Na tej stronie:
industrial-switches_grafik_funktionsuebersicht-des-industrial-managed-switches_2000x2000.jpg

Przemysłowe switche zarządzalne - przegląd funkcji

Zarządzanie danymi i diagnozowanie, sprawność, bezpieczeństwo, transmisja danych i wydajność: przegląd wszystkich funkcji przemysłowego switcha zarządzalnego

Przegląd funkcji

Zarządzanie danymi i diagnostyka

Uproszczone uruchamianie i serwis

Konfiguracja i diagnostyka

Wiele możliwości:

 • konfiguracja poprzez Web-Based-Management (WBM)
 • konfiguracja poprzez wiersz poleceń (SSH, Telnet, RS-232)
 • zarządzanie siecią poprzez SNMP v1, v2, v3
 • wsparcie standardów MIB (Management Information Base)
 • diagnostyka poprzez Modbus/TCP: dostęp do licznych informacji dla łatwiejszego diagnozowania poprzez Modbus
industrial-switches_grafik_konfigurationsschnittstellen_2000x1500.jpg

DDM (Digital Diagnostic Monitoring)

 • automatyczne rozpoznawanie podłączonego modułu SFP
 • szczegółowe informacje dotyczące modułu
 • monitoring w czasie rzeczywistym
  • temperatura
  • napięcie zasilania
  • moc nadawcza
  • moc odbiorcza
industrial-switches_grafik_administration-und-diagnosen_ddm_2000x1500.jpg

Monitoring i diagnostyka

Łatwiejsza konserwacja:

 • Port Mirroring: analiza ruchu sieciowego
 • LLDP: automatyczne rozpoznawanie urządzeń znajdujących się w pobliżu
 • powiadomienia przez e-mail
industrial-switches_grafik_port-mirroring_2000x1500.jpg

Dostępność

dzięki redundancji w komunikacji

Jet Ring

 • typowy czas przełączania <300 ms (w zależności od aplikacji)
 • bardzo łatwa konfiguracja
 • do 20 uczestników (Fast Aging) w jednym Jet Ringu
industrial-switches_grafik_verfuegbarkeit_jet-ring_2000x1500.jpg

Xpress Ring oraz Dual Ring

Xpress Ring:

 • czas przełączania <20 ms
 • łatwa konfiguracja
 • aż do 200 schwitchy w jednym Xpress-Ringu
 • 2 Xpress Ringi na switch

Dual Ring:

 • kombinacja obu typów redundancji
 • 1 Jet Ring oraz 1 Xpress Ring na switch lub 2 Xpress Ringi na switch
industrial-switches_grafik_verfuegbarkeit_xpress-ring_dual-ring_2000x1500.jpg

ERPS (ETHERNET Ring Protection Switching)

Szybkie i uniwersalne rozwiązanie:

 • standaryzowana i otwarta technologia
 • czas przełączania <50 ms
 • zagnieżdżone topologie, maks. 6 ringów na switch
 • realizacja tolerancji na pojedynczą awarię (SPOF – Single Point of Failure)

ERPS – tryb Enhancement:

 • urządzenia WAGO ze zintegrowanym switchem oraz opcją Fast Aging
 • typowy czas przełączania <300 ms (w zależności od aplikacji)
industrial-switches_grafik_verfuegbarkeit_erps_v2_2000x1500.jpg

Bezpieczeństwo sieciowe

Całkowicie bezpieczne sieci przemysłowe

Uwierzytelnianie IEEE 802.1X

Standard bezpieczeństwa sieci IT: bezpieczne uwierzytelnianie oraz autoryzacja w sieciach ETHERNET (lokalnie na switchu lub poprzez serwer RADIUS)

Przebieg:

 • Uwierzytelnianie użytkowników następuje poprzez autoryzatora.
 • Autoryzator używa serwera uwierzytelniającego do sprawdzania informacji uwierzytelniających (suplikant).
industrial-switches_grafik_sicherheit_iee-802-1x_2000x1500.jpg

Firewall – Access Control List

Autoryzacja tylko dla wybranych usług

Filtrowanie pakietów danych po:

 • źródłowym adresie MAC lub IP
 • docelowym adresie MAC lub IP
 • obszarze adresu MAC lub IP
 • portach źródłowych lub docelowych ADP/TCP
industrial-switches_grafik_sicherheit_firewall_2000x1500.jpg

Port Security

 • dynamiczna nauka adresów MAC dla każdego portu
 • ograniczenie adresów MAC dla każdego portu
 • biała/czarna lista bazująca na adresach MAC, dla każdego portu
industrial-switches_grafik_sicherheit_port-security_2000x1500.jpg

Transmisja danych

Zoptymalizowane sieci ETHERNET

Logiczny podział sieci

VLAN (np. wg IEEE 802.1Q)

Logiczny podział sieci

 • ograniczenie pakietów broadcast
 • zwiększenie bezpieczeństwa sieci
 • priorytetyzacja przepływu danych
 • podział sieci na np. maszynową i biurową
industrial-switches_grafik_optimierte-ethernet-netzwerke_logische-trennung-des-netzwerkes_2000x1500.jpg

VLAN bazujący na IP

 • routing pakietów danych pomiędzy sieciami VLAN na podstawie adresu IP
 • komunikacja jednego użytkownika w dwóch lub więcej sieciach VLAN
 • ekonomiczne podłączanie sieci do nadrzędnego routera
 • priorytetyzacja pakietów danych na podstawie adresu IP
industrial-switches_grafik_optimierte-ethernet-netzwerke_ip-basiertes-vlan_2000x1500.jpg

VLAN bazujący na MAC

 • przyporządkowanie pakietów danych do sieci VLAN na podstawie adresu MAC
 • priorytetyzacja pakietów danych na podstawie adresu MAC
industrial-switches_grafik_optimierte_ethernet-netzwerke_mac-basiertes-vlan_2000x1500.jpg

Wydajność

Zoptymalizowane sieci ETHERNET

Optymalizacja sieci

agregacja łączy LACP

scalanie wielu połączeń fizycznych w jedno łącze logiczne:

 • zwiększenie prędkości transmisji
 • redundancja łącza
industrial-switches_grafik_performance_linkaggregation_2000x1500.jpg

Priorytetyzacja i ograniczenie przesyłu danych

 • szybszy transfer ważnych pakietów danych przez switch
 • priorytetyzacja pakietów danych wg IEEE 802.1 Q
 • ograniczenie szerokości pasma lub liczby pakietów na jednostkę czasu na port
 • poprawa jakości transmisji danych
industrial-switches_grafik_performance_qos_2000x1500.jpg

Kontrola przepływu danych

 • blokowanie burz broadcastowych
 • zapewnienie sprawności sieci
 • ograniczenie przepływu danych Broadcast oraz Multicast (pakiety/czas)

industrial-switches_grafik_performance_storm-control_2000x1500.jpg