De nieuwe voeding Pro 2 van WAGO
Toekomstgerichte communicatie met innovatieve voeding

Onze arbeidswereld is permanent in beweging. Een van de redenen hiervoor is de toenemende digitalisering, die op alle gebieden een blijvende impact heeft. Een branche die hiermee in bijzondere mate wordt geconfronteerd, is de machine- en installatiebouw.

Aan welke eisen moeten moderne voedingen in het tijdperk van Industrie 4.0 voldoen op het gebied van communicatie en de beschikbaarstelling van gegevens? Een inventarisatie van de toekomstgerichte communicatie met de innovatieve voeding Pro 2 van WAGO.

Power communiceert nu

  • Gereed voor Industrie 4.0 – de voedingen Pro 2 en de elektronische beveiligingsschakelaars met IO-Link-interface van WAGO kunnen in elke toepassing worden gebruikt en lezen de gewenste gegevens uit.
  • Software voor hardware – de voeding Pro 2 van WAGO kan naar individuele behoeften worden ingericht.
  • Eenvoudig en direct – de LED-balk aan de voorkant toont het actuele uitgangsvermogen, overbelastingen en belastingreserves, de geselecteerde bedrijfsmodus evenals waarschuwingen of fouten in de vorm van een code.

Machinebouw als voortrekker van de digitalisering

Een stap vooruit: 88 procent van de machine- en installatiebouwers heeft de digitalisering strategisch verankerd, aanzienlijk meer dus dan het macro-economische gemiddelde (74 %). Dit blijkt uit een trendonderzoek van "Tata Consultancy Services" (TCS) en Bitkom Research uit 2017.

In de aanloop naar de Hannover Messe 2018 heeft de digitale branchevereniging Bitkom nog meer belangrijke inzichten gepresenteerd: volgens het onderzoek is 24 % van de machines en installaties in Duitse bedrijven al aangesloten op het internet - en dit percentage neemt gestaag toe. Het monitoringrapport Wirtschaft DIGITAL, dat in opdracht van het Duitse Ministerie van Economische Zaken en Energie is opgesteld, bevestigt dat 93 % van de machinebouwers producten en diensten digitaal aanbiedt.

Tot 2022 zal de digitalisering voor 72 % van de machinebouwers van groot strategisch belang zijn. De resultaten tonen aan: de machine- en installatiebouw neemt het voortouw in het digitale tijdperk. Laten we ons eens voorstellen dat elke vierde machine nu al "smart" is en alles in een groot netwerk met elkaar verbonden is. Dit heeft enorme gevolgen voor het beschikbaar stellen en evalueren van gegevens. Maar om welke gegevens gaat het nou precies?

Gegevens, gegevens, nog meer gegevens

Gegevens zijn het goud van de toekomst. Een permanente verbinding en communicatie genereren transparante en consistente gegevens over de gehele waardeketen - altijd en overal. Dankzij preventief onderhoud kunnen uitvaltijden en hiermee gepaard gaande kosten aanzienlijk worden verlaagd, aangezien de status van de in bedrijf zijnde apparaten door het zogenoemde "data monitoring" wordt bepaald om in te kunnen schatten wanneer onderhoud noodzakelijk is.

Een van de bereiken waar de transparantie van gegevens en een permanente monitoring c.q. bewaking tot op heden niet kon worden gerealiseerd, is de voeding in de schakelkast. Hier ondersteunt de digitalisering de automatisering door het verzamelen en evalueren van gegevens waarmee nochtans geen rekening werd gehouden. Op deze manier kunnen ongeplande stilstandtijden in toenemende mate worden vermeden, fouten sneller opgespoord en geanalyseerd worden én kunnen ongeplande servicewerkzaamheden in de toekomst doelgericht worden vermeden - een cruciaal concurrentievoordeel! "Naast de klassieke functie als omvormer bieden moderne netvoedingen ook de mogelijkheid om via de modulaire communicatie waardevolle gegevens ter beschikking te stellen. Dit ondersteunt bijvoorbeeld het preventieve onderhoud of de bewaking op lange termijn", bevestigt Stefan Wagner, Head of Product Management Power Supplies.

De voedingen Pro 2 van WAGO en de elektronische beveiligingsschakelaars met IO-Link-interface van WAGO kunnen nu al in elke toepassing worden gebruikt en bieden de mogelijkheid om de gewenste gegevens uit te lezen.

Jürgen Pfeifer, IoT & Cloud Partnermanager bij WAGO

Alles in één netwerk - ook gestandaardiseerd?

Nee, digitalisering is immers geen synoniem voor standaardisering. Met name in de automatiseringstechniek wordt gebruik gemaakt van een grote diversiteit aan veldbussen en dus fysieke interfaces en protocollen. Met de insteekbare communicatiemodule bij de voeding vereenvoudigt WAGO de planning, het ontwerp én de vrijgave. Bij een wijziging van de gewenste communicatie-interface hoeft alleen de interface te worden vervangen, en dus niet het volledige systeem. Een ander voordeel is de compatibiliteit met diverse andere veldbussen. De voedingen Pro 2 van WAGO en de elektronische beveiligingsschakelaars met IO-Link-interface van WAGO kunnen nu al in elke toepassing worden gebruikt en bieden de mogelijkheid om de gewenste gegevens uit te lezen.

"De optioneel insteekbare communicatie-interface, de IO-Link-interface en de configuratiemogelijkheden van de nieuwe voeding Pro 2 van WAGO kunnen de gebruiker nu al naar het digitale tijdperk brengen", aldus Jürgen Pfeifer, IoT & Cloud Partner Manager bij WAGO. De ervaren automatiseringsexpert van WAGO voegt daar nog aan toe: "IO-Link is vaak nauw verbonden met Industrie 4.0.

De IO-Link-interface biedt naast service- en bedrijfsgegevens ook tal van configuratiemogelijkheden. Dit maakt een aanpassing aan de desbetreffende toepassing mogelijk, ook online, bijvoorbeeld afhankelijk van de van tevoren geregistreerde bedrijfstoestand. De correctie van de uitgangsspanning bij een hogere belasting, de automatische uitschakeling bij een herhaaldelijke overbelasting en het op afstand herstarten van verbruikers na een update of een reset van het stuurstroomcircuit zijn slechts enkele van de mogelijke toepassingen.

Interessant zijn ook de configuratiemogelijkheden van de signaaluitgang, die als groepsmelding geconfigureerd kan worden en naar keuze DC O.K., overstroom, uitschakeling of andere waarschuwings- en foutmeldingen levert, en dus eveneens aan de toepassing kan worden aangepast om zo gegevens met een toegevoegde waarde aan de eindgebruiker ter beschikking te kunnen stellen.

Power communiceert nu
De voeding Pro2 van WAGO

De voeding Pro 2 van WAGO kan via een communicatiemodule (momenteel IO-Link, later ook op Ethernet baserende protocollen zoals MQTT, Ethernet IP, PROFINET) met de PLC of een IoT-gateway worden verbonden. Dit maakt een constante communicatie via gestandaardiseerde protocollen mogelijk. Hierdoor kan worden bespaard op de voor de implementatie benodigde kosten en tijd.

De gegevens van de voeding Pro 2 (PSU) van WAGO kunnen opgeslagen en voor een optimalisering van de energie-efficiëntie geanalyseerd worden. De centrale PLC kan de decentraal gebruikte PSU in onderdelen van de installatie via een hardwaresignaal of een buscommando uitschakelen om de stand-bymodus voor het besparen van energie te gebruiken. En dankzij de monitoringfuncties is altijd actuele informatie over de gegevens van de voeding of de aangesloten last beschikbaar. Storingen worden bovendien duidelijk gesignaleerd en maken zo een constante bewaking van de applicatie mogelijk.

En hoe ziet het er in de praktijk uit?

Binnen milliseconden kunnen waarden via de insteekbare communicatiemoduleuitgelezen worden - en dat via verschillende protocollen. De stroom- of spanningswaarden worden vervolgens via een diagram geëvalueerd. In geval van derating beschikt de communicatiemodule over een zogenoemde "waarschuwingsdrempel" voor de klant. Een waarschuwing kan bijvoorbeeld worden ingesteld bij overbelasting of bij een beperking van het toepassingsbereik. De ingebouwde stroommeter activeert een melding zodra de gedefinieerde waarde wordt overschreden.

Bovendien beschikt de voeding Pro 2 (PSU) van WAGO over een elektronische beveiligingsschakelaar voor nominale stroom. De activeringswaarde kan flexibel worden ingesteld: de drempelwaarde voor de activering van de beveiligingsschakelaar kan snel en nauwkeurig worden vastgelegd. De stroom kan van 100 milliseconden tot maximaal 5 seconden worden uitgeschakeld - afhankelijk van de behoefte. Als de stroom gedurende een instelbare tijd de gedefinieerde grenswaarde overschrijdt, wordt de uitgang uitgeschakeld - met behulp van de digitale ingang kan vervolgens een reset uitgevoerd en de netvoeding opnieuw gestart worden.

Lange levensduur, optimale efficiëntie, minimale afmetingen en dus maximaal beperkte bedrijfskosten!

Klaus Böhmer, Sales Director International bij WAGO

Klaar voor IoT

Nu al klaar voor IoT - de voeding Pro 2 van WAGO biedt een beslissend concurrentievoordeel: de actieve integratie van de voedingen in de besturingsomgeving (of parallel in Analytics) maakt een permanente bewaking van de actuele belastingstoestanden mogelijk. De toestandsgegevens kunnen op ieder gewenst moment door de besturing worden opgevraagd, maken een handmatige controle van de uitgangsspanning overbodig en bieden de mogelijkheid om het onderhoud van de voeding evenals van alle aangesloten verbruikers op tijd uit te voeren. Communicatie wordt dus een essentiële factor in moderne voedingen. "Een lange levensduur, optimale efficiëntie, minimale afmetingen en dus maximaal beperkte bedrijfskosten: dat zijn de directe voordelen voor onze klanten en dus ook voor de exploitanten van installaties – vanaf de eerste dag van gebruik", aldus Klaus Böhmer, Sales Director International bij WAGO.

Ook voor de toekomst zijn er al plannen voor de voeding Pro 2 van WAGO: "De voordelen van de communicatiemogelijkheden liggen voor de hand. Net als onze klanten hebben wij bij WAGO tal van ideeën over de potentiële mogelijkheden van intelligente voedingen. Er is een zee aan mogelijkheden, waarbij het de uitdaging is om de juiste prioriteiten te stellen", concludeert Böhmer.

Producteigenschappen Pro 2

Kom meer te weten over het potentieel van de
voeding Pro 2 van WAGO