Na této stránce:

Témata 1. září 2020
Dodavatelský řetězec: Společně za stejným cílem

K trvalé udržitelnosti podnikání přispívá řada hledisek v oblasti dodavatelského řetězce.

Mezi tato hlediska patří stanovení jednotných, sociálně a environmentálně příznivých standardů a jejich dodržování v rámci celého dodavatelského řetězce. Tyto standardy tvoří základ pro dodržování pravidel a předpisů, podporují férové obchodní vztahy a umožňují zachovat vysoké požadavky na kvalitu.

Co je pro nás důležité:

  • Důvěryhodné partnerské vztahy
  • Předcházet korupci a zajišťovat dodržování standardních procesů
  • Environmentální a sociální standardy

Řízení dodavatelů

Jako mezinárodně působící a rostoucí podnik s širokým portfoliem spolupracujeme s komplexním dodavatelským řetězcem. Důvěryhodné vztahy s dodavateli jsou zásadním předpokladem zajištění souladu s právními předpisy a také environmentálními a sociálním standardy. Již dlouho provádíme a vyhodnocujeme pravidelné průzkumy mezi dodavateli na téma environmentálního managementu, shody s předpisy REACH/RoHS a managementu ochrany zaměstnanců. V roce 2016 jsme pozornost zaměřili také na sociální a etické standardy. Po dodavatelích rovněž požadujeme, aby dodržovali oborový kodex sdružení ZVEI e. V. Tím jasně dáváme najevo, jak důležité jsou pro nás základní hodnoty odpovědného řízení podniku, na které dbáme v rámci celého dodavatelského řetězce, a zároveň prosazujeme uskutečňování jejich principů.

Důvěryhodné obchodní vztahy

Naším cílem je, aby nás zákazníci i obchodní partneři vnímali jako naprosté profesionály. Současně ale usilujeme o vřelé osobní vztahy. Základ veškerého našeho jednání tvoří náš Etický kodex. V rámci školicích programů pro zaměstnance se zaměřujeme také na integritu a poctivost a neustále pracujeme na procesech, které zajišťují plnou shodu s našimi zásadami a právními předpisy. Z toho důvodu jsme se v roce 2016 připojili k iniciativě „Fórum pro compliance v podnicích střední velikosti“. Naším cílem je aktivně předcházet negativním jevům, jako je korupce, a utvářet tak příznivou podnikovou strukturu. To vše vychází z přesvědčení našeho managementu, který trvá na přijímání odpovídajících opatření a také je plně podporuje.

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Kancelář Praha - Centrála

Nabídka doplňkových služeb: