Op deze pagina:

Thema's
KNX: dé standaard in de huis- en gebouwsysteemtechniek

KNX is een uniform en door verschillende fabrikanten toegepast communicatieprotocol voor de intelligente koppeling van moderne huis- en gebouwsysteemtechniek. Met KNX kunt u energie-efficiënte oplossingen plannen en aansturen voor een betere werking en een hogere mate van comfort. Als bijkomend effect kunt u op de energiekosten besparen.

Systeemeigenschappen van KNX:

 • Decentraal bussysteem dat voor een directe uitwisseling van informatie tussen de apparaten zorgt
 • Busspanning DC 24 V (+6/-4 V)
 • Voorkoming van botsingen tussen telegrammen en vernietiging van gegevens dankzij CSMA-/CA-procedure

 • Maximaal 12.000 busdeelnemers aansluitbaar

 • Overdrachtsnelheid van 9,6 kbit/s, afsluitweerstanden niet nodig

KNX in een notedop

Sinds meer dan 20 jaar geldt KNX als wereldwijde standaard voor de huis- en gebouwsysteemtechniek conform EN 50090 en ISO/IEC 14543. Een groot voordeel van KNX is de decentrale structuur: in plaats van in een centraal apparaat zijn de functies in de afzonderlijke busdeelnemers ondergebracht. De sensoren (bijv. aanwezigheidsmelders) sturen de besturingscommando's direct naar de verlichtingsarmaturen, de jaloezieën, de verwarming of de ventilatie. De toewijzingen en functies worden eenvoudig met de "Engineering Tool Software" (ETS) geconfigureerd en kunnen te allen tijde gewijzigd en aangepast worden.

KNX ondersteunt diverse overdrachtsmedia zoals de tweedraads leiding (KNX TP), Ethernet (KNX IP), de radiografische overdracht (KNX RF) of Powerline (KNX PL). Met KNX als standaard zijn apparaten van verschillende fabrikanten met elkaar compatibel en kunnen flexibel tot één oplossing gebundeld worden. Aangezien ieder apparaat over een eigen microprocessor beschikt, is een centrale niet noodzakelijk.

Variabel en individueel: KNX in de gebouwautomatisering

Als open standaard biedt de KNX-technologie een uniforme en comfortabele gebruikersbesturing voor alle bereiken van de huis- en gebouwsysteemtechniek – van huishoudelijke toepassingen tot toepassingen in de utiliteitsbouw. Dankzij het brede toepassingsbereik kunnen tal van apparaten en installaties met behulp van KNX met elkaar verbonden worden. In de utiliteitsbouw kunt u bijvoorbeeld een netwerk met verlichtings-, zonwerings- en verwarmings-, ventilatie- en airconditioningssystemen realiseren en overeenkomstig de behoefte gebruikersvriendelijk aansturen.

Tot de afzonderlijke componenten van het KNX-systeem behoren zowel sensoren als actuatoren. Sensoren zoals thermostaten of windmeters genereren commando's in de vorm van telegrammen. Deze telegrammen worden door actuatoren, bijvoorbeeld schakelrelais voor jaloezieën of verlichtingsarmaturen, in acties omgezet. De verbinding tussen de sensoren en de actuatoren, en zodoende de uitwisseling van telegrammen, wordt door een 2-aderige buskabel tot stand gebracht. Op deze manier komt de koppeling van de afzonderlijke onderdelen van de installatie te vervallen, waardoor aanzienlijk minder tijd voor de bekabeling nodig is.

Uw voordelen:

 • Eenvoudige configuratie en inbedrijfstelling

 • Groot assortiment aan apparaten, door tal van fabrikanten inzetbaar

Functionaliteit en comfort: WAGO en KNX

Met de controller KNX IP (750-889) en de KNX TP1-module (753-646) biedt WAGO een innovatief en toekomstbestendig concept voor de gebouwautomatisering. Met de controller KNX IP van WAGO kunnen conventionele sensoren en actuatoren evenals complexe verbindingen met DALI, draadloze EnOcean-techniek en andere systemen zeer voordelig worden gebundeld. De KNX TP1-module van WAGO zorgt hierbij voor de aansluiting op TP1-netwerken. Ethernet als medium en KNX IP als overdrachtsprotocol maken een hoge snelheid tussen de apparaten en een perfecte integratie in bestaande infrastructuren mogelijk.

De controller KNX IP en de KNX TP1-module vormen samen de KNXnet IP-router, die de klassieke TP1-netwerken met het Ethernet verbindt. De overdrachtsnelheid in het KNX-netwerk kan zo aanzienlijk worden verhoogd. Hierdoor is meer dataverkeer op de backbone mogelijk, en worden eventuele knelpunten bij een bovengeschikte visualisatie voorkomen. De KNX IP-router wordt door de ETS eveneens gebruikt als netwerkinterface voor de projectering en parametrering. De desbetreffende productdatabanken/plug-ins voor de controller KNX IP, voor de KNX TP1-module en voor de KNX IP-router helpen u niet alleen bij de apparaatspecifieke configuratie. Voor een comfortabel gebruik werden deze zodanig ontwikkeld dat deze bekende en beproefde methodes en processen van de ETS toepassen kunnen.

Voordelen van WAGO en KNX:

 • Hoge mate van flexibiliteit bij de projecten door het aanmaken van vrij programmeerbare applicaties
 • Aansluiting van digitale en analoge sensoren en actuatoren en van subsystemen (bijv. DALI, EnOcean enz.)
 • Hoge snelheid, korte reactietijden en grotere hoeveelheden data via apparaten die direct op het Ethernet aangesloten zijn
 • Systematische integratie van Twisted Pair-apparaten
 • Veelzijdige toepassingsmogelijkheden door de combinatie van de controller KNX IP en de KNX TP1-module

Systeemoverzicht KNX

KNX-producten van WAGO

knx_00267005_2000x1125.jpg

Controller KNX IP (750-889)

De vrije programmeerbaarheid maakt van de KNX IP-controller een uiterst krachtige controller voor ruimten en omgevingen. De controller combineert de voordelen van het communicatieprotocol KNX IP met het modulaire WAGO I/O-SYSTEM 750. Hierdoor kan iedere besturings- en regelingstaak in de flexibele gebouwtechniek worden opgelost.

De controller KNX IP blinkt niet alleen uit met de bijzonder performante processor, maar ook met het omvangrijke data-, programma- en retaingeheugen. Het grote geheugen zorgt voor voldoende reserves bij complexe besturingstaken. Met de geïntegreerde 2 port switch kan de controller bovendien in een Ethernet-lijntopologie geïntegreerd worden. Als u extra geheugenruimte nodig heeft, bijvoorbeeld voor complexe webvisualisaties of Trend Log-gegevens, kunt u de SD-kaarthouder gebruiken om de gegevens op een SD-kaart op te slaan. Bovendien kan de SD-kaart gebruikt worden voor zogenoemde "Back-up & Restore"-functies – hierdoor kan het PLC-programma niet alleen gearchiveerd, maar bij servicewerkzaamheden ook gereconstrueerd worden. Het IP-adres van de controller kan met een druk op de knop te allen tijde hersteld worden. De begrenzing van de telegramwaarden en de geoptimaliseerde bootvolgorde verbeteren het netwerkverkeer voor een aanzienlijk verbeterd startgedrag.

Voordelen:

 • Vrij programmeerbare besturing
 • Geïntegreerde KNX IP-router
 • Combineerbaar met alle I/O-modules van de serie 750
 • Houder voor SD-kaart
 • Schakelaar voor het herstellen van het IP-adres
 • Verbeterde engineering-workflow
knx_p_ur_0753_0646_000_xx_2000x1125.jpg

KNX TP1-module (753-646)

De KNX TP1-module vervult twee afzonderlijke functies, die afhankelijk van de toepassing automatisch worden geactiveerd. Zo kunt u de module als KNX-interface voor de programmeerbare besturing van het WAGO I/O-SYSTEM 750 gebruiken. In dit geval vormt de module aan de KNX-zijde een standaard KNX-busdeelnemer die via de ETS in een KNX-netwerk geïntegreerd wordt. In combinatie met andere modules die op de controller aangesloten zijn kan de module als flexibele interface voor andere gebouwautomatiseringsprotocollen en subbussen worden gebruikt zoals BACnet, Modbus TCP, DALI en EnOcean.

De module kan echter ook als TP1-interface voor de KNX IP-router gebruikt worden. In dit geval wordt het KNX TP1-netwerk op het Ethernet geroutet en kan zodoende via het Ethernet-netwerk bediend worden.

De applicatie wordt met de software WAGO I/O-PRO CAA geprogrammeerd. De toewijzing van gegevens van het applicatieprogramma aan groepsadressen vindt via een ETS-plug-in plaats.


Voordelen:

 • Integratie van KNX TP1-netwerken in het WAGO I/O-SYSTEM
 • Combineerbaar met alle voor het gebouw relevante controllers van WAGO (bijv. BACnet)
 • Ondersteuning van 254 KNX-objecten

KNX-router (750-889 en 753-646)

Controller en module: router

De controller KNX IP en de KNX TP1-module vormen samen de KNXnet IP-router, die de klassieke TP1-netwerken met het Ethernet verbindt. De overdrachtsnelheid in het KNX-netwerk kan zo aanzienlijk worden verhoogd. Hierdoor is meer dataverkeer op de backbone mogelijk, en worden eventuele knelpunten bij een bovengeschikte visualisatie voorkomen. De KNX IP-router dient voor de ETS 3/4 ook als netwerkinterface voor de projectering en de parametrering.

Controller en router: twee apparaten in één

De KNX IP-router bevat eveneens de functie van de controller KNX IP. Hoewel deze combinatie van apparaten in één hardware-apparaat gebundeld is, worden in de ETS twee afzonderlijke KNX-apparaten weergegeven. Op de controller zijn dus twee programmeerschakelaars voor de inbedrijfstelling aanwezig.

Voordelen:

 • KNX IP-router door de combinatie van de controller KNX IP en de KNX TP1-module
 • Ethernet-toegang tot het TP1-netwerk voor ETS of visualisatie
g_ur_office_pc_000_xx_2000x2000.jpg

WAGO ETS-plug-in /-productdatabank

De desbetreffende plug-ins voor de controller KNX IP, voor de KNX TP1-module en voor de KNX IP-router helpen u niet alleen bij de apparaatspecifieke configuratie. Voor een comfortabel gebruik werden deze zodanig ontwikkeld dat deze bekende en beproefde methodes en processen van de ETS toepassen kunnen.

Download handboek WAGO ETS-plug-in

Uw contactpersoon bij WAGO

Technisch Support Automation

Technisch Support Automation