Tematy 2 czerwca 2022
WAGO APPLICATION BASED CONTROLLER REDUNDANCY (ACR) w praktyce

Redundancja, czyli zwiększona niezawodność działania układów sterowania i monitoringu

W poprzedniej części artykułu przedstawiliśmy rozwiązanie redundancji WAGO. Opisaliśmy powody, dla których powstał ACR oraz przedstawiliśmy sposób wykorzystania standardowych komponentów WAGO-I/O-SYSTEM do budowania redundantnych systemów sterowania. W tej części szerzej omówimy proces uruchomienia i podamy przykłady praktycznych zastosowań ACR.

Dlaczego stosujemy redundancję:

  • Zwiększamy bezpieczeństwo funkcjonowania instalacji
  • Ograniczamy koszty awarii
  • Optymalizujemy proces zarządzania awarią

Układ redundancji WAGO (ACR) – jak wygląda uruchomienie

Uruchomienie Masterów przebiega w czterech krokach.

Układ redundancji WAGO (ACR) przykłady realizacji, referencje

Istnieje obszerny katalog wdrożeń których sercem jest układ ACR. Niestety z uwagi na poufność projektów nie o wszystkich da się opowiedzieć tak szczegółowo jak byśmy chcieli. Możemy jednak dać kilka ogólnych przykładów.

Zacznijmy od opisanej szerzej w materiałach WAGO referencji. Jest to jeden z pierwszych - w pełni elektryczny statków na świecie. Projekt uniwersytetu w Narviku - katamaran długości blisko 14 m i prawie 8m szerokości. Na nim elektryczne układy napędowe, pakiety akumulatorów, sterowanie i monitoring oraz zaawansowany system Energy Management. Jednym z wyzwań dla projektantów i budowniczych w tej realizacji było wypełnienie wymagań klasyfikatora DNV-GL – zapewnienie odporności systemów na SPOF (Single Point of Failure). W zakresie automatyki z pomocą przyszło rozwiązanie dostępne „z półki” - czyli właśnie ACR. Ułatwił on spełnienie wymagań i ukończenie projektu z sukcesem. Jako ciekawostkę warto dodać, że z uwagi na zwarta kubaturę jednostki zastosowano topologię układu SINGLE-LAN.

Redundancja_cz2_zdj1_2000x2000.jpg

Są też instalacje w których ACR odpowiada za bardzo odpowiedzialny obszar - sterowanie hydrauliką siłową. Na ilustracji widzimy przykład. Jest to układ stabilizatorów. Są to dynamicznie sterowane płetwy boczne statku. W czasie rejsu po wzburzonym morzu układ niweluje przechyły i poprawiają komfort i bezpieczeństwo pasażerów na promach.

Idąc dalej i przeglądając katalog realizacji, nie można pominąć układów związanych z zabezpieczeniami p.poż. W tych aplikacjach konkretnie sterowanie elementami wykonawczymi – zaworami.

Kolejnym przykładem niech będą realizowane układy monitoringu, układy alarmowania oraz zintegrowane systemy automatyki na statkach. Są to instalacje, od których wymaga się zwiększonej dostępności.

Zdjecie_SKF_2000x1125.jpg

Następny przykład, o którym warto jest wspomnieć, są systemy napędowe. Na statkach z silnikami Dual Fual występują układy zasilania paliwem LNG i w nich właśnie sprawdza się ACR. W układzie automatyki, przy zasilaniu LNG, mamy do czynienia z sygnałami pochodzącymi ze strefy Ex. Być może Państwo pamiętacie - w systemie WAGO-I/O-750 dostępne są niebieskie, certyfikowane karty wejść/wyjść. Są to karty, które mają zabudowane w sobie bariery Ex. Właśnie te niebieskie moduły I/O we wspomnianej realizacji uzupełniły ACR i stanowiły użytkową wartość dodaną. Z jakiego powodu – raz, że zajęły mało miejsca, dwa - są konkurencyjne cenowo, trzy - wymagają dużo mniej pracy związanej z okablowaniem i uruchomieniem.

Powyższe przykłady związane były głównie z morzem, ale ACR - to także realizacje związane z infrastrukturą, budownictwem i przemysłem.

W segmencie lądowym wśród zrealizowanych układów warto wskazać te związane z gospodarka wodną i ściekową. Mamy tu do czynienia z ważnymi układami pompowymi.

W przypadku infrastruktury - z wrażliwymi projektami – m.in. z tunelami.Autor: Mariusz Pacan

Menedżer ds. rozwoju sprzedaży automatyki przemysłowej
w WAGO ELWAG Sp. z o.o.

Redundancja_cz2_zdj3_2000x1125.jpg

Więcej informacji na ten temat

Redundancja, czyli zwiększona niezawodność działania układów sterowania i monitoringu

Redundancja to nadmiarowość. W układach automatyki stosujemy ją ze względu na bezpieczeństwo, koszty związane z potencjalną awarią albo organizację/zarządzanie sposobami jej usunięcia.

WAGO APPLICATION BASED CONTROLLER REDUNDANCY (ACR) bez tajemnic

W pierwszej części cyklu artykułów na temat redundancji wprowadziliśmy zagadnienia redundancji zasilania, CPU i komunikacji oraz spróbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego i w jakich przypadkach użytkownicy potrzebują takiej funkcjonalności. W tej części szerzej omówimy rozwiązanie redundancji WAGO.