Emner
Materialspesifikasjoner og
Tilkobling av
Aluminiumledere

For våre produkter bruker vi materialer som har blitt bevist i praksis, noen over århundrer. Likevel utfører vi kontinuerlig videre forskning og tester nye materialer. Dette gjelder også kontaktpastaen som må brukes for å koble aluminiumlederne til WAGO-fjærklemmer.

WAGO-informasjon:

 • Isolasjonsmaterialer
 • Tabell: Standardisolasjonsmaterialer
 • Polyamid (PA 66)
 • Glassfiberforsterket polyamid (PA 66 GF)
 • Polyftalamid (PPA GF)
 • Polyamid (PA 46)
 • Polykarbonat (PC)
 • Terminering av aluminiumledere

Materialespesifikasjoner og tilkobling av aluminiumledere hos WAGO

Oversikt over materialspesifikasjoner

Isolasjonsmaterialer

WAGO bruker primært polyamid (PA 66 og PA 46) for å innkapsle strømbærende deler, så vel som polyftalamid (PPA) og polykarbonat (PC) for isolasjonsmateriale (se tabell). I mer enn 40 år har disse materialene vist seg i WAGO-produkter, og alle er godkjente av sertifiserte tredjeparts byråer. Polymermaterialene som er oppført er teknisk halogenfrie og flammehemmende i samsvar med IEC 61249-2-21 og inneholder ikke tungmetaller, silikon, asbest eller formaldehyd som formuleringskomponenter.
materialangaben_isolierstoffe_tabelle_2000x1125.jpg

Polyamid (PA66)

WAGO bruker modifiserte, teknisk halogenfrie, flammehemmende polyamider.

Disse materialene korroderer ikke, er vanskelige å antenne og har selvslukkingsegenskaper (V0-rankering per UL 94). Ved å følge UL 746C har polyamidene som brukes hos WAGO en kontinuerlig driftstemperatur på 105 °C (221 °F), basert på den relative temperaturindeksen med slagbelastning (RTIimp).

Dette sikrer at nødvendige elektrisk og mekanisk isolerende egenskaper opprettholdes på et tilstrekkelig garantert nivå over en lengre periode. Den kortsiktige øvre temperaturgrensen er

200°C (392°F). I lavere temperaturområder har det blitt fastsatt at ingen skade på isolasjonsmaterialet oppstår under bruk ned til -35°C (-31°F). Etter installasjon og kabling kan WAGO-produkter til og med brukes i temperaturer ned til -60 °C (-76 °F). Miljøfuktighet (opptil 2,5% i en standard atmosfære) absorberes, og gir polyamider med optimal elastisitet, styrke og holdbarhet. I praktisk bruk har grunnleggende stabilisering av WAGOs polyamider vist seg å være tilstrekkelig i mange år for å forhindre skade forårsaket av eksponering for ozon eller UV-stråling i planlagte applikasjoner. Polyamider har utmerket motstandsdyktighet mot de mest krevende klimaene og har bevist seg i tropiske applikasjoner over hele verden. Isolasjonsdeler laget av polyamid er resistente mot insekter. Materialet gir ikke oksygen eller andre biogene elementer til mikroorganismer. Tilstedeværelsen av anaerobe jordbakterier, mugg, sopp og enzymer bryter ikke ned materialet. Polyamider er motstandsdyktige mot de fleste brensler, fett og oljer, samt de mest brukte rengjøringsmidler, som alkohol, freon, frigen og karbontetraklorid. Syrebestandighet avhenger av syretype og -konsentrasjon, samt eksponeringstid.

Bruk av isolasjonsmaterialer under egenproduksjon hos WAGO skjer først etter godkjenning av fabrikktestsertifikater og spesifiserte materialtester.

Glassfiberforsterket polyamid (PA 66 GF)

WAGO bruker glassfiberforsterkede polyamider for komponenter med økte mekaniske krav, som spaker, trykknapper eller innkapslinger utsatt for høye belastninger, fordi de har betydelig bedre mekaniske egenskaper enn ikke-forsterkede polyamider. Generelt brukes materialer som har utmerket sporingsmotstand, brennbarhetsvurderinger og motstand mote høye temperaturer.

Flere data finnes i tabellen.

Polyftalamid (PPA GF)

Glassfiberforsterkede, kraftige polyamider er ideelle for høytemperatur-applikasjoner, på grunn av materialets høye nivå av termisk formstabilitet, lav avhengighet på omgivelsesforhold og de utmerkede styrkeegenskapene. Materialets fremragende sporingsmotstand tillater at miniatyrkomponenter kan realiseres. Brannbeskyttelsesutstyr gjør det mulig å klassifisere i brennbarhetsklasse V0 per UL 94 - selv for ekstremt tynne vegger. PPA GF absorberer små mengder fuktighet fra omgivende luft, noe som gjør det ideelt for THR-loddeapplikasjoner og for tynnvegget, formstabile komponenter.

Flere data finnes i tabellen.

Polyamid (PA46)

I sammenligning med PA 66 har PA 46 vesentlig høyere formstabilitet under varme. Den relative temperaturindeksen med slagbelastning (RTIimp) er 115°C (239°F) for PA 46.

Den pålitelige kortsiktige temperaturen for den typen som brukes av WAGO, er 280 °C (536 °F).

Flere data finnes i tabellen.

Polykarbonat (PC)

Polykarbonat har utmerket formstabilitet under varme. De elektriske og mekaniske egenskapene forblir intakte ved ekstremt høye temperaturer opptil ca. 120 °C (248 °F) per UL-gult kort. Dens gode elektrisk isolerende egenskaper og formstabilitet er nesten uavhengig av miljøforhold, som fuktighet og temperatur. Meget presise komponenter kan opprettes på grunn av den lave krympingen av materialet under sprøytestøping. Polykarbonat har utmerket værbestandighet og er også svært motstandsdyktig mot høyenergistråling. Hvis polykarbonatet ikke er farget, er komponentene glassklare. Takket være dens ønskelige egenskaper (f.eks. formstabilitet, varmebestandighet, ikke-brennbarhet, holdbarhet og gjennomsiktighet) er polykarbonat et bevist og mye brukt materiale innen elektrisk industri. Avhengig av kravene til det ferdige produktet, bruker WAGO polykarbonater som bærer brennbarhetsklassifiseringer V2 og V0 per UL 94. Medium-viskositetspolykarbonat brukes som har utmerket kjemisk motstand.

Polybutylentereftalat (PBT)

Polybutylentereftalat brukes på grunn av sin balanserte kombinasjon av stivhet og styrke sammen med holdbarhet og varmeavbøyningsmotstand, samt god formstabilitet.

De elektriske og mekaniske egenskapene er på et høyt nivå og påvirkes ikke av omgivelsesfuktighet. Brannvernutstyret er teknisk forurensningsfritt som vanlig, og materialet er klassifisert som V0.

Glassfiberforsterket polybutylentereftalat (PBT GF)

Glassfiberforsterket polybutylentereftalat er også preget av meget gode mekaniske og elektriske egenskaper, spesielt med tynne vegger.

Type PBT GF er også klassifisert som V0 og, som med andre WAGO-plasttyper, teknisk forurensningsfritt.

Tilkobling av aluminiumledere ("Alu-Plus"-kontaktpasta)

Alle WAGO-produkter er konstruert for tilkobling av kobberledere, med følgende mulige unntak:

Bruk "Alu-Plus"-kontaktpasta når du kobler massive aluminiumledere til vår fjærklemmer.

På grunn av aluminiumledernes lave ledningsevne er det også nødvendig å tilpasse nominelle strømmer i henhold til dette: 2,5 mm2 = 16 A og 4 mm2 = 22 A.

Sprøyte

Innhold: 20 ml "Alu-Plus"-kontaktpasta
Artikkelnr.: 249-130
20 stykk per pakningsenhet (4 x 5)

Applikasjonsområder

"Alu-Plus"-kontaktpasta er for sikker kobling av massive aluminiumledere(1) opptil 4 mm2 i WAGO-fjæreklemmekoblinger.

Følgende gjelder for fjærklemmekoblinger med PUSH WIRE® og Push-in CAGE CLAMP®-koblingsteknologi:
Rengjøring og smøring av aluminiumledere er ikke lenger nødvendig. Bruk WAGO "Alu-Plus"-kontaktpasta i stedet, som direkte injiseres i lederinngangshullet i WAGO-rekkeklemmer ved hjelp av den praktiske sprøyten. Aluminiumledere som tydelig viser at korrosjonseffekter (dvs. svart misfarging) krever mekanisk rengjøring. Ubehandlede massive aluminiumledere kan så settes inn lett.


Ved bruk av rekkeklemmer med CAGE CLAMP®-fjærklemmeteknologi, må aluminiumledere først rengjøres med et blad og deretter settes umiddelbart inn i klemmeenhetene som er fylt med "Alu-Plus"-kontaktpasta.

(1)Aluminiumledere per IEC 61545-standard, klass B, "Legering 1370" med 90–180 N/mm2 strekkfasthet og 1–4%-forlengelse
Standardverdier: 90 ... 180 MPa strekkfasthet, 1 ... 4% forlengelse (per EN 615.4.1)

WAGO "Alu-Plus"-kontaktpasta

 • Destruerer automatisk oksidfilmen under prosessen med innføring i PUSH WIRE® og
  Push-in CAGE CLAMP®-koblinger
 • Hindrer ny oksidering ved klemmepunktet.
 • Forhindrer elektrolytisk korrosjon mellom aluminium- og kobberledere (i samme rekkeklemme)
 • Gir langvarig beskyttelse mot korrosjon.

Det er, selvsagt, også mulig å i tillegg anvende WAGO “Alu-Plus” på hele overflaten av aluminiumlederen før kobling, selvsagt.

WAGO-belysningskontakter

Applikasjonseksempler

WAGO "Alu-Plus" i sprøyten gir en høyere grad av pålitelighet og renhet når du terminerer massive aluminiumledere. Fylling utføres på følgende to utvalgte WAGO-rekkeklemmer - ganske raskt, som beskrevet i eksemplet.

Trinn 1:

Skyv dysen til "Alu-Plus"-sprøyten først inn i sirkulære hullet og deretter inn i det åpne, firkantede lederinngangshullet i WAGO-belysningskontakten.

h_0249_0130_002_xx_2000x1125.jpg

Trinn 2:

Trykk stempelet ned til "Alu-Plus" har fylt begge inngangshull.
Merk: Ikke egnet for applikasjoner med høye temperaturer!

h_0249_0130_003_xx_2000x1125.jpg

WAGO skinnemonterte rekkeklemmer (opptil 4 mm2 /12 AWG)

Trinn 2:

Trykk stemplet ned til "Alu-Plus" har fylt alle lederinngangshullene.

h_0249_0130_005_xx_2000x1125.jpg

Trinn 1:

For hver lederinngang:
Sett dysen til "Alu-Plus"-sprøyten inn i hvert andre åpne lederinngangshull, én etter én.

h_0249_0130_004_xx_2000x1125.jpg
Nedlastinger

Sertifikater og godkjenninger

Konstruert, testet, godkjent: WAGOs produkter er sertifisert for bruk i et stort utvalg av bransjer og sektorer over hele verden. Vi har samlet sertifikatene for nedlastning.

kundenservice_zertifikate_zulassungen_gettyimages-533837347_2000x2000.jpg
Nedlastinger

Kataloger

Få oversikt over alt, selv uten en Internett-tilkobling, ved å laste ned katalogene våre slik at du når som helst kan få tilgang til all viktig informasjon.

WAGO6369_23-elektronische-kataloge_2000x1500.jpg

Dette kan også være av interesse for deg

Lær mer om oss

Kundeservice

Støtte for deg

Fra dedikert personell, seminarer og varemesser, til sertifikater og produktinformasjon, til returer: WAGO gir ekspertstøtte – kontakt oss.

kundenservice_gettyimages-556419311_2000x2000_1.jpg
Produkter

Oppdag WAGO-produkter

Innovasjonskraft, mot, utholdenhet og våre ingeniørers oppfinnsomhet har skapt et system som er tilpasningsdyktig. Dette har ført til kontinuerlig forbedring som overhodet ikke er ferdig. WAGO beviser dette gang på gang med sine nye produkter.

katalogeinstieg-alle_produktuebersicht_interface_interconnection_automatisierung_2000x1500_1.jpg