Her på siden:
energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x2000.jpg

Sikker tilslutning til energiomlægningen

Hovedmålet for energiproduktions- og distributionsbranchen er at sikre pålidelig og sikker forsyning af energi. WAGO-produkter leverer den højeste grad af sikkerhed og kvalitet. Vi har en komplet række produkter inden for elektrisk forbindelsesmateriel og automation.

Operatører af økokraftværker konkurrerer hårdt om den billigste kilowatttime og må holde øje med effektiviteten og lave omkostninger, når de installerer deres systemer. De skal også forbinde systemer af en vis størrelse med styresystemet hos forsyningsnetoperatøren, så de kan nedreguleres på afstand efter behov. Det kræver telekontrolkommunikation.

Solparkstyring: Fotovoltaisk netværksvenlig styring

For at muliggøre kommunikation mellem elektricitetsproducenter og netoperatører vender operatører af fotovoltaiske kraftværker sig mod telekontrolprotokoller. WAGO-controllere leverer et standardiseret og let anvendeligt interface til brugerne baseret på IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420 (server/klient), MODBUS, DNP3-standarder. Fordele ved WAGO's telekontrolløsning:

 • Direkte kommunikation mellem telekontrolsystemer og strøminvertere eller til solsystemdatalogger
 • Separate ETHERNET-interfaces tillader oprettelse af parallelle netværk
 • Cybersikkerhed: Kryptering, der følger Europas strengeste energi- og sikkerhedsretningslinjer iht. BDEW og BSI
 • Cloud-forbindelse: Forbindelse til cloud'en takket være en MQTT-softwareopgradering
 • Kodeordsbeskyttet webbaseret styring forhindrer uautoriserede brugere i at ændre systemindstillingerne
 • Frie funktionsblokke til udvidede muligheder, f.eks. dataloggere og invertere
 • Implementering af de respektive netoperatørers krav til aktiv strømindfødning og reaktiv strømforsyning
 • cos ϕ eller Q/U-kontrol (reaktiv strømstyring) i henhold til karakteristikaene
 • Integration af eksterne målesystemer fra mellemspændingen (netværksanalyseenheder, kortslutningindikatorer, netværks- og udstyrsbeskyttelse) ved hjælp af Modbus TCP/RTU eller andre feltbuskoblere
 • Registrering af lavspændingsydelsesdata via 3-faset effektmålemodul
 • Let parameterisering og konfiguration ved hjælp af visualisering
 • Modulært design: Digitale, analoge og specielle I/O-moduler kan kombineres inden for en node
 • Vælg blandt over 500 forskellige I/O-moduler
 • Parameterisering/konfiguration ved hjælp af webvisualisering
 • Programmering iht.IEC 61131-3
 • Integreret mobilradiomodem
energy_solaranlage_himmel_wolken_2000x1125.jpg

Solenergi svinger og skal reguleres.

Telekontrolteknologi

Dataoverførsel via internettet

Du kan styre, overvåge, vedligeholde og køre diagnostik på dine decentraliserede maskiner og systemer over hele jorden ved hjælp af PFC200-controlleren med 3G-modem - sikkert, økonomisk og uden kabler. Moderne datanetværk overtager routing, kommunikation og levering af datapakker.

branche-io-systeme-fernwirktechnik_2000x2000px.jpg

Tilslutningsteknologi: Sikker, simpel installation

Ved samling af et fotovoltaisk system er sikker, simpel installation afgørende. WAGO muliggør begge dele: Med de omfattende TOPJOB® S skinnemonterede rækkeklemmer forbindes fotovoltaiske linjer driftsikkert og permanent. Skille- og sikringsklemmer med høj spændingsmodstand isolerer sikkert fotovoltaiske generatorer fra invertere. Yderligere løsninger som blokeringsdioder afrunder udvalget.

energy_wechselrichter_solar_personen_gettyimages-594828715_2000x1125.jpg

WAGO forenkler installation af solkraftværker.

Produkter

Relæer i serie 288

Relæer og optokoblere bruges overalt, hvor der skal sendes elektriske signaler, og hvor der kræves galvanisk isolering, niveaujustering eller forstærkning.

alle-produkte_relais_optokoppler_2000x1500_1.jpg
Produkter

Serie 811 sikringsklemmer

WAGO's sikringsklemmer til forskellige applikationer, såsom til automationsbladsikringer op til 6 mm² eller til minisikringer med drejesikringsholdere.

energy_sicherungsklemme_811_2000x1500.jpg
Produkter

Pres ydelsen i vejret med TOPJOB® S

Bare tilslut den, så er du køreklar: Med TOPJOB® S skinnemonterede rækkeklemmer kan du fortråde hurtigt, direkte og sikkert overalt i verden i alle applikationer.

reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x1500.jpg

Solinvertere: Mere kompakt og holdbar med WAGO

Inverteren er kernen i det fotovoltaiske system. Den omformer den direkte strøm fra solmodulerne til en vekselstrøm, der derefter fødes ind i det offentlige forsyningsnet. Enhederne har et meget lille tab med en effektivitet på op til 99 %. Med andre ord: Kun en hundrededel af DC-strømmen tabes under omformningen. Holdbarheden og ydeevnen for en inverter fastlægges af dens elektroniske og elektromekaniske komponenter. De skal arbejde driftsikkert i mange år og sikre høj funktionalitet og sikkerhed på små steder. WAGO's effektprintklemmer lever op til disse krav.

energy_wechselrichter_solar_techniker_gettyimages-565880867_2000x1125.jpg

Soltekniker tilslutter en inverter

Produkter

Printklemmer og printstik

WAGO's printklemmer og printstik kan bruges hurtigt og sikkert.

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x1500.jpg
Produkter

TOPJOB®S serie 2006 skilleklemmer

N-lederskilleklemmer er baseret på VDE 0108 og kan bruges i offentlige bygninger til isoleringsmåling uden frakobling af den neutrale leder.

energy_tjs_trennklemme_2006_2000x1500.jpg
Produkter

Serie 828 panelgennemgangsklemmer

WAGO's panelgennemgangsklemmer med skruetrækkerbetjent CAGE CLAMP®-tilslutning på begge sider muliggør en nem installation uden brug af værktøj i øvrigt.

energy_durchführungsklemme_828_2000x1500.jpg
Produkter

Universel systemfortrådning med X-COM®-SYSTEM og X-COM®S-SYSTEM

I switchgear- og kontrolapplikationer gør WAGO's X-COM®-SYSTEM og X-COM®S-SYSTEM systemfortrådning hurtig og økonomisk.

reihenklemmen_00354_2000x1500.jpg

Vindmølleparkstyring: Strømproduktion i overensstemmelse med nettet

Vindturbiner har moderene elektroniske controllere. Hovedcontrolleren som det centrale element er i konstant kontakt med perifære kontrolelementer, såsom vindsporingssystemer og vingejusteringssystem. Denne kontakt sikrer optimal drift i alle slags vejr ved ændring af individuelle systemparametre. Ordentlig indfødning fra turbinerne til forsyningsnettet kræver konstant overvågning af systemets netforbindelse. Netvariabler, såsom spænding, strøm og frekvens, registreres og sendes løbende til værkets styresystem for at sikre en øjeblikkelig respons på definerede grænseværdier, der er blevet overskredet. WAGO understøtter vindmølleparkstyring og sikrer glat kommunikation med netoperatørerne, direkte markedsførere og turbineoperatør. Det giver spillerne forsinkelsesfri adgang til systemet. WAGO-I/O-SYSTEM 750 sikrer, at vindmølleparker kan styres og overvåges fejlsikkert. Fordele ved WAGO's telekontrolløsning:

 • Kommunikation via standard telekontrolprotokoller iht. IEC 60870-5-101 /-103 /-104, 61400-25, 61850-7-420, MODBUS og DNP3
 • Takket være adskillige I/O-moduler er I/O-systemet ideelt i forsyningsnettet, f.eks. til seriel kommunikation med eksterne enheder eller til 3-faset energimåling.
 • Bekvem måling og overvågning af genererings- eller forbrugstal (f.eks. spænding, reaktiv energi, aktiv energi, strøm, cos φ, frekvens og energiflowretning)
 • Controllere tilgængelige til alle almindelige feltbussystemer og ETHERNET-standarder
 • Separate ETHERNET-interfaces tillader oprettelse af parallelle netværk
 • Programmerbar ved hjælp af CODESYS iht. IEC 61131-3
 • Cybersikkerhed: PFC100/PFC200-controllere overholder aktuelle IT-sikkerhedsbestemmelser for forsyningsnetoperatør og kan skærpes som beskrevet i BDEW-hvidbogen.
 • Cloud-forbindelse: Forbindelse til cloud'en takket være en MQTT-softwareopgradering
 • Kodeordsbeskyttet webbaseret styring forhindrer uautoriserede brugere i at ændre systemindstillingerne
 • Funktionsblokke kan fås uden omkostninger
 • OPC/XML-klient
 • IEC 61400-25-klient
energy_windraeder_intergration_strom_2000x1125.jpg

Understationer ved foden af en vindmøllepark

Bioenergi: Sikker automation selv i eksplosive områder

Et biogasanlæg producerer biogas ved gæring af primært vedvarende råmaterialer eller gødning. I de fleste tilfælde føres gassen direkte til lokale, kombinerede kraftvarmeanlæg og fødes derefter ind i det offentlige forsyningsnet. Men biogas kan lige så let bearbejdes til biometan og fødes ind i naturgasnetværket eller omdannes på fjernkraftvarmeværker til decentraliseret lokale opvarmningsformål. WAGO-I/O-SYSTEM bruges inden for alle områder -om det er automation af individuelle processer, til kontrol af behandlingsanlæg eller til forbindelse mellem produktionsanlægget og styresystemet hos netoperatøren eller leverandøren af kontrolenergien. Fordele ved WAGO's telekontrolløsning:

 • Kommunikation via telekontrolprotokoller iht. IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420, MODBUS og DNP3
 • Takket være adskillige I/O-moduler er I/O-systemet ideelt i forsyningsnettet, f.eks. til seriel kommunikation med eksterne enheder eller til 3-faset energimåling.
 • Bekvem måling og overvågning af genererings- eller forbrugstal (f.eks. spænding, reaktiv energi, aktiv energi, strøm, cos φ, frekvens og energiflowretning)
 • Controllere til alle fremtrædende feltbussystemer og ETHERNET-standarder
 • Processignaler i Ex-zoner kan tilsluttes direkte til de egensikre blå Ex-moduler fra WAGO.
 • Separate ETHERNET-interfaces tillader oprettelse af parallelle netværk.
 • Programmerbar ved hjælp af CODESYS iht. IEC 61131-3
 • Webvisualisering giver dig mulighed for at visualisere underprocesser i tavledøren eller direkte på skærmen.
 • Cybersikkerhed: PFC100/PFC200-controllere overholder aktuelle IT-sikkerhedsbestemmelser for forsyningsnetoperatør og kan skærpes som beskrevet i BDEW-hvidbogen.
 • Cloud-forbindelse: Forbindelse til cloud'en takket være en MQTT-softwareopgradering
energy_regenerative-energieerzeugung_biogas_gettyimages-483451315_2000x1125.jpg

Biogasanlægsgærkar

Hydrokraft: Grundigt styrede kræfter

Vedvarende energi fra hydroelektriske anlæg er en vigtig del af den globale energiomlægning. En høj grad af automation er påkrævet for at drive de hydroelektriske anlæg økonomisk. Blandt andre applikationer kan WAGO-løsninger findes i turbinestyringer, der er forbundet til et SCADA-system på et højere niveau til overvågning og kraftstationkontrol. Fordele ved WAGO's telekontrolløsning:

 • Kommunikation via telekontrolprotokoller iht. IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420, MODBUS og DNP3
 • Separate ETHERNET-interfaces tillader oprettelse af parallelle netværk
 • Cybersikkerhed: Kryptering, der følger Europas strengeste energi- og sikkerhedsretningslinjer iht. BDEW og BSI
 • Cloud-forbindelse: Forbindelse til cloud'en takket være en MQTT-softwareopgradering
 • Kodeordsbeskyttet webbaseret styring forhindrer uautoriserede brugere i at ændre systemindstillingerne

energy_regenerative energieerzeugung_wasserkraft_gettyimages-157287362_2000x1125.jpg

Lagerkraftstation i Alperne

Se vores løsninger i arbejde

Anbefalet læsning

Flere kraftteknikapplikationer

Uanset om det handler om digitalisering, generering af vedvarende energi eller integration af decentraliserede leverandører, tilbyder WAGO løsninger til enhver udfordring inden for moderne energistyring.

Energiforsyning

Intelligente energiforsyningsnet

Automation af energinet har mange fordele. Én af dem er muligheden for fjernvedligeholdelse. WAGO har de rigtige løsninger.

energy_energienetze_strom_ausbau_gettyimages-595759396_2000x1500.jpg
Digitalisering

Smart grids til energimarkedet

Når energisystemer digitaliseres, er der behov for strategier og produkter, der gør det hele muligt. WAGO har erfaringen og løsningerne til den digitale energiomlægning.

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x1500.jpg
Indfødningsstyring

Stabil strømforsyning med sol og vind

Intelligent netværkstilslutning og styring af vedvarende energi er en kæmpe udfordring for forsyningsnetoperatør. WAGO kan hjælpe dig med ekspertise, produkter og løsninger.

energy_integration-dezentraler-einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x1500.jpg
Energilagersystemer

Strøm døgnet rundt

Energilagringssystemer letter forsyningsnettene og øger fleksibiliteten i strømforsyningen. WAGO-teknologi giver mulighed for at styre lagersystemer.

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x1500.jpg