icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x2000.jpg

Dělení do zón dle směrnic ATEX a NEC 500

Prostředí s nebezpečím výbuchu nejsou pokaždé vystavena stejnému riziku – vždy záleží na druhu vznikajících látek. Z četnosti a délky výskytu některé z těchto látek vyplývají různé požadavky na ochranu zařízení.


Dle norem CENELEC a IEC se prostředí s nebezpečím výbuchu v Evropě dělí do šesti různých zón rizika. Čím vyšší je pravděpodobnost vzniku potenciálně výbušné atmosféry, tím přísnější jsou požadavky na zařízení, která musejí například zamezovat vzniku jisker nebo horkých povrchů.

WAGO v oblasti ochrany proti výbuchu

Základy ochrany proti výbuchu

Vše, co byste měli vědět o ochraně před nebezpečím výbuchu – jasně a přehledně.

Kategorie a skupiny zařízení

V závislosti na dělení zón lze z kategorie zařízení odvodit, která zařízení se smějí používat v určité zóně. Pro stanovení toho, ve které zóně se smí zařízení používat, jsou relevantní skupina a kategorie zařízení. Pro kterou zónu ochrany proti výbuchu je zařízení vhodné, lze určit podle teplotních tříd a skupin výbušnosti.

Dělení do zón v Severní Americe

V Severní Americe se používá jiný klasifikační systém vycházející z norem NEC 500 a NEC 505. V těchto normách se hořlavé látky dělí do tří tříd (Class I–III). Výbušné plyny, výpary a mlha třídy I se dále dělí do skupin plynů A, B, C a D; hořlavý prach třídy II se dále dělí do skupin E, F a G.

Podle četnosti nebo délky výskytu těchto látek se prostředí s nebezpečím výbuchu dělí do takzvaných divizí. Divize 1 odpovídá zónám 0 a 1, divize 2 odpovídá zóně 2. Kromě dělení prostředí s nebezpečím výbuchu se rozlišuje také konstrukce zařízení a instalace elektrických systémů.

Přehled skupin plynů

Skupina plynů (group)Příklad látek
AAcetylen
BVodík
CEtylen
DPropan
SKovový prach
FUhelný prach
GObilný prach

Další informace

Co se děje při výbuchu, které faktory jsou důležité a jaká existují ochranná opatření? Vše, co potřebujete vědět o směrnici ATEX, zónách s nebezpečím výbuchu, kategoriích ochrany před nebezpečím výbuchu atd.

Směrnice, normy a ustanovení

Požadavky na elektrické přístroje do prostředí s nebezpečím výbuchu mají několik rozmanitých vrstev: Dodržovat je nezbytné národní i mezinárodní ustanovení, směrnice a normy, které zaručí dosažení nejvyšší možné úrovně bezpečnosti. Zde uvádíme přehled nejdůležitějších předpisů a doporučení, jako je například směrnice ATEX.
icon_ex_normen_rechtliches_2000x1125.jpg

Skupiny zařízení

Stejně jako zařízení se i plyny, výpary a prach dělí do různých skupin v souladu se svými vlastnostmi. Toto dělení zjednodušuje výběr správného zařízení pro různé plyny, výpary a prach.
icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x1125.jpg

Opatření na ochranu před nebezpečím výbuchu

Kdo potřebuje ochranu proti výbuchu? Na koho se vztahují příslušné předpisy? Co je třeba dodržovat? A co je konstrukční ochrana proti výbuchu? Společnost WAGO pro vás sestavila odpovědi na nejdůležitější otázky.
icon_ex_explosionsschutz_2000x1125.jpg

Druhy ochrany

V prostředí s nebezpečím výbuchu je povoleno používat pouze zařízení s ochranou proti výbuchu. Kategorie ochrany před nebezpečím výbuchu představují konstrukční a elektrická opatření uplatňovaná v zařízeních a zároveň sekundární ochranu před nebezpečím výbuchu.
icon_ex_zuendschutzarten_2000x1125.jpg

Iniciační zdroje

Nelze-li v pracovním prostoru vyloučit vznik výbušné atmosféry, uplatňuje se sekundární ochrana proti výbuchu. Mezi sekundární opatření se řadí vyloučení veškerých zdrojů vznícení ve výbušném prostředí.
icon_ex_zuendquelle_2000x1125.jpg

Co je výbuch?

Výbuch ~u m (6. j. ~u; 6. mn. -ších) <lat.> (explosio) znamená „únik pod tlakem“. Co se děje při výbuchu, které faktory jsou důležité a jaká existují ochranná opatření? Zde se dozvíte všechno, co potřebujete vědět ochraně proti výbuchu.
icon_ex_explosion_2000x1125.jpg

Výrobky WAGO na ochranu proti výbuchu

Automatizace

Připraveny na prostředí s nebezpečím výbuchu

Automatizace za nepříznivých okolních podmínek? Produkty a řešení WAGO jsou pro ni jako stvořené.

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Připojovací technika

Ochrana proti výbuchu ve standardní výbavě

Výrobky WAGO schválené do prostředí s nebezpečím výbuchu zaručují bezpečné propojení i za nejextrémnějších podmínek.

durchgangsklemmen_2000x1500px.jpg

Doporučujeme přečíst

Více z oblasti zpracovatelské techniky

Ať se jedná o modulární automatizaci procesů, ochranu před nebezpečím výbuchu, kybernetickou bezpečnost nebo koncepci Process 4.0 – WAGO nabízí řešení všech výzev, kterým toto odvětví čelí.

Process 4.0

Inteligentní hodnotové řetězce

Digitální transformace a přetváření procesů: WAGO je spolehlivý partner pro individuální vývoj a implementaci.

process_prozessindustrie_virtuell-real-welt_istock_101279527_2000x1500.jpg
Modulární automatizace procesů

Budoucnost má jméno DIMA

Koncepce modulárních systémů řeší problémy vyplývající z neustále se měnících požadavků trhu. Společnost WAGO podpoří váš vývojový proces.

process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x1500.jpg

Doporučujeme přečíst

WAGO v dalších oborech

Automatizační technologie a propojovací techniku WAGO najdete nejen v oblasti zpracovatelské techniky. Zjistěte, co řešení WAGO nabízejí v dalších oborech.

Plavba lodí budoucnosti

Moderní pohonná technika, síťové propojení subsystémů – automatizace a digitalizace jsou dnes na lodích standardem.

Revoluční přeměna jednoho oboru

Pomocí moderních automatizačních a digitalizačních technologií vznikají komunikativní a inteligentní rozvodné sítě.
brancheneinstiege_energie_2000x1125.jpg