energy_integration dezentraler einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x2000.jpg

Stabilní dodávka energie ze slunce a větru

Rostoucí nabídka energie z nestálých obnovitelných zdrojů mění poptávku po systémových službách a vyvolává nutnost větší flexibility v dodávce elektrické energie. WAGO pomáhá provozovatelům sítí inteligentně propojit a řídit tok energie z obnovitelných zdrojů.

Podíl energie z obnovitelných zdrojů zaznamenává na celém světě stabilní a rychlý růst. Pro řízení přenosové sítě ale z nestálé energie z fotovoltaických a větrných elektráren vyplývají určité komplikace: V důsledku nestabilní dodávky je obtížnější předpovídat generovaný výkon a zajistit stabilitu rozvodné sítě. Existují ale řešení, která dokážou účinně snižovat její zatížení.

Řízení dodávky do sítě: Cílené snižování výkonu dodávaného slunečními nebo větrnými elektrárnami

Aby bylo možné i při rostoucím podílu obnovitelných zdrojů energie zaručit spolehlivost celého systému, smějí provozovatelé přenosové sítě v případě jejího přetížení na dálku snižovat dodávku z fotovoltaických systémů a větrných elektráren. Konkrétní podmínky upravuje německý zákon o obnovitelných energiích (EEG) podle výkonu systému. Společnost WAGO vám v závislosti na požadovaném rozsahu signálů sestaví odpovídající telemetrické řešení ze sortimentu víc než 500 různých I/O modulů. Přednosti řešení WAGO:

 • Široké portfolio výrobků: od jednoduché stupňovité regulace s příkazem k nouzovému vypnutí či bez něj až po řízení na základě účiníku cos-ϕ nebo Q/U
 • Možnost přímého propojení s řídicím počítačem fotovoltaické nebo větrné elektrárny prostřednictvím standardů OPC-XML, Soap nebo MODBUS RTU/TCP
 • Komunikace ze systému dle požadavků zákazníka
 • Kybernetická bezpečnost: Procesorové moduly PFC100/PFC200 splňují aktuální bezpečnostní požadavky na IT stanovené provozovateli přenosových sítí. Nabízenou úroveň ochrany lze dále posílit dle popisu uvedeného ve white paperu sdružení BDEW
 • Propojení s cloudem: Napojení na cloud díky softwarovému rozšíření MQTT
 • Možné je i propojení systémů dle standardů IEC 60870, IEC 61850 nebo DNP 3.0
energy_regenerative-energieerzeugung_solarparkmanagement_alpen_gettyimages-562245409_2000x1125.jpg

Umožňují také na dálku řídit solární elektrárny.

Virtuální elektrárny: Inteligentní propojení výroby a spotřeby

Decentralizované generátory, systémy pro skladování energie a řiditelné spotřebiče, jako jsou nouzové generátory nebo výrobní systémy, představují ve virtuálních elektrárnách velmi flexibilní a regulovatelnou kombinaci. Jejich inteligentní synchronizace snižuje vytížení rozvodné sítě. Telemetrické stanice WAGO splňují požadavky komunikačního standardu VHPready 4.0 a zaručují tak bezproblémové propojení systémů. Přednosti řešení WAGO:

 • Bezproblémové napojení jednotlivých systémů na virtuální elektrárnu
 • VHPready zaručuje standardizaci objektů a proměnných jednotlivých komunikačních protokolů
 • Komunikace prostřednictvím předem definovaných profilů na základě jednotných seznamů datových bodů
 • Standard VHPready stanovuje doménově specifické podmínky, jako jsou definované reakční doby nebo definované provozní chování – systémy je tak možné řídit na základě časových rozvrhů
 • Kybernetická bezpečnost: Procesorové moduly PFC100/PFC200 splňují aktuální bezpečnostní požadavky na IT stanovené provozovateli přenosových sítí. Nabízenou úroveň ochrany lze dále posílit dle popisu uvedeného ve white paperu sdružení BDEW
 • Propojení s cloudem: Napojení na cloud díky softwarovému rozšíření MQTT
energy_referenz_zae_zentrum-fuer-angewandte-energieforschung-bayern_station_2000x1125.jpg

Fotovoltaika, akumulátory a systém power-to-gas se stále častěji slučují.

VHPready 4.0

„Tlumočník“ pro rozvodnou síť

Otevřený průmyslový standard definuje společné jmenovatele pro jednotlivé objekty a proměnné různých komunikačních protokolů a umožňuje tak generátory energie a spotřebiče snadněji sdružovat do virtuálních elektráren. Procesorové moduly WAGO samozřejmě splňují požadavky nové specifikace.

logo_vhp-ready_2000x2000.jpg

Regulační energie: První pomoc pro rozvodnou síť

Regulační energie vyrovnává kolísání v rozvodné síti. Poskytování této energie provozovatelům přenosové sítě může provozovatelům virtuálních elektráren nebo jednotlivých generátorů a řiditelných spotřebičů přinést doplňkové výnosy. Rozlišujeme tři druhy regulační energie: primární rezerva (poskytovaná během několika sekund), sekundární rezerva (poskytovaná do pěti minut) a minutová rezerva (poskytovaná do 15 minut). Dodávka této regulační energie klade vysoké nároky na rozmanitost signálů, kybernetickou bezpečnost a dostupnost. Nezbytností jsou proto flexibilní, spolehlivé a robustní řídicí systémy. Přednosti řešení WAGO:

 • Výběr z víc než 500 různých I/O modulů
 • Možnost přímého propojení s řídicím počítačem fotovoltaické nebo větrné elektrárny prostřednictvím standardů OPC-XML, Soap nebo MODBUS RTU/TCP
 • Komunikace ze systému dle požadavků zákazníka
 • Kybernetická bezpečnost: Procesorové moduly PFC100/PFC200 splňují aktuální bezpečnostní požadavky na IT stanovené provozovateli přenosových sítí. Nabízenou úroveň ochrany lze dále posílit dle popisu uvedeného ve white paperu sdružení BDEW
 • Propojení s cloudem: Napojení na cloud díky softwarovému rozšíření MQTT
energy_integration-dezentraler-einspeiser_offshore_gettyimages-714001381_2000x1125.jpg

Jako rezerva slouží také větrné elektrárny na moři

Přímý prodej: Ziskový prodej elektřiny z obnovitelných zdrojů

Přímý prodej znamená prodej elektrické energie z obnovitelných zdrojů velkým zákazníkům nebo prostřednictvím energetické burzy. U přímého prodeje rozlišujeme povinný přímý prodej z nových systémů a nepovinný prodej ze stávajících. S elektrickou energií z obnovitelných zdrojů se nakládá podobně jako s elektrickou energií vyráběnou konvenčními způsoby a prodává se také za stejnou cenu. Po prodeji vyplácí energetická burza provozovateli systému tržbu z prodeje společně s tržní odměnou, která mu přináší doplňkový výnos. Při klasickém přímém prodeji elektrické energie z obnovitelných zdrojů se zaznamenává provozní pohotovost a činný výkon. Dále je možné stanovit požadované hodnoty činného výkonu jako spojitou nebo schodovou funkci. WAGO poskytuje správné řešení pro každý způsob použití:

 • Výběr z víc než 500 různých I/O modulů
 • Měření činného výkonu pomocí modulů k měření třífázového výkonu
 • Měření hodnot výkonu prostřednictvím stávajících měřicích zařízení (např. Modbus RTU/TCP/UDP, PROFIBUS)
 • Měření hodnot výkonu prostřednictvím stávajících elektroměrů (např. na základě impulzů S0, IEC 62056-21 nebo SML)
 • Přímé propojení prostřednictvím protokolů střídačů, regulátorů fotovoltaických elektráren nebo řídicích počítačů větrných farem
 • Kybernetická bezpečnost: Procesorové moduly PFC100/PFC200 splňují aktuální bezpečnostní požadavky na IT stanovené provozovateli přenosových sítí. Nabízenou úroveň ochrany lze dále posílit dle popisu uvedeného ve white paperu sdružení BDEW
 • Propojení s cloudem: Napojení na cloud díky softwarovému rozšíření MQTT
energy_integration dezentraler einspeiser_direktvermarktung_gettyimages-516980507_2000x1125.jpg

Prodej na volném trhu místo výkupní ceny za dodávku do sítě

Naše řešení v praxi

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Kancelář Praha - Centrála

Nabídka doplňkových služeb:

Doporučujeme přečíst

Další aplikace v oblasti energetiky

Ať jde o výrobu energie z obnovitelných zdrojů, její digitalizaci nebo o integraci decentralizovaných dodavatelů, WAGO nabízí řešení pro každou výzvu moderního energetického managementu.

Rozvodné sítě

Inteligentní rozvodné sítě

Z automatizace rozvodných sítí vyplývá řada výhod. Jednou z nich je možnost vzdálené údržby. WAGO má v sortimentu ta správná řešení.

energy_energienetze_strom_ausbau_gettyimages-595759396_2000x1500.jpg
Digitalizace

Inteligentní rozvodné sítě pro energetický trh

Při digitalizaci energetických soustav jsou nezbytností strategie a produkty, které nestojí v cestě představám jejich provozovatelů. WAGO má potřebné zkušenosti a řešení pro úspěšnou energetickou transformaci.

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x1500.jpg
Výroba energie z obnovitelných zdrojů

Neustále kvalitní spojení

Cíl je jasný: spolehlivá a bezpečná dodávka energie. S produkty a řešeními společnosti WAGO si zajistíte úspěšnou a trvale udržitelnou energetickou transformaci, která přesně odpovídá vašim potřebám.

energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x1500.jpg
Systémy pro skladování energie

Non-stop přísun elektrické energie

Systémy pro skladování energie snižují vytížení rozvodné sítě a zvyšují flexibilitu dodávky elektřiny. Kontrolu nad akumulačními systémy zajišťují technologie WAGO.

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x1500.jpg

Mohlo by vás také zajímat

Témata a řešení pro dnešek i zítřek

Naše propojovací technika a automatizační technologie jsou žádané nejen v energetickém sektoru. Mezi nejdůležitější oblasti patří energetický management a digitalizace.

Digitalizace

Pro průmysl zítřka

Nerušená komunikace mezi jednotlivými závody prostřednictvím cloudu nebo inteligentní automatizace: Digitalizace v průmyslu má mnoho tváří a nabízí řadu příležitostí. Zásadní výzvu ale představuje její zabezpečení proti kybernetickým útokům.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Energetický management

Identifikace a využití plného potenciálu

Snižovat spotřebu energie je dobré pro životní prostředí i pro byznys. Řádná analýza a uskutečnění těch správných kroků může přispět k trvale udržitelnému zisku. Společnost WAGO je spolehlivý partner pro efektivní energetický management.

energymanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1500px.jpg