energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x2000_2.jpg

Smart grids voor de energiemarkt

In plaats van alleen energie te verdelen, moet het samenspel van decentrale generatoren en verbruikers
intelligent aangestuurd worden. Dit vraagt om uitgekiende digitaliseringsstrategieën en bedrijfsmodellen.


Hightech besturingen en ICT vormen het fundament voor de digitalisering van het energiesysteem: controllers coördineren decentrale installaties, garanderen een eenvoudige en veilige communicatie in de smart grid en sturen meetgegevens - overigens optimaal beschermd tegen cyberaanvallen - voor analysedoeleinden naar de cloud.
WAGO biedt voor alle genoemde stappen de juiste oplossingen en concepten.

WAGO in de digitale energiemarkt

Dat zijn onze oplossingen

Smart grids: meer communicatie in energienetten

Voor de overgang naar duurzame energiebronnen is een goede communicatie nodig, zowel tussen de betrokken partijen en de belangengroepen als in technisch opzicht: om greep te krijgen op de toenemende decentralisering en de fluctuatie van de opgewekte stroom, moeten de afzonderlijke componenten van het energiesysteem in smart grids sectoraal met elkaar verbonden c.q. gekoppeld worden. Op het gebied van de stroomvoorziening is deze basis reeds gelegd: moderne automatiseringstechniek, geïntegreerd in decentrale voedingen, intelligente leidingnetstations en virtuele energiecentrales, zorgt ervoor dat het verdeelnet beter aangestuurd kan worden. De modernisering van het gas- en warmtenetwerk is de logische volgende stap. WAGO levert de hiervoor benodigde besturingen. De voordelen van de oplossing van WAGO:

 • Betrouwbaar meten, besturen en regelen van netten
 • Procesautomatisering, lastmanagement
 • Veilige en economische toegang tot afgelegen installaties
 • Groot productportfolio
 • In de praktijk beproefde en robuuste producten
 • Alle relevante globale keurmerken
 • Hoge mate van flexibiliteit op signaalniveau en bij de busprotocollen
 • Eenvoudige configuratie
 • Cyber security: de besturingen PFC100/PFC200 voldoen aan de actuele ICT-veiligheidsvoorschriften van de exploitanten van transmissienetten en kunnen overeenkomstig de actuele eisen van het BDEW White Paper gehard worden.
 • Cloud connectivity: verbinding met de cloud dankzij MQTT software upgrade
energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_verteiler3_2000x1125.jpg

Elektriciteitsnet moderniseren - van top tot teen

Sectorale koppeling: stroom, warmte en verkeer groeien naar elkaar toe

Met de toenemende decentralisering en digitalisering van de energiesector richten energiebedrijven hun aandacht meer en meer op de onderwerpen warmte en mobiliteit. De overgang naar duurzame energiebronnen kan alleen succesvol zijn als gebruik wordt gemaakt van opslagsystemen. Het warmte- en gasnet biedt, vergeleken met het elektriciteitsnet, zelfs nog meer mogelijkheden en capaciteiten. Daarom nemen zogenoemde power-to-heat- en power-to-gas-installaties gestaag aan populariteit toe. Deze installaties maken gebruik van het overschot aan duurzame stroom om warmte en de gassen waterstof en methaan te produceren, die eenvoudig opgeslagen kunnen worden. WAGO is reeds toeleverancier van de fabrikanten van dergelijke installaties. Tegelijkertijd ondersteunen wij energiebedrijven bij de modernisering van warmte- en gasnetten, die door de toenemende koppeling van energiesectoren en de steeds ingewikkeldere energiestromen een absolute noodzaak is. Het WAGO I/O-SYSTEM biedt de beproefde basis voor de automatisering. De voordelen van de oplossing van WAGO:

 • Automatiseringsoplossingen
 • Hoge flexibiliteit
 • Direct toepasbaar in Ex-zone 2
 • Directe aansluiting van intrinsiek veilige signalen uit Ex-omgevingen op intrinsiek veilige Ex i-modules
 • Geïntegreerde remote protocollen IEC 60870, IEC 61850 en DNP 3.0
 • PLC-functionaliteit
 • Webserver

energy_digitalisierung_sektorenkopplung_gettyimages-184605755_2000x1125.jpg

Overtollige duurzame stroom voor de elektromobiliteit

Cloud connectivity: gegevens analyseren in de cloud

De cloud biedt de energiesector dankzij het grote rekenvermogen aanzienlijke voordelen. Exploitanten van windparken kunnen door de analyse van de turbinegegevens met behulp van de cloud bijvoorbeeld het rendement van hun windturbines verhogen of het onderhoud optimaliseren. Bovendien zijn de exploitanten met behulp van de turbinegegevens en de weersverwachting in staat om de toestand van het net beter te voorspellen. De verbinding met de cloud wordt tot stand gebracht via de controllers PFC100 en PFC200 van WAGO met een firmware upgrade en de desbetreffende bibliotheek in het IEC-programma. Vervolgens kunnen de controllers geselecteerde waarden van het veldniveau automatisch en in definieerbare intervallen aan de cloud overdragen. De communicatie via het MQTT-protocol wordt hierbij door een gecodeerde TLS-verbinding beveiligd. Voordelen van WAGO Cloud Data Control voor uw eigen cloud-applicatie:

 • Decentrale gegevensregistratie en mobiele visualisatie
 • Verbinding met WAGO Cloud Data Control, Microsoft Azure, Amazon Web Services of IBM Bluemix via het gestandaardiseerde MQTT-protocol
 • Hoge mate van veiligheid dankzij TLS-codering
 • Directe verbinding tussen veldniveau en cloud
 • Uitbreiding van bestaande installaties met PFC als IoT-gateway
 • Mogelijk met alle controllers PFC100 en PFC200
energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_cloud7_2000x1125.jpg

SWO Netz GmbH: datamanagement met de WAGO-cloud

Cyber security: geen kans voor hackers

Als generatoren achteloos met het internet worden verbonden, zijn de gevolgen vaak niet te overzien. Cybercriminelen kunnen in dit geval via de besturing van de installaties op beheercentrales toegrijpen en deze uitschakelen. De gevolgen voor de energievoorziening kunnen rampzalig zijn en blackouts kunnen dan ook niet uitgesloten worden. Om u gerust te stellen: exploitanten zijn zich bewust van deze gevaren en weten het belang van cyber security op waarde te schatten. De controllers van WAGO spelen in het veiligheidsconcept van bedrijven een cruciale rol. Terwijl besturingssystemen op PC-basis voor een hoge mate van veiligheid wekelijks geüpdatet moeten worden, aangezien de PC's anders geen toereikende bescherming oftewel cyber security bieden, voldoet de geharde software van een controller van WAGO aan alle veiligheidseisen. De voordelen van de oplossing van WAGO:

 • De controllers PFC100 en PFC200 overtuigen met een multidisciplinair realtime Linux®.
 • De PFC-controllers maken gebruik van een open source-besturingssysteem dat langdurig beschikbaar en schaalbaar is, geüpdatet kan worden en tools zoals Rsync ondersteunt.
 • De Linux®-basis ondersteunt belangrijke veiligheidsprotocollen en wordt permanent doorontwikkeld.
 • Ondersteuning van CoDeSys PLC Runtime
 • Veelzijdigheid bij interfaces en veldbussen: CANopen, PROFIBUS DP, DeviceNet, IEC 60870, IEC 61850 en DNP 3 alsook MODBUS-TCP
 • Voldoet aan de strengste veiligheidseisen conform de ISO 27000-serie
 • On board VPN-functionaliteit: directe VPN-tunnel via IPsec of OpenVPN mogelijk
 • Codering van gegevens reeds in de controller met SSL/TLS-1.2-codering
 • Parallelle aftakking van gegevens; gegevensoverdracht naar de cloud via MQTT of OPC UA, ook draadloos
 • WAGO voldoet reeds nu aan de eisen van alle relevante richtlijnen op het gebied van ICT-veiligheid, en zelfs aan diverse eisen zoals vastgelegd in het BDEW White Paper voor toepassingen op het gebied van de energie- en watervoorziening, die deel uitmaken van de zogenoemde "kritische infrastructuur" (KRITIS).
 • PFC200 als schaalbaar knooppunt inzetbaar
digitalisierung_correct-power_rz1_2000x1125.jpg

Invalspoort voor cybercriminelen: rekencentra

Onze oplossingen in de praktijk