icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x2000.jpg

Dělení do zón dle směrnic ATEX a NEC 500

Prostředí s nebezpečím výbuchu nejsou pokaždé vystavena stejnému riziku – vždy záleží na druhu vznikajících látek. Z četnosti a délky výskytu některé z těchto látek vyplývají různé požadavky na ochranu zařízení.


Dle norem CENELEC a IEC se prostředí s nebezpečím výbuchu v Evropě dělí do šesti různých zón rizika. Čím vyšší je pravděpodobnost vzniku potenciálně výbušné atmosféry, tím přísnější jsou požadavky na zařízení, která musejí například zamezovat vzniku jisker nebo horkých povrchů.

WAGO v oblasti ochrany proti výbuchu

Základy ochrany proti výbuchu

Vše, co byste měli vědět o ochraně před nebezpečím výbuchu – jasně a přehledně.

Kategorie a skupiny zařízení

V závislosti na dělení zón lze z kategorie zařízení odvodit, která zařízení se smějí používat v určité zóně. Pro stanovení toho, ve které zóně se smí zařízení používat, jsou relevantní skupina a kategorie zařízení. Pro kterou zónu ochrany proti výbuchu je zařízení vhodné, lze určit podle teplotních tříd a skupin výbušnosti.

Dělení do zón v Severní Americe

V Severní Americe se používá jiný klasifikační systém vycházející z norem NEC 500 a NEC 505. V těchto normách se hořlavé látky dělí do tří tříd (Class I–III). Výbušné plyny, výpary a mlha třídy I se dále dělí do skupin plynů A, B, C a D; hořlavý prach třídy II se dále dělí do skupin E, F a G.

Podle četnosti nebo délky výskytu těchto látek se prostředí s nebezpečím výbuchu dělí do takzvaných divizí. Divize 1 odpovídá zónám 0 a 1, divize 2 odpovídá zóně 2. Kromě dělení prostředí s nebezpečím výbuchu se rozlišuje také konstrukce zařízení a instalace elektrických systémů.

Přehled skupin plynů

Skupina plynů (group)Příklad látek
AAcetylen
BVodík
CEtylen
DPropan
SKovový prach
FUhelný prach
GObilný prach

Další informace

Co se děje při výbuchu, které faktory jsou důležité a jaká existují ochranná opatření? Vše, co potřebujete vědět o směrnici ATEX, zónách s nebezpečím výbuchu, kategoriích ochrany před nebezpečím výbuchu atd.

Výrobky WAGO na ochranu proti výbuchu

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Kancelář Praha - Centrála

Nabídka doplňkových služeb:

Doporučujeme přečíst

WAGO v dalších oborech

Automatizační technologie a propojovací techniku WAGO najdete nejen v oblasti zpracovatelské techniky. Zjistěte, co řešení WAGO nabízejí v dalších oborech.

Plavba lodí budoucnosti

Moderní pohonná technika, síťové propojení subsystémů – automatizace a digitalizace jsou dnes na lodích standardem.

Revoluční přeměna jednoho oboru

Pomocí moderních automatizačních a digitalizačních technologií vznikají komunikativní a inteligentní rozvodné sítě.
brancheneinstiege_energie_2000x1125.jpg