Tematy
BACnet: sterowanie budynkiem niezależne od producenta urządzeń

BACnet, czyli „Building Automation and Control Networks“ to protokół transmisji danych dla automatyki i regulacji budynku. BACnet upraszcza komunikację pomiędzy produktami w systemie automatyki budynkowej, pochodzącymi od różnych producentów.

BACnet w skrócie:

 • standardowa wymiana danych automatyki budynkowej
 • ciągła komunikacja na poziomie zarządzania, automatyki i obiektu
 • integracja urządzeń pracujących w różnych systemach sterowania budynkiem, na przykład monitorowanie wind, kontrola dostępu, zasilanie, układy sterowane technologią radiową, niezależnie od zastosowanej wewnętrznej sieci komunikacyjnej

BACnet – proste wyjaśnienie

BACnet został opracowany przez American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers Inc. – w skrócie ASHRAE. W 1995 roku został opublikowany przez Amerykanów jako standard, a od 2003 roku stał się normą ISO 16484-5. BACnet oferuje kompleksową automatykę budynkową. Pozwala to na całościowe zmiany i rozszerzenia systemu w budynku, niezależne od producenta urządzeń. Możliwe jest to dzięki zastosowaniu wspólnych punktów danych i idealnie dostosowanych do siebie funkcji.

Elastyczna integracja: BACnet w automatyce budynkowej

W technicznym wyposażeniu budynku wykorzystuje się całe mnóstwo różnych protokołów, a w przypadku dużych projektów poszczególne sieci pracują często niezależnie od siebie. BACnet służy do łączenia różnych systemów oraz wyrobów i gwarantuje wymianę danych między urządzeniami w ramach jednolitego systemu. Wspiera liczne technologie i topologie sieciowe, z protokołem IP włącznie. Dzięki temu możliwa jest integracja układów HVAC, sterowania oświetleniem, systemów bezpieczeństwa i techniki przeciwpożarowej, zarówno na poziomie zarządzania, jak i automatyki. A to oznacza dla użytkownika nie tylko większą elastyczność, lecz także mniejsze koszty instalacji i serwisowania. Komponenty BACnet, który stały się w międzyczasie światowym standardem, są testowane w niezależnych laboratoriach, a ich oferta jest stale rozwijana.

Zalety:

 • niezależność od technologii i producenta

 • kompatybilność z różnymi technologiami sieciowymi, na przykład ETHERNET, ARCNET LAN, MS/TP lub PTP

 • komponenty testowane w niezależnych laboratoriach

 • stałe rozwijanie i wspieranie standardu

Korzystne i przyszłościowe rozwiązania: BACnet WAGO

Dzięki WAGO-I/O-SYSTEM 750 oraz sieci BACnet można tworzyć trwałe i przyszłościowe rozwiązania dla budynków użyteczności publicznej w zakresie HVAC. Pod nazwą WAGO-I/O-SYSTEM 750 firma WAGO oferuje system do wszystkich zastosowań, którego podstawowym założeniem jest optymalna komunikacja. Dzięki zastosowaniu produktów przystosowanych do sieci BACnet można uzyskać niezawodny system sterowania w korzystnej cenie oraz podłączać do sieci różne komponenty automatyki.

Program produktów obejmuje sterowniki BACnet ze złączem IP lub MS/TP oraz interfejsy sieciowe BACnet/IP. Do skutecznego uruchamiania dostępny jest konfigurator WAGO dla BACnet. Wspierane są wszystkie moduły I/O i interfejsy do systemów sieciowych, jak na przykład KNX lub DALI. Sterowniki można swobodnie programować zgodnie z IEC 61131-3. Dzięki licznym modułom standardowym i specjalnym WAGO-I/O-SYSTEM można realizować rozmaite zadania z zakresu automatyki budynkowej.

bacnet_systemgrafik_000_xx_2000x1500.jpg

Grafika systemowa BACnet

Sprawdzony i certyfikowany

Sterowniki BACnet WAGO posiadają certyfikaty niezależnych laboratoriów badawczych i są opatrzone uznanym na całym świecie logo BTL! Producenci wyrobów BACnet na podstawie testów zgodności uznanego i akredytowanego laboratorium mogą wykazać, że ich urządzenia odpowiadają standardom BACnet ISO 16484-5/ANSI ASHRAE 135.

Testy laboratoryjne są przeprowadzane w jednolity sposób, zgodnie z planem testów BTL i standardem testów BACnet ISO 16484-6/ANSI ASHRAE 135.1. Marka BTL jest na całym świecie prawnie chroniona. Tylko produkty, które pomyślnie przeszły testy w laboratorium BACnet, mają prawo do używania oznaczenia BTL.

Produkty WAGO BACnet

Sterownik BACnet MS/TP (750-829)

Oprócz BACnet/IP, standard uwzględnia także 2-przewodową komunikację BACnet (BACnet MS/TP). BACnet MS/TP jest stosowany zwłaszcza w projektach z aplikacjami HVAC. Dlatego WAGO uzupełniło dotychczasowe portfolio o sterownik 750-829. Oferuje on te same funkcjonalności BACnet, co 750-831, w połączeniu z interfejsem BACnet MS/TP. Dzięki sterownikowi i modułom 750 można łatwo podłączyć standardowe sygnały I/O (DI, DO, AI, AO) do istniejących sieci BACnet MS/TP oraz zintegrować także inne technologie jak DALI, KNX, EnOcean czy LON®. Sterownik jest swobodnie programowalny, co pozwala na łatwą realizację złożonych regulatorów.

Zalety:

 • swobodne programowanie
 • profil urządzenia B-BC (BACnet-Building Controller)
 • modularna budowa obszaru I/O
 • przez złącze serwisowe (ETHERNET): zintegrowany serwer WWW
 • komfortowe uruchamianie przy pomocy konfiguratora WAGO dla BACnet
bacnet_750_829_2000x1125.jpg

Konfigurator dla BACnet

Konfigurator BACnet jest samodzielnym programem do uruchamiania, konfigurowania i administrowania projektami BACnet. Umożliwia łatwe uruchamianie sterowników w heterogenicznych sieciach BACnet. Przy użyciu interfejsu użytkownika można tworzyć na przykład logiczne struktury sieci, adresować sterowniki lub konfigurować połączenia klient-serwer.

Konfigurator wyposażony jest w przeglądarkę, która pozwala na szybki podgląd właściwości pojedynczych obiektów BACnet, oraz interfejs do wprowadzania zmian aktualnych wartości. Oprogramowanie oferuje także możliwość konfiguracji oraz funkcję Snapshot dla sterowników innych producentów.

bacnet_systemgrafik_konfigurator_2000x1125.jpg

Inne kategorie produktowe

Powiązane z BACnet

Produkty

KNX - standard w technice budynkowej

Projektowanie i realizacja wydajnych energetycznie rozwiązań, zapewniających większą funkcjonalność i komfort przy równoczesnej redukcji kosztów zużycia energii.

logo_knx_2000x1500.jpg
Produkty

Standard w sterowaniu oświetleniem: DALI

Digital Addressable Lighting Interface (DALI) jest protokołem komunikacyjnym dla oświetlenia w budynkach.

logo_dali_2000x1500.jpg
Produkty

Standard sterowania silnikami: SMI

„Standard Motor Interface“ (SMI) jest jednolitym połączeniem elektrycznym pomiędzy napędami rolet lub napędami innych urządzeń ochrony przeciwsłonecznej.

logo_smi_standard-motor-interface_2000x1500.jpg
Produkty

Sterowanie budynkiem niezależne od producenta urządzeń – BACnet

Przy użyciu WAGO-I/O-SYSTEM 750 i sieci BACnet można tworzyć trwałe i przyszłościowe rozwiązania dla budynków użyteczności publicznej w zakresie HVAC.

logo_ashrae-bac-net_2000x1500.jpg

To może Cię zainteresować

Inne produkty dla automatyki budynkowej

Produkty

Systemy I/O o uniwersalnym zastosowaniu

W szafie sterowniczej lub poza nią: systemy I/O WAGO umożliwiają automatyzację dokładnie tam, gdzie jest potrzebna – także w ekstremalnych warunkach.

buehne_io-system_2000x1500.jpg
Produkty

Sterowniki pozwalające na ekonomiczne sterowanie

Duże i małe zadania sterowania powinny być realizowane w sposób ekonomiczny. WAGO ma w swoim portfolio sterowniki do każdego zadania.

buehne_controller_2000x1500.jpg