Na této stránce:

Témata 23. června 2017
Spolupráce: Komunitní činnost

Naše činnost se neomezuje jen na vlastní podnikání.

V minulosti jsme realizovali řadu strategických kooperací i pomáhali organizovat akce jednotlivých zaměstnanců, které přispěly k zachování a podpoře regionálních struktur. V tomto úsilí hodláme nadále pokračovat. Z toho důvodu jsme podepsali chartu s názvem „Přebíráme odpovědnost, angažujeme se ve prospěch trvalé udržitelnosti a jednáme ve spolupráci s ostatními“ Spolkové sítě pro občanskou společnost (BBE) a Průmyslové a obchodní komory (IHK).

Přebíráme odpovědnost:

  • Angažovanost na regionální, národní i globální úrovni
  • Výměna nápadů a spolupráce
  • Zaměstnanecké kampaně

Naše odpovědnost

Ve prospěch komunity

Nejdůležitějšími tématy z hlediska společenské odpovědnosti jsou pro nás podpora regionální infrastruktury, výměna nápadů s komunitou a rozšiřování příležitostí prostřednictvím odpovídajících sítí a partnerství.

Aktivní působnost v Německu

Naše společnost je nedílnou součástí komunity. Toto zakotvení vyplývá z dlouholeté tradice naší rodinné firmy a zároveň těsně souvisí s osobním nasazením našich společníků a jednatelů. Jedním z aktuálních projektů společnosti WAGO je síť „Mindenští partneři uprchlíků“, kterou jsme pomáhali zakládat. Tento projekt sdružuje podniky, servisní kluby a vzdělávací organizace, které pomáhají integrovat nové spoluobčany. Podpůrnou roli hrajeme i v projektové skupině „Integrace uprchlíků MINT“ vytvořené Sdružením německých inženýrů Ostwestfalen-Lippe (VDI OWL). Pracovníci v obou našich německých závodech se rovněž účastní akcí pro dárce krve a registračních kampaní Německé databáze dárců kostní dřeně DKMS, které organizujeme v Mindenu a Sondershausenu.

Podpora mladých: WAGO Minden

WAGO Minden aktivně působí také ve prospěch dětí a mládeže. Podporujeme tak například školku „Löwenzahn“. Ve spolupráci s regionálními středními a vysokými školami také organizujeme pravidelné akce, při nichž motivujeme mladé lidi ke studiu technických oborů a pomáháme jim s výběrem kariéry. Každoročně tak pořádáme „Den vzdělání“, který umožňuje nahlédnout do fungování naší společnosti a blíže se seznámit s různými příležitostmi pro odborné vzdělávání i studium, které nabízíme. Prostřednictvím Nadace WAGO a spolupráce se sdružením „Vzdělávání budoucnosti v okrese Mühlenkreis“ (ZAM e. V.) podporujeme odborné vzdělávání v našem regionu a více mladým lidem tak dáváme příležitost nastoupit do učebního oboru. Naši učni se rovněž angažují v projektu pro sdružení Mindener Tafel („Mindenský stůl“).

Digitální podpora Mindenu

Město Minden získalo na konci roku 2016 vyznamenání za své digitální projekty. Díky kombinaci bezplatné Wi-Fi, sítě vysílačů Beacon Mile, mobilní aplikace, digitálního tržiště a QR kódů získalo od Svazu spořitelen (Sparkassenverband) Westfalen-Lippe cenu za inovace v turismu. WAGO tento projekt aktivně podporuje jako partner společnosti Minden Marketing GmbH (MMG). „Digitální Minden“ představuje skvělý nástroj pro městský marketing, propagaci jednotlivých míst i celkový rozvoj města. Další informace najdete zde.

nachhaltigkeit_qr-code_minden-erleben_virtuelle-stadtfuehrung_2000x1125.jpg

Výrazná regionální i místní působnost: WAGO Sondershausen

V Sondershausenu pořádají naši zaměstnanci a závodní rada pravidelný Den otevřených dveří. Tuto příležitost využívají ke shromáždění darů pro regionální instituce. Vedení naší společnosti k těmto darům v minulosti vždy přidalo finanční příspěvek ve stejné výši, přičemž celková částka byla rozdělena mezi Středoněmecký dětský hospic (Kinderhospiz Mitteldeutschland) a Rodinné centrum Düne (Familienzentrum Düne). WAGO Sondershausen se také pravidelně účastní kampaně Čisté město a naše učně aktivně zapojujeme do projektů na ochranu životního prostředí. V rámci této kampaně pomáhají učni čistit okolní terén od odpadu a nečistot. Za svou prezentaci „Rekuperace tepla při výrobě plastových dílů“ získali naši učni rovněž ocenění „Nejlepší tým energetických skautů“ udělované středostavovskou iniciativou „Energetická transformace“. Díky několika mimořádně aktivním zaměstnancům našeho závodu v Sondeshausenu se již několik let také účastníme kampaně „Vánoce v krabici od bot“, v jejímž rámci se shromažďují vánoční dárky pro děti v nouzi. Shromážděné dárky pak v krabicích od bot putují k dětem ve východní Evropě, kterým zpříjemňují vánoční svátky.

Angažovanost nezná hranic: Mezinárodní pobočky WAGO

Podporovat místní komunitu považujeme za svou povinnost i v mezinárodních závodech. Například Švýcarsko má „Národní den budoucnosti“, při kterém i naše švýcarská pobočka otevírá dveře příští generaci odborníků. Projekt se zaměřuje na změnu vznímání mezi chlapci a dívkami a motivuje je k tomu, aby bez ohledu na pohlaví sledovali své profesní cíle. Kromě toho udržujeme také partnerství se školami a vzdělávacími zařízeními v blízkém okolí, společně organizujeme různé akce a sponzorujeme regionální projekty.

Čínská pobočka WAGO založila „Sdružení dobrovolníků pro komunitní službu“, které pomáhá potřebným a pomáhá rozvíjet občanskou společnost. Mezi aktivity členů sdružení patří navštěvování pečovatelských domů nebo vypomáhání ve školkách a školách mimo pracovní dobu. Prostřednictvím těchto aktivit se WAGO snaží jít příkladem pro ostatní, ukazuje zájem o dění kolem sebe a pomáhá komunitě. Čínská pobočka WAGO už v minulosti realizovala několik komunitních projektů, například sběr oblečení darovaného chudým oblastem nebo výběr peněžních darů pro oběti výbuchu skladu chemikálií ve městě Tchien-ťin.

Mimořádnou sociální angažovanost prokazují i zaměstnanci naší americké pobočky. Pro blaho svých spoluobčanů podporují program „Adopt a Family“, Armádu spásy a Americkou společnost pro rakovinu program. Nejvyšší důležitost přikládáme blahu dětí – jsou naše buducnost. Pobočka WAGO Germantown v minulém roce celkem třikrát uspořádala akci pro dárce krve Blood Center of Wisconsin. Pravidelně se jí účastní víc než 35 našich zaměstnanců. Krev, kterou darovali, pomohla podle odhadů zachránit nejméně 51 životů.

Ve francouzské pobočce hraje důležitou roli rozsáhlé propojování mladých lidí a jich motivování k volbě technických oborů. Naši inženýři pomáhají ve funkci technických poradců s tvorbou učebnic, naši odborníci na automatizaci přednášejí na univerzitě. Zaměstnanci se ale angažují i mimo technické oblasti. Jako dobrý příklad může posloužit jejich účast na maratonech, při nichž se vybírají peníze na děti s postižením.

Polská pobočka WAGO podporuje nedaleký dětský hospic.

Vše pro lidi:

  • Profesní poradenství
  • „Sdružení dobrovolníků pro komunitní službu“ v Číně
  • Podpora sociální spravedlnosti
  • Propojování lidí a podpora příští generace techniků
Kariéra

Závazek vůči zaměstnancům

Všechno, co děláme, se točí kolem lidí – to jasně dokládá řada ocenění, která jsme jako zaměstnavatel získali. Nabízíme spoustu příležitostí pro budování kariéry.

karriere_verwaltung_zentrale_jana_han_voth_2000x1500.jpg
Kariéra
Digitalizace

Zajištění a utváření budoucnosti

Digitalizaci se prostě nedá vyhnout. Dosáhnout její potřebné úrovně (a navíc tím správným tempem) je proto velice důležité. WAGO vám pomůže svými zkušenostmi, nástroji, řešeními a obrovskou porcí vášně.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Digitalizace