Seleccionar idioma
{ "breadcrumbs" : [ ], "categoryCode" : "10100", "conditionalFacetGroups" : [ { "displayName" : "Sección de conductor mín. … máx.", "groupName" : "Leiterquerschnitt", "name" : "leiterquerschnitt", "priority" : 90 } ], "currentQuery" : { "query" : { "autoSuggest" : false, "facets" : "", "ignoreResultType" : false, "sort" : "relevance", "text" : "*" }, "url" : "/c/tecnolog%C3%ADa-de-conexi%C3%B3n" }, "facetGroups" : [ { "displayName" : "Sección de conductor", "name" : "Leiterquerschnitt", "priority" : 99 }, { "displayName" : "Datos de aprobación", "name" : "Zulassungen", "priority" : 69 }, { "displayName" : "Datos técnicos", "name" : "Technische Daten", "priority" : 75 }, { "displayName" : "Datos materiales y mecánicos", "name" : "Werkstoff_mechanische_daten", "priority" : 70 }, { "displayName" : "Status info", "name" : "Status_infos", "priority" : 60 }, { "displayName" : "Área de producto", "name" : "Produktbereich", "priority" : 100 }, { "displayName" : "Conexión de complemento ", "name" : "Steckverbindung", "priority" : 76 } ], "facets" : [ { "amountItemsMinimized" : -1, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_categoryNames", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Produktbereich", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Product category", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "Conectores", "count" : 14430, "name" : "Conectores", "selected" : false }, { "code" : "Conexión para placas de circuitos impresos", "count" : 10641, "name" : "Conexión para placas de circuitos impresos", "selected" : false }, { "code" : "Bornas de carril", "count" : 5292, "name" : "Bornas de carril", "selected" : false }, { "code" : "Feedthrough Components", "count" : 1705, "name" : "Feedthrough Components", "selected" : false }, { "code" : "Accesorios", "count" : 1479, "name" : "Accesorios", "selected" : false }, { "code" : "Bornas de instalación", "count" : 469, "name" : "Bornas de instalación", "selected" : false }, { "code" : "Bornas de conexión a la red", "count" : 449, "name" : "Bornas de conexión a la red", "selected" : false }, { "code" : "Component Modules", "count" : 181, "name" : "Component Modules", "selected" : false }, { "code" : "Protección contra sobretensiones y electrónica especial", "count" : 2, "name" : "Protección contra sobretensiones y electrónica especial", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 5, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_Technologie_2118137", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Technische Daten", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Technology", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "KNX", "count" : 49, "name" : "KNX", "selected" : false }, { "code" : "Linect", "count" : 32, "name" : "Linect", "selected" : false }, { "code" : "SMI", "count" : 27, "name" : "SMI", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 60, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_Produkttyp_7845", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Produktbereich", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Tipo de producto", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "Accesorios", "count" : 1810, "name" : "Accesorios", "selected" : false }, { "code" : "Bornas de cableado de campo", "count" : 357, "name" : "Bornas de cableado de campo", "selected" : false }, { "code" : "Bornas de carril enchufables", "count" : 878, "name" : "Bornas de carril enchufables", "selected" : false }, { "code" : "Bornas de carril para corrientes elevadas", "count" : 68, "name" : "Bornas de carril para corrientes elevadas", "selected" : false }, { "code" : "Bornas de conexión", "count" : 98, "name" : "Bornas de conexión", "selected" : false }, { "code" : "Bornas de instalación eléctrica y control", "count" : 176, "name" : "Bornas de instalación eléctrica y control", "selected" : false }, { "code" : "Bornas de paso", "count" : 1208, "name" : "Bornas de paso", "selected" : false }, { "code" : "Bornas funcionales", "count" : 769, "name" : "Bornas funcionales", "selected" : false }, { "code" : "Bornas miniatura", "count" : 847, "name" : "Bornas miniatura", "selected" : false }, { "code" : "Bornas para placas de circuito impreso (PCB)", "count" : 3430, "name" : "Bornas para placas de circuito impreso (PCB)", "selected" : false }, { "code" : "Bornas para tarjetas de circuito impreso enchufables", "count" : 71, "name" : "Bornas para tarjetas de circuito impreso enchufables", "selected" : false }, { "code" : "Bornas para transformador", "count" : 64, "name" : "Bornas para transformador", "selected" : false }, { "code" : "Bornas seccionables para luminarias", "count" : 79, "name" : "Bornas seccionables para luminarias", "selected" : false }, { "code" : "Cajas de distribución", "count" : 50, "name" : "Cajas de distribución", "selected" : false }, { "code" : "Conectores", "count" : 2, "name" : "Conectores", "selected" : false }, { "code" : "Conectores de instalación rápida enchufables", "count" : 6085, "name" : "Conectores de instalación rápida enchufables", "selected" : false }, { "code" : "Conectores para placa de circuito impreso", "count" : 6755, "name" : "Conectores para placa de circuito impreso", "selected" : false }, { "code" : "Conjunto de productos", "count" : 5, "name" : "Conjunto de productos", "selected" : false }, { "code" : "Sistema de conexión de apantallamiento", "count" : 7, "name" : "Sistema de conexión de apantallamiento", "selected" : false }, { "code" : "Tecnología de panel matricial de distribución", "count" : 263, "name" : "Tecnología de panel matricial de distribución", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 60, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_Produkthauptfunktion_5200", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Produktbereich", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Función del producto", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "Accesorios de fijación", "count" : 140, "name" : "Accesorios de fijación", "selected" : false }, { "code" : "Accesorios de medida", "count" : 111, "name" : "Accesorios de medida", "selected" : false }, { "code" : "Accesorios específicos", "count" : 1, "name" : "Accesorios específicos", "selected" : false }, { "code" : "Accesorios generales", "count" : 1, "name" : "Accesorios generales", "selected" : false }, { "code" : "Actuator supply terminal block", "count" : 1, "name" : "Actuator supply terminal block", "selected" : false }, { "code" : "Antitirón", "count" : 21, "name" : "Antitirón", "selected" : false }, { "code" : "Bloque de conexión", "count" : 2, "name" : "Bloque de conexión", "selected" : false }, { "code" : "Bloque de potencial", "count" : 14, "name" : "Bloque de potencial", "selected" : false }, { "code" : "Borna base", "count" : 13, "name" : "Borna base", "selected" : false }, { "code" : "Borna base para fusibles y módulos electrónicos", "count" : 14, "name" : "Borna base para fusibles y módulos electrónicos", "selected" : false }, { "code" : "Borna base para módulos y conectores macho", "count" : 34, "name" : "Borna base para módulos y conectores macho", "selected" : false }, { "code" : "Borna con diodo", "count" : 104, "name" : "Borna con diodo", "selected" : false }, { "code" : "Borna con LED", "count" : 40, "name" : "Borna con LED", "selected" : false }, { "code" : "Borna con palanca de accionamiento", "count" : 19, "name" : "Borna con palanca de accionamiento", "selected" : false }, { "code" : "Borna con portafusible", "count" : 204, "name" : "Borna con portafusible", "selected" : false }, { "code" : "Borna con transformador de intensidad", "count" : 14, "name" : "Borna con transformador de intensidad", "selected" : false }, { "code" : "Borna de actuadores", "count" : 48, "name" : "Borna de actuadores", "selected" : false }, { "code" : "Borna de alimentación", "count" : 9, "name" : "Borna de alimentación", "selected" : false }, { "code" : "Borna de apantallamiento", "count" : 57, "name" : "Borna de apantallamiento", "selected" : false }, { "code" : "Borna de cableado de campo", "count" : 199, "name" : "Borna de cableado de campo", "selected" : false }, { "code" : "Borna de cableado de campo con Linect®", "count" : 27, "name" : "Borna de cableado de campo con Linect®", "selected" : false }, { "code" : "Borna de carril para módulos enchufables", "count" : 13, "name" : "Borna de carril para módulos enchufables", "selected" : false }, { "code" : "Borna de conexión", "count" : 2, "name" : "Borna de conexión", "selected" : false }, { "code" : "Borna de conexión a potencial", "count" : 35, "name" : "Borna de conexión a potencial", "selected" : false }, { "code" : "Borna de doble paso", "count" : 12, "name" : "Borna de doble paso", "selected" : false }, { "code" : "Borna de dos pisos", "count" : 382, "name" : "Borna de dos pisos", "selected" : false }, { "code" : "Borna de instalación", "count" : 23, "name" : "Borna de instalación", "selected" : false }, { "code" : "Borna de paso", "count" : 2048, "name" : "Borna de paso", "selected" : false }, { "code" : "Borna de tierra", "count" : 343, "name" : "Borna de tierra", "selected" : false }, { "code" : "Borna de toma de potencial", "count" : 8, "name" : "Borna de toma de potencial", "selected" : false }, { "code" : "Borna de transformador", "count" : 60, "name" : "Borna de transformador", "selected" : false }, { "code" : "Borna de transformador de tensión", "count" : 6, "name" : "Borna de transformador de tensión", "selected" : false }, { "code" : "Borna de tres pisos", "count" : 56, "name" : "Borna de tres pisos", "selected" : false }, { "code" : "Borna de triple piso", "count" : 116, "name" : "Borna de triple piso", "selected" : false }, { "code" : "Borna multipiso", "count" : 79, "name" : "Borna multipiso", "selected" : false }, { "code" : "Borna para alumbrado", "count" : 7, "name" : "Borna para alumbrado", "selected" : false }, { "code" : "Borna para bloques de potencial", "count" : 92, "name" : "Borna para bloques de potencial", "selected" : false }, { "code" : "Borna para panel matricial de distribución", "count" : 121, "name" : "Borna para panel matricial de distribución", "selected" : false }, { "code" : "Borna para placa de circuito impreso", "count" : 3430, "name" : "Borna para placa de circuito impreso", "selected" : false }, { "code" : "Borna para placas de circuito impreso enchufables", "count" : 71, "name" : "Borna para placas de circuito impreso enchufables", "selected" : false }, { "code" : "Borna para sensores", "count" : 65, "name" : "Borna para sensores", "selected" : false }, { "code" : "Borna Push-in", "count" : 44, "name" : "Borna Push-in", "selected" : false }, { "code" : "Bornas de cuatro pisos", "count" : 9, "name" : "Bornas de cuatro pisos", "selected" : false }, { "code" : "Borna seccionable", "count" : 101, "name" : "Borna seccionable", "selected" : false }, { "code" : "Borna seccionable de neutro", "count" : 18, "name" : "Borna seccionable de neutro", "selected" : false }, { "code" : "Borna seccionables para luminarias", "count" : 3, "name" : "Borna seccionables para luminarias", "selected" : false }, { "code" : "Borna seccionable y de medida", "count" : 34, "name" : "Borna seccionable y de medida", "selected" : false }, { "code" : "Bornas para transformador", "count" : 64, "name" : "Bornas para transformador", "selected" : false }, { "code" : "Cable plano", "count" : 13, "name" : "Cable plano", "selected" : false }, { "code" : "Caja de distribución", "count" : 46, "name" : "Caja de distribución", "selected" : false }, { "code" : "Carcasa antitirón", "count" : 105, "name" : "Carcasa antitirón", "selected" : false }, { "code" : "Carcasa electrónica como borna de carril", "count" : 9, "name" : "Carcasa electrónica como borna de carril", "selected" : false }, { "code" : "Carcasa electrónica vacía", "count" : 8, "name" : "Carcasa electrónica vacía", "selected" : false }, { "code" : "Carcasa vacía", "count" : 14, "name" : "Carcasa vacía", "selected" : false }, { "code" : "Codificación", "count" : 18, "name" : "Codificación", "selected" : false }, { "code" : "Component Terminal Block with Diode", "count" : 111, "name" : "Component Terminal Block with Diode", "selected" : false }, { "code" : "Component Terminal Block with LED", "count" : 41, "name" : "Component Terminal Block with LED", "selected" : false }, { "code" : "Component Terminal Block with Resistor", "count" : 2, "name" : "Component Terminal Block with Resistor", "selected" : false }, { "code" : "Conector hembra", "count" : 4825, "name" : "Conector hembra", "selected" : false }, { "code" : "Conector macho", "count" : 3091, "name" : "Conector macho", "selected" : false }, { "code" : "Conector macho con diodo", "count" : 5, "name" : "Conector macho con diodo", "selected" : false }, { "code" : "Conector macho con LED", "count" : 11, "name" : "Conector macho con LED", "selected" : false }, { "code" : "Conector seccionable", "count" : 5, "name" : "Conector seccionable", "selected" : false }, { "code" : "Conexión con apantallamiento", "count" : 48, "name" : "Conexión con apantallamiento", "selected" : false }, { "code" : "Conjunto trifásico", "count" : 7, "name" : "Conjunto trifásico", "selected" : false }, { "code" : "Distribuidor", "count" : 256, "name" : "Distribuidor", "selected" : false }, { "code" : "Double potential terminal block", "count" : 12, "name" : "Double potential terminal block", "selected" : false }, { "code" : "Elemento de conexión", "count" : 31, "name" : "Elemento de conexión", "selected" : false }, { "code" : "Elemento de fijación", "count" : 44, "name" : "Elemento de fijación", "selected" : false }, { "code" : "Embudo aislante", "count" : 29, "name" : "Embudo aislante", "selected" : false }, { "code" : "Herramienta de accionamiento", "count" : 4, "name" : "Herramienta de accionamiento", "selected" : false }, { "code" : "Inline Splicing Connector with Levers", "count" : 3, "name" : "Inline Splicing Connector with Levers", "selected" : false }, { "code" : "Insertion plate", "count" : 3, "name" : "Insertion plate", "selected" : false }, { "code" : "Juego de bornas de conexión", "count" : 28, "name" : "Juego de bornas de conexión", "selected" : false }, { "code" : "Juego de bornas de instalación eléctrica y control", "count" : 19, "name" : "Juego de bornas de instalación eléctrica y control", "selected" : false }, { "code" : "Juego de corriente trifásica", "count" : 8, "name" : "Juego de corriente trifásica", "selected" : false }, { "code" : "Marcaje", "count" : 1, "name" : "Marcaje", "selected" : false }, { "code" : "Marco «Snap-in»", "count" : 5, "name" : "Marco «Snap-in»", "selected" : false }, { "code" : "Módulo con indicador de neón", "count" : 4, "name" : "Módulo con indicador de neón", "selected" : false }, { "code" : "Módulo de alimentación", "count" : 13, "name" : "Módulo de alimentación", "selected" : false }, { "code" : "Módulo de componentes con diodo", "count" : 8, "name" : "Módulo de componentes con diodo", "selected" : false }, { "code" : "Módulo de componentes con LED", "count" : 16, "name" : "Módulo de componentes con LED", "selected" : false }, { "code" : "Módulo de derivación", "count" : 14, "name" : "Módulo de derivación", "selected" : false }, { "code" : "Moisture protection", "count" : 8, "name" : "Moisture protection", "selected" : false }, { "code" : "Montaje de cable", "count" : 5383, "name" : "Montaje de cable", "selected" : false }, { "code" : "Panel matricial de distribución", "count" : 35, "name" : "Panel matricial de distribución", "selected" : false }, { "code" : "Pin soldable", "count" : 22, "name" : "Pin soldable", "selected" : false }, { "code" : "Placa antitirón", "count" : 67, "name" : "Placa antitirón", "selected" : false }, { "code" : "Placa distanciadora", "count" : 16, "name" : "Placa distanciadora", "selected" : false }, { "code" : "Placa final", "count" : 643, "name" : "Placa final", "selected" : false }, { "code" : "Portafusible enchufable", "count" : 46, "name" : "Portafusible enchufable", "selected" : false }, { "code" : "Puente", "count" : 409, "name" : "Puente", "selected" : false }, { "code" : "Punto de medición de tensión", "count" : 8, "name" : "Punto de medición de tensión", "selected" : false }, { "code" : "PUSH WIRE® Inline Splicing Connector", "count" : 2, "name" : "PUSH WIRE® Inline Splicing Connector", "selected" : false }, { "code" : "Regleta de bornas de montaje en chasis", "count" : 131, "name" : "Regleta de bornas de montaje en chasis", "selected" : false }, { "code" : "Sensor supply terminal block", "count" : 14, "name" : "Sensor supply terminal block", "selected" : false }, { "code" : "Soporte de cables", "count" : 1, "name" : "Soporte de cables", "selected" : false }, { "code" : "Soporte de conductor", "count" : 15, "name" : "Soporte de conductor", "selected" : false }, { "code" : "Soporte para fijación de apantallamiento", "count" : 7, "name" : "Soporte para fijación de apantallamiento", "selected" : false }, { "code" : "Tapa", "count" : 97, "name" : "Tapa", "selected" : false }, { "code" : "Tetón de anclaje", "count" : 27, "name" : "Tetón de anclaje", "selected" : false }, { "code" : "Voltage transformer terminal block", "count" : 6, "name" : "Voltage transformer terminal block", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 60, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_Produktfamilie_7725", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Produktbereich", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Gama de productos", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "Classic-Reihenklemmen", "count" : 1948, "name" : "Classic-Reihenklemmen", "selected" : false }, { "code" : "Green Range", "count" : 3, "name" : "Green Range", "selected" : false }, { "code" : "MCS MAXI 16", "count" : 96, "name" : "MCS MAXI 16", "selected" : false }, { "code" : "MCS MAXI 6", "count" : 250, "name" : "MCS MAXI 6", "selected" : false }, { "code" : "MCS MICRO", "count" : 102, "name" : "MCS MICRO", "selected" : false }, { "code" : "MCS MIDI", "count" : 985, "name" : "MCS MIDI", "selected" : false }, { "code" : "MCS MIDI Classic", "count" : 2692, "name" : "MCS MIDI Classic", "selected" : false }, { "code" : "MCS MINI", "count" : 843, "name" : "MCS MINI", "selected" : false }, { "code" : "MCS MINI HD", "count" : 596, "name" : "MCS MINI HD", "selected" : false }, { "code" : "MCS MINI SL", "count" : 42, "name" : "MCS MINI SL", "selected" : false }, { "code" : "picoMAX® 3.5", "count" : 205, "name" : "picoMAX® 3.5", "selected" : false }, { "code" : "picoMAX® 5.0", "count" : 212, "name" : "picoMAX® 5.0", "selected" : false }, { "code" : "picoMAX® 7.5", "count" : 78, "name" : "picoMAX® 7.5", "selected" : false }, { "code" : "picoMAX® eCOM 3.5", "count" : 154, "name" : "picoMAX® eCOM 3.5", "selected" : false }, { "code" : "picoMAX® eCOM 5.0", "count" : 160, "name" : "picoMAX® eCOM 5.0", "selected" : false }, { "code" : "picoMAX® eCOM 7.5", "count" : 32, "name" : "picoMAX® eCOM 7.5", "selected" : false }, { "code" : "TOPJOB® S", "count" : 1771, "name" : "TOPJOB® S", "selected" : false }, { "code" : "TOPJOB Classic", "count" : 58, "name" : "TOPJOB Classic", "selected" : false }, { "code" : "WINSTA®", "count" : 55, "name" : "WINSTA®", "selected" : false }, { "code" : "WINSTA® IDC", "count" : 56, "name" : "WINSTA® IDC", "selected" : false }, { "code" : "WINSTA® KNX", "count" : 43, "name" : "WINSTA® KNX", "selected" : false }, { "code" : "WINSTA® MAXI", "count" : 4, "name" : "WINSTA® MAXI", "selected" : false }, { "code" : "WINSTA® MIDI", "count" : 4197, "name" : "WINSTA® MIDI", "selected" : false }, { "code" : "WINSTA® MINI", "count" : 1777, "name" : "WINSTA® MINI", "selected" : false }, { "code" : "WINSTA® RD", "count" : 380, "name" : "WINSTA® RD", "selected" : false }, { "code" : "X-COM®", "count" : 404, "name" : "X-COM®", "selected" : false }, { "code" : "X-COM®S-SYSTEM", "count" : 304, "name" : "X-COM®S-SYSTEM", "selected" : false }, { "code" : "X-COM®S-SYSTEM-MINI", "count" : 260, "name" : "X-COM®S-SYSTEM-MINI", "selected" : false }, { "code" : "X-COM®-SYSTEM", "count" : 84, "name" : "X-COM®-SYSTEM", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 50, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_Leiterplattenklemmentyp_10295", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Produktbereich", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Tipo de borna para PCB", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "Borna para placa de circuito impreso multipiso", "count" : 215, "name" : "Borna para placa de circuito impreso multipiso", "selected" : false }, { "code" : "Bornas para placa de circuito impreso de montaje en superficie (SMD)", "count" : 112, "name" : "Bornas para placa de circuito impreso de montaje en superficie (SMD)", "selected" : false }, { "code" : "Bornas para placas de circuito impreso (PCB)", "count" : 2763, "name" : "Bornas para placas de circuito impreso (PCB)", "selected" : false }, { "code" : "Bornas THR", "count" : 340, "name" : "Bornas THR", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 5, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_brandklasse_en_50575_10040", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Werkstoff_mechanische_daten", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Clase de protección contra incendios conforme a EN 50575", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "B2ca", "count" : 385, "name" : "B2ca", "selected" : false }, { "code" : "Cca", "count" : 382, "name" : "Cca", "selected" : false }, { "code" : "Dca", "count" : 182, "name" : "Dca", "selected" : false }, { "code" : "Eca", "count" : 4444, "name" : "Eca", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 0, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_leiternennquerschnitt", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Leiterquerschnitt", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Sección nominal", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "1.5 mm²", "count" : 79, "name" : "1.5 mm²", "selected" : false }, { "code" : "1.5 mm² / 16 AWG", "count" : 192, "name" : "1.5 mm² / 16 AWG", "selected" : false }, { "code" : "10 mm²", "count" : 47, "name" : "10 mm²", "selected" : false }, { "code" : "120 mm²", "count" : 3, "name" : "120 mm²", "selected" : false }, { "code" : "120 mm² / 250 kcmil", "count" : 2, "name" : "120 mm² / 250 kcmil", "selected" : false }, { "code" : "16 mm²", "count" : 61, "name" : "16 mm²", "selected" : false }, { "code" : "185 mm²", "count" : 1, "name" : "185 mm²", "selected" : false }, { "code" : "185 mm² / 350 kcmil", "count" : 11, "name" : "185 mm² / 350 kcmil", "selected" : false }, { "code" : "1 mm²", "count" : 506, "name" : "1 mm²", "selected" : false }, { "code" : "2.5 mm²", "count" : 901, "name" : "2.5 mm²", "selected" : false }, { "code" : "240 mm²", "count" : 2, "name" : "240 mm²", "selected" : false }, { "code" : "25 mm²", "count" : 1, "name" : "25 mm²", "selected" : false }, { "code" : "300 mm²", "count" : 1, "name" : "300 mm²", "selected" : false }, { "code" : "35 mm²", "count" : 23, "name" : "35 mm²", "selected" : false }, { "code" : "4 mm²", "count" : 95, "name" : "4 mm²", "selected" : false }, { "code" : "4 mm² / 12 AWG", "count" : 557, "name" : "4 mm² / 12 AWG", "selected" : false }, { "code" : "50 mm²", "count" : 12, "name" : "50 mm²", "selected" : false }, { "code" : "6 mm²", "count" : 157, "name" : "6 mm²", "selected" : false }, { "code" : "6 mm² / 10 AWG", "count" : 30, "name" : "6 mm² / 10 AWG", "selected" : false }, { "code" : "6 mm² / 8 AWG", "count" : 4, "name" : "6 mm² / 8 AWG", "selected" : false }, { "code" : "70 mm²", "count" : 4, "name" : "70 mm²", "selected" : false }, { "code" : "95 mm²", "count" : 11, "name" : "95 mm²", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 5, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_com_Umgebungstemperatur_bei_Betrieb_10088", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Technische Daten", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Temperatura ambiente de funcionamiento", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "+60 °C", "count" : 47, "name" : "+60 °C", "selected" : false }, { "code" : "+85 °C", "count" : 29, "name" : "+85 °C", "selected" : false }, { "code" : "-35 … +70 °C", "count" : 20, "name" : "-35 … +70 °C", "selected" : false }, { "code" : "-55 … +85 °C", "count" : 8, "name" : "-55 … +85 °C", "selected" : false }, { "code" : "+40 °C", "count" : 3, "name" : "+40 °C", "selected" : false }, { "code" : "+75 °C", "count" : 2, "name" : "+75 °C", "selected" : false }, { "code" : "-25 … +85 °C", "count" : 1, "name" : "-25 … +85 °C", "selected" : false }, { "code" : "-35 … 85 °C", "count" : 1, "name" : "-35 … 85 °C", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 5, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_Farbe_Mantelleitung_3877", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Werkstoff_mechanische_daten", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Sheathed cable color", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "blanco", "count" : 1687, "name" : "blanco", "selected" : false }, { "code" : "gris", "count" : 1294, "name" : "gris", "selected" : false }, { "code" : "negro", "count" : 2375, "name" : "negro", "selected" : false }, { "code" : "verde", "count" : 24, "name" : "verde", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : -1, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "resultType", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : true, "facetType" : "MULTISELECTOR", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "resultType", "priority" : -9999, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "product", "count" : 23092, "name" : "product", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 5, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_loetstiftlaenge", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Werkstoff_mechanische_daten", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Longitud de pin soldable [mm]", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "float", "values" : [ { "code" : "1.5", "count" : 124, "name" : "1.5", "selected" : false }, { "code" : "2.2", "count" : 15, "name" : "2.2", "selected" : false }, { "code" : "2.4", "count" : 925, "name" : "2.4", "selected" : false }, { "code" : "2.8", "count" : 120, "name" : "2.8", "selected" : false }, { "code" : "3.2", "count" : 159, "name" : "3.2", "selected" : false }, { "code" : "3.4", "count" : 211, "name" : "3.4", "selected" : false }, { "code" : "3.5", "count" : 277, "name" : "3.5", "selected" : false }, { "code" : "3.6", "count" : 823, "name" : "3.6", "selected" : false }, { "code" : "3.7", "count" : 10, "name" : "3.7", "selected" : false }, { "code" : "3.8", "count" : 621, "name" : "3.8", "selected" : false }, { "code" : "4.0", "count" : 1855, "name" : "4.0", "selected" : false }, { "code" : "4.1", "count" : 1, "name" : "4.1", "selected" : false }, { "code" : "4.4", "count" : 17, "name" : "4.4", "selected" : false }, { "code" : "4.5", "count" : 304, "name" : "4.5", "selected" : false }, { "code" : "4.6", "count" : 10, "name" : "4.6", "selected" : false }, { "code" : "4.7", "count" : 44, "name" : "4.7", "selected" : false }, { "code" : "5.0", "count" : 1041, "name" : "5.0", "selected" : false }, { "code" : "5.1", "count" : 21, "name" : "5.1", "selected" : false }, { "code" : "5.5", "count" : 126, "name" : "5.5", "selected" : false }, { "code" : "6.5", "count" : 39, "name" : "6.5", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 5, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_Appro_30008", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Zulassungen", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "General approvals", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "CB", "count" : 5380, "name" : "CB", "selected" : false }, { "code" : "CCA", "count" : 8952, "name" : "CCA", "selected" : false }, { "code" : "CCC", "count" : 8, "name" : "CCC", "selected" : false }, { "code" : "CQC", "count" : 4573, "name" : "CQC", "selected" : false }, { "code" : "CSA", "count" : 10330, "name" : "CSA", "selected" : false }, { "code" : "cULus_Listed_667F", "count" : 23, "name" : "cULus_Listed_667F", "selected" : false }, { "code" : "cURus", "count" : 1963, "name" : "cURus", "selected" : false }, { "code" : "ENEC", "count" : 94, "name" : "ENEC", "selected" : false }, { "code" : "ENEC 05", "count" : 176, "name" : "ENEC 05", "selected" : false }, { "code" : "ENEC 15", "count" : 138, "name" : "ENEC 15", "selected" : false }, { "code" : "KEMA/KEUR", "count" : 11008, "name" : "KEMA/KEUR", "selected" : false }, { "code" : "ÖVE", "count" : 4, "name" : "ÖVE", "selected" : false }, { "code" : "UL", "count" : 8078, "name" : "UL", "selected" : false }, { "code" : "UL_Listed_64KA", "count" : 9, "name" : "UL_Listed_64KA", "selected" : false }, { "code" : "UL_Listed_667F", "count" : 6, "name" : "UL_Listed_667F", "selected" : false }, { "code" : "UR", "count" : 5705, "name" : "UR", "selected" : false }, { "code" : "VDE", "count" : 152, "name" : "VDE", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : -1, "bounded" : true, "boundedFacetCode" : "facet_product_lq_fd_max", "category" : false, "code" : "facet_product_lq_fd_min", "conditionalGroupName" : "leiterquerschnitt", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "BOUNDED", "lowBound" : true, "multiSelect" : false, "name" : "Conductor cross-section Fine-stranded conductor [mm²]", "priority" : 0, "topValues" : [ { "code" : "0.08", "count" : 5291, "name" : "0.08", "selected" : false }, { "code" : "0.14", "count" : 913, "name" : "0.14", "selected" : false }, { "code" : "0.2", "count" : 2403, "name" : "0.2", "selected" : false }, { "code" : "0.25", "count" : 1200, "name" : "0.25", "selected" : false }, { "code" : "0.34", "count" : 1, "name" : "0.34", "selected" : false } ], "type" : "double", "values" : [ { "code" : "0.08", "count" : 5291, "name" : "0.08", "selected" : false }, { "code" : "0.14", "count" : 913, "name" : "0.14", "selected" : false }, { "code" : "0.2", "count" : 2403, "name" : "0.2", "selected" : false }, { "code" : "0.25", "count" : 1200, "name" : "0.25", "selected" : false }, { "code" : "0.34", "count" : 1, "name" : "0.34", "selected" : false }, { "code" : "0.5", "count" : 1330, "name" : "0.5", "selected" : false }, { "code" : "0.75", "count" : 319, "name" : "0.75", "selected" : false }, { "code" : "1.5", "count" : 41, "name" : "1.5", "selected" : false }, { "code" : "2.5", "count" : 17, "name" : "2.5", "selected" : false }, { "code" : "4.0", "count" : 1, "name" : "4.0", "selected" : false }, { "code" : "6.0", "count" : 23, "name" : "6.0", "selected" : false }, { "code" : "10.0", "count" : 15, "name" : "10.0", "selected" : false }, { "code" : "16.0", "count" : 2, "name" : "16.0", "selected" : false }, { "code" : "25.0", "count" : 10, "name" : "25.0", "selected" : false }, { "code" : "35.0", "count" : 1, "name" : "35.0", "selected" : false }, { "code" : "50.0", "count" : 13, "name" : "50.0", "selected" : false }, { "code" : "70.0", "count" : 2, "name" : "70.0", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : -1, "bounded" : true, "boundedFacetCode" : "facet_product_lq_fd_min", "category" : false, "code" : "facet_product_lq_fd_max", "conditionalGroupName" : "leiterquerschnitt", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "BOUNDED", "lowBound" : false, "multiSelect" : false, "name" : "Conductor cross-section Fine-stranded conductor [mm²]", "priority" : 0, "topValues" : [ { "code" : "0.14", "count" : 2, "name" : "0.14", "selected" : false }, { "code" : "0.5", "count" : 366, "name" : "0.5", "selected" : false }, { "code" : "0.75", "count" : 32, "name" : "0.75", "selected" : false }, { "code" : "1.5", "count" : 2933, "name" : "1.5", "selected" : false }, { "code" : "2.5", "count" : 4485, "name" : "2.5", "selected" : false } ], "type" : "double", "values" : [ { "code" : "0.14", "count" : 2, "name" : "0.14", "selected" : false }, { "code" : "0.5", "count" : 366, "name" : "0.5", "selected" : false }, { "code" : "0.75", "count" : 32, "name" : "0.75", "selected" : false }, { "code" : "1.5", "count" : 2933, "name" : "1.5", "selected" : false }, { "code" : "2.5", "count" : 4485, "name" : "2.5", "selected" : false }, { "code" : "4.0", "count" : 2287, "name" : "4.0", "selected" : false }, { "code" : "6.0", "count" : 419, "name" : "6.0", "selected" : false }, { "code" : "10.0", "count" : 558, "name" : "10.0", "selected" : false }, { "code" : "16.0", "count" : 181, "name" : "16.0", "selected" : false }, { "code" : "25.0", "count" : 251, "name" : "25.0", "selected" : false }, { "code" : "35.0", "count" : 22, "name" : "35.0", "selected" : false }, { "code" : "50.0", "count" : 3, "name" : "50.0", "selected" : false }, { "code" : "70.0", "count" : 16, "name" : "70.0", "selected" : false }, { "code" : "95.0", "count" : 10, "name" : "95.0", "selected" : false }, { "code" : "120.0", "count" : 4, "name" : "120.0", "selected" : false }, { "code" : "185.0", "count" : 11, "name" : "185.0", "selected" : false }, { "code" : "240.0", "count" : 2, "name" : "240.0", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : -1, "bounded" : true, "boundedFacetCode" : "facet_product_lg_fd_ad_min", "category" : false, "code" : "facet_product_lq_fd_ad_max", "conditionalGroupName" : "leiterquerschnitt", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "BOUNDED", "lowBound" : false, "multiSelect" : false, "name" : "Conductor cross-section Fine-stranded conductor with ferrule [mm²]", "priority" : 0, "topValues" : [ { "code" : "0.25", "count" : 205, "name" : "0.25", "selected" : false }, { "code" : "0.34", "count" : 60, "name" : "0.34", "selected" : false }, { "code" : "0.75", "count" : 1506, "name" : "0.75", "selected" : false }, { "code" : "1.0", "count" : 804, "name" : "1.0", "selected" : false }, { "code" : "1.5", "count" : 4741, "name" : "1.5", "selected" : false } ], "type" : "double", "values" : [ { "code" : "0.25", "count" : 205, "name" : "0.25", "selected" : false }, { "code" : "0.34", "count" : 60, "name" : "0.34", "selected" : false }, { "code" : "0.75", "count" : 1506, "name" : "0.75", "selected" : false }, { "code" : "1.0", "count" : 804, "name" : "1.0", "selected" : false }, { "code" : "1.5", "count" : 4741, "name" : "1.5", "selected" : false }, { "code" : "2.5", "count" : 1219, "name" : "2.5", "selected" : false }, { "code" : "4.0", "count" : 172, "name" : "4.0", "selected" : false }, { "code" : "6.0", "count" : 616, "name" : "6.0", "selected" : false }, { "code" : "10.0", "count" : 123, "name" : "10.0", "selected" : false }, { "code" : "16.0", "count" : 249, "name" : "16.0", "selected" : false }, { "code" : "25.0", "count" : 1, "name" : "25.0", "selected" : false }, { "code" : "35.0", "count" : 13, "name" : "35.0", "selected" : false }, { "code" : "50.0", "count" : 12, "name" : "50.0", "selected" : false }, { "code" : "70.0", "count" : 3, "name" : "70.0", "selected" : false }, { "code" : "95.0", "count" : 13, "name" : "95.0", "selected" : false }, { "code" : "120.0", "count" : 2, "name" : "120.0", "selected" : false }, { "code" : "150.0", "count" : 11, "name" : "150.0", "selected" : false }, { "code" : "185.0", "count" : 2, "name" : "185.0", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : -1, "bounded" : true, "boundedFacetCode" : "facet_product_lq_ed_max", "category" : false, "code" : "facet_product_lq_ed_min", "conditionalGroupName" : "leiterquerschnitt", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "BOUNDED", "lowBound" : true, "multiSelect" : false, "name" : "Conductor cross-section Solid conductor [mm²]", "priority" : 0, "topValues" : [ { "code" : "0.08", "count" : 5275, "name" : "0.08", "selected" : false }, { "code" : "0.14", "count" : 1127, "name" : "0.14", "selected" : false }, { "code" : "0.2", "count" : 2351, "name" : "0.2", "selected" : false }, { "code" : "0.25", "count" : 1276, "name" : "0.25", "selected" : false }, { "code" : "0.34", "count" : 1, "name" : "0.34", "selected" : false } ], "type" : "double", "values" : [ { "code" : "0.08", "count" : 5275, "name" : "0.08", "selected" : false }, { "code" : "0.14", "count" : 1127, "name" : "0.14", "selected" : false }, { "code" : "0.2", "count" : 2351, "name" : "0.2", "selected" : false }, { "code" : "0.25", "count" : 1276, "name" : "0.25", "selected" : false }, { "code" : "0.34", "count" : 1, "name" : "0.34", "selected" : false }, { "code" : "0.5", "count" : 1572, "name" : "0.5", "selected" : false }, { "code" : "0.75", "count" : 226, "name" : "0.75", "selected" : false }, { "code" : "1.0", "count" : 6, "name" : "1.0", "selected" : false }, { "code" : "1.5", "count" : 59, "name" : "1.5", "selected" : false }, { "code" : "2.5", "count" : 21, "name" : "2.5", "selected" : false }, { "code" : "6.0", "count" : 29, "name" : "6.0", "selected" : false }, { "code" : "10.0", "count" : 15, "name" : "10.0", "selected" : false }, { "code" : "16.0", "count" : 2, "name" : "16.0", "selected" : false }, { "code" : "25.0", "count" : 10, "name" : "25.0", "selected" : false }, { "code" : "35.0", "count" : 1, "name" : "35.0", "selected" : false }, { "code" : "50.0", "count" : 13, "name" : "50.0", "selected" : false }, { "code" : "70.0", "count" : 2, "name" : "70.0", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : -1, "bounded" : true, "boundedFacetCode" : "facet_product_lq_ed_min", "category" : false, "code" : "facet_product_lq_ed_max", "conditionalGroupName" : "leiterquerschnitt", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "BOUNDED", "lowBound" : false, "multiSelect" : false, "name" : "Conductor cross-section Solid conductor [mm²]", "priority" : 0, "topValues" : [ { "code" : "0.2", "count" : 1, "name" : "0.2", "selected" : false }, { "code" : "0.25", "count" : 1, "name" : "0.25", "selected" : false }, { "code" : "0.34", "count" : 8, "name" : "0.34", "selected" : false }, { "code" : "0.5", "count" : 393, "name" : "0.5", "selected" : false }, { "code" : "0.75", "count" : 118, "name" : "0.75", "selected" : false } ], "type" : "double", "values" : [ { "code" : "0.2", "count" : 1, "name" : "0.2", "selected" : false }, { "code" : "0.25", "count" : 1, "name" : "0.25", "selected" : false }, { "code" : "0.34", "count" : 8, "name" : "0.34", "selected" : false }, { "code" : "0.5", "count" : 393, "name" : "0.5", "selected" : false }, { "code" : "0.75", "count" : 118, "name" : "0.75", "selected" : false }, { "code" : "1.0", "count" : 28, "name" : "1.0", "selected" : false }, { "code" : "1.5", "count" : 3016, "name" : "1.5", "selected" : false }, { "code" : "2.5", "count" : 4808, "name" : "2.5", "selected" : false }, { "code" : "4.0", "count" : 2105, "name" : "4.0", "selected" : false }, { "code" : "6.0", "count" : 429, "name" : "6.0", "selected" : false }, { "code" : "10.0", "count" : 558, "name" : "10.0", "selected" : false }, { "code" : "16.0", "count" : 431, "name" : "16.0", "selected" : false }, { "code" : "25.0", "count" : 2, "name" : "25.0", "selected" : false }, { "code" : "35.0", "count" : 28, "name" : "35.0", "selected" : false }, { "code" : "50.0", "count" : 15, "name" : "50.0", "selected" : false }, { "code" : "70.0", "count" : 1, "name" : "70.0", "selected" : false }, { "code" : "95.0", "count" : 13, "name" : "95.0", "selected" : false }, { "code" : "120.0", "count" : 2, "name" : "120.0", "selected" : false }, { "code" : "150.0", "count" : 2, "name" : "150.0", "selected" : false }, { "code" : "185.0", "count" : 11, "name" : "185.0", "selected" : false }, { "code" : "240.0", "count" : 2, "name" : "240.0", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : -1, "bounded" : true, "boundedFacetCode" : "facet_product_lq_fd_ad_max", "category" : false, "code" : "facet_product_lg_fd_ad_min", "conditionalGroupName" : "leiterquerschnitt", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "BOUNDED", "lowBound" : true, "multiSelect" : false, "name" : "Conductor cross-section Fine-stranded conductor with ferrule [mm²]", "priority" : 0, "topValues" : [ { "code" : "0.08", "count" : 186, "name" : "0.08", "selected" : false }, { "code" : "0.14", "count" : 538, "name" : "0.14", "selected" : false }, { "code" : "0.2", "count" : 14, "name" : "0.2", "selected" : false }, { "code" : "0.25", "count" : 7555, "name" : "0.25", "selected" : false }, { "code" : "0.5", "count" : 1133, "name" : "0.5", "selected" : false } ], "type" : "double", "values" : [ { "code" : "0.08", "count" : 186, "name" : "0.08", "selected" : false }, { "code" : "0.14", "count" : 538, "name" : "0.14", "selected" : false }, { "code" : "0.2", "count" : 14, "name" : "0.2", "selected" : false }, { "code" : "0.25", "count" : 7555, "name" : "0.25", "selected" : false }, { "code" : "0.5", "count" : 1133, "name" : "0.5", "selected" : false }, { "code" : "0.75", "count" : 193, "name" : "0.75", "selected" : false }, { "code" : "1.0", "count" : 39, "name" : "1.0", "selected" : false }, { "code" : "1.5", "count" : 36, "name" : "1.5", "selected" : false }, { "code" : "4.0", "count" : 1, "name" : "4.0", "selected" : false }, { "code" : "6.0", "count" : 13, "name" : "6.0", "selected" : false }, { "code" : "10.0", "count" : 15, "name" : "10.0", "selected" : false }, { "code" : "16.0", "count" : 2, "name" : "16.0", "selected" : false }, { "code" : "25.0", "count" : 11, "name" : "25.0", "selected" : false }, { "code" : "50.0", "count" : 13, "name" : "50.0", "selected" : false }, { "code" : "70.0", "count" : 2, "name" : "70.0", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : -1, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_status", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Status_infos", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Estado de producto", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "Anunciado", "count" : 9, "name" : "Anunciado", "selected" : false }, { "code" : "Obsoleto", "count" : 6, "name" : "Obsoleto", "selected" : false }, { "code" : "NEW", "count" : 34, "name" : "Nuevo", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 5, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_Appro_30009", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Zulassungen", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Declarations of conformity and manufacturer's declarations", "priority" : 1, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "AOC", "count" : 20, "name" : "AOC", "selected" : false }, { "code" : "ATEX-Attestation of Conformity", "count" : 998, "name" : "ATEX-Attestation of Conformity", "selected" : false }, { "code" : "CCA", "count" : 6, "name" : "CCA", "selected" : false }, { "code" : "EU-Declaration of Conformity", "count" : 8293, "name" : "EU-Declaration of Conformity", "selected" : false }, { "code" : "Railway", "count" : 3367, "name" : "Railway", "selected" : false }, { "code" : "UK-Declaration of Conformity", "count" : 8014, "name" : "UK-Declaration of Conformity", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 50, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_Kodierung_3323", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Werkstoff_mechanische_daten", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Codificación", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "A", "count" : 2305, "name" : "A", "selected" : false }, { "code" : "B", "count" : 1813, "name" : "B", "selected" : false }, { "code" : "E", "count" : 31, "name" : "E", "selected" : false }, { "code" : "F", "count" : 16, "name" : "F", "selected" : false }, { "code" : "I", "count" : 909, "name" : "I", "selected" : false }, { "code" : "L", "count" : 387, "name" : "L", "selected" : false }, { "code" : "P", "count" : 434, "name" : "P", "selected" : false }, { "code" : "Q", "count" : 10, "name" : "Q", "selected" : false }, { "code" : "R", "count" : 6, "name" : "R", "selected" : false }, { "code" : "S", "count" : 152, "name" : "S", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 50, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_Anschlussausfuehrung_Leitung_7142", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Steckverbindung", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Cable/adaptador de conexión", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "Conector hembra", "count" : 3417, "name" : "Conector hembra", "selected" : false }, { "code" : "Conector hembra RD", "count" : 66, "name" : "Conector hembra RD", "selected" : false }, { "code" : "Conector macho", "count" : 1869, "name" : "Conector macho", "selected" : false }, { "code" : "Conector macho MIDI", "count" : 12, "name" : "Conector macho MIDI", "selected" : false }, { "code" : "Distribuidor con selección de fase", "count" : 16, "name" : "Distribuidor con selección de fase", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 5, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_Appro_30010", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Zulassungen", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Approvals for marine applications", "priority" : 2, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "ABS", "count" : 6151, "name" : "ABS", "selected" : false }, { "code" : "BV", "count" : 4106, "name" : "BV", "selected" : false }, { "code" : "DNV", "count" : 3796, "name" : "DNV", "selected" : false }, { "code" : "DNV GL", "count" : 2662, "name" : "DNV GL", "selected" : false }, { "code" : "KEMA/KEUR", "count" : 5, "name" : "KEMA/KEUR", "selected" : false }, { "code" : "LR", "count" : 2397, "name" : "LR", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 5, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_Appro_30011", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Zulassungen", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Approvals for hazardous areas", "priority" : 3, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "AEx", "count" : 949, "name" : "AEx", "selected" : false }, { "code" : "ATEX", "count" : 985, "name" : "ATEX", "selected" : false }, { "code" : "CCC", "count" : 1003, "name" : "CCC", "selected" : false }, { "code" : "CCCEx", "count" : 109, "name" : "CCCEx", "selected" : false }, { "code" : "cURus", "count" : 12, "name" : "cURus", "selected" : false }, { "code" : "EAC", "count" : 659, "name" : "EAC", "selected" : false }, { "code" : "IECEx", "count" : 1065, "name" : "IECEx", "selected" : false }, { "code" : "INMETRO", "count" : 489, "name" : "INMETRO", "selected" : false }, { "code" : "KTL", "count" : 2, "name" : "KTL", "selected" : false } ], "visible" : true } ], "freeTextSearch" : "*", "guidanceFacet" : "facet_product_categoryNames", "locationSearch" : false, "pagination" : { "currentPage" : 0, "pageSize" : 20, "sort" : "relevance", "totalPages" : 1155, "totalResults" : 23092 }, "results" : [ { "announced" : false, "cancelled" : false, "categoryNames" : [ "Bornas de carril", "Bornas de instalación" ], "code" : "2003-7641", "containsDownloads" : true, "customerArticleNumbers" : [ ], "customerSpecific" : false, "dataType" : "Product", "familyName" : "TOPJOB® S", "hasCounterparts" : false, "hasFollowUpProduct" : false, "images" : [ { "format" : "120", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/120-020000040001a85c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTMzfGltYWdlL2pwZWd8YUdFM0wyaGxaUzh4TkRBd01UYzVNak00TlRBMU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNRFF3TURBeFlUZzFZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZjZDdlYTQxN2E2YjI1NzkzOTkwNDZkN2NhNmQwNWYzMzczZjMwZTBhMTVlYjI0NTAyN2JjMjVjNDc0MjE2ZDg" }, { "format" : "200", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/200-020000040001a85c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzIxfGltYWdlL2pwZWd8YUdRMkwyaGxOeTh4TkRBd01UYzVNakU0T0RRME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNRFF3TURBeFlUZzFZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGY3NjU2NDE2M2M0NzVlZjM3OTU4MjI0OWNkNGEzMmM4OTkzZTEyZTI4N2QxYjYxZjYxYjliODBkMTUwMzAyNGI" }, { "format" : "480", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/480-020000040001a85c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDEzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTRMMmhsTnk4eE5EQXdNVGM1TWpFeU1qa3hNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TURRd01EQXhZVGcxWXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w2ZDM2NGM3MzYyODhhNzllOGU2Y2U1NzMwOThkNmZhNWIzZDBmYTQ0MDcwNjA3ZGQyODYyN2Q2ZDQzZGVmMjFh" } ], "infoArticle" : false, "name" : "Bornas de instalación multipiso; con aperturas de accionamiento; 2,5 mm²; con seccionador de neutro N; NT/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris", "newProduct" : false, "numberContentUnits" : 50.0, "numberPackageUnits" : 50.0, "productColor" : { "url" : "/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc" }, "purchasable" : true, "sampleProduct" : false, "shortName" : "Bornas de instalación multipiso", "showFamily" : true, "stockArticle" : false, "unit" : { "name" : "Pz", "namePlural" : "Pieces" }, "url" : "/bornas-de-carril/bornas-de-instalaci%C3%B3n-multipiso/p/2003-7641", "uuid" : "wagoProductCatalog/Online/2003-7641" }, { "announced" : false, "cancelled" : false, "categoryNames" : [ "Bornas de carril", "Bornas de instalación" ], "code" : "2003-7642", "containsDownloads" : true, "customerArticleNumbers" : [ ], "customerSpecific" : false, "dataType" : "Product", "familyName" : "TOPJOB® S", "hasCounterparts" : false, "hasFollowUpProduct" : false, "images" : [ { "format" : "120", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/120-020000040001aa2d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTQ5fGltYWdlL2pwZWd8YURNeUwyaGxaaTh4TkRBd01UYzVOemc1TURBM09DOHhNakJmTURJd01EQXdNRFF3TURBeFlXRXlaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGJmY2E2ZTg4ZWE5N2E2OTFiNmZhYzU2YjNjMWQ4NDI4NWJmY2IxMjNiMmExZTE4ZDZkOTBkMDMwNmFkMmU5ZmY" }, { "format" : "200", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/200-020000040001aa2d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI4fGltYWdlL2pwZWd8YURBeUwyaG1OaTh4TkRBd01UYzVOelk1TXpRM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNRFF3TURBeFlXRXlaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGYxYzU0NTdiN2FmM2FhNWNlOTkwNjI0NWZkMWNhMjA3Mjg2M2VhNmZlNDdlOTA1Njk3YTUzN2NlNWFkNDQ2YWQ" }, { "format" : "480", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/480-020000040001aa2d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDc2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTBMMmhtTmk4eE5EQXdNVGM1TnpZeU56a3pOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TURRd01EQXhZV0V5WkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xlMTE5ZDU4NTg4MDkwMTliMGM3ODAzY2I5NTI1OTMwZTA4OWE4ZTMxN2E3YjlhZDc0MDkzOTJiZWNjNmUwYWRj" } ], "infoArticle" : false, "name" : "Bornas de instalación multipiso; con aperturas de accionamiento; 2,5 mm²; L/L; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris", "newProduct" : false, "numberContentUnits" : 50.0, "numberPackageUnits" : 50.0, "productColor" : { "url" : "/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc" }, "purchasable" : true, "sampleProduct" : false, "shortName" : "Bornas de instalación multipiso", "showFamily" : true, "stockArticle" : false, "unit" : { "name" : "Pz", "namePlural" : "Pieces" }, "url" : "/bornas-de-carril/bornas-de-instalaci%C3%B3n-multipiso/p/2003-7642", "uuid" : "wagoProductCatalog/Online/2003-7642" }, { "announced" : false, "cancelled" : false, "categoryNames" : [ "Bornas de carril" ], "code" : "2002-1201", "containsDownloads" : true, "customerArticleNumbers" : [ ], "customerSpecific" : false, "dataType" : "Product", "familyName" : "TOPJOB® S", "hasCounterparts" : false, "hasFollowUpProduct" : false, "images" : [ { "format" : "120", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/120-0200000000014b70000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTAxfGltYWdlL2pwZWd8YURWaEwyZ3lOQzh4TXpnME1Ua3pNemsxT1RFNU9DOHhNakJmTURJd01EQXdNREF3TURBeE5HSTNNREF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZkOTAwNDhiOTVhNWZiYzdjMGUzMTM0YjU3MTBjNGMyOGE0MmI1MTRmZDAwMTFiY2Q0NjhmYjFiNzNkMDY5ZDI" }, { "format" : "200", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/200-0200000000014b70000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjQwfGltYWdlL2pwZWd8YURNMUwyZ3hZUzh4TXpnME1Ua3pNelkyTkRJNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNREF3TURBeE5HSTNNREF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA1YzJjZTNlNDBmYWRkZTE0MWViNmYyNWRkMThlNDZjZTU0MGFmZjlhY2UyMDMzMmQ5Y2Q2ODMyMzRjMDBiOWM" }, { "format" : "480", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/480-0200000000014b70000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQ0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmd4Tnk4eE16ZzBNVGt6TXpVNU9EYzFNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TURBd01EQXhOR0kzTURBd01ESXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhMWMwMGQzMDNhYmI5NzFhODhhZWU3ZDVkYTNjMTdkYzRiY2IyY2RiMTYyMzI1YTk2OWJjNTg4YTE4Y2UwZGQ5" } ], "infoArticle" : false, "name" : "Borna de paso para 2 conductores; 2,5 mm²; Apropiado para aplicaciones Ex e II; Marcaje lateral y central; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris", "newProduct" : false, "numberContentUnits" : 100.0, "numberPackageUnits" : 100.0, "productColor" : { "url" : "/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc" }, "purchasable" : true, "sampleProduct" : false, "shortName" : "Borna de paso para 2 conductores", "showFamily" : true, "stockArticle" : false, "unit" : { "name" : "Pz", "namePlural" : "Pieces" }, "url" : "/bornas-de-carril/borna-de-paso-para-2-conductores/p/2002-1201", "uuid" : "wagoProductCatalog/Online/2002-1201" }, { "announced" : false, "cancelled" : false, "categoryNames" : [ "Bornas de carril" ], "code" : "2002-1401", "containsDownloads" : true, "customerArticleNumbers" : [ ], "customerSpecific" : false, "dataType" : "Product", "familyName" : "TOPJOB® S", "hasCounterparts" : false, "hasFollowUpProduct" : false, "images" : [ { "format" : "120", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/120-020000000000a623000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTkzfGltYWdlL2pwZWd8YUdRNUwyZ3pOUzh4TXpJME1ERTBORFl5TlRZNU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNREF3TURBd1lUWXlNekF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGNlOWVkZmM4ZTA3YzkwZDBjYzlhNjdjYTMwYjQ2M2Y3YmQ1Y2E1OTg3MThiN2MyYzQwNjE5YWUzZTI5ZmQzYjU" }, { "format" : "200", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/200-020000000000a623000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTI1fGltYWdlL2pwZWd8YUdFNUwyZ3pZeTh4TXpJME1ERTBORFF5T1RBNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNREF3TURBd1lUWXlNekF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNmNTEyNWY2MDU1OWJjMTIwZjhjNWZkMzZkYmU3MzA5NzAzYjZjZGRlNmNhYjA3MDJlZDRkNDJlODc1Y2U1NGI" }, { "format" : "480", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/480-020000000000a623000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjE4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTNMMmd6Wmk4eE16STBNREUwTkRNMk16VTFNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TURBd01EQXdZVFl5TXpBd01ESXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0YWUyZWNjMzY0MzljYzA5Mzg0ODExMjRhYWQzM2E3Yjg5YmU0YjFlYjM2ZWExMDI2NWE3MWI0MGIyNGVjMzk4" } ], "infoArticle" : false, "name" : "Borna de paso para 4 conductores; 2,5 mm²; Apropiado para aplicaciones Ex e II; Marcaje lateral y central; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris", "newProduct" : false, "numberContentUnits" : 100.0, "numberPackageUnits" : 100.0, "productColor" : { "url" : "/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc" }, "purchasable" : true, "sampleProduct" : false, "shortName" : "Borna de paso para 4 conductores", "showFamily" : true, "stockArticle" : false, "unit" : { "name" : "Pz", "namePlural" : "Pieces" }, "url" : "/bornas-de-carril/borna-de-paso-para-4-conductores/p/2002-1401", "uuid" : "wagoProductCatalog/Online/2002-1401" }, { "announced" : false, "cancelled" : false, "categoryNames" : [ "Bornas de carril", "Bornas de instalación" ], "code" : "2003-7646", "containsDownloads" : true, "customerArticleNumbers" : [ ], "customerSpecific" : false, "dataType" : "Product", "familyName" : "TOPJOB® S", "hasCounterparts" : false, "hasFollowUpProduct" : false, "images" : [ { "format" : "120", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/120-020000040001abfe000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjM0fGltYWdlL2pwZWd8YURVMkwyZ3paQzh4TkRBd01UWTROVFl5TmpreE1DOHhNakJmTURJd01EQXdNRFF3TURBeFlXSm1aVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDIxZDRkYjI0M2NmNmNhZWEzMmQxZDk3YzZiYWUzYWMwNjhmMTY0NTRjZThiMjUxYjczOGZjMWY4ODEwNjQ3YTM" }, { "format" : "200", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/200-020000040001abfe000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQ0fGltYWdlL2pwZWd8YUdWbEwyZ3pPUzh4TkRBd01UWTROVFV5T0RZd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNRFF3TURBeFlXSm1aVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGEyMTc2ZWQ0ODE1MWM0OWQ4MTEyMTdjMzg4YTUzNTFlOTIxNmY1ZmM3ZWQ5NjZiNWZmMGYyYWZmN2U0ZGZmYTc" }, { "format" : "480", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/480-020000040001abfe000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTA1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTNMMmd6Tnk4eE5EQXdNVFk0TlRRNU5UZ3pPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TURRd01EQXhZV0ptWlRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w5Y2U0MGNhYjMzZjE2NzYwOThjMzhjM2RlM2RiOTc4NWE3YTkzMmU0ZjE0MzdkMzUzOWZjMzkxOGQwODZlZmVm" } ], "infoArticle" : false, "name" : "Bornas de instalación multipiso; con aperturas de accionamiento; 2,5 mm²; N/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris", "newProduct" : false, "numberContentUnits" : 50.0, "numberPackageUnits" : 50.0, "productColor" : { "url" : "/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc" }, "purchasable" : true, "sampleProduct" : false, "shortName" : "Bornas de instalación multipiso", "showFamily" : true, "stockArticle" : false, "unit" : { "name" : "Pz", "namePlural" : "Pieces" }, "url" : "/bornas-de-carril/bornas-de-instalaci%C3%B3n-multipiso/p/2003-7646", "uuid" : "wagoProductCatalog/Online/2003-7646" }, { "announced" : false, "cancelled" : false, "categoryNames" : [ "Bornas de carril" ], "code" : "2002-1207", "containsDownloads" : true, "customerArticleNumbers" : [ ], "customerSpecific" : false, "dataType" : "Product", "familyName" : "TOPJOB® S", "hasCounterparts" : false, "hasFollowUpProduct" : false, "images" : [ { "format" : "120", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/120-0200000000014731000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjUxfGltYWdlL2pwZWd8YUdZeUwyZ3lNUzh4TXprNU9UUXpPVEUxTVRFek5DOHhNakJmTURJd01EQXdNREF3TURBeE5EY3pNVEF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDZlMGM5ZTYzNTNhNTIzMTA5ODdiMDg2MTU4OWI4YzI2NTk3MjBmYmZhMmMyZTQzYjMwYThiYmEzNmU3MDBiNGQ" }, { "format" : "200", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/200-0200000000014731000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTk1fGltYWdlL2pwZWd8YURZMkwyZzNaUzh4TXprNU9UUXpPRFV5T0RVME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNREF3TURBeE5EY3pNVEF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDY3YWQ4M2M0ZGQ5NTViMmExMjhjMDMxOTJiOWQzYmU2ZTU5ZmQ3NTYxMDAyOTk4ZWU2ZTVmN2RiZmZmY2ZjOTM" }, { "format" : "480", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/480-0200000000014731000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTBMMmc0T0M4eE16azVPVFF6T0RJMk5qTTVPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TURBd01EQXhORGN6TVRBd01ESXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xmOTg5MzllODYxYTMyNWVjNzI4ZTM0NjQwM2RkMjQ5MDM0NDY5MDM1NjQ0NmMxZjFjMjZiMzI1MmRlZDM4MjE4" } ], "infoArticle" : false, "name" : "Borna de tierra para 2 conductores; 2,5 mm²; Apropiado para aplicaciones Ex e II; Marcaje lateral y central; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; verde-amarillo", "newProduct" : false, "numberContentUnits" : 100.0, "numberPackageUnits" : 100.0, "productColor" : { "url" : "/medias/0007.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjl8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnMll5OW9NR1l2TVRBME1qa3pPVFk0TkRRMU56UXVjRzVufDYxZjM3ZTk2MDc5YWU5OGI4ODQ1M2QyZDYzMzgxMmVjZWY5MWEyZTczMjBhYjU1MTdkZDRjNTI0Y2Q1OWM1OGM" }, "purchasable" : true, "sampleProduct" : false, "shortName" : "Borna de tierra para 2 conductores", "showFamily" : true, "stockArticle" : false, "unit" : { "name" : "Pz", "namePlural" : "Pieces" }, "url" : "/bornas-de-carril/borna-de-tierra-para-2-conductores/p/2002-1207", "uuid" : "wagoProductCatalog/Online/2002-1207" }, { "announced" : false, "cancelled" : false, "categoryNames" : [ "Bornas de carril" ], "code" : "2002-1301", "containsDownloads" : true, "customerArticleNumbers" : [ ], "customerSpecific" : false, "dataType" : "Product", "familyName" : "TOPJOB® S", "hasCounterparts" : false, "hasFollowUpProduct" : false, "images" : [ { "format" : "120", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/120-0200000000018d15000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTYzfGltYWdlL2pwZWd8YURNNEwyZzFPQzh4TXprNU9ESXlOall3TkRBMk1pOHhNakJmTURJd01EQXdNREF3TURBeE9HUXhOVEF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDlkM2UyNGViODIwOTJkYjMzMTU4YWJlNDhmNWRkNjA0YThjN2FkMzBiNjkwM2RkNzQzMjcyMTkyODgzNGI5YjA" }, { "format" : "200", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/200-0200000000018d15000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQyfGltYWdlL2pwZWd8YURFeUwyaGlZaTh4TXprNU9ESXlOVGd4TnpZek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNREF3TURBeE9HUXhOVEF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGY5YTJiZGNmOWNkMTlmZjRiNGMzZDEzODJmMWE1ZTZjZTE3MzliMTBhZjdjNDQyN2QzMThkOGZkYzM5ZWVmOWY" }, { "format" : "480", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/480-0200000000018d15000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODU1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmhqTkM4eE16azVPREl5TlRVMU5UUTROaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TURBd01EQXhPR1F4TlRBd01ESXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhNGUzNzExYmI4MGQyZjRmNGJjMzZmNGY1NjhhNGY5ZjAxY2NmZTc5YTg3MzI3ZmEwZTMzMzk5N2I2YjI0ZDk2" } ], "infoArticle" : false, "name" : "Borna de paso para 3 conductores; 2,5 mm²; Apropiado para aplicaciones Ex e II; Marcaje lateral y central; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris", "newProduct" : false, "numberContentUnits" : 100.0, "numberPackageUnits" : 100.0, "productColor" : { "url" : "/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc" }, "purchasable" : true, "sampleProduct" : false, "shortName" : "Borna de paso para 3 conductores", "showFamily" : true, "stockArticle" : false, "unit" : { "name" : "Pz", "namePlural" : "Pieces" }, "url" : "/bornas-de-carril/borna-de-paso-para-3-conductores/p/2002-1301", "uuid" : "wagoProductCatalog/Online/2002-1301" }, { "announced" : false, "cancelled" : false, "categoryNames" : [ "Bornas de carril" ], "code" : "2002-2201", "containsDownloads" : true, "customerArticleNumbers" : [ ], "customerSpecific" : false, "dataType" : "Product", "familyName" : "TOPJOB® S", "hasCounterparts" : false, "hasFollowUpProduct" : false, "images" : [ { "format" : "120", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/120-020000030000c83b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDk1fGltYWdlL2pwZWd8YUdVNUwyaGpNeTh4TkRNNU1UZzRORFF4TlRBd05pOHhNakJmTURJd01EQXdNRE13TURBd1l6Z3pZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDAzZWUzNzliODE4YjcyNjhlNWU0M2MxOTUyZjkzZTgzNThlMDk1MzYxMTI1OGFjNzFhMDMzMzdhZjJjZGVlMTQ" }, { "format" : "200", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/200-020000030000c83b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDI4fGltYWdlL2pwZWd8YUdObEwyZzJOQzh4TkRNNU1UZzRNemMxT1RZME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNRE13TURBd1l6Z3pZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg3ZjBjNWJkYTM1OTc4M2E2NThmN2ZjMWM2MGE3MmYwZmJjZjA0YjAwZTA3OGJkODA5MjA2YWQ3N2ZjM2E5YWU" }, { "format" : "480", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/480-020000030000c83b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTI3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTVMMmcxWVM4eE5ETTVNVGc0TXpRMk5EY3pOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TURNd01EQXdZemd6WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1ZGVhMWU3YWZiNjQ2ZjNkOTMzZjY5ZmY0YzdmNzYyYTk3YzhlMjUzZGE4Nzk3YmNjMmMxNTRkNDIwMjc4NzYx" } ], "infoArticle" : false, "name" : "Borna de doble piso; Borna de tierra/de paso; L/L; sin porta-etiquetas; Apropiado para aplicaciones Ex e II; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris", "newProduct" : false, "numberContentUnits" : 50.0, "numberPackageUnits" : 50.0, "productColor" : { "url" : "/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc" }, "purchasable" : true, "sampleProduct" : false, "shortName" : "Borna de doble piso", "showFamily" : true, "stockArticle" : false, "unit" : { "name" : "Pz", "namePlural" : "Pieces" }, "url" : "/bornas-de-carril/borna-de-doble-piso/p/2002-2201", "uuid" : "wagoProductCatalog/Online/2002-2201" }, { "announced" : false, "cancelled" : false, "categoryNames" : [ "Bornas de carril" ], "code" : "2016-1201", "containsDownloads" : true, "customerArticleNumbers" : [ ], "customerSpecific" : false, "dataType" : "Product", "familyName" : "TOPJOB® S", "hasCounterparts" : false, "hasFollowUpProduct" : false, "images" : [ { "format" : "120", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/120-9687945-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTgwfGltYWdlL2pwZWd8YUdJMkwyZ3haaTh4TkRBM05UY3pOekV4TWpZd05pOHhNakJmT1RZNE56azBOVjlFUlM1cWNHY3w2OWI4NmFlYTNjZTFhZTQzMWI4ZTc3MjlkNWI2N2Q0NzA2ZTdkODdmYzFhZTJkMzRiMGE0NTUwNDRkODNmNGFk" }, { "format" : "200", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/200-9687945-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDgwfGltYWdlL2pwZWd8YURNeUwyZzJaUzh4TkRBM05UY3pOamt4TlRrNU9DOHlNREJmT1RZNE56azBOVjlFUlM1cWNHY3w0NjBiZDk3Yzc3YmNkNTMyYmI4Yjc1MjJhYjkxYTg4OTc5NTVlM2M0NGJiMmZmNTE2MWZjYTUzOTQxODQyMzM0" }, { "format" : "480", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/480-9687945-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzE2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETXdMMmczTVM4eE5EQTNOVGN6TmpnMU1EUTJNaTgwT0RCZk9UWTROemswTlY5RVJTNXFjR2N8YmVkOWUzZTk5OWY3MGU1YjQ1ZjgyOWIwZThhMTVkOWQ0NmRmYTk1ZDQzYWI0N2E5MWJjM2FlZDljODFiMGI2NA" } ], "infoArticle" : false, "name" : "Borna de paso para 2 conductores; 16 mm²; Apropiado para aplicaciones Ex e II; Marcaje lateral y central; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; gris", "newProduct" : false, "numberContentUnits" : 20.0, "numberPackageUnits" : 20.0, "productColor" : { "url" : "/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc" }, "purchasable" : true, "sampleProduct" : false, "shortName" : "Borna de paso para 2 conductores", "showFamily" : true, "stockArticle" : false, "unit" : { "name" : "Pz", "namePlural" : "Pieces" }, "url" : "/bornas-de-carril/borna-de-paso-para-2-conductores/p/2016-1201", "uuid" : "wagoProductCatalog/Online/2016-1201" }, { "announced" : false, "cancelled" : false, "categoryNames" : [ "Bornas de carril" ], "code" : "2016-1307", "containsDownloads" : true, "customerArticleNumbers" : [ ], "customerSpecific" : false, "dataType" : "Product", "familyName" : "TOPJOB® S", "hasCounterparts" : false, "hasFollowUpProduct" : false, "images" : [ { "format" : "120", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/120-0200000400016450000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzY2fGltYWdlL2pwZWd8YURobEwyZ3lPUzh4TXprNU9EZzBOakV4TlRnM01DOHhNakJmTURJd01EQXdNRFF3TURBeE5qUTFNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDMzYzhmZjE5YjIyMzFjZjA3ZjkzZTM2ODRhZGY2MjM2MjcyODUwMTBkZmM3NDg2MDVlMGVkOTcyZTZhZWMyMjY" }, { "format" : "200", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/200-0200000400016450000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzg3fGltYWdlL2pwZWd8YUdVd0wyZ3pPQzh4TXprNU9EZzBOVE0yTWpJd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNRFF3TURBeE5qUTFNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhiYWFiYjQzMjJhNjBkZDYyYmE4Zjk4ODMyZjliZDJiNDRjZjkzZThmMTIzN2I3MDZjMDliODdjYjZiNWQwNGE" }, { "format" : "480", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/480-0200000400016450000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODExNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmd6Wmk4eE16azVPRGcwTlRFMk5UVTVPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TURRd01EQXhOalExTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w5YzFkYjZkOWJlN2NjY2ZmNTRlODJiNDg0MDU0YTM5YmYzZTZiNmJjYmUxZTM0NzA2Nzg2MWVmZTVmZDM1NTFk" } ], "infoArticle" : false, "name" : "Borna de tierra para 3 conductores; 16 mm²; Apropiado para aplicaciones Ex e II; Marcaje lateral y central; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; verde-amarillo", "newProduct" : false, "numberContentUnits" : 20.0, "numberPackageUnits" : 20.0, "productColor" : { "url" : "/medias/0007.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjl8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnMll5OW9NR1l2TVRBME1qa3pPVFk0TkRRMU56UXVjRzVufDYxZjM3ZTk2MDc5YWU5OGI4ODQ1M2QyZDYzMzgxMmVjZWY5MWEyZTczMjBhYjU1MTdkZDRjNTI0Y2Q1OWM1OGM" }, "purchasable" : true, "sampleProduct" : false, "shortName" : "Borna de tierra para 3 conductores", "showFamily" : true, "stockArticle" : false, "unit" : { "name" : "Pz", "namePlural" : "Pieces" }, "url" : "/bornas-de-carril/borna-de-tierra-para-3-conductores/p/2016-1307", "uuid" : "wagoProductCatalog/Online/2016-1307" }, { "announced" : false, "cancelled" : false, "categoryNames" : [ "Bornas de carril" ], "code" : "2002-1407", "containsDownloads" : true, "customerArticleNumbers" : [ ], "customerSpecific" : false, "dataType" : "Product", "familyName" : "TOPJOB® S", "hasCounterparts" : false, "hasFollowUpProduct" : false, "images" : [ { "format" : "120", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/120-020000000000a165000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODc4fGltYWdlL2pwZWd8YURGakwyZzNNaTh4TXprNU56VTFPRE0yTmpJek9DOHhNakJmTURJd01EQXdNREF3TURBd1lURTJOVEF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDBlMTY0NThmY2M3MmEzMTE4YjBkMDdjNzlkMDEyYjMyMTViNGVlY2U0Yjg1NmE0MjQzZGQzNjUyYTA0MDhhNjU" }, { "format" : "200", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/200-020000000000a165000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTU0fGltYWdlL2pwZWd8YURReUwyZ3daaTh4TXprNU56VTFOelUzT1Rnd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNREF3TURBd1lURTJOVEF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU5OGIwN2JjMmU4NzA0NDAzMGUwOGIyZWE2MjdmZmJjYmRiODBmYTg4ZWIyZmI5ZDNjMGRmZTUxNDhjNTEyMTE" }, { "format" : "480", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/480-020000000000a165000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTMxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTBMMmd3Tnk4eE16azVOelUxTnpNeE56WTJNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TURBd01EQXdZVEUyTlRBd01ESXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xmZWI2Mjk0Y2NmODE5ODQwNmU5ZjVhMTI3Njk5ODA0YmY2YzMzOTZiMThlNzQyOGU4ZjJmNmI5M2Q2OGEwMTM0" } ], "infoArticle" : false, "name" : "Borna de tierra para 4 conductores; 2,5 mm²; Apropiado para aplicaciones Ex e II; Marcaje lateral y central; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; verde-amarillo", "newProduct" : false, "numberContentUnits" : 100.0, "numberPackageUnits" : 100.0, "productColor" : { "url" : "/medias/0007.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjl8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnMll5OW9NR1l2TVRBME1qa3pPVFk0TkRRMU56UXVjRzVufDYxZjM3ZTk2MDc5YWU5OGI4ODQ1M2QyZDYzMzgxMmVjZWY5MWEyZTczMjBhYjU1MTdkZDRjNTI0Y2Q1OWM1OGM" }, "purchasable" : true, "sampleProduct" : false, "shortName" : "Borna de tierra para 4 conductores", "showFamily" : true, "stockArticle" : false, "unit" : { "name" : "Pz", "namePlural" : "Pieces" }, "url" : "/bornas-de-carril/borna-de-tierra-para-4-conductores/p/2002-1407", "uuid" : "wagoProductCatalog/Online/2002-1407" }, { "announced" : false, "cancelled" : false, "categoryNames" : [ "Bornas de carril" ], "code" : "2016-1207", "containsDownloads" : true, "customerArticleNumbers" : [ ], "customerSpecific" : false, "dataType" : "Product", "familyName" : "TOPJOB® S", "hasCounterparts" : false, "hasFollowUpProduct" : false, "images" : [ { "format" : "120", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/120-02000004000161ec000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjg0fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyaG1NUzh4TXprNU9EVTNNVEUxT1RVNE1pOHhNakJmTURJd01EQXdNRFF3TURBeE5qRmxZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDc1ZjAwYzE0NGY2YmE1NDM1NTIwNjYwZWRmZDBlZTExNGNlMzAzMTgzYjA3OTMzYzNhYTdjNDkwM2ExY2QwMDg" }, { "format" : "200", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/200-02000004000161ec000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODM4fGltYWdlL2pwZWd8YURkakwyZzFZUzh4TXprNU9EVTJPVGc0TVRZek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNRFF3TURBeE5qRmxZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRiYzQxZDU5MjU1ODY1NDBhNjUxM2MwOTg5M2M2NDgxODcxNTFjMTVmZWE1YTRmMmE0NTQ5ZmEwZTA3MmJlM2Y" }, { "format" : "480", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/480-02000004000161ec000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzkyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmpMMmczTmk4eE16azVPRFUyT1RBeU9UWTJNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TURRd01EQXhOakZsWXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1MDYzNzk0YzQ1YWZlMTU0MDJkZGFlMDk5MmU2Y2YyMDc5OTYzMjA3NGU1NTYyYjZhMGE2ZTBjNjFmYjY1N2Qz" } ], "infoArticle" : false, "name" : "Borna de tierra para 2 conductores; 16 mm²; Apropiado para aplicaciones Ex e II; Marcaje lateral y central; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; verde-amarillo", "newProduct" : false, "numberContentUnits" : 20.0, "numberPackageUnits" : 20.0, "productColor" : { "url" : "/medias/0007.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjl8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnMll5OW9NR1l2TVRBME1qa3pPVFk0TkRRMU56UXVjRzVufDYxZjM3ZTk2MDc5YWU5OGI4ODQ1M2QyZDYzMzgxMmVjZWY5MWEyZTczMjBhYjU1MTdkZDRjNTI0Y2Q1OWM1OGM" }, "purchasable" : true, "sampleProduct" : false, "shortName" : "Borna de tierra para 2 conductores", "showFamily" : true, "stockArticle" : false, "unit" : { "name" : "Pz", "namePlural" : "Pieces" }, "url" : "/bornas-de-carril/borna-de-tierra-para-2-conductores/p/2016-1207", "uuid" : "wagoProductCatalog/Online/2016-1207" }, { "announced" : false, "cancelled" : false, "categoryNames" : [ "Bornas de carril" ], "code" : "2006-1207", "containsDownloads" : true, "customerArticleNumbers" : [ ], "customerSpecific" : false, "dataType" : "Product", "familyName" : "TOPJOB® S", "hasCounterparts" : false, "hasFollowUpProduct" : false, "images" : [ { "format" : "120", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/120-020000030003e00c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDgwfGltYWdlL2pwZWd8YURBeEwyaGhNUzh4TXpjNU5qazFOREUzTnpVMk5pOHhNakJmTURJd01EQXdNRE13TURBelpUQXdZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDIzMjcyZWMyOWNlYzMzNjFjY2M5YWViNWE3NDEzYzVmM2U3NzFiZDU4MzViMjI0MzQwNzZmNTQzZGEyZjk5YjM" }, { "format" : "200", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/200-020000030003e00c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTc3fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyaGxaaTh4TXpjNU5qazFNems0TURrMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNRE13TURBelpUQXdZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGUyMGYxMWI5ZDE3M2MxNjI1Mzk1ZjNmMzk0ODMzYzFhZjBmOTBhOThhMDE0MTQ0ZWM0MzU3MzVlOTBlZmZkZGY" }, { "format" : "480", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/480-020000030003e00c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODM1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhtTUM4eE16YzVOamsxTXpreE5UUXlNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TURNd01EQXpaVEF3WXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjN2RiZTkxMjk0MTMwNDQwYjcyZWNhYjg1NWEyYTM1MjA0NGE1OGM2MTk1MTE4ZGI0NDAzOGFkOGZlZDIwMzM3" } ], "infoArticle" : false, "name" : "Borna de tierra para 2 conductores; 6 mm²; Apropiado para aplicaciones Ex e II; Marcaje lateral y central; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; verde-amarillo", "newProduct" : false, "numberContentUnits" : 50.0, "numberPackageUnits" : 50.0, "productColor" : { "url" : "/medias/0007.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjl8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnMll5OW9NR1l2TVRBME1qa3pPVFk0TkRRMU56UXVjRzVufDYxZjM3ZTk2MDc5YWU5OGI4ODQ1M2QyZDYzMzgxMmVjZWY5MWEyZTczMjBhYjU1MTdkZDRjNTI0Y2Q1OWM1OGM" }, "purchasable" : true, "sampleProduct" : false, "shortName" : "Borna de tierra para 2 conductores", "showFamily" : true, "stockArticle" : false, "unit" : { "name" : "Pz", "namePlural" : "Pieces" }, "url" : "/bornas-de-carril/borna-de-tierra-para-2-conductores/p/2006-1207", "uuid" : "wagoProductCatalog/Online/2006-1207" }, { "announced" : false, "cancelled" : false, "categoryNames" : [ "Bornas de carril" ], "code" : "2002-1307", "containsDownloads" : true, "customerArticleNumbers" : [ ], "customerSpecific" : false, "dataType" : "Product", "familyName" : "TOPJOB® S", "hasCounterparts" : false, "hasFollowUpProduct" : false, "images" : [ { "format" : "120", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/120-020000000001ae1d000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzgwfGltYWdlL2pwZWd8YUdFM0wyZzRZaTh4TkRBd01ERTBPRGN3T1RRd05pOHhNakJmTURJd01EQXdNREF3TURBeFlXVXhaREF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGY3OTliNmFmYzExNzBjY2YyMzc1MzQ2Y2I0YTJlZTY5N2I3Zjg3MjkxMmVkODQyMjA1M2JjMmZmN2I0NzUxOGM" }, { "format" : "200", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/200-020000000001ae1d000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDA1fGltYWdlL2pwZWd8YURSaUwyZzNOQzh4TkRBd01ERTBPREExTkRBME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNREF3TURBeFlXVXhaREF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRlMTkwNzNkNGU3OTUyZTAzMDlkZjIzYmQ4Mjc2NDQ1YTA5ZGZiZjg5NmE3YTZlOWM4MzA2MmRmYjMwNGVmMWE" }, { "format" : "480", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/480-020000000001ae1d000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODU4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmd5T0M4eE5EQXdNREUwTnpreU1qazNOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TURBd01EQXhZV1V4WkRBd01ESXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1MjQyNTExMTAxZTQ2ODkzMWY1OGRlMTQyODQ1YjQwOGVlMDUxMDBhNDAyYWZiMDQzNDA0MjllMmQyOTU2YTll" } ], "infoArticle" : false, "name" : "Borna de tierra para 3 conductores; 2,5 mm²; Apropiado para aplicaciones Ex e II; Marcaje lateral y central; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; verde-amarillo", "newProduct" : false, "numberContentUnits" : 100.0, "numberPackageUnits" : 100.0, "productColor" : { "url" : "/medias/0007.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjl8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnMll5OW9NR1l2TVRBME1qa3pPVFk0TkRRMU56UXVjRzVufDYxZjM3ZTk2MDc5YWU5OGI4ODQ1M2QyZDYzMzgxMmVjZWY5MWEyZTczMjBhYjU1MTdkZDRjNTI0Y2Q1OWM1OGM" }, "purchasable" : true, "sampleProduct" : false, "shortName" : "Borna de tierra para 3 conductores", "showFamily" : true, "stockArticle" : false, "unit" : { "name" : "Pz", "namePlural" : "Pieces" }, "url" : "/bornas-de-carril/borna-de-tierra-para-3-conductores/p/2002-1307", "uuid" : "wagoProductCatalog/Online/2002-1307" }, { "announced" : false, "cancelled" : false, "categoryNames" : [ "Bornas de carril" ], "code" : "2006-1201", "containsDownloads" : true, "customerArticleNumbers" : [ ], "customerSpecific" : false, "dataType" : "Product", "familyName" : "TOPJOB® S", "hasCounterparts" : false, "hasFollowUpProduct" : false, "images" : [ { "format" : "120", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/120-020000030003de41000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDgxfGltYWdlL2pwZWd8YUdNMEwyZ3dNQzh4TXpjNU56UTRORGM0T1RjNU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNRE13TURBelpHVTBNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ5MmNkNGJhMzc5NmY0YzcxZmUyNzFmOWM0MjgzMTViYTE1YmRlMDM0ZDJmM2E2YzQ0MzZlZjE1Yjg5ZWI5Y2E" }, { "format" : "200", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/200-020000030003de41000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDEyfGltYWdlL2pwZWd8YUdZNEwyZ3dOUzh4TXpjNU56UTRORFU1TXpFNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNRE13TURBelpHVTBNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGM5ODgyMGViMjE5ZDdjYzA4MDY5NDFiYjdkMjAyMWVjMDcyM2MyZDQzYjcwMWY1ODI4ZjUzODdiYWM3MmEwNTM" }, { "format" : "480", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/480-020000030003de41000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjcyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTVMMmd3Tmk4eE16YzVOelE0TkRVeU56WTBOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TURNd01EQXpaR1UwTVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wyZGIyNzZlOTExMzMwZWZiMDhlYjIxMGI3YjE5M2YyZTFkYWUyZGZmNDM2NjYyMzg1NzA0MWU3YzdjZDIxZmE2" } ], "infoArticle" : false, "name" : "Borna de paso para 2 conductores; 6 mm²; Apropiado para aplicaciones Ex e II; Marcaje lateral y central; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; gris", "newProduct" : false, "numberContentUnits" : 50.0, "numberPackageUnits" : 50.0, "productColor" : { "url" : "/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc" }, "purchasable" : true, "sampleProduct" : false, "shortName" : "Borna de paso para 2 conductores", "showFamily" : true, "stockArticle" : false, "unit" : { "name" : "Pz", "namePlural" : "Pieces" }, "url" : "/bornas-de-carril/borna-de-paso-para-2-conductores/p/2006-1201", "uuid" : "wagoProductCatalog/Online/2006-1201" }, { "announced" : false, "cancelled" : false, "categoryNames" : [ "Bornas de carril", "Bornas de instalación" ], "code" : "2003-7645", "containsDownloads" : true, "customerArticleNumbers" : [ ], "customerSpecific" : false, "dataType" : "Product", "familyName" : "TOPJOB® S", "hasCounterparts" : false, "hasFollowUpProduct" : false, "images" : [ { "format" : "120", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/120-020000060000508a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDk0fGltYWdlL2pwZWd8YUdNekwyaGhZUzh4TkRBd01qRXdNams1TWpreU5pOHhNakJmTURJd01EQXdNRFl3TURBd05UQTRZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDUyMTVmOGM1Nzg4ZmExMDhlOTg3ODU2NmQyNjg4ZGRmMTVlNjllOTFkZDRhODJjZWE3YWU0MTU2MmJlMzRlZmY" }, { "format" : "200", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/200-020000060000508a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjkwfGltYWdlL2pwZWd8YUdZekwyaGhNeTh4TkRBd01qRXdNamM1TmpNeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNRFl3TURBd05UQTRZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGUyMDk2ZTE2NDI0ZGRmMGYwZDY0OGQyMTMyNmQzMWFkMzIzZDVjYzc2ZTEzYzlkZGViZDhlMzBkZmIyZjQ3ZTg" }, { "format" : "480", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/480-020000060000508a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDU3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmhoTXk4eE5EQXdNakV3TWpjek1EYzRNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TURZd01EQXdOVEE0WVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wxYmQ3ZWUzYWZiNWY2ZjczMmExNDNhZmJjNzgxYzEyMjEwMjk1NGRmOTM3MWNlMDQ2MWJkYWEzYzdlYjViODM4" } ], "infoArticle" : false, "name" : "Bornas de instalación multipiso; con aperturas de accionamiento; 2,5 mm²; L/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris", "newProduct" : false, "numberContentUnits" : 50.0, "numberPackageUnits" : 50.0, "productColor" : { "url" : "/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc" }, "purchasable" : true, "sampleProduct" : false, "shortName" : "Bornas de instalación multipiso", "showFamily" : true, "stockArticle" : false, "unit" : { "name" : "Pz", "namePlural" : "Pieces" }, "url" : "/bornas-de-carril/bornas-de-instalaci%C3%B3n-multipiso/p/2003-7645", "uuid" : "wagoProductCatalog/Online/2003-7645" }, { "announced" : false, "cancelled" : false, "categoryNames" : [ "Bornas de carril" ], "code" : "2016-1301", "containsDownloads" : true, "customerArticleNumbers" : [ ], "customerSpecific" : false, "dataType" : "Product", "familyName" : "TOPJOB® S", "hasCounterparts" : false, "hasFollowUpProduct" : false, "images" : [ { "format" : "120", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/120-0200000400016285000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTM5fGltYWdlL2pwZWd8YURBekwyaGxaQzh4TXpjMk5EZzVNVEkzT1RNNU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNRFF3TURBeE5qSTROVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQ0Yzk2Y2VkMzgzOTg5ZjM1ZmFiYTM3OGFlZjFkNDI4NTgyM2M0OWMwNTE0ZTEzNzA2NGFmYWI4ZTVhZTM5MzA" }, { "format" : "200", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/200-0200000400016285000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTUyfGltYWdlL2pwZWd8YURRMkwyaGxOaTh4TXpjMk5EZzVNVEE0TWpjNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNRFF3TURBeE5qSTROVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDcyZDRkOWE5YmI5NmI5ZTIzNGQyZGE3MGYxZTdkZGIyNmM5NWU5NDQwM2RjYzc2ZjYyODY5ZmQ0OTg0YWM2ZTc" }, { "format" : "480", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/480-0200000400016285000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTAzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzFMMmhsTlM4eE16YzJORGc1TVRBeE56STBOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TURRd01EQXhOakk0TlRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xmNzIxMjU3YWI2YmQ2NGJlMTZlMDU1OTk2MGYzZjVlNWYyNjhiYTRiN2YzMzMwMmVhMDQ4NzliNjUyODY3OWIy" } ], "infoArticle" : false, "name" : "Borna de paso para 3 conductores; 16 mm²; Apropiado para aplicaciones Ex e II; Marcaje lateral y central; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; gris", "newProduct" : false, "numberContentUnits" : 20.0, "numberPackageUnits" : 20.0, "productColor" : { "url" : "/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc" }, "purchasable" : true, "sampleProduct" : false, "shortName" : "Borna de paso para 3 conductores", "showFamily" : true, "stockArticle" : false, "unit" : { "name" : "Pz", "namePlural" : "Pieces" }, "url" : "/bornas-de-carril/borna-de-paso-para-3-conductores/p/2016-1301", "uuid" : "wagoProductCatalog/Online/2016-1301" }, { "announced" : false, "cancelled" : false, "categoryNames" : [ "Bornas de carril", "Bornas de instalación" ], "code" : "2016-7714", "containsDownloads" : true, "customerArticleNumbers" : [ ], "customerSpecific" : false, "dataType" : "Product", "familyName" : "TOPJOB® S", "hasCounterparts" : false, "hasFollowUpProduct" : false, "images" : [ { "format" : "120", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/120-13006827-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXpMMmc1WXk4eE5EUTVNemd6T1RFMk16UXlNaTh4TWpCZk1UTXdNRFk0TWpkZlJFVXVhbkJufGE3N2ExYmZjYzdlOGRkMWM1MWFlZGI1MGQ3M2YyMWNmNzhiNzMwMmEzZDhjNzM1OTFiODZjNTE0YTJmNTM3YzM" }, { "format" : "200", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/200-13006827-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODkxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzNMMmcwWlM4eE5EUTVNemd6T0RrMk5qZ3hOQzh5TURCZk1UTXdNRFk0TWpkZlJFVXVhbkJufDA0NTcxOTNiM2QyZjdhZmMwZGUxOTgwN2Q5NjRlNDYyZjZjNTJmZGI5MDJkYzI0MGM3NjFmMWFjNzEyZGIyOGI" }, { "format" : "480", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/480-13006827-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjMyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTVMMmcwWkM4eE5EUTVNemd6T0Rrd01USTNPQzgwT0RCZk1UTXdNRFk0TWpkZlJFVXVhbkJufGY4ZWZhZWVlMmY2ODBiZGEwNGY2ZjZjYzZjNzgwYjc0MTI3Mjk3YWVlYmEwNGYyOTNiOGZkYWU0ZDlkYWRmNjk" } ], "infoArticle" : false, "name" : "Borna seccionable de neutro con 1 conductor; 16 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; azul", "newProduct" : false, "numberContentUnits" : 20.0, "numberPackageUnits" : 20.0, "productColor" : { "url" : "/medias/0004.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTB8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnMU1pOW9OamN2TVRBME1qa3pPVFkyT0RBM016UXVjRzVufDY1NmFiMzE4Yjk1ZDlhMGM2ZWU5YmNiMzY3ODc3MTliMWVkMTRhZWEzMjM4YjdlZGU4ZTg2OTY2Y2VmZTE5MDQ" }, "purchasable" : true, "sampleProduct" : false, "shortName" : "Borna seccionable de neutro con 1 conductor", "showFamily" : true, "stockArticle" : false, "unit" : { "name" : "Pz", "namePlural" : "Pieces" }, "url" : "/bornas-de-carril/borna-seccionable-de-neutro-con-1-conductor/p/2016-7714", "uuid" : "wagoProductCatalog/Online/2016-7714" }, { "announced" : false, "cancelled" : false, "categoryNames" : [ "Bornas de carril" ], "code" : "2002-2231", "containsDownloads" : true, "customerArticleNumbers" : [ ], "customerSpecific" : false, "dataType" : "Product", "familyName" : "TOPJOB® S", "hasCounterparts" : false, "hasFollowUpProduct" : false, "images" : [ { "format" : "120", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/120-020000030000c8d4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDcxfGltYWdlL2pwZWd8YUdFM0wyZzRaUzh4TkRRNU16WTBNRFU0T1RNME1pOHhNakJmTURJd01EQXdNRE13TURBd1l6aGtOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGJmZDg0MWRlYzY4Nzc1OTViYjBhOGQyODU3NmMzNDlmNTExOWY4NjhkMzJjNTc3ZDNhMjk5ZmFkYTMyZThmODg" }, { "format" : "200", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/200-020000030000c8d4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjU3fGltYWdlL2pwZWd8YURZMUwyZzVOUzh4TkRRNU16WTBNRE01TWpjek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNRE13TURBd1l6aGtOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDk0N2Y4OWNmZWQ1NzZmZjQxMzg1NTk2MWYwODFlZGNkN2U5ZGYxZmE3NWViOGVhYzFhMmE4N2NiMzZlYWFkM2Y" }, { "format" : "480", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/480-020000030000c8d4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODY5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTJMMmc1Tmk4eE5EUTVNelkwTURNeU56RTVPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TURNd01EQXdZemhrTkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wwZWU1YmQ1MTZhZjM1YjBmNTY3YmM3NWYyNDllMzhkZjJkYmE5YTIzZjQwY2U3YjFlMzkyY2Y1ZjQ2MTFjOGU1" } ], "infoArticle" : false, "name" : "Borna de doble piso; Borna de tierra/de paso; L/L; con porta-etiquetas; Apropiado para aplicaciones Ex e II; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris", "newProduct" : false, "numberContentUnits" : 50.0, "numberPackageUnits" : 50.0, "productColor" : { "url" : "/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc" }, "purchasable" : true, "sampleProduct" : false, "shortName" : "Borna de doble piso", "showFamily" : true, "stockArticle" : false, "unit" : { "name" : "Pz", "namePlural" : "Pieces" }, "url" : "/bornas-de-carril/borna-de-doble-piso/p/2002-2231", "uuid" : "wagoProductCatalog/Online/2002-2231" }, { "announced" : false, "cancelled" : false, "categoryNames" : [ "Bornas de carril" ], "code" : "2002-3201", "containsDownloads" : true, "customerArticleNumbers" : [ ], "customerSpecific" : false, "dataType" : "Product", "familyName" : "TOPJOB® S", "hasCounterparts" : false, "hasFollowUpProduct" : false, "images" : [ { "format" : "120", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/120-020000030000db17000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzI5fGltYWdlL2pwZWd8YUdFeUwyZzFaaTh4TWpVM01qUXlOVEkxTmprNU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNRE13TURBd1pHSXhOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDkzMTVhMjU3MmRkNDA0NDY1ZTU3MjdhMTk2NDg5MWViNDljZWZhYTgwMTgxZjY2NzQwMGJiNTVlNDY2OTBmMDI" }, { "format" : "200", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/200-020000030000db17000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzc4fGltYWdlL2pwZWd8YURWbUwyZzJOaTh4TWpVM01qUXlOVEEyTURNNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNRE13TURBd1pHSXhOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDdkODJlYjc2MDVjMGRkOGRmODM3MjIxN2Q5YTVhZDE4YjY2MzA5NjRkODliYzQ0ZDFjMDg0YTNhZDlkZGVjNGE" }, { "format" : "480", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/480-020000030000db17000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTM4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmpMMmhpTVM4eE1qVTNNalF5TkRrNU5EZzBOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TURNd01EQXdaR0l4TnpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wxYTJjYTg1NGEzYjBmZjE5ODM2NmFlOGJkNDFkOTRmZWVmMTgzYjMzNWUzMDg4YTcwNjQxNTY5NjAxMjlkNzY3" } ], "infoArticle" : false, "name" : "Borna de tres pisos; Borna de paso/paso/paso; L/L/L; sin porta-etiquetas; Apropiado para aplicaciones Ex e II; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris", "newProduct" : false, "numberContentUnits" : 50.0, "numberPackageUnits" : 50.0, "productColor" : { "url" : "/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc" }, "purchasable" : true, "sampleProduct" : false, "shortName" : "Borna de tres pisos", "showFamily" : true, "stockArticle" : false, "unit" : { "name" : "Pz", "namePlural" : "Pieces" }, "url" : "/bornas-de-carril/borna-de-tres-pisos/p/2002-3201", "uuid" : "wagoProductCatalog/Online/2002-3201" } ], "sorts" : [ { "code" : "relevance", "name" : "Relevancia", "resultTypes" : [ "all", "career", "download", "product", "service", "solutions", "company" ], "selected" : true }, { "code" : "code-asc", "name" : "Item number (ascending)", "resultTypes" : [ "product" ], "selected" : false }, { "code" : "code-desc", "name" : "Item number (descending)", "resultTypes" : [ "product" ], "selected" : false }, { "code" : "creationtime", "name" : "", "resultTypes" : [ "product" ], "selected" : false } ] }