Din adgang til WAGO

Du er ikke registreret endnu?

Registrer dig nu!
energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x2000.jpg

Sikker tilslutning til energiomlægningen

Hovedmålet for energiproduktions- og distributionsbranchen er at sikre pålidelig og sikker forsyning af energi. WAGO-produkter leverer den højeste grad af sikkerhed og kvalitet. Vi har en komplet række produkter inden for elektrisk forbindelsesmateriel og automation.

Operatører af økokraftværker konkurrerer hårdt om den billigste kilowatttime og må holde øje med effektiviteten og lave omkostninger, når de installerer deres systemer. De skal også forbinde systemer af en vis størrelse med styresystemet hos forsyningsnetoperatøren, så de kan nedreguleres på afstand efter behov. Det kræver telekontrolkommunikation.

Solparkstyring: Fotovoltaisk netværksvenlig styring

For at muliggøre kommunikation mellem elektricitetsproducenter og netoperatører vender operatører af fotovoltaiske kraftværker sig mod telekontrolprotokoller. WAGO-controllere leverer et standardiseret og let anvendeligt interface til brugerne baseret på IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420 (server/klient), MODBUS, DNP3-standarder. Fordele ved WAGO's telekontrolløsning:

 • Direkte kommunikation mellem telekontrolsystemer og strøminvertere eller til solsystemdatalogger
 • Separate ETHERNET-interfaces tillader oprettelse af parallelle netværk
 • Cybersikkerhed: Kryptering, der følger Europas strengeste energi- og sikkerhedsretningslinjer iht. BDEW og BSI
 • Cloud-forbindelse: Forbindelse til cloud'en takket være en MQTT-softwareopgradering
 • Kodeordsbeskyttet webbaseret styring forhindrer uautoriserede brugere i at ændre systemindstillingerne
 • Frie funktionsblokke til udvidede muligheder, f.eks. dataloggere og invertere
 • Implementering af de respektive netoperatørers krav til aktiv strømindfødning og reaktiv strømforsyning
 • cos ϕ eller Q/U-kontrol (reaktiv strømstyring) i henhold til karakteristikaene
 • Integration af eksterne målesystemer fra mellemspændingen (netværksanalyseenheder, kortslutningindikatorer, netværks- og udstyrsbeskyttelse) ved hjælp af Modbus TCP/RTU eller andre feltbuskoblere
 • Registrering af lavspændingsydelsesdata via 3-faset effektmålemodul
 • Let parameterisering og konfiguration ved hjælp af visualisering
 • Modulært design: Digitale, analoge og specielle I/O-moduler kan kombineres inden for en node
 • Vælg blandt over 500 forskellige I/O-moduler
 • Parameterisering/konfiguration ved hjælp af webvisualisering
 • Programmering iht.IEC 61131-3
 • Integreret mobilradiomodem

Solenergi svinger og skal reguleres.

Tilslutningsteknologi: Sikker, simpel installation

Ved samling af et fotovoltaisk system er sikker, simpel installation afgørende. WAGO muliggør begge dele: Med de omfattende TOPJOB® S skinnemonterede rækkeklemmer forbindes fotovoltaiske linjer driftsikkert og permanent. Skille- og sikringsklemmer med høj spændingsmodstand isolerer sikkert fotovoltaiske generatorer fra invertere. Yderligere løsninger som blokeringsdioder afrunder udvalget.

WAGO forenkler installation af solkraftværker.

Solinvertere: Mere kompakt og holdbar med WAGO

Inverteren er kernen i det fotovoltaiske system. Den omformer den direkte strøm fra solmodulerne til en vekselstrøm, der derefter fødes ind i det offentlige forsyningsnet. Enhederne har et meget lille tab med en effektivitet på op til 99 %. Med andre ord: Kun en hundrededel af DC-strømmen tabes under omformningen. Holdbarheden og ydeevnen for en inverter fastlægges af dens elektroniske og elektromekaniske komponenter. De skal arbejde driftsikkert i mange år og sikre høj funktionalitet og sikkerhed på små steder. WAGO's effektprintklemmer lever op til disse krav.

Soltekniker tilslutter en inverter

Vindmølleparkstyring: Strømproduktion i overensstemmelse med nettet

Vindturbiner har moderene elektroniske controllere. Hovedcontrolleren som det centrale element er i konstant kontakt med perifære kontrolelementer, såsom vindsporingssystemer og vingejusteringssystem. Denne kontakt sikrer optimal drift i alle slags vejr ved ændring af individuelle systemparametre. Ordentlig indfødning fra turbinerne til forsyningsnettet kræver konstant overvågning af systemets netforbindelse. Netvariabler, såsom spænding, strøm og frekvens, registreres og sendes løbende til værkets styresystem for at sikre en øjeblikkelig respons på definerede grænseværdier, der er blevet overskredet. WAGO understøtter vindmølleparkstyring og sikrer glat kommunikation med netoperatørerne, direkte markedsførere og turbineoperatør. Det giver spillerne forsinkelsesfri adgang til systemet. WAGO-I/O-SYSTEM 750 sikrer, at vindmølleparker kan styres og overvåges fejlsikkert. Fordele ved WAGO's telekontrolløsning:

 • Kommunikation via standard telekontrolprotokoller iht. IEC 60870-5-101 /-103 /-104, 61400-25, 61850-7-420, MODBUS og DNP3
 • Takket være adskillige I/O-moduler er I/O-systemet ideelt i forsyningsnettet, f.eks. til seriel kommunikation med eksterne enheder eller til 3-faset energimåling.
 • Bekvem måling og overvågning af genererings- eller forbrugstal (f.eks. spænding, reaktiv energi, aktiv energi, strøm, cos φ, frekvens og energiflowretning)
 • Controllere tilgængelige til alle almindelige feltbussystemer og ETHERNET-standarder
 • Separate ETHERNET-interfaces tillader oprettelse af parallelle netværk
 • Programmerbar ved hjælp af CODESYS iht. IEC 61131-3
 • Cybersikkerhed: PFC100/PFC200-controllere overholder aktuelle IT-sikkerhedsbestemmelser for forsyningsnetoperatør og kan skærpes som beskrevet i BDEW-hvidbogen.
 • Cloud-forbindelse: Forbindelse til cloud'en takket være en MQTT-softwareopgradering
 • Kodeordsbeskyttet webbaseret styring forhindrer uautoriserede brugere i at ændre systemindstillingerne
 • Funktionsblokke kan fås uden omkostninger
 • OPC/XML-klient
 • IEC 61400-25-klient

Understationer ved foden af en vindmøllepark

Bioenergi: Sikker automation selv i eksplosive områder

Et biogasanlæg producerer biogas ved gæring af primært vedvarende råmaterialer eller gødning. I de fleste tilfælde føres gassen direkte til lokale, kombinerede kraftvarmeanlæg og fødes derefter ind i det offentlige forsyningsnet. Men biogas kan lige så let bearbejdes til biometan og fødes ind i naturgasnetværket eller omdannes på fjernkraftvarmeværker til decentraliseret lokale opvarmningsformål. WAGO-I/O-SYSTEM bruges inden for alle områder -om det er automation af individuelle processer, til kontrol af behandlingsanlæg eller til forbindelse mellem produktionsanlægget og styresystemet hos netoperatøren eller leverandøren af kontrolenergien. Fordele ved WAGO's telekontrolløsning:

 • Kommunikation via telekontrolprotokoller iht. IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420, MODBUS og DNP3
 • Takket være adskillige I/O-moduler er I/O-systemet ideelt i forsyningsnettet, f.eks. til seriel kommunikation med eksterne enheder eller til 3-faset energimåling.
 • Bekvem måling og overvågning af genererings- eller forbrugstal (f.eks. spænding, reaktiv energi, aktiv energi, strøm, cos φ, frekvens og energiflowretning)
 • Controllere til alle fremtrædende feltbussystemer og ETHERNET-standarder
 • Processignaler i Ex-zoner kan tilsluttes direkte til de egensikre blå Ex-moduler fra WAGO.
 • Separate ETHERNET-interfaces tillader oprettelse af parallelle netværk.
 • Programmerbar ved hjælp af CODESYS iht. IEC 61131-3
 • Webvisualisering giver dig mulighed for at visualisere underprocesser i tavledøren eller direkte på skærmen.
 • Cybersikkerhed: PFC100/PFC200-controllere overholder aktuelle IT-sikkerhedsbestemmelser for forsyningsnetoperatør og kan skærpes som beskrevet i BDEW-hvidbogen.
 • Cloud-forbindelse: Forbindelse til cloud'en takket være en MQTT-softwareopgradering

Biogasanlægsgærkar

Hydrokraft: Grundigt styrede kræfter

Vedvarende energi fra hydroelektriske anlæg er en vigtig del af den globale energiomlægning. En høj grad af automation er påkrævet for at drive de hydroelektriske anlæg økonomisk. Blandt andre applikationer kan WAGO-løsninger findes i turbinestyringer, der er forbundet til et SCADA-system på et højere niveau til overvågning og kraftstationkontrol. Fordele ved WAGO's telekontrolløsning:

 • Kommunikation via telekontrolprotokoller iht. IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420, MODBUS og DNP3
 • Separate ETHERNET-interfaces tillader oprettelse af parallelle netværk
 • Cybersikkerhed: Kryptering, der følger Europas strengeste energi- og sikkerhedsretningslinjer iht. BDEW og BSI
 • Cloud-forbindelse: Forbindelse til cloud'en takket være en MQTT-softwareopgradering
 • Kodeordsbeskyttet webbaseret styring forhindrer uautoriserede brugere i at ændre systemindstillingerne

Lagerkraftstation i Alperne

Se vores løsninger i arbejde

Din liste er tom.

Der er desværre ingen passende resultater, der svarer til dine filtre. Du kan ændre eller nulstille dine filterkriterier.

Kundeapplikationer

Kalundborg Forsyning A/S – registrering af overløb i spildevandsledninger

Kalundborg Forsyning A/S har valgt en enkel og fleksibel løsning på styring, overvågning og logning af overløbsnetværker baseret på hastigheds- og niveausensorer, der er styret af WAGO's PLC type 750-8207 med indbygget modem og installeret af WERTHs EL aps.

Kundeapplikationer

Vejrø Resort – energidataopsamling

På rundt regnet 150 hektar i Smålandshavet har Vejrø ApS etableret et selvforsynet og bæredygtigt hotel-/konference-/landbrugsmiljø. Øen er isoleret fra forsyningsnettet, og derfor har de opsamlede energidata via blandt andet WAGO PLC’er stor betydning for minimering af øens energiforbrug

Kundeapplikationer

Nyt vækst- og innovationshus, Slagelse – CTS

Udgiften til at vedligeholde og servicere kommunale CTS-anlæg bliver ofte sendt ud af kommunen til store, landsdækkende virksomheder. Nu vil Slagelse Kommune beholde de penge lokalt. I et samarbejde med WAGO skal lokale installationsfirmaer have et kompetenceløft, så de kan håndtere den opgave. Yderligere vil man ved renoveringsopgaver skifte til WAGO's åbne system.

Kundeapplikationer

Copenhagen Royal Arena, Ørestaden - DALI-lysstyring

Royal Arena bliver et imponerende byggeri med plads til 12.500 siddende tilskuere. Lysinstallationen er tilsvarende omfattende med bl.a. 187 DALI-komponenter, som WAGO har leveret. Hoffmann Teknik står for installationen, der i øvrigt er lidt anderledes, idet DALI ikke kun styrer lyset.
Kundeapplikationer

Fra design til det færdige projekt

Inden for fremtidens brancher vil bestillings- og produktionsprocesser i stigende grad blive digitaliseret og automatiseret. Målet: Ensartethed og datatransparens i hele den værditilførte kæde for at spare reducere omkostningerne og spare tid, mens man samtidig forebygger unødvendige ekstraudgifter. Til understøttelse af denne horisontale integration tilbyder WAGO smartDATA-udvkling, en løsning der understøtter brugerne fra planlægning og design over udvikling til test og idriftsættelse af deres styretavle.

WAGO's kraftforsyningsløsninger:

Vi besvarer med glæde dine spørgsmål.

Din indkøbskurv

Lagt i indkøbskurven
Gå til indkøbskurven Anmod om tilbud Køb mere.

Are you sure?

Hurtig indtastning

Indtast et nøjagtigt varenummer (fx 2002-1201) og bekræft din indtastning med "Enter" -tasten. Brug "Tab" -tasten til at navigere mellem kolonnerne.
Bestillingsmængde: Maks. {0}
PU (SPU): pcs
Vent venligst ...

bestillingsliste via csv-import

Importer din bestillingslistefil i følgende format:
 • Kun csv-filer
 • [varenummer] separator [angiv]
 • Én vare pr. linje

Indsæt fra bestillingsliste

Kopier din bestillingsliste til tekstboksen i følgende format:
 • [varenummer] separator [mængde]
 • Én vare pr. linje
Skift land

Du forlader websiden for det nuværende valgte land, og du bliver logget ud. Din brugerkonto gælder kun for ét land. Websiden for det nye valgte land har andre kontaktpersoner og kan have andet indhold og andre funktioner.

Kopier favoritliste

Indtast et unikt navn på den nye favoritliste. Dermed kopieres alle noterede produkter, downloads og sider til den nye favoritliste.