Tematy
BACnet: sterowanie budynkiem niezależne od producenta urządzeń

BACnet, czyli „Building Automation and Control Networks“ to protokół transmisji danych dla automatyki i regulacji budynku. BACnet upraszcza komunikację pomiędzy produktami w systemie automatyki budynkowej, pochodzącymi od różnych producentów.

BACnet w skrócie:

 • standardowa wymiana danych automatyki budynkowej
 • ciągła komunikacja na poziomie zarządzania, automatyki i obiektu
 • integracja urządzeń pracujących w różnych systemach sterowania budynkiem, na przykład monitorowanie wind, kontrola dostępu, zasilanie, układy sterowane technologią radiową, niezależnie od zastosowanej wewnętrznej sieci komunikacyjnej

BACnet – proste wyjaśnienie

BACnet został opracowany przez American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers Inc. – w skrócie ASHRAE. W 1995 roku został opublikowany przez Amerykanów jako standard, a od 2003 roku stał się normą ISO 16484-5. BACnet oferuje kompleksową automatykę budynkową. Pozwala to na całościowe zmiany i rozszerzenia systemu w budynku, niezależne od producenta urządzeń. Możliwe jest to dzięki zastosowaniu wspólnych punktów danych i idealnie dostosowanych do siebie funkcji.

Elastyczna integracja: BACnet w automatyce budynkowej

W technicznym wyposażeniu budynku wykorzystuje się całe mnóstwo różnych protokołów, a w przypadku dużych projektów poszczególne sieci pracują często niezależnie od siebie. BACnet służy do łączenia różnych systemów oraz wyrobów i gwarantuje wymianę danych między urządzeniami w ramach jednolitego systemu. Wspiera liczne technologie i topologie sieciowe, z protokołem IP włącznie. Dzięki temu możliwa jest integracja układów HVAC, sterowania oświetleniem, systemów bezpieczeństwa i techniki przeciwpożarowej, zarówno na poziomie zarządzania, jak i automatyki. A to oznacza dla użytkownika nie tylko większą elastyczność, lecz także mniejsze koszty instalacji i serwisowania. Komponenty BACnet, który stały się w międzyczasie światowym standardem, są testowane w niezależnych laboratoriach, a ich oferta jest stale rozwijana.

Zalety:

 • niezależność od technologii i producenta

 • kompatybilność z różnymi technologiami sieciowymi, na przykład ETHERNET, ARCNET LAN, MS/TP lub PTP

 • komponenty testowane w niezależnych laboratoriach

 • stałe rozwijanie i wspieranie standardu

Korzystne i przyszłościowe rozwiązania: BACnet WAGO

Dzięki WAGO-I/O-SYSTEM 750 oraz sieci BACnet można tworzyć trwałe i przyszłościowe rozwiązania dla budynków użyteczności publicznej w zakresie HVAC. Pod nazwą WAGO-I/O-SYSTEM 750 firma WAGO oferuje system do wszystkich zastosowań, którego podstawowym założeniem jest optymalna komunikacja. Dzięki zastosowaniu produktów przystosowanych do sieci BACnet można uzyskać niezawodny system sterowania w korzystnej cenie oraz podłączać do sieci różne komponenty automatyki.

Program produktów obejmuje sterowniki BACnet ze złączem IP lub MS/TP oraz interfejsy sieciowe BACnet/IP. Do skutecznego uruchamiania dostępny jest konfigurator WAGO dla BACnet. Wspierane są wszystkie moduły I/O i interfejsy do systemów sieciowych, jak na przykład KNX lub DALI. Sterowniki można swobodnie programować zgodnie z IEC 61131-3. Dzięki licznym modułom standardowym i specjalnym WAGO-I/O-SYSTEM można realizować rozmaite zadania z zakresu automatyki budynkowej.

Grafika systemowa BACnet

Sprawdzony i certyfikowany

Sterowniki BACnet WAGO posiadają certyfikaty niezależnych laboratoriów badawczych i są opatrzone uznanym na całym świecie logo BTL! Producenci wyrobów BACnet na podstawie testów zgodności uznanego i akredytowanego laboratorium mogą wykazać, że ich urządzenia odpowiadają standardom BACnet ISO 16484-5/ANSI ASHRAE 135.

Testy laboratoryjne są przeprowadzane w jednolity sposób, zgodnie z planem testów BTL i standardem testów BACnet ISO 16484-6/ANSI ASHRAE 135.1. Marka BTL jest na całym świecie prawnie chroniona. Tylko produkty, które pomyślnie przeszły testy w laboratorium BACnet, mają prawo do używania oznaczenia BTL.

Produkty WAGO BACnet

bacnet_750_829_2000x1125.jpg

Sterownik BACnet MS/TP (750-829)

Oprócz BACnet/IP, standard uwzględnia także 2-przewodową komunikację BACnet (BACnet MS/TP). BACnet MS/TP jest stosowany zwłaszcza w projektach z aplikacjami HVAC. Dlatego WAGO uzupełniło dotychczasowe portfolio o sterownik 750-829. Oferuje on te same funkcjonalności BACnet, co 750-831, w połączeniu z interfejsem BACnet MS/TP. Dzięki sterownikowi i modułom 750 można łatwo podłączyć standardowe sygnały I/O (DI, DO, AI, AO) do istniejących sieci BACnet MS/TP oraz zintegrować także inne technologie jak DALI, KNX, EnOcean czy LON®. Sterownik jest swobodnie programowalny, co pozwala na łatwą realizację złożonych regulatorów.

Zalety:

 • swobodne programowanie
 • profil urządzenia B-BC (BACnet-Building Controller)
 • modularna budowa obszaru I/O
 • przez złącze serwisowe (ETHERNET): zintegrowany serwer WWW
 • komfortowe uruchamianie przy pomocy konfiguratora WAGO dla BACnet
bacnet_systemgrafik_konfigurator_2000x1125.jpg

Konfigurator dla BACnet

Konfigurator BACnet jest samodzielnym programem do uruchamiania, konfigurowania i administrowania projektami BACnet. Umożliwia łatwe uruchamianie sterowników w heterogenicznych sieciach BACnet. Przy użyciu interfejsu użytkownika można tworzyć na przykład logiczne struktury sieci, adresować sterowniki lub konfigurować połączenia klient-serwer.

Konfigurator wyposażony jest w przeglądarkę, która pozwala na szybki podgląd właściwości pojedynczych obiektów BACnet, oraz interfejs do wprowadzania zmian aktualnych wartości. Oprogramowanie oferuje także możliwość konfiguracji oraz funkcję Snapshot dla sterowników innych producentów.

Twoja osoba kontaktowa w WAGO.

Wojciech Leciński

Menedżer rynku budynkowego

Dowiedz się więcej: