Op het gebied van de laadinfrastructuur voor e-mobiliteit biedt WAGO op de klanten afgestemde oplossingen met betrekking tot de aansluiting en de regeling van de energiestroom.
">
MM-438941_new-website-page_Application-Solutions_GettyImages-1390861566_2000x2000.jpg

Oplossingen voor het Load Management van de laadinfrastructuur

Het belang van "EV-charging", het opladen van elektrische voertuigen, neemt met het oog op de energie- en verkeerstransitie toe. Een intelligente verdeling van laadpunten en een goed lastmanagement zijn fundamentele uitdagingen die de toenemende e-mobiliteit met zich mee brengt – dat geldt zowel voor netbeheerders en facility managers als voor industriële bedrijven.
Op het gebied van de laadinfrastructuur voor e-mobiliteit biedt WAGO op de klanten afgestemde oplossingen met betrekking tot de aansluiting en de regeling van de energiestroom.

Oplossing voor het beheer van laadpunten

Op maat en toch kostenefficiënt – het zijn kenmerken die de softwareoplossing WAGO Application Load Management sieren. De oplossing biedt de mogelijkheid om elektrische voertuigen intelligent en duurzaam op te laden dankzij een permanente aanpassing van het laadvermogen en een benutting van alle beschikbare capaciteiten. De software is maximaal schaalbaar en compatibel met alle gangbare wallboxen en laadpalen van een groot aantal fabrikanten.

Opmerkelijk: een verbinding met de cloud is mogelijk, maar niet noodzakelijk. De licentiekosten zijn slechts eenmalig en de technische flexibiliteit en de technologische interoperabiliteit maken een eenvoudige, kostenefficiënte en langdurige integratie in de reeds aanwezige laadinfrastructuur mogelijk. WAGO Application Load Management biedt de mogelijkheid om verbruikers en opslagsystemen op duurzame energiesystemen aan te sluiten en aanwezige netaansluitingen optimaal te benutten.

Uw voordelen:

 • Maximale compatibiliteit en schaalbaarheid 

 • Offline gebruik mogelijk (naar behoefte) 

 • Volledige kostencontrole  

 • Lastpieken vermijden.

Laadinfrastructuur optimaal benutten

Dynamisch en statisch Load Management

Hierbij ligt de focus op de compatibiliteit en de interoperabiliteit met gangbare wallboxen en laadzuilen, met Modbus®-compatibele counters en voor Docker geschikte besturingen. Met WAGO Application Load Management kunnen bijvoorbeeld grote laadparken beheerd en verschillende verbruikers geïntegreerd en zodanig aangestuurd worden dat lastpieken worden vermeden. De nieuwe MQTT-interface biedt ondersteuning als verbinding met het WAGO Solutions-platform of met andere cloudgebaseerde platforms. De standaard interface van het WAGO Application Customer Substation maakt de configureerbare aansluiting van duurzame energiesystemen voor gemengde parken mogelijk overeenkomstig de technische aansluitvoorwaarden van de netbeheerders.

 • Optimale benutting van de laadinfrastructuur
 • De dynamische regeling biedt een hoger laadpuntvermogen dan het beschikbare netaansluitvermogen
 • Grote openheid voor verschillende interfaces en merken

Kijkje in de software

Voordelen van het WAGO Application Load Management

AC/DC-laadparken

 • Voor kleine, middelgrote of grote laadparken
 • 1 tot 225 laadpunten per controller
 • Combinatie van snelladers, laadpalen en wallboxen
 • Vermogen van de geïntegreerde laadpalen: 11 kW tot 350 kW
 • Gemengde parken: combinatie van AC-chargers en DC-chargers

Individuele regeling

 • Regeling per laadpunt, laadgroep of compleet park
 • Samenvoegen van laadpunten tot laadgroepen
 • Individuele aanpassing aan de elektrische infrastructuur, met inachtneming van het aansluitvermogen
 • Prioritering van verschillende laadpunten en -groepen

Integratie van omvormers voor fotovoltaïsche systemen en opslagsystemen

 • Inachtneming van duurzame energie en energieopslag
 • Ondersteuning van het Sunspec-protocol
 • Verhoging van de beschikbaarheid van het vermogen door integratie van fotovoltaïsche systemen en opslagsystemen
 • Overtollig laden fotovoltaïsche systemen en laden mogelijk met 100 % zelf opgewekte energie

WAGO Load Management Controller

WAGO Load Management Controller: uitpakken en opladen. De WAGO Load Management Controller met de reeds geïnstalleerde applicatie Load Management op de WAGO Compact Controller 100. Een extra verbinding met een netbeheerder of een gebouwmanagementsysteem is mogelijk.

Voordelen:

 • Software is reeds geïnstalleerd.
 • Eenvoudige parametrering via een webbrowser.
 • Selecteer compatibele laadpalen en hyperchargers in het drop-down menu.
 • Het laadpark kan dankzij de digitale ingangen flexibel worden geregeld.

MM-22719_website_compact-controller-100_0751_9301_p1_2000x1125.jpg

E-mobiliteit bij WAGO

Onze producten in de praktijk

Energiemeettechniek

Energiemonitoring is dé basis voor een verhoging van de efficiëntie van uw verdeling en processen. Onze op elkaar afgestemde energiemeetproducten besparen u veel tijd en moeite bij de registratie van energiegegevens. Op factureringsrelevante meetpunten bieden de energiemeters uitkomst.

Voedingen

De efficiënte voedingen van WAGO leveren te allen tijde een gelijkblijvende voedingsspanning, ongeacht het feit of het om eenvoudige toepassingen of om grootschalige automatiseringsprojecten met een groot benodigd vermogen gaat. Als ideale aanvulling is een ruime keuze aan onderbrekingsvrije stroomvoorzieningen (UPS), buffermodules, redundante modules en elektronische beveiligingsschakelaars verkrijgbaar.

MM-388432_GWA_IF-Categories_Power-Supplies-Systems_01_02_2000x2000.jpg

Switches

Het assortiment aan switches zorgt voor de schaalbaarheid van uw Ethernet-netwerkinfrastructuur met uitstekende elektrische en mechanische eigenschappen. De robuuste apparaten zijn ontwikkeld voor gebruik in industriële omgevingen en zijn volledig compatibel met de standaards IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab.

mm-172328_switche_2000x1125.jpg

FAQ's – vragen en antwoorden over e-mobiliteit
en het lastmanagement voor de laadinfrastructuur

Een lastmanagementsysteem voor de laadinfrastructuur biedt de mogelijkheid om e-mobiliteit in elektriciteitsnetten uit te bouwen en te integreren. Een lastmanagement voor het opladen van elektrische voertuigen regelt het vermogen van meerdere laadpunten zodanig dat de aanwezige netaansluiting optimaal kan worden benut – zonder het aansluitvermogen te verhogen of een nieuwe transformator op het netaansluitpunt te installeren. Bij meerdere laadpunten is daarom over het algemeen altijd een lastmanagementsysteem nodig om de laadinfrastructuur te integreren: gebouwen, parkeerplaatsen en parkeergarages beschikken meestal niet over grote vermogensreserves.

Een statisch lastmanagement is de simpelste vorm van een lastmanagementsysteem. Hierbij hebben alle verbruikers de beschikking over een van tevoren ingestelde, statische waarde aan energie. Bij het statische lastmanagement wordt geen rekening gehouden met extra verbruikers of opwekkingsinstallaties.

Voorbeeld van een statisch lastmanagement voor de laadinfrastructuur:

Voor drie laadstations is een vermogen van 22 kilowattuur beschikbaar. Als slechts één elektrische auto aan één van de drie laadstations wordt opgeladen, kan deze auto met het volledige vermogen van 22 kilowattuur worden opgeladen. Bij twee aangesloten voertuigen wordt dit vermogen gelijkmatig over beide laadpunten verdeeld.

Het dynamische lastmanagement verschilt op één cruciaal punt van het statische lastmanagement. De beschikbare energie is niet meer statisch, maar variabel (en dus dynamisch). Bij het dynamische lastmanagement voor de laadinfrastructuur wordt de capaciteit gemeten en dynamisch over de laadzuilen verdeeld. Als de zon bijvoorbeeld op fotovoltaïsche installaties schijnt, wordt het beschikbare totale laadvermogen van het laadstation verhoogd om de aanwezige stroom optimaal te benutten.

Voor de energiesector is een lastmanagement noodzakelijk om een stabiele energievoorziening te waarborgen. Met het oog op de e-mobiliteit betekent dit dat de groeiende laadinfrastructuur van de extra benodigde stroom moet worden voorzien zonder dat de netaansluitpunten worden overbelast. Daarvoor moeten opwekking, eventueel ook opslag én verbruik met elkaar in lijn worden gebracht. Het probleem hierbij: de hoeveelheid duurzaam en decentraal opgewekte energie kan aanzienlijk schommelen. Daarom is het van groot belang dat overtollige energie in het elektriciteitsnet door flexibele lasten wordt benut. Hier komt WAGO om de hoek kijken. Het lastmanagement regelt de energiestroom en stuurt alle verbruikers, opslagsystemen en opwekkingsinstallaties in het netwerk aan.

Naast de kosten voor de verbruikte energie moeten industriële en commerciële bedrijven, evenals grote objecten die een behoefte van meer dan 100 megawattuur (MWh) overschrijden, een zogenoemd "capaciteitstarief" betalen. Dat is het tarief dat moet worden betaald als de wettelijke vermogensgrens wordt overschreden. Voor het capaciteitstarief wordt ieder kwartier het maximale gemiddelde verbruik bepaald. Het kwartier met de hoogste gemiddelde waarde wordt meestal voor een heel jaar toegepast. Bij een capaciteitstarief van 110 euro per kilowatt (kW) leidt een lastpiek van 1000 kW op jaarbasis tot extra kosten van wel 110.000 euro. Met de integratie van een laadinfrastructuur voor de e-mobiliteit moet rekening worden gehouden met een extra verbruiksfactor. Daarom is een intelligent lastmanagement voor energiestromen zeer belangrijk, met name om lastpieken op te vangen ("peak shaving") om extra kosten te vermijden.

Het energiemanagementsysteem is een bovengeschikt systeem dat alle belastingstromen van verbruikers en opwekkers continu meet, bewaakt en optimaliseert. Energiemanagementsytemen worden in intelligente netwerken zoals smart grids, microgrids of nanogrids gebruikt om de energie-efficiëntie te verbeteren. Hieronder vallen bijvoorbeeld gebouwen of industriële bedrijven en nutsbedrijven. Een essentieel doel van energiemanagementsystemen is het verlagen van het verbruik van hulpstoffen, additieven en grondstoffen. Het lastmanagement voor de laadinfrastructuur tekent binnen het energiemanagement verantwoordelijk voor een zinvolle verdeling van aanwezige lasten. Het lastmanagement is daarom slechts één, maar belangrijk onderdeel van een totaalpakket voor het energiemanagement.