energiemanagement_normen_auditor_blau_gettyimages-571983571_2000x2000.jpg

Auditørerne bliver strengere

I fremtiden vil virksomhederne få vanskeligere og vanskeligere ved at opnå deres energistyringssystemcertificering iht. ISO 50001-standarden. Pr. oktober 2017 skal de for første gang verificere en målbar stigning i energieffektiviteten, ellers får de ikke certifikatet.

ISO 50000-standarderne stiller øgede krav til energistyringssystemer. For at leve op til disse krav skal virksomhederne udvikle et passende målekoncept, hvorved nøgletal kan defineres klogt og proaktivt. Sammen holder vi dit energistyringssystem opdateret og tager næste skridt imod effektivitet sammen med dig.

Dette er vores emner:

 • Nye standarder for energistyring
 • Længere audittider, mere dybdegående gennemgang
 • WAGO understøtter dig i implementeringen af standarderne
 • Teknologi, præcis som du har brug for

Nye standarder for energistyring

Adskillige store virksomheder i Tyskland er blevet certificeret efter ISO 50001-standarden. Denne standard kræver oprettelse af en systematisk energistyring. ISO 50003 går ét skridt videre og kræver løbende, systematisk stigning i energieffektiviteten. Det kræver, at auditøren kontrollerer og bekræfter de løbende forbedringer i løbet af certificeringsauditten. Med ISO 50003 træder yderligere nye standarder i ISO 50000-serien i kraft: ISO 50006 angiver kravene til energirelaterede ydelsesmålinger ved hjælp af en energistartbase (Enb) og energiydelsesindikatorer (EnPl]. Og ISO 50015 henviser til måling og verificering af energirelateret ydelse for organisationer. ISO 50000-standarder:

 • ISO 50001: Oprettelse af en systematisk energistyring
 • ISO 50003: Certificeringsanvisninger for auditører
 • ISO 50006: Udvikling af energiydelsesindikatorer
 • ISO 50015: Systematisk måling

Længere audittider, mere dybdegående gennemgang

Indtil nu har faktorer som den økonomiske sektor, antallet af medarbejdere eller kompleksiteten af virksomhedens energistyring, der stammer fra det samlede energiforbrug, den relative andel af energikilder og andre faktorer været brugt som basis for bedømmelse af audittiden krævet til certificering iht. ISO 50001. Disse faktorer afføder så en basistid på to auditdage til den indledende certificering af industrielle virksomheder og 1,5 dag til ikke-industrielle energistyringsystemer.

ISO 50003 fjerner denne opdeling. Denne standard lægger mere vægt på virksomhedsspecifikke forhold, der påvirker energiydelsen, såsom antallet af væsentlige energiforbrugere som maskiner og klimastyringssystemer. Derudover tages kun medarbejdere med væsentlig indflydelse på energiforbruget nu i betragtning i stedet for alle medarbejdere. Disse faktorer giver i sidste ende en audittid på mindst 3 dage for alle virksomheder. For dig betyder det et større tidsforbrug, men samtidig kan du opdage yderligere potentiale ved at se nærmere på de tekniske detaljer. Dette er ændret:

 • Nye metoder til beregning af audittens varighed
 • Basisauditten er øget til 3 dage
 • Yderligere omkostninger, men også nye muligheder for virksomhederne

WAGO understøtter dig i implementeringen af standarderne

De lovmæssige ændringer kan let køre en virksomhed til kanten. Implementering af de nye standarder tager tid og indebærer risikoen for, at certificeringen ikke gives grundet utilstrækkelige nøgletal. WAGO understøtter dig ved oprettelse af et brugertilpasset målekoncept med gode produkter og serviceydelser, så dine energibesparelser kan vises på en pålidelig måde, og du kan høste alle fordelene. Ud fra dine energiydelsesindikatorer og energistartbase udvikler vi sammen med dig passende effektivitetsforanstaltninger for din virksomhed og sammensætter et energistyringssystem, der også hjælper dig i fremtiden. Fordelene ved vores løsning:

 • Åben og fleksibel
 • Let tilslutning af nye og eksisterende sensorer til WAGO-I/O-SYSTEM
 • Integreret visualisering
 • Enkelt udledning af effektivitetsmål ud fra vores energiovervågning
 • Gennemsigtig database over energikilder og indvirkende faktorer for opfyldelse af energievalueringen iht. ISO 50001

Teknologi, præcis som du har brug for

Stigende juridiske krav kræver også kompleks måleteknologi? Slet ikke! Med vores energistyringsløsning registrerer du alle dine procesvariabler og energiforbruget med blot ét system. Takket være det modulære WAGO-I/O-SYSTEM kan du samle din dataindhentning individuelt og udvide det til enhver tid – præcis efter din virksomheds behov. Konfigurer dit dataopsamlingssystem, gem og vis de målte data. Og, hvis du ønsker det, også i den nye WAGO Cloud Data Control. Vores software i controlleren kan sende data direkte til cloud'en via den standardiserede MQTT-protokol – og med det hårdføre Linux®-operativsystem, beskyttet af omfattende sikkerhed. Dette er en fremragende metode til hurtigt og let at opdage dit besparelsespotentiale og gøre dit energiforbrug gennemsigtigt. Vores system:

 • Enkelt
 • Brugertilpasset
 • Udvidbart
 • Også med cloud-forbindelse

Emner og løsninger til i dag og i morgen

WAGO på arbejde

Yderligere emner fra Standarder og love

WAGO har allerede implementeret mange spændende projekter inden for energistyring. Få mere at vide om de nyeste projekter her.

Din kontaktperson hos WAGO

Vi sidder klar ved telefonen og på mailen til at svare på dine spørgsmål.

Anbefalet læsning

Flere løsninger inden for energistyring

WAGO understøtter dig i at udnyttet dit potentiale bedst muligt - fra overvågning til identifikation af egnede foranstaltninger.