Emner
Intelligent lysstyring fra WAGO

WAGO Lighting Management er den raffinerte løsninger for lyskontroll i store områder, for eksempel i produksjonsanlegg eller varehus. Ved bruk av en kombinasjon av forhåndsdefinert maskinvare og brukervennlig programvare tilbyr WAGO et lysstyringssystem som muliggjør design og igangkjøring av nye belysningssystemer, samtidig som det gir en rekke driftsrelaterte fordeler.

WAGO Lighting Management:

 • Enkelt å bruke
 • Innovativ anvendelighet
 • Tydelig inndataskjerm

Lysstyring med WAGO

Den intelligente løsningen for belysningskontrollere

loesungen_lichtmanagement_systemgrafik_2000x2000.jpg

New Features

 • Automatic test system for DALI safety lights with single batteries
 • Color temperature control: Human Centric Lighting (HCL)
 • Integration of KNX buttons
 • Energy evaluation per virtual room

Ha kontroll over systemet ditt

WAGO Lighting Management er den intelligente løsninger for lyskontroll i store områder, for eksempel i produksjonsanlegg eller varehus.

Hemmeligheten til suksess

WAGO Lighting Management er den intelligente løsninger for lyskontroll i store områder, for eksempel i produksjonsanlegg eller varehus.

Ved bruk av en kombinasjon av forhåndsdefinert maskinvare og brukervennlig, nettbasert programvare tilbyr WAGO Lighting Management design og igangkjøring av nye belysningssystemer, samtidig som det gir en rekke driftsrelaterte fordeler.

Fundamentet er et intelligent lysstyringssystem som sikrer at riktig lys er tilgjengelig i riktig mengde til rett tid ved bruk av dagslys-sensorer, tilstedeværelse-sensorer og velprogrammerte lysscenarier.

Dine fordeler:

 • Redusere livssykluskostnader gjennom effektiv lysstyring
 • Igangkjøring via selvforklarende, veiviserbasert konfigurasjon
 • Enkel konfigurasjon uten programmering

Maskinvare av høy kvalitet

Maskinvaren er basert på WAGOs nye PFC200-kontroller og DALI-bussmodulen fra WAGO-I/O-SYSTEM 750. Hver modul kan integrere opptil 64 DALI-lys, opptil 16 DALI-sensorer og opptil 16 DALI-sendere i systemet. Ettersom antall bussmoduler varierer, kan WAGO Lighting Management brukes til både små produksjonsanlegg og store logistikksentre. Dessuten kan flere I/O-moduler knyttes til kontrolleren, for eksempel tre-fasede strømmålingsmoduler, en modul for GPS-basert tidssynkronisering eller radiomottakermoduler for EnOcean-radiobrytere.

Den beste maskinvaren til lysstyringssystemet ditt

Moderne programvare

Enkel konfigurasjon via et nettbasert grensesnitt etablerer WAGO Lighting Management som en kraftfull og brukervennlig løsning. Alle innstillinger, både for igangkjøring og under drift, kan utføres ved å klikke på en mus – det trengs ingen programmering Ettersom det grafiske brukergrensesnittet er tilgjengelig fra hvilken som helst vanlig nettleser, er det ikke nødvendig å installere programvare lokalt. Webvisualiseringen, som er basert på HTML5, fjerner alle komplikasjoner fra konfigurering av lyssystemet. Massebehandling med Microsoft Excel via eksport og import er en komplementær funksjon. Parameterverdier kan lagres på et SD-kort eller på en server for sikkerhetskopiering via SFTP. Verdiene kan videresendes til et bygningskontrollsystem på høyere nivå eller et SCADA-system via MODBUS TCP IP. På inndataskjermen fylles skjermmasker ut med standardinnstillinger på forhånd, og driftstilstandene vises for grunnleggende parametere.

Tydelig inndataskjerm

 • Skjermmasker med forhåndsutfylte standardinnstillinger
 • Spesifisering av settpunktverdi
 • Maksimum og minimum kontrollgrenser
 • Aktuator- og sensorkonfigurasjon
 • Indikasjon av driftsstatus

PFC200-kontrollerne er utformet for behandling av WAGO-programmer. De gjenkjenner disse kontrollerne ved en spesialversjon av artikkelnummeret. For eksempel kan flexROOM® eller lysstyringsprogrammer styres med WAGOs 750-8202/000-012-kontroller. Programmet kan lastes ned lenger nede på dette nettstedet.

Se programdokumentasjonen for mer informasjon og nøyaktig tildeling av programmet til de respektive programkontrollene. Kontrollerne kan også brukes med sine egne programmer.

Programvare for lysstyring

Programvare for Lighting Management Application Controller

Du trenger lysstyringsprogrammer for å få fullt utbytte av WAGOs belysningsløsning. Programkontrolleren vår finnes med to ulike programvareversjoner: energiforvaltning og lysstyring. Programvaren er tilgjengelig etter registrering. Når du har registrert deg, gjør vi den siste versjonen av programvaren tilgjengelig for deg via e-post, og hjelper deg med eventuelle spørsmål du skulle ha når som helst underveis.

Innovativ anvendelighet

WAGO Lighting Management er klar for de ulike belysningskravene til varehus og produksjonsanlegg. Fundamentet: et anlegg deles inn i virtuelle rom som svarer til de ulike funksjonene og aktivitetene – for eksempel samlebånd, trafikkveier eller kontorer. Hvert virtuelt rom mottar signaler fra sensorene og aktuatorene for automatisk å generere optimale lysintensitetsforhold for den respektive oppgaven, avhengig av funksjonene som har blitt angitt.
Ved å bruke virtuelle rom kan konverteringer og romendringer implementeres raskt og enkelt via nettleser-konfigurasjon. Dessuten kan systemet enkelt kobles til kontroll- eller bygningssystemet på et høyere nivå ved hjelp av MODBUS TCP/UDP-protokollen.
Lysstyring fra WAGO gir deg følgende funksjoner:

 • Svitsjing: strøm av/på (med/uten overvåking), sperrereleer, trappefunksjon, automatisk lys (bevegelsesdetektor), dimmekontroll
 • Lysregulering: lysregulering med tilstedeværelse-sensorer
 • Lyskontroll: konstant lyskontroll, dagslyskontroll med svitsjer (interne/eksterne), dagslyskontroll med trappefunksjon, avansert dagslyskontroll
 • Slavefunksjon: eksternt virtuelt rom, ekstern dimmeverdi
 • Tidsfunksjon: ukedager, helger, spesialprogrammer, offentlige helligdager
 • Innhenting av energidata: nøyaktig måling av energiforbruk

WAGO Lighting Management Tutorial – Your First Look at the Software

Discover WAGO Lighting Management with in various applications. WAGO Lighting Management is a proven concept based on predefined hardware and preconfigured application software, which greatly simplifies planning, commissioning and operation.

Application Controller Commissioning

In this video, we demonstrate how to commission an application controller.

Information Material Download

You will find the following information material and product overview for lighting management here. Upon request, you will also receive the WAGO Lighting Management ePLAN data.

 • Release notes
 • Manual
 • Bid texts
 • Circuit diagrams
 • KNX interface

WAGO-bygningsautomasjon:
Vi svarer gjerne på dine spørsmål.

WAGO for profesjonelle grupper

Fokuser på kravene dine

For installatører og systemintegratorer: Dra nytte av vår webportal for profesjonelle grupper slik at du kan få direkte tilgang til informasjonen fra området innen bygningsteknologi som er relevant for deg.