software_ecockpit_2000x2000px.jpg

Programowanie i konfiguracja za pomocą oprogramowania inżynierskiego e!COCKPIT

Oprogramowanie do automatyzacji e!COCKPIT pozwala na szybsze uruchamianie maszyn i urządzeń oraz skrócenie czasu programowania! Łatwość tworzenia struktur programowych oraz możliwość ich wielokrotnego użycia zapewnia znaczną redukcję kosztów podczas prac inżynierskich.

e!COCKPIT jest zintegrowanym środowiskiem programistycznym, wspierającym wszystkie działania związane z automatyzacją: od konfiguracji sprzętu, programowania, symulacji i wizualizacji, aż po rozruch – wszystko w jednym oprogramowaniu.

Korzyści:

  • zintegrowane środowisko inżynierskie
  • intuicyjny design
  • CODESYS 3
  • graficzna konfiguracja sieci

TAJEMNICA SUKCESU E!COCKPIT

Konfiguracja i parametryzacja

Zintegrowane z e!COCKPIT konfiguratory zapewniają komfort użytkowania dzięki nowoczesnym metodom obsługi oraz układom obszaru roboczego.

  • Graficzna topologia sieciowa: odczytywanie kompleksowych zależności między użytkownikami w sieci i ich preciwstawnymi stanami jest łatwe i intuicyjne.
  • Drag & Drop: interakcja z urządzeniami "od ręki"
  • Kopiowanie i wstawianie: możliwe jest szybkie powielanie pojedynczych urządzeń lub całych odgałęzień sieci.
  • Parametryzacja zbiorcza: istnieje możliwość ustawiania parametrów dla wielu urządzeń równocześnie.

Programowanie

e!COCKPIT stwarza szerokie możliwości tworzenia oprogramowania: języki programowania zgodne z IEC 61131-3: tekst strukturalny (ST), schemat drabinkowy (LD), język bloków funkcyjnych (FBD), lista instrukcji (IL), język bloków sekwencyjnych (SFC), język schematu ciągłego (CFC). Możliwa jest kombinacja wszystkich języków programowania. Raz utworzone programy można przez symulację łatwo debugować na komputerze inżynierskim. Dostępne są nowe paradygmaty, jak na przykład programowanie zorientowane obiektowo.

Wizualizacja

Nowoczesne interfejsy użytkownika do obsługi i monitorowania maszyn to dziś standard. Na akceptację rozwiązań automatyki ma dziś wpływ także estetyka urządzeń operatorskich. e!COCKPIT umożliwia łatwe tworzenie nowoczesnych interfejsów dzięki funkcji Drag & Drop. Zintegrowany edytor wizualizacji zapewnia dostęp do zmiennych programowania IEC, symulację programu HMI i PLC na komputerze inżynierskim i gwarantowaną niezależność wersji językowej dzięki systemowi znaków unicode. Obsługiwane są też aktualne standardy jak HTML 5 lub CSS.

Diagnostyka

Szczegółowa wiedza na temat aktualnych stanów sieci systemu sterowania jest niezbędna dla orientacji i szybkiej lokalizacji oraz korekty błędów – zarówno w trakcie pracy nad programem przy biurku, jak i podczas rozruchu przy maszynie. e!COCKPIT oferuje liczne mogliwości diagnostyki: pojedyncze widoki przedstawiają informacje o statusie sterowników w formie tabelarycznej lub graficznej. Komunikaty błędu przekazywane są bezpośrednio i jednoznacznie. Strukturalny test oprzewodowania umożliwia systematyczną identyfikację błędów połączeniowych.

e!COCKPIT - Tutorial

Katalog produktów

Poznaj wszystkie warianty licencji e!COCKPIT

software_ecockpit_2000x1125px.jpg

OPROGRAMOWANIE e!COCKPIT – REJESTRACJA

To może Cię zainteresować

Powiązane tematy i produkty

Panele dotykowe

Panele dotykowe do wszystkich zastosowań

Atrakcyjny wygląd i nowoczesna technologia dla bezpiecznej i wygodnej obsługi maszyn i urządzeń: panele HMI WAGO znają HTML5 i można je programować w CODESYS.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg
PLC

Sterowniki do ekonomicznej pracy

Realizacja dużych i małych zadań sterowania musi być efektywna ekonomicznie. WAGO ma w swoim portfolio PLC do każdego zadania.

buehne_controller_2000x1500.jpg