky energie z obnovitelných zdrojů představuje pro provozovatele rozvodných sítí zásadní výzvu. WAGO vám pomůže svými zkušenostmi, produkty a řešeními.

energy_integration-dezentraler-einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x1500.jpg
Výroba energie z obnovitelných zdrojů

Neustále kvalitní spojení

Při digitalizaci energetických soustav jsou nezbytností strategie a produkty, které nestojí v cestě představám jejich provozovatelů. WAGO má potřebné zkušenosti a řešení pro úspěšnou energetickou transformaci.

energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x1500.jpg
Rozvodné sítě

Inteligentní rozvodné sítě

Z automatizace rozvodných sítí vyplývá řada výhod. Jednou z nich je možnost vzdálené údržby. WAGO má v sortimentu ta správná řešení.

energy_energienetze_strom_ausbau_gettyimages-595759396_2000x1500.jpg

Mohlo by vás také zajímat

Témata a řešení pro dnešek i zítřek

Naše propojovací technika a automatizační technologie jsou žádané nejen v energetickém sektoru. Mezi nejdůležitější oblasti patří energetický management a digitalizace.

Digitalizace

Pro průmysl zítřka

Nerušená komunikace mezi jednotlivými závody prostřednictvím cloudu nebo inteligentní automatizace: Digitalizace v průmyslu má mnoho tváří a nabízí řadu příležitostí. Zásadní výzvu ale představuje její zabezpečení proti kybernetickým útokům.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Energetický management

Identifikace a využití plného potenciálu

Snižovat spotřebu energie je dobré pro životní prostředí i pro byznys. Řádná analýza a uskutečnění těch správných kroků může přispět k trvale udržitelnému zisku. Společnost WAGO je spolehlivý partner pro efektivní energetický management.

energymanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1500px.jpg